Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 13 – 2013.

Титул

Зміст 328-329

Александров Д. О. Дослідження психологічних детермінант організаційного компоненту діяльності працівника овс 3-10

Бажанюк В. С. Психологічний аналіз дослідження структурних компонентів дослідницьких здібностей школярів юнацького віку 11-19

Балухтіна В. В. Розвиток комунікативної готовності студента до здійснення педагогічної діяльності 19-27

Берещук О. М. Зародження психофізіологічних знань в університеті святого володимира у другій половині ХІХ століття 27-35

Болотнікова І. В. Соціально-психологічні аспекти професійної підготовки профспілкових кадрів 35-40

Болотнікова І. В., Завадська Т. В. Цілісність особистості як чинник її самоздійснення 40-47

Войтович М. В. Теоретичні підходи до розуміння проблеми професійного самоздійснення практичних психологів у галузі освіти 48-53

Волженцева І. В. Порівняльний аналіз параметрів психофізіологічних станів студентів гуманітарних і технічних спеціальностей у навчальній діяльності 53-60

Воропаєв Д. С. Взаємозв’язок між показниками психофізіологічного стану та розумовою діяльністю підлітків 61-71

Дзвоник Г. П. Сутність самоздійснення та самоактуалізації особистості у професійній діяльності 71-77

Драніщева Е. І. Роль комунікативної компетентності шкільного психолога в роботі з важковиховуваними підлітками 77-84

Драніщева Е. І., Драніщев Г. В. Роль комунікативної компетенції шкільного психолога в засвоєнні важковиховуваними підлітками поняття «права особистості» 84-91

Дубчак Г. М. Структура професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій 91-98

Завадська Т. В. До питання професійного самоздійснення вихователя дошкільного навчального закладу 98-108

Кокун О. М. Концептуальні засади психофізіологічного забезпечення становлення фахівців професій типу “людина-людина” 109-119

Корніяка О. М. Професійне спілкування і комунікативна компетентність фахівця-соціонома 119-129

Король Л. Д. Аналіз поведінкових паттернів телерантної та інтолерантної особистостей у сфері міжнаціональної взаємодії 129-138

Кравчук С. М. Специфіка психологічних аспектів професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профорієнтації 139-145

Купрєєва О. І. Комплексна програма розвитку особистісного і професійного становлення майбутнього фахівця 146-154

Лахтадир О. В. Комунікативна компетентність особистості 154-163

Лещенко Л. О. Психологічні особливості впливу інтернету на розвиток особистості 163-173

Литвиненко Л. І. Психодраматичний підхід у груповій роботі з вітчизняним клієнтом 173-182

Макаренко О. М., Кравчук С .М. Психологічна готовність випускників внз до працевлаштування 183-190

Макаренко О. М., Ходос О. С. Феномен самотності та особливості її прояву у солдат-призовників в україні 190-196

Малхазов О. Р. Метод розрахунку ритму та ритмової структури рухової діяльності 197-210

Мар’яненко Л. В. Самореалізація як вища екзистеційна саморегуляція життєдіяльності особистості (на прикладі вивчення пізнавальної діяльності учнів і студентів) 211-219

Панасенко Н. М. Теоретичний аспект проблеми розвитку професійної самосвідомості спеціалістів в галузі інформаційних технологій (програмістів) 219-227

Петрученко Н. М. Програма формування психологічної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами 227-236

Притченко О. В. Психофізіологічний підхід до вивчення феномену сирітства 237-243

Романенко О. В. Роль поліпарадигмального підходу в системі експериментального дослідження психіки 243-250

Савченко Т. Л. Генеза терміну «самоздійснення особистості» та роль уваги у цьому процесі 251-257

Сєдаков І. О. Дослідження психофізичної корекції психологічного напруження підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів 257-267

Сердюк Л. З. Розвиток ідей г. с. костюка стосовно поєднання навчання з продуктивною працею 268-274

Терлецька Ю. М. Вплив соціальної депривації на ефективність професійної діяльності викладачів вищої школи 274-282

Ткаченко Д. О. Відображення забобонності у характеристиках поточних еег у дітей шкільного віку 283-292

Харченко Д. М. Психосоціальні фактори як предиктори психосоматичних розладів 292-300

Шипко С. В. Засоби профілактики та подолання стресових станів у студентської молоді 300-307

Шульга В. В. Особливості мотивації навчальної діяльності підлітків 307-313

Ющенко Я. І. Комплементарність та функціонально-рольова узгодженість подружжя як чинники задоволеності шлюбом 313-319

Яланська С. П. Психологічні особливості розвитку педагогічної творчості 319-327