Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011, Том. ІІ, Психологічна герменевтика, Вип. 7

Титул

Зміст 3

Чепелева Н. В. Лейтмотив как ведущая линия развития личности 5-14

Титаренко Т. М. Соціально-психологічні практики життєконструювання особистості 15-23

Смульсон М. Л. Реінтерпретація ментальної моделі в старості як інтелектуальна задача 24-34

Андрієвська В. В. Вплив наративної презентації молодим педагогом власного досвіду на усвідомлення сенсу і цінностей своєї професійної діяльності 35-48

Лебединская И. В. «Личностный опыт: пути смыслообразования» 49-57

Мединцев В. А. Матрица культурного пространства лица 58-78

Чепелєва Н. В., Яковенко Л. П. Вплив смислової структури тексту на його розуміння читачем 79-89

Зарецька О. О. Життєві контексти особистісного зростання : методологічні засади дослідженя 90-100

Кочубейник О. М. «Гра реальностями» й конструювання соціальності: систематичність спорадичного 101-110

Гуцол С. Ю. На войне, как на футболе (к неомифологическому нарративу спорта) 111-120

Черемных Е. Конфигурирование текстуальной конструкции жизни в практике интерпретации 121-142

Зазимко О. В. Рефлектирующее обособление как механизм понимания и интерпретации личностного опыта в юношеском возрасте 143-153

Чернобровкина В. А. Понимание и интерпретация человеком личного опыта свободы и зависимости 154-167

Полунін О. В. Математчині операції із суб’єктивними часовими інтервалами як метод дослідження часового виміру досвіда індивіда 168-180

Крайчинська В. А. Поєднання серйозного/легкого в практиках особистісного життєконструювання 181-190

Шиловська О. М. Вплив особистісних характеристик дітей молодшого шкільного віку на усвідомлення власного досвіду 191-202

Уніат Н. Постановка життєвих завдань студентами з різним рівнем соціально-психологічної зрілості 203-214

Березко І. В. Психологічні особливості наративу майбутнього у осіб, що перенесли онкологічне захворювання 215-226

Чаусова Ю. А. Наративний підхід у дослідженні особливостей сімейних стосунків 227-234

Гудінова І. Л. Блог-блолгер-блогосфера в психологічних дослідженнях 235-248