Актуальні проблеми психології. Том 3. Консультативна психологія і психотерапія, випуск 9 – 2014