Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна псиїологія. – 2015. – Том. VII. – Вип. 38.

Титул

Зміст 5-8

МАКСИМЕНКО С. Д. Прогнозування психологічного розвитку особистості у генетичній психології 13-23

АБСАЛЯМОВА Л. М. Психологічна структура і зміст «Я-тілесного» (рос. мова) 24-38

БАБАЯН Ю. О., СКАЧКО І. В. Тендерні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці 39-48

БАРКАСІ В. В., ФІЛІПП'ЄВА Т. І. Психолого-педагогічний підхід до змішаного навчання як способу викладання іноземних мов (англ. мова) 49-56

БАЦИЛЄВА О. В. Особливості харчової поведінки як складової здорового способу життя сучасної молоді 57-68

БОНДАР К. В. Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки 69-78

ВАРАВАЛ.А. Особливості виникнення переживання почуття щастя у дошкільному віці 79-92

ВАСИЛЕНКО Я. О. Обґрунтування та характеристика програми розвитку феноменів - «Я» тілесного у підлітковому віці 93-104

ВОРОПАЄВ Є. П. Рухова хвиля в артистичній практиці (рос. мова) 105-116

ГАЛЬЦЕВА Т. О. Вплив соціально-психологічних особливостей безробітних на готовність до професійного навчання (перенавчання) 117-129

ГЕНЕРАЛОВА О. М. Функціонування мнемічних властивостей студентів вищого навчального закладу у ситуації емоційної напруги 130-142

ДОВГАНЬ Н. Ю., КОПИЛОВ О. М. Психолого-педагогічна готовність студентів до фізичного самовдосконалення 143-153

ДОЦЕВИЧ Т. І. Компетентністний підхід до педагогічної діяльності викладача вишу 154-166

ЄВДОКИМОВА Н. О. Ціннісні орієнтації студентів технічних спеціальностей 167-177

ЄВДОКИМОВА Н. О., БАРТОШУК М. М. Вплив правосвідомості старших підлітків на рівень агресивності 178-188

ЄВДОКИМОВА Н. О., ТИМЦІВ М. М. Вплив тривожності старшокласників на оцінку ними якості їх життя 189-199

ЄВДОКИМОВА Н. О., ПАРТЕНАДЗЕ О. В, ГУРОВ А. Є. Подолання дезадаптації студентів при злитті вищих навчальних закладів 200-212

КАХНО І. В. Особистісний розвиток студентів-лікарів у професіогенезі (англ. мова) 213-222

КАШЕКОВА О. П. Сутність консультативної стратегії у діяльності психолога 223-232

КОЗЛОВ О. В. Культурно-специфічні моделі психологічного здоров'я 233-244

КРИВОПИШИНА О. А. Особливості рефексивної самореалізації творчої особистості в юності 245-255

ЛАНОВЕНКО I.I. Безпека як складова вибору способу життя сучасною молоддю 256-267

ЛІТУШ Є. В. Самооцінка у структурі професійної компетентності майбутніх економістів 268-278

ЛИТВИНЕНКО І. С, ДАНІЛОВА О. В. Особливості психологічної допомоги молодшим школярам зі Сходу України, які пережили психотравму 279-298

МАТВІЄНКО О. В. Формування життєвого сценарію молоді 299-308

МИХАЛЬЧЕНКО Н. В. Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії молодшого школяра 309-318

МОСЬПАН М. О. Діагностика психічних станів та способів саморегуляції студентів та вчителів у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності 319-327

МУХІНА Л. М. Теоретико-методологічні підходи до розгляду поняття конфліктологічної компетентності як складової професійної компетентності викладача 328-339

НІКІТІНА О. П. Передумови розробки тренінгової програми «психологія фінансового успіху» для осіб раннього дорослого віку 340-350

НОСКО Л. А. Рефлексія як особлива психічна реальність 351-360

ОЛІЙНИК О. О. Інформаційна культура як складова професіоналізму викладача культурології 361-372

ОНУФРІЄВА Л. А. Аналіз понять мотиву і мотивації у сучасних дослідженнях (англ. мова) 373-384

ПІЛЕЦЬКА Л. С. Соціально-психологічні складові професійної мобільності особистості 385-395

ПРОСАНДЄЄВА Л.Є. Психолого-педагогічні умови становлення автономності особистості 396-407

РУДЮК О. В. Психологічне обґрунтування концепту «криза зайнятості» в аспекті аналізу проблеми безробіття 408-421

СЕРДЮК Л. З. Самотворення особистості як цілісний само детермінований феномен 422-431

ТУРБАН В. В. Етична свідомість: психологічна феменологія і досвід концептуалізації 432-443

ФОМЕНКО К. І. Губристична мотивація у структурі мотиваційної сфери особистості студентів 444-453

ХУДЯКОВА В. І. Гендерні особливості соціальної перцепції в управлінській діяльності керівника закладу освіти 454-467

ЦАРЬКОВА О. В. Психодіагностичні методи дослідження особливостей переживання почуття провини батьками, які виховують дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами 468-478

ЦАРЬКОВА О. В., РАДЧЕНКО С. В. Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності 479-491

ЧИХАНЦОВА О. А. Специфіка процесу оволодіння старшокласниками іноземними мовами 492-502

ШВАЛБ Ю. М. Психологічні моделі соціалізації особистості 503-517

ШЕВЯКОВ О. В., МАРКОВА І. В. Психологічна профілактика негативних функціональних станів фахівців в умовах металургійного виробництва 518-529

ШЕЛЕГ Л. С. Можливості психологічного супроводження емоційних станів працівників органів внутрішніх справ, що спричинюють психосоматичні розлади 530-542

ШИЛОВА Н. І. Вплив конкретизації цілей у підлітків у процесі оволодіння туристичною діяльністю 543-556

ШУГУРОВА Т. Л. Дозвіллєва сутність добровольчої діяльності особистості 557-569

Наші автори 570-574