Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2019. - Т. І. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 54. – 112 с.

Титул

Зміст 109-110

Дунець Л. М., Павліченко А. П. Особливості професійного спілкування майбутніх працівників поліції . 3-8

Карамушка Л. М., Вознюк А. В. Психологічний аналіз управління освітніми округами як інноваційними організаціями 8-15

Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В. Методики для дослідження «mental health» персоналу організацій 15-22

Клочко А. О. Особистісні характеристики менеджерів освітніх організацій: зв’язок із інноваційними стилями управління 22-29

Лагодзінська В. І. Креативність як важлива детермінанта забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій: теоретичний аналіз проблеми . 29-36

Лагодзінський В. В. Теоретичний аналіз поняття «емоційне лідерство» як одного із видів лідерства 36-43

Примачок Л. Л. Порівняльне дослідження стану сформованості професійної компетентності у фахівців з фізичної реабілітації з різним стажем роботи . 43-54

Рутина Ю. В. Зміст та структура тренінгової програми «Професійна самоактуалізація державних службовців» . 54-63

Шаумян О. Г. Дослідження особистості менеджера у сфері інформаційної безпеки 63-68

Дембицька Н. М. Розвиток підприємливості та ставлення школярів до особистої власності в процесі економічної соціалізації 69-76

Карамушка Л. М., Креденцер О. В. Тренінг «Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку підприємницької активності»: структура, зміст, особливості використання 76-84

Грейліх О. О. Особливості комунікативної спрямованості навчання мовлення дітей дошкільного віку . 85-89

Малоголова О. О. Інтернет-залежність та її вплив на підлітків 89-95

Overchuk, V. A. Socio-psychological support for people with disability as a condition of their successful social integration 95-100

Орловська О. А. Психологічні чинники сімейної адаптації учасників бойових дій 100-105

Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Терещенко К. В. Міжнародна науково-практична конференція «Проактивна толерантність як шлях до миру» (13–14 вересня 2019 року, м. Ужгород) . 106-107