Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015, Том. ІІ, Психологічна герменевтика, Вип. 9

Титул

Зміст 3

Чепелева Н. В. Самопроектирование и развитие личности 4-15

Балл Г.А., Мединцев В. А. Теоретико-множественный метод анализа процессов самопроектирования 18-35

Смульсон М. Л. Самопроектування як засіб ампліфікації розвитку в старості 36-49

Лебединська І. В. Типізація як шлях становлення культурних практик самопроектування 50-61

Гуцол С. Ю. Смыслообразующая функция мифа в контексте самопроектирования личности 62-72

Зарецька О. О. Особливості використання методів інтерв`ювання для дослідження сампроектування особистості 73-85

Зазимко О. В. Дискурсивні практики збагачення часової трансспективи у самопроектуванні особистості 86-106

Шиловська О. М. Забезпеченя психологічного здоров`я дитини як можлива передумова розвитку здатності дитини до самопроектування 107-119

Коваленко-Кобилянська І.Г. Інтелектуальний розвиток у старості 120-130

Березко І. В. Складна життєва ситуація : зміна траєкторії саморозвитку 131-142

Гудінова І. Л. Протонаратив як ціннісно-смислова основа самопроектування в блогосфері 143-156

Проскура О.В. Януш Корчак та Яків Рєзнік досвід самопроектування 157- 186