Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 13

Титул

Зміст 3-5

Вольнова Л. М. Виявлення ознак важковиховуваності у підлітків як передумова профілактики їх девіантної поведінки 6-14

Гладій Г. І. Основи процесів мислення проблемної молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі 15-21

Грись А. М. Психологічні механізми функціонування образу Я у осіб з різними типами характеру 22-30

Данильченко Т. В. Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення суб’єктивного соціального благополуччя 31-40

Дуркалевич І. В. Соціально-культурний чинник як детермінанта агресії підлітків із заробітчанських сімей 40-51

Дьоміна Г. А. Комунікабельність майбутніх фахівців соціальної сфери, що працюватимуть з девіантами 52-59

Красілова Ю. М. Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх засуджених 60-70

Лєскова Л. Ф. Проблема професійної соціалізації особистості в системі управління соціальною роботою 71-79

Литвинчук Л. М. Застосування методів музикотерапії як метод підвищення адаптаційної здатності організму осіб, хворих на наркоманію 79-88

Максим О. В. Особливості адаптації дезадаптованих неповнолітніх до соціокультурного середовища 88-96

Максимова Н. Ю. Розлучення батьків як фактор девіантної поведінки дітей 97-105

Манілов І. Ф. Комплексна сугестивна психокорекція девіантної поведінки юнаків та підлітків 105-116

Мельничук О. Б. Інтелектуальна складова професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з девіантами 117-124

Мельничук Т. І. Особливості економічної соціалізації дітей в прийомних сім’ях 125-134

Меркулова Ю. В. Особливості медіації під час проведення переговорів про примирення сторін в юридичному конфлікті 134-142

Мицько В. М. Семантико-статистичний аналіз вживання лексеми «насилля» користувачами веб-сайтів 143-151

Мірошниченко О. М. Організація соціально-виховної та психологічної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом 152-159

Недибалюк О. С. Визначення ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених 160-170

Некіз Т. А. Профілактика емоційного вигорання психолога у процесі роботи з девіантними підлітками 171-178

Новікова К. М. Роль психологічної установки у формуванні девіантної поведінки 179-187

Павлюк М. М. Феномен самостійності в контексті адаптивних процесів 187-197

Попелюшко Р. П. Особливості психологічної реабілітації учасників бойових дій засобами природничої рекреації 198-207

Прахова С. А. Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації 207-216

Ростомова Л. М., Яковенко С. І. Феномен ненависті й питання формування толерантності у стосунках між дітьми 217-227

Рябовол Т. А. Психологічна травма – детермінанта порушень у структурі емпатійного механізму 228-237

Cинишина В. М. Реабілітація учасників АТО методами психологічної допомоги 237-246

Соломка Е. Т., Михайлишин У. Б. Психологічні особливості інтернет залежності в ранньому юнацькому віці 247-256

Старков Д. Ю. Психогенні фактори та техніки нейтралізації потягу до вживання психотропних речових у хімічних адиктів 265-267

Старова Ю. В. Методичні рекомендації щодо психологічного супроводу професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу 268-276

Терещук А. Д. Дослідження особливостей афективної організації поведінки дітей із затримкою психічного розвитку 267-284

Ткач Б. М. Девіантна поведінка: еволюційно-нейропсихологічний підхід 284-294

Товстокора Ю. В. Легітимація «іншого як інакшого» у комунікативному просторі спільнот: конструювання нової ідентичності 295-304

Тягур В. М. Використання ідей Г. Кершенштейнера в розвитку особистості учнів сучасної школи 304-314

Тягур Л. М. Сендплей – метод позитивного впливу на психічний розвиток дитини дошкільного віку 315-324

Угрин О. Г. Статеві особливості осіб з різним рівнем готовності до професійної самореалізації 324-331

Уханова А. І. Батьківська участь як чинник психічного здоров’я українських підлітків (рос.) 332-347

Федоровічева О. Л. Ресурси психодрами у контексті адаптації дітей-переселенців у процесі вивчення географії 347-355

Хомчук О. П. Теоретичне обґрунтування формувального експерименту з розвитку впевненості у собі в підлітків 355-363

Чопик С. В. Роль рівня домагань у процесі адаптації особистості в соціумі 363-371

Широка А. О., Кузьо І. М., Кубай І. А., Франчук А. О. Особливості інтелекту безпритульних та бездоглядних дітей 372-383

Щербина-Прилука В. М., Шикуленко А. В. Деякі аспекти гармонізації емоційної сфери підлітків з девіантною поведінкою (англ.) 384-393

Відомості про авторів (англ.) 394-397