Актуальні проблеми психології. Том 2. Психологічна герменевтика, випуск 7 – 2011