Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2015. – Том. VII. – Вип. 40.

Титул

Зміст 6-9

Варава Л. А. Метафора щастя як спосіб презентації психологічних проблем та їх розв’язання (з досвіду роботи) 10-20

Вернік О. Л. Соціальні мережі і самовідчуження особистості 21-32

Вовчик-Блакитна О. О. Особливості функціонування сім’ї як соціоекологічної системи у просторі мегаполісу 33-42

Корнієнко І. О. Оціночно-динамічна складова описів життєвого простору підлітків 43-54

Лотоцька-Голуб Л. Л. Професійно-особистісні деформації у лікарів 55-68

Льовочкіна А. М. Психологія екологічної культури студентів ВНЗ у міському середовищі 69-78

Люта Л. П. Моніторинг задоволення потреб як спосіб визначення ефективності соціальної політики в бізнес організаціях 79-88

Матвієнко О. В. Пріоритети сучасної молоді у виборі життєвого шляху 89-97

Місячна Н. М. Типологія безробітних громадян 98-105

Поладко Г. О. Організація медико-психологічної допомоги пацієнтам з феохромоцитомною дисфункцією 106-115

Полівко Л. Ю. Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір 116-124

Притула О. А. Аналіз професійних компетенцій кризис-менеджера 125-134

Приходько А. М. Психологічні особливості лікарів і та пацієнтів центрів планування сім’ї та медичної генетики як передумова формування ефективної взаємодії 135-150"

Рудоміно-Дусятська О. В. Психологічні чинники екологізації способу життя особистості 151-161

Слободяник О. Я. Використання "партнерських пологів" для зниження акушерської патології при пологах (рос.) 162-168

Терновик Н. А. Психолого-педагогічні аспекти розвитку підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності 169-179

Цавалюк Т. О. Культура як чинник формування інтелектуальних почуттів у молодшому шкільному віці 180-187

Чала О. А. Розвиток толерантності студентів як засіб усунення їх деструктивної конфліктності 188-197

Швалб Ю. М. Просторово-психологічна організація середовища буття і життєдіяльності 198-207

Левицька І. В. Проблеми формування готовності водіїв до професійної діяльності 208-217

Наші автори 218-219

Наші автори (англ) 220-221