Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. – Т. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Випуск 33. – 284 с.

Титул

Зміст 3-5

Бабій М.Ф. Особливості соціально-психологічної адаптації педагогів-початківців 5

Данилюк І.В., Клімаш Т.П. Розвиток емоційного інтелекту 16

Горова О. О. Психологічна адаптація студентів до навчання у закладі вищої освіти 26

Івашкевич Е.З., Яцюрик А.О. Роль соціального інтелекту та особливості його прояву у педагогічній діяльності 35

Кордунова Н.О., Дмитріюк Н.С., Мілінчук В.І. Роль феномену емоційної компетентності студента як майбутнього фахівця 50

Костюк О.В. Невротизація як форма детермінації особистості в умовах трилінгвізму 60

Маслюк А.М. Психологічний аналіз доробку Г. Ващенка щодо виховання патріотизму особистості 70

Мельничук Т.І. Особливості економічної соціалізації дитини у сімейному просторі 82

Мирошниченко С.О. Взаємозв'язок світосприйняття практичних психологів зі складними життєвими ситуаціями 93

Михальчук Н.О., Примачок Л.Л. Психологічні принципи формування компенсаторних реакцій пацієнта у випадку проведення фізичної реабілітації хворих з ішемічним інсультом 103

Мул С.А. Прийняття рішень як процес онтогенезу особистості лідера 117

Мураненко К.Ю. Суб'єкти профілактики правопорушень неповнолітніх 125

Назар М. М. Інформаційні технології у дистанційному навчанні як чинник розвитку суб'єктої активності 137

Омелянюк С.М. Теоретико-методологічні засади соціально-психологічного опредметнення воєнної загрози 148

Петровська Т., Арнаутова Л. Теоретичний аналіз проблеми подолання стресу спортсменами 160

Піщанська О.О. Емоційне благополуччя соціально-депривованої особистості: емпіричні референти 168

Сивогракова З.А. Роль дисциплін психологічного змісту у розвиткові "soft-skills" компетенцій майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі підготовки у ЗВО 178

Слободяник Н.В. Вплив стилю психолога-педагогічної взаємодії вчителя на розвиток особистості учня 188

Тарнавська О.В. Теоретичні засади психологічної допомоги підліткам з вегетативними дисфункціями 198

ТерещенкоЛ.А., Карабаєва І.І. Психологічні особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку 214

Турбан В.В. Становлення та професійне самовизначення особистості 223

Федько В.В. Соціальна компетентність учнів: поняття, структура, функції 235

Чапко І.П. Спрямованість особистості як чинник задоволеності життям 247

Чорна Н.В. Ціннісні орієнтації як важлива передумова становлення музичної культури особистості 262

Шевченко Р.П. Изменения мотивационной сферы у студентов специальности морского и речного транспорта вследствие пребывания в длительном рейсе 275