Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2018. - Т. ІV. Психологія розвитку дошкільника. - Випуск 14. - 356 c.

Титул

Зміст 3

Вступ 5

Піроженко Т.О. Якість дошкільної освіти: сучасна ситуація та погляд у перспективу 6-27

Балицька І.М. Психологічний портрет сучасного вихователя дошкільного закладу в контексті ціннісного ставлення батьків до даної професії 28-44

Барсуковська М.В. Ціннісно-смислова сфера педагога в аспекті психологічної готовності до професійної діяльності 44-56

Біла І.М. Родиноцентризм у розвитку здібностей дитини 57-78

Васильєва С.А. Теоретичні засади формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи 78-91

Горбатих В. В. Батьки як чинник впливу на становлення самоставлення дітей старшого дошкільного віку 91-103

Гулько Ю.А. Розуміння дошкільниками емоцій 103-116

Завадська Т.В. Фактори впливу на професійне самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів 116-128

Кабанцева А. В., Корнєєва О. Л., Стягунова О. О. «Лялька-персона» – інноваційна методика зміцнення та розвитку психічного здоров’я дітей 128-140

Каплунова К. А. Реальні та ігрові взаємовідносини дітей старшого дошкільного віку у відображенні міжособистісної взаємодії в творчій грі 141-157

Карабаєва І.І. Особливості ціннісних орієнтацій сучасних старших дошкільників 158-167

Кондратець І.В. Вербальне заохочення як ефективний засіб формування впевненості у дітей дошкільного віку 167-180

Кролівець Ю. В. Психологічні і психолінгвістичні особливості розповідного мовлення дітей дошкільного віку 180-196

Маршицька В.В. Соціокультурні передумови формування особистості старшого дошкільника у багатовимірному соціальному просторі 196-207

Пуйо О.І. Формування моральних якостей дітей дошкільного віку засобами рухливих ігор 207-218

Рагозіна В. В., Очеретяна Н. В. Спостережливість старшого дошкільника: сутність і діагностика 219-234

Рейпольська О.Д. Психолого-педагогічні засади ціннісного самоставлення 234-250

Савченко Ю.Ю. Арт-терапія як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку 251-262

Соловйова Л.І. Цінності дитини: шляхи привласнення в дошкільному віці 262-276

Тесленко О.В. Відвертий діалог: нові форми взаємодії з батьками 276-289

Товкач І.Є. Індивідуалізація освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного віку за авторською методикою «Розглядай та пізнавай» 289-303

Токарєва Л.Д. Специфіка прояву термінальних і інструментальних цінностей старшого дошкільника в сім’ї 304-318

Федорчук О.І. Батьківська безвідповідальність як чинник деструктивної поведінки дошкільника 318-331

Чернов А. А. Розвиток особистості дітей раннього віку методом бінарних занять в парі «вихователь-психолог» 331-353

Відомості про авторів 354-355