Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2012, Том. ІV, Психологія розвитку дошкільника, Вип. 8

Титул

Зміст 3

Аматьєва О.П. Використання елементів методу моделювання у мовленевому розвитку дітей дошкільного віку 4-12

Байєр О. М. Морально-ціннісний розвиток особистості дошкільника в освітньому просторі дошкільного навчального закладу 12

Василенко О. О. Теоретичний аналіз проблеми навчання дітей дошкільного віку іноземній мові 19

Горбатих В. В. Роль гуманних почуттів у становленні емоційно-ціннісного ставлення дошкільника до себе 27

Гурковська Т. Л. Особливості ціннісної сфери педагогів-дошкільників 35

Демченко М. О. Стилі сімейного виховання та аналіз деструктивної поведінки дітей 45

Завязун Т. В. Дослідження особливостей розвитку мовлення дошкільників з труднощами комунікації у творчій грі 59

Захожа К. М. Традиції та культура у колискових піснях Іспанії 71

Іванова Т. М. Формування гуманних відносин старших дошкільників: теоретичний аспект 81

Ікуніна 3.1. Особливості стосунків у сім'ях з дітьми молодшого шкільного віку 91

Каплунова К. А. Розвиваючий потенціал творчої гри дітей старшого дошкільного віку 99

Карабаєва І.І. Вивчення ставлення дітей старшого дошкільного віку до навколишнього світу 111

Карасьова К. В. Актуалізація ціннісних орієнтирів старших дошкільників у їх реальних та ігрових стосунках 123

Кондратець І. В. Роль самооцінки у формуванні рефлексивної культури педагогів та вихованців дошкільних навчальних закладах 132

Ладивір С. О. Ціннісні джерела „золотого віку" 140

Ладивір С. О., Пастушенко Л. М. Родинні джерела духовності 156

Левшунова К. В. Рухова активність в системі психічного благополуччя дошкільника 168

Мельник І. С. До проблеми дослідження емоційно-ціннісного ставлення дошкільників до творчості 178

Метелюк В. І. Полі культурний розвиток особистості 187

Пасічник А. В. Етичні уявлення дітей старшого дошкільного віку: результати емпіричного дослідження 198

Піроженко Т. О. Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі 212

Пісарєва О. В. Виявлення первинних ціннісних орієнтацій в спілкуванні з однолітками 224

Романюк К. О. Досвід формування міжетичної толерантності дітей старшого дошкільного віку в США 232

Савченко Ю. Ю. Становлення психологічної статті дошкільника в умовах батьківсько-дитячих стосунків 244

Соловйова Л. І. Дослідження індивідуальних характеристик проявів вольової поведінки старших дошкільників 254

Товкач І. Є. Інтегрований вплив ігрової та мовленнєвої діяльності на формування особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку 268

Токарева Л. Д. Формування ціннісних орієнтацій як чинник моральності дошкільників сучасному соціопросторі 280

Хартман О. Ю. Особливості поглядів батьків щодо розподілу відповідальності за розвиток дитини дошкільного віку 298

Цибуляк Н.Ю. Теоретичні засади дослідження професійно важливих якостей вихователів дошкільних навчальних закладів 307-318