Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2017. – Том. VII. – Вип. 44.

Титул

Зміст 6-12

Борець Ю.В. Моральна та економічна психолого-онтологічна компетенції громадянської компетентності 12-20

Буковська О.О. «Кризова життєва ситуація»в реабілітаційної діяльності психолога 21-29

Вернік О.Л. Проблематика "життєвого шляху" у психологічному дослідженні 30-50

Вовчик-Блакитна О.О. Дозвілля як простір розвитку міжпоколінної взаємодії 51-60

Генералова О.М. Соціальна ексклюзія осіб похилого віку в сучасному міському середовищі 61-71

Гірченко О.Л. Гендерно–вікова опосередкованість етнічної ідентичності 72-80

Гончаренко Ю.В. Способи організації життєвого простору особистості в умовах невизначеності 81-91

Кирпенко Т.М. Сучасний стан та перспективи вивчення вольової регуляції особистості у психологічних дослідженнях 92-101

Коваленко-Кобилянська І. Г. Вплив психологічних новоутвореннь геронтогенеза на актуалізацію інтелектуальної сфери 102-110

Комар Т.О. Етнічні стеоретипи студентів ВНЗ 111-120

Кулікова А.О. Розлучення як фактор змін «Я-образу» у жінок 121-132

Льовочкіна А.М. Психологічні та методичні особливості формування стресостійкості майбутніх соціальних працівників 133-144

Мазуренко К.В. Психологічний аналіз провідної діяльності як елементу способу життя людини з погляду суб’єктно-діяльнісного підходу (постановка проблеми) 145-154

Максимов М.В. Екологічність музичного простору як чинник формування особистості 155-163

Максимова Н.Ю. Психологічні чинники екологічності сімейної системи 164-172

Мунасипова-Мотяш І.А. Взаємозв’язок емоційного інтелекту та екологічної свідомості підлітків з різними типами сімейного виховання 173-182

Мысникова Э.А. Жизнестойкость юношеского населения в условиях экологического неблагополучия 183-192

Павленко О.В. Особливості психосемантичного простору життєвого досвіду 193-203

Піонтківська О.Г. Ціннісні орієнтації суспільно активних людей похилого віку 204-212

Панченко Т.С. Особливост правової свідомості міської та сільської молоді 213-222

Попович О.В. Моделі взаємодії явища аномального та суспільства в їх історичному розвитку: екопсихологічні виміри 223-232

Рудоміно-Дусятська О.В. Організаційно-методичні засади дослідження ідентичності особистості як чинника екологічно-орієнтованої життєдіяльності 233-241

Сараева Н.М., Суханов А.А. Жизнеспособность человека: экопсихологический подход к изучению 242-255

Скок А.Г. Екологізація освітнього середовища у контексті інклюзивної освіти 256-264

Тищенко Л.В. Психологічна структура ментальної моделі управлінця як чинник еко-орієнтованої управлінської діяльності 265-273

Ткач Т.В. Нейропсихологические основы экономики и права 274-282

Чухрій І.В. Особливості психологічних механізмів соціальної адаптації молоді з обмеженнями життєдіяльності 283-292

Швалб Ю.М. Пространство становления социальных способностей личности 293-308

Шестопалова О.П. Психологічні механізми становлення моделей розумного споживання молоді в інтересах сталого розвитку міста 309-314

Шлімакова І.І. Вплив як галузь психологічних досліджень: історіографічний та лексико-семантичний аспекти 315-323

Наші автори 324-327

Наші автори (англ.) 328-330