Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2020. - Т. І. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 56. – 128 с.

Титул

Зміст 125-126

Ведмідь В.А. Професійна компетентність поліграфолога як предмет психологічного дискурсу 3-9

Задорожній К.А. Психологічна підготовка військовослужбовців України: сучасні наукові підходи, теорія, діагностування, практика 9-15

Карамушка Л.М., Заіка І.В. Можливості використання програми «Майндфулнес» на рівні особистості та на рівні організації . 15-21

Дембицька Н.М. Групове соціально-психологічне навчання в економічній соціалізації школярів 22-29

Зубіашвілі І.К. Психологічні особливості економічного самовизначення старшокласників . 30-36

Карамушка Л.М., Паршак О.І. Роль комерційних організацій у формуванні адекватного ставлення персоналу до грошей . 37-44

Лавренко О.В. Моральні основи економічного самовизначення особистості .. 44-52

Мельничук Т.І. Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення працюючих студентів .. 52-58

Новосядла О.М. Психологічні чинники економічної соціалізації школярів з малозабезпечених сімей .. 59-66

Гусєва Н.Т. Прояви ірраціональності в електоральному виборі 67-71

Євланова Е.М. Психологічні особливості атрибутивних стилів переміщених осіб 72-78

Кахно І.В. Психодинамічний підхід до викладання клінічної (медичної) психології студентам медичного університету 79-85

Клімаш Т.П. Особливості Я-концепції нарцисичної особистості . 85-90

Лящ О.П. Роль емоційної сфери у структурі професійної ідентичності педагога 91-96

Мамко В.П. Особистісна детермінація рефлексивної компетентності психолога в контексті дослідження рефлексивної групи .. 97-103

Могиляста С.М. Програма розвитку емоційного інтелекту старшокласника психолого-педагогічними засобами . 104-112

Настояща У.В. Репрезентації субкультури засуджених у працівників різних підрозділів ДКВС 112-118

Онищенко В.М. Трансформація особистості в процесі подолання життєвих криз . 118-124