Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія. Випуск 37. — 2014

Титул

Зміст 3-4

Бєлоножко Є. В. Когнітивні дилеми розвитку соціального діалогу 5-13

Вернік О. Л. Деякі особливості життєдіяльності студентської молоді. Екопсихологічний аспект 14-22

Вовчик-Блакитна О. О. Особливості сімейного середовища як простір його варіативного розвитку 23-31

Волченко Л. П. Соціокультурне проектування та еко-орієнтований простір соціально-нормативної активності старшокласників 32-39

Гарькавець С. О. Побудова еко-орієнтованої системи координат життєдіяльності людини за сучасних умов її існування 40-47

Горбань Г. О. Особливості соціально-психологічного аналізу життєдіяльності міста як соціальної системи 48-56

Дідковський С. В. Поняття про розуміння 57-64

Дуркалевич І. В. Міграційне сирітство як нова соціальна проблема 65-74

Євдокимова Н. О. Організаційно-діяльнісна гра як психотехнологія підготовки сучасного фахівця у вищому навчальному закладі 75-84

Католик Г. В., Софінська Г. В. Ціннісні орієнтації сучасної «золотої молоді» 85-96

Лановенко І. І., Матвієнко О. В. Основні сфери життєдіяльеності, їх значущість для сучасної студентської молоді 97-106

Левко Т. І. Теоретичний аспект дослідження психологічних особливостей сімей, які виховують дитину з особливими потребами 107-116

Льовочкіна А. М. Технології розвитку вольової регуляції екологічної поведінки 117-125

Льовочкіна О. В. Самотність підлітка як психологічна проблема 126-134

Мілушина М. О. Специфіка динамічних проявів розвитку співзалежності 135-143

Паламарчук О. М. Соціально - особистісні фактори екологічно орієнтованого підприємницького вибору 144-153

Рудоміно-Дусятська О. В. Екологічна орієнтація способу життя родини як чинник ціннісного ставлення підлітка до міського середовища 154-166

Субота М. В. Сприйняття музики як психологічної категорії 167-176

Тищенко Т. В. Роль розуміння в консультативній взаємодії 177-185

Швалб Ю. М. Повернення до забутої теми: проблема волі в психології 186-199