Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 36. — 2014

Титул

Зміст 3-7

Алмашій І. І. Регіональні громадські організації як суб’єкт формування екологічної культури молоді 8-16

Бабильова О. М. Соціальні уявлення батьків у структурі дитячо-батьківських відносин як детермінанта екології особистості дитини 17-25

Бєлановська М. Л. Екологія сімейних відносин: мотиви вступу в шлюб 26-35

Бєлановська О. В. «Уроки життєтворчості» в корекції часу і простору життя у старшокласників 36-50

Бубряк Т. Ю. Інтегративний підхід у проектуванні професійної життєдіяльності особистості 51-58

Буковська О. О., Зеленська Т. А. Психологічні особливості освітнього середовища дитини з особливими потребами 59-67

Бурлакова І.А. Психологічні особливості ставлення до професійного здоров’я у вимірі ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів 68-80

Варга В. С. Аналіз теоретичних підходів до етнічних особливостей сімейного виховання 81-92

Вернік О. Л. Життєдіяльність як проблема екологічної психології 93-102

Вовчик-Блакитна О. О. Сім’я як середовище розвитку дитини 103-112

Воронова О. Ю. Модель рефлексії в професійній діяльності педагога-вихователя 113-120

Габа І. М. Експертиза як спосіб оцінки інноваційного потенціалу освітнього середовища внз 121-130

Гірченко О. Л. Образ національного героя (жінки) в уявленнях студентської молоді 131-144

Голентовська О. С. Рольова структура команди місце у системі заходів підвищення ефективності командної діяльності 145-154

Гурлєва Т. С. Екологічний аспект смислової взаємодії у сучасному суспільстві 155-161

Євдокимова Н. О. Формування суб’єктності майбутнього фахівця психологічною службою вищого навчального закладу 162-171

Кахно І. В. Складові, що впливають на формування мовленнєвої культури майбутнього лікаря-терапевта 172-182

Ковальчук А. А. Формування екологічно орієнтованої свідомості на сучасній стадії суспільного розвитку 183-196

Корнієнко І. О. Проблема дослідження розвитку життєвого світу особистості 197-207

Крушельницька І. В. Екологічний емоційний фон вагітної жінки як барометр здорового розвитку дитини 208-216

Лідська Е. В. Собака в будинку людини: вікові аспекти взаємодії «людина - домашній собака» 217-225

Литвинчук А. І. Структура екологічної самосвідомості 226-231

Льовочкіна А. М. Психологічні основи екологічного руху 232-241

Люта Л. П. Сучасні моделі соціальної політики як інструмент забезпечення екологічності суспільного буття 242-251

Максимов М. В. Екологічні проблеми міжкультурної комунікації 252-261

Максимова Н. Ю. Порушення екологічності стосунків як детермінанта девіантної поведінки 262-270

Марценюк М. О. Роль психологічного стресу в контексті сімейних труднощів 271-280

Меркулова Ю. В. Екологічність стосунків сторін в юридичному конфлікті при укладанні угод у кримінальному провадженні 281-289

Миколайчук М. І. Екологічність психологічної допомоги як чинник культури психічного здоров’я індивіда 290-297

Мунасипова-Мотяш І. А. Особливості саморегуляції екологічної свідомості в контексті теорії функціональних систем 298-311

Нікольська А. В. Суспільство як суб`єкт екоорієнтованого проектування (анг.) 312-317

Оліфірович Н. І. Принцип екологічності в наданні психологічної допомоги студентській молоді 318-325

Паламарчук О. М. Аналіз розвитку екологічного потенціалу у суб’єктів підприємницької діяльності 326-336

Панов В. І. Екопсихологічні взаємодії в системі «людина - домашній собака»: контури міжвидової психології 337-345

Поворозник К. О. Часова перспектива особистості як ресурс розвитку і самовдосконалення 346-356

Попович (Гісем) Т. О. Гендерні архетипи К. Г. Юнга як один із поглядів на людську душу та дух 357-367

Радіонова І. Б. Екологічні проблеми сім’ї, яка виховує дитину з аутизмом 368-377

Романова М. К. Самоставлення дорослої особистості як умова розвитку її екологічної свідомості 378-389

Рудоміно-Дусятська О. В. Екологічна сутність людської життєдіяльності 390-398

Сараєва Н. М., Суханов О. А. Підготовка майбутніх психологів до розуміння проблем розвитку дітей у регіоні екологічного неблагополуччя 399-408

Строгая Ю. В. Криза середини життя: екологія особистісного розвитку 409-419

Cубота М. В. Музика і екологічна культура особистості 420-429

Тюптя О. В. Соціально-психологічні засади консультативної взаємодії з клієнтом 430-438

Чуйко О. В. Впровадження професійно-орієнтованих практик в освітню підготовку фахівців соціономічного профілю 439-445

Швалб А. Ю. Можливості векторного шкалювання при створенні екологічно-орієнтованих проектів 446-456

Швалб Ю. М. Економічна культура як проблема способу життя 457-471

Шелевер О. В. Аналіз агресивної поведінки дітей в умовах закладів інтернатного типу 472-481

Штих І. І. Спрямованість особистості як фактор розвитку психічних станів учнів 482-490

Лановенко І. І. Екопсихологічний підхід у розробці сучасної стратегії профілактики делінквентної поведінки молоді 491-498

Матвієнко О. В. Проектування майбутнього сучасної молоді: визначальні стратегії 499-506