Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2019. - Т. ІV. Психологія розвитку дошкільника. - Випуск 15. - 251 c.

Титул

Зміст 2

Піроженко Т.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дитини як фактор вибору стратегії міжособистісного спілкування 3-20

Балицька І.М. Психологічні особливості ціннісного ставлення особистості 20-35

Дорошенко М.І. Формування й динаміка розвитку моральної свідомості молодших школярів 35-49

Завязун Т.В. Проблема розвитку структурних компонентів мовлення старших дошкільників у грі: сучасні підходи дослідження 50-62

Карабаєва І.І. Особливості сформованості ціннісних орієнтацій сучасних дітей дошкільного віку 63-75

Кльоц Л.А. Дослідження розвитку складових професійної самосвідомості сучасного педагога 75-92

Кондратець І.В. Реалізація принципу елективності: свобода сучасної дитини у виборі діяльності 93-106

Мельник І.С., Щербата Г.С. Психологічні особливості розуміння батьками значення ігрової взаємодії для розвитку комунікації їх дітей 106-118

Михальська С.А. Готовність дітей дошкільного віку до взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами 118-135

Соловйова Л.І. Прояви регулятивної дії цінностей у діяльності старших дошкільників 136-149

Тесленко О.В. Психолого-педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку 149-163

Товкач І.Є. Формування у дітей дошкільного віку основ культури читача 163-175

Токарєва Л.Д. Привласнення термінальних і інструментальних цінностей як процес становлення особистості дитини-дошкільника в умовах сім’ї 176-196

Толмачова О.Є. Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери молодшого школяра 196-206

Федорчук О.І. Внутрісімейне спілкування як чинник привласнення дитиною цінностей співжиття 207-220

Шаумян О.Г. Казка як психокорекційний метод психологічної допомоги дошкільнику 221-233

Шульга Л.М. Психолого-педагогічні умови ефективного впровадження технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання 233-248

Відомості про авторів 249-250