Актуальні проблеми психології, том 6, випуск 11 – 2015

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску

УДК 159.943

Музика О.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Ціннісна детермінація становлення та розвитку обдарованої особистості

Мова статті: українська

Анотація: Генеза обдарованої особистості включає в себе два послідовних процеси: становлення і розвиток, що відрізняються характером детермінації. Ціннісні детермінаційні впливи на обдаровану особистість можуть бути реконструйовані з допомогою синергетичної, реципрокної, холархічної моделей детермінації. Ціннісна детермінація розглядається як рух від ситуаційно-ціннісної регуляції на початкових етапах становлення до особистісно-ціннісної регуляції на завершальних етапах становлення і дальшого розвитку обдарованої особистості.

Ключові слова: обдарована особистість, становлення, розвиток, цінності, особистісні цінності, ціннісна детермінація.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Bandura A. Teoriya sotsialnogo naucheniya / Albert Bandura. – SPb.: Evraziya, 2000. – 320 s.

2. Zinchenko V.P. Soznanie i tvorcheskiy akt / V.P.Zinchenko. – M.: Yazyiki slavyanskih kultur, 2010. – 592 s.

3. Karpenko Z.S. AksIologIchna psihologIya osobistostI / Z.S. Karpenko. – Ivano-FrankIvsk: LIleya-NV, 2009. – 511 s.

4. Kostyuk G.S. Navchalno-vihovniy protses I psihIchniy rozvitok osobistostI / G.S.Kostyuk. – K.: Rad. shkola, 1989. – 608 s.

5. Leontev D.A. Psihologiya smyisla: Priroda, stroenie i dinamika smyislovoy realnosti / D.A. Leontev. – 2-e izd., ispr. – M.: Smyisl, 2003. – 486 s.

6. Maksimenko S.D. Geneza zdIysnennya osobistostI: naukova monografIya / S.D. Maksimenko. – K.: TOV «KMM», 2006. – 240 s.

7. Molyako V.A. Problemyi psihologii tvorchestva i razrabotka podhoda k izucheniyu odarennosti / V.A. Molyako // Vopr. psihol. – 1994. – №5. – S.86-95.

8. Muzika O.L. SpIvvIdnoshennya zdIbnostey ta obdarovanostI: sub’Ektno-tsInnIsniy pIdhId / O.L. Muzika // AktualnI problemi psihologIYi: ZbIrnik naukovih prats Institutu psihologIYi ImenI G.S. Kostyuka NAPN UkraYini. – K.: Vid-vo «FenIks», 2013. – T.HII. – PsihologIya tvorchostI. – Vipusk 17. – S.223-233.

9. Muzika O.L. Sub'Ektno-tsInnIsna determInatsIya tvorchoYi obdarovanostI / O.L. Muzika // VIsnik Zhitomirskogo pedagogIchnogo Institutu. – 1998. – №1. – S. 53-57.

10. Olport G. Stanovlenie lichnosti: Izbrannyie trudyi / Gordon Olport. – M.: Smyisl, 2002. – 462 s.

11. Petrovskiy A.V., Yaroshevskiy M.G. Istoriya i teoriya psihologii. Tom 1 / Petrovskiy A.V., Yaroshevskiy M.G. – Rostov-na-Donu: Feniks, 1996. – 416 s.

12. Platonov K.K. Struktura i razvitie lichnosti / K.K. Platonov. – M.: Nauka, 1986. – 254 s.

13. ParadigmalnI zmIni osnov zagalnoYi psihologIYi u sinergetichnomu kontekstI: kolektivna monografIya / Za red. M.-L.A.Chepi. – KIrovograd: Imeks-LTD, 2013. – 220 s.

14. Psihologo-pedagogIchnI osnovi protsesu samotvorennya osobistostI: monografIya / Za red. L.Z.Serdyuk. – K.: PedagogIchna dumka, 2015. – 197 s.

15. PsihologIchnI chinniki samodetermInatsIYi osobistostI v osvItnomu prostorI: kolektivna monografIya / Za red. S.D.Maksimenka. – KIrovograd: Imeks-LTD, 2013. – 400 s.

16. PsihofIzIologIchnI zakonomIrnostI profesIynogo samozdIysnennya osobistostI / Za red. O.M. Kokuna. – K.: PedagogIchna dumka, 2015. – 297 s.

17. Sinergetika I tvorchIst: monografIya / Za red. V.G.Kremenya. – K.: Institut obdarovanoYi ditini, 2014. – 314 s.

18. Tkachenko O.M. Printsipi I kategorIYi psihologIYi / O.M. Tkachenko. – K.: Vischa shkola, 1979. – 200 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 6-19 (pdf)


 


УДК159.923.5

Аршава І.Ф., Носенко Е.Л., Кутєпова-Бредун В.Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ

Особистісні характеристики музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів

Мова статті: українська

Анотація: У дослідженні встановлено, що особистісні характеристики музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів статистично значуще відрізняються за ознаками притаманності професіоналам більш високого рівня креативності у поєднанні з високим рівнем нейротизму, тривожності, схильності до переживання астенічних станів. Професіонали також характеризуються більш високою готовністю до ризику.

Незважаючи на те, що зазначені ознаки, згідно існуючих уявлень, не сприяють психологічному благополуччю, у проведеному дослідженні спостерігається протилежна картина – обдаровані професіонали відчувають себе психологічно благополучними.

Музикантам-аматорам, на відмінну від професіоналів, притаманні емоційна стабільність, більш високий рівень моральної нормативності у поєднанні з позитивним ставленням до захоплення музикою. Обґрунтовується гіпотеза щодо зв’язку вибору творчої діяльності як професії з глибинною потребою у самореалізації обдарованої людини, вираженні засобами творчої діяльності притаманної їй тривожності, суму, можливості переживання станів «потоку». Для аматорів музична діяльність, скоріш за все, є засобом розваги про що і свідчать розбіжності в особистісних характеристиках.

Ключові слова: музиканти-професіонали, аматори, особистісні відмінності: нейротизм, рівні емоційної стабільності, моральної нормативності, психологічне благополуччя.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Arshava, І.F. Aspekti іmplіcitnoї dіagnostiki emocіjnoї stіjkostі ljudini: monogr. / І.F. Arshava, E. L. Nosenko. – D. : Vid-vo DNU, 2008. – 468 s.

2. Blinova O.A. Metodika lichnostno-orientirovannoj korrekcii professional'nogo razvitija sredstvami muzyki (na materiale psihologov, pedagogov, muzykantov-ispolnitelej) : dis… kand. psihol. nauk:19.00.03. – Moskva, 2002, 184 s.

3. Bochkarjov L.L. Psihologija muzykal'noj dejatel'nosti. – M.: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 1997. – 352 s.

4. Gotsdiner M. Muzykal'naja psihologija. – M.: NB Magistr, 1993. – 190 s.

5. Zdіbnostі, tvorchіst', obdarovanіst': teorіja, metodika, rezul'tati doslіdzhen' / kolektivna monografіja za red. V.O. Moljako, O.L. Muziki. – Zhitomir: Ruta, 2006.- 320s.

6. Il'in E.P. Psihologija tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. – Piter: SPb., 2009. – 434 s.

7. Kirnarskaja D.K. Muzykal'nye sposobnosti – «Talanty-XXI vek», 2004. – 496 s.

8. Carlson I., Wendt P. E., Risberg J. On the neurobiology of creativity. Differences in frontal activity between high and low creative subjects // Neuropsychologia, 2000. V. 38. – P. 873–883.

9. Coffman, D. D. Musical backgrounds and interests of active older adult band member // Dialogue in Instrumental Music Education, 20(1). – 1996. – 25-34.

10. Сoffman, D. D. & Levy, K. M. (1997), Senior adult bands: Music`s new horizon, Music Educator`s Journal, Vol. 84 No. 3, pp. 17-22.

11. Сoffman, D. D. & Schilf, P. (1998), Band instrument gender associations by senior citizen musicians, Southeastern Journal of Music Education, Vol.10, pp. 212-221.

12. Kemp, A.E. Aspects of upbringing as revealed in the personalities of musicians // The Quarterly Journal of Music Teaching and Learning. – 1994. – № 5(4), p. 34-41.

13. Kemp, A.E. (1981). The personality structure of the musician. Identifying a profile of traits for the performer. Psychology of Music, (1), 3-14.

14. Kemp.А. (1996) The Musical Temperament Psychology and Personality of Musiciant, Oxford: Oxford University Press.

15. Parncutt R.&McPherson G. The Science and Psychology of music performance; creative strategies for teaching and learning. Oxford University Press. – 2002. – 383 p.

16. Güsewell, A; Ruch W. Are musicians particularly sensitive to beauty and goodness? Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, Vol 8(1), Feb 2014, 96-103.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 20-30 (pdf)


  


УДК 159.92: 611.81

Бабак С.В.

Академія муніципального управління, Київ

Про деякі нейробіологічні аспекти розвитку здібностей та обдарованості

Мова статті: українська

Анотація: В статті зібрані дані, якими оперує сучасна нейробіологічна наука. Автор робить спробу проаналізувати та використати їх щодо зв’язку особливостей структурно-функціональної організації мозку із розвитком здібностей та обдарованості людини. Розвиток центральної нервової системи має свою специфіку, що робить її особливою матеріальною субстанцією, безпосередньо пов’язаною із психікою людини. Вона здатна на розвиток впродовж всього онтогенезу під впливом середовища та діяльності людини. Відкриті вченими дзеркальні нейрони дають можливість по-новому осмислювати взаємодію та взаємовплив людей, особливо щодо нейронної діяльності мозку обдарованих людей, яка здатна сприймати і транслювати вищі ідеї та знання і, таким чином впливати на еволюцію свідомості людства.

Ключові слова: головний мозок, дзеркальні нейрони, нейронні мережі та ансамблі, свідомість, обдарованість.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Arbib M. Metaforicheskij mozg / Arbib M. – M.: Editorial, 2004. – 304 s.

2. Behterev V. M. Vnushenie i ego rol' v obshhestvennoj zhizni / V. M. Behterev. – Spb. : Leningradskoe iz-vo, 2009. – 288 s.

3. Bocheljuk V.J., Metodika ta organіzacіja naukovih doslіdzhen' іz psihologії» / Bocheljuk V.J., Bocheljuk V.V. – K. : Centr uchbovoї lіteraturi, 2008. – 360 s.

4. Krushinskij L. V. Biologicheskie osnovy rassudochnoj dejatel'nosti: Jevoljucionnye i fiziologo-geneticheskie aspekty povedenija / L. V. Krushinskij. – Moskva: Izdatel'stvo MGU, 1986. – 270 s.

5. Kaplan A. Potencial'naja variativnost' nejronnyh setej mozga v kontekste idej L.V. Krushinskogo // Rossijskij zhurnal kognitivnoj nauki. T. 2. – № 1. – 2015. – S. 67-68.

6. Lurija A.R. Mozg cheloveka i psihicheskie processy: V 2 ch. Ch. 2. / A. R. Lurija. – M. : Pedagogika, 1970. – 333 s. 19.

7. Lurija A.R. Osnovy nejropsihologii / A. R. Lurija. – M.: Izd-vo MGU, 1973. – 233 s.

8. Ramachandran V. S. Mozg rasskazyvaet. Chto delaet nas ljud'mi / V.S. Ramachandran. – M. : Kar'era Press, 2012. – 322 s.

9. Homskaja, E. D. Nejropsihologija / E. D. Homskaja. – SPb : Piter, 2003. – 496 s.

10. Shredinger Je. Chto takoe zhizn'? Fizicheskij aspekt zhivoj kletki / Je. Shredinger. – M., Izhevsk : NIC «Reguljarnaja i haoticheskaja dinamika», 2002. – 92 s.11. Herculano-Houzel S. The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain // Frontiers in Human Neuroscience, 2009. – Vol. 3. – P. 31, P. 1–11.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 31-40 (pdf)


  


УДК 001.8:159.923

Видра О.Г.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів

Багатовимірний цілісний підхід до психології обдарованості і творчості особистості

Мова статті: українська

Анотація: Дана стаття присвячена багатовимірному цілісному підходу в прикладному аспекті до психології обдарованості і творчості. У тексті наводиться актуальність даного підходу, перераховуються напрямки психологічних досліджень, в яких розкриваються окремі його сторони. Багатовимірний підхід розкривається з точки зору трьох основних сфер «Я»-концепції людини: душа, особистість, фізичне тіло у їх взаємозв’язку і цілісності. На основі цього наводиться розроблена багатовимірна модель психіки людини, яка є базовою у дослідженні й включає сім рівнів. Суть кожного з них коротко розкривається і наводяться результати дослідження стосовно психології обдарованості і творчості особистості.

Ключові слова: багатомірність, цілісність, особистість, обдарованість, творчість, «Я»-концепція.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Ball H.A. Kontseptsyya samoaktualyzatsyy lychnosty v humanystycheskoy psykholohyy. – Kyev – Donetsk: «Rovesnyk», 1993. – 32 s.

2. Bekh I.D. Dukhovni tsinnosti rozvytku osobystosti // Pedahohika i psykholohiya. – 1997. – №4. – S. 124-129.

3. Variy M.Y. Zahal'na psykholohiya. Navchal'nyy posibnyk / 2-he vydan., vypr. i dop.  K.: «Tsentr uchbovoyi literatury», 2007.- 968 c.

4. Vydra A.H. Mnohomernaya psykhoenerhetyka: tselostnaya metodolohyya poznanyya myra y perspektyvy razvytyya praktycheskoy psykholohy // Paradyhmy znan' u novu epokhu: nazustrich hlobal'nym zminam: Materialy 1-yi Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi (Chernihiv, 14 hrudnya 2012r.). – Chernihiv: Chernihivs'kyy natsional'nyy pedahohichnyy universytet imeni T.H. Shevchenka. – 2012. – S. 23-26.

5. Hrof S. Dukhovnyy kryzys: Stat'y y yssledovanyya. – M.: Yzd-vo «Эksmo-press», 1995. – 255 s.

6. Zyazyun I.A. Pedahohika dobra: idealy i realiyi: Naukovo-metodychnyy posibnyk. – K.: MAUP , 2000. – 312 s.

7. Monro R. Dalekye puteshestvyya. Perev. s anhl. – K.: «Sofyya», M.: YD «Sofyya», 2003. – 322 s.

8. Nepomnyashchaya N. Tselostno-lychnostniy pokhod k cheloveku // Razvytye lychnosty.  2002.  #4.  S. 61-81.

9. N'yuton M. Prednaznachenye dushy. Zhyzn' mezhdu zhyznyamy / Per. s anhl. K. R. Ayrapetyan.- SPb.: Budushchee Zemly, 2002. – 384 s.

10. Pomytkin E.O. Dukhovnyy rozvytok uchniv u systemi shkil'noyi osvity: Naukovo-metodychnyy posibnyk. – K.: IZMN, 1996. – 164 s.

11. Puchko L.H. Mnohomernaya medytsyna. Systema samodiahnostyky y samoystselenyya cheloveka. 6-e yzd., yspr. y dop.  M.: ANS, 2001.  432 s.

12. Rybalka V.V. Psykholohiya rozvytku tvorchoyi osobystosti: Navchal'nyy posibnyk. – K.: IZMN, 1996. – 236 s.

13. Rodzhers K. Vz•hlyad na psykhoterapyyu. Stanovlenye cheloveka. – M.: Yzd. hruppa „Prohress”, „Unyvers”, 1994. – 480 s.

14. Romenets' V.A. Istoriya psykholohichnoyi epokhy Prosvitnytstva. Navchal'nyy posibnyk. – K.: Vyshcha shkola., 1993. – 568 s.

15. Slavhorodskyy V.T. Metod mnohomernoy psykhoэnerhetycheskoy dyahnostyky y korrektsyy (MPDK) // Paradyhmy znan' u novu epokhu: nazustrich hlobal'nym zminam: Materialy 1-yi Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi (Chernihiv, 14 hrudnya 2012r.). – Chernihiv: Chernihivs'kyy natsional'nyy pedahohichnyy universytet imeni T. H. Shevchenka. – 2012. – S. 27-30.

16. Frankl V. Chelovek v poyskakh smysla. – M.: Prohress, 1990. – 368 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 41-47 (pdf)


 


УДК 1.59.9.07.

Гейко Є.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, Кіровоград

Специфіка самоорганізації полісистемної цілісності особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статі на підґрунті результатів теоретичного аналізу й емпіричних даних висвітлюються функціональні структурні складові полісистемної цілісності особистості у студентів гуманітарних спеціальностей, а також студентів майбутніх психологів. Визначаються специфічні особливості власне полісистемної цілісності у майбутніх психологів. «Полісистемна цілісність» вирізняє такі рівні: субмодальності, полярні категорії, біполярні категорії. Визначено, що конструкт «полісистемна цілісність особистості» взаємодіє з внутрігруповими факторами «індивідуально-психологічні властивості» (темпераментально-характерологічні властивості) і «особистість».

Ключові слова: гуманітарії, полісистемна цілісність особистості, психологи, цілісність особистості.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Averintsev S.S. Slavyanskoe slovo i traditsiya ellinizma / S.S. Averintsev // Voprosy literatury, 1976. – № 11. – C. 19-44.

2. Ball G. Sistema printsipіv ratsіogumanіzmu / G. Ball // Psikhologіya і suspіl'stvo. – 2011. –№4. – S. 16-32.

3. Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. / M.M. Bakhtin. – M.: Iskusstvo, 1979. – 424s.

4. Bertalanfi L. Obshchaya teoriya sistem / L. fon Bertalanfi. – [2-e d.]. – M.: Mir, 1960. – 328 s.

5. Blauberg I.V. Ponyatie tselostnosti i ego rol' v nauchnom poznanii. / I.V. Blauberg, E.G. Yudin. – M.: Znanie, 1972. – 270 s.

6. Blauberg I.V. Sistemnyy podkhod i sistemnyy analiz / I.V. Blauberg, E.M. Mirskiy, V.N. Sadovskiy // Sistemnye issledovaniya. Metodologicheskie problemy. Ezhegodnik, 1982. – M.: Nauka, 1982. – 402 s.

7. Kagan M.S. Sistemnost' i tselostnost' // Voprosy filosofii. – 1996. – № 12. – S. 13-18.

8. Kolyada V.I. Tselostnost' lichnosti: Sotsial'no-aksiologicheskiy aspekt / Viktor Ivanovich Kolyada. dis…kand. fil. nauk: 09.00.11, Saratov, 2003. – 148 s.

9. Maksimenko S D. Genezis sushchestvovaniya lichnosti / S.D. Maksimenko. – Kiev: KMM, 2006. – 240 s.

10. Obukhovskiy K. Psikhologicheskaya teoriya stroeniya i razvitiya lichnosti / K. Obukhovskiy. // Psikhologiya formirovaniya i razvitiya lichnosti. – M.: Nauka, 1981. – 45-67.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 48-58 (pdf)


  


УДК 159.955

Диса О.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ

Відображення взаємозв’язку діалогічності та креативності мислення у вербальних продуктах творчості

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлюються питання розвитку творчого потенціалу особистості, зокрема розвитку творчого мислення. Основним механізмом, який дозволяє породжувати нові ідеї та смисли, вважається внутрішній діалог. Розвиток такої властивості мислення як діалогічність дозволяє підвищувати творчу продуктивність, яка по-різному відображується у вербальних та невербальних продуктах діяльності.

Діалогічні форми навчання позитивно впливають на розвиток креативності мислення, що у свою чергу відображується у вербальних продуктах творчості. Процес розвитку творчого мислення складається з ряду етапів і супроводжується соціально значущою діяльністю шляхом переходу від зовнішньої діяльності у формі діалогу до самостійної творчості.

Ключові слова: творчість, мислення, механізми розвитку, вербальна креативність, внутрішній діалог, внутрішнє мовлення, діалогічність, продуктивність мислення.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Bybler V.S. Myshlenye kak tvorchestvo. – M., 1975. – 400 s.

2. Bogojavlenskaja D.B. Psyhologyja tvorcheskyh sposobnostej. – M.: Yzdatel'skyj centr «Akademyja», 2002. – 320 s.

3. Ball G.O. Psyhologija rozvytku tvorchoi' osobystosti. – K., 1996. – 236 s.

4. Gubenko A.V. Psyhosemantycheskye mehanyzmі tvorcheskogo myshlenyja // Praktychna psyhologija ta social'na robota, № 8, 2014.- S.70-80.

5. Druzhynyn V.N. Psyhologyja obshhyh sposobnostej. – SPb.: Pyter Kom, 1999. – 368 s.

6. Dysa O.V. Vnutrishnij dialog jak neobhidnyj komponent tvorchogo myslennja // Problemy zagal'noi' ta pedagogichnoi' psyhologii': Zbirnyk naukovyh prac' Instytutu psyhologii' im. Kostjuka APN Ukrai'ny.— K., 2001.— T. III, Ch. 6.— 260s.

7. Zdibnosti, tvorchist', obdarovanist': teorija, metodyka, rezul'taty doslidzhen' / Za red. V.O. Moljako, O.L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. – 320 s.

8. Kuchynskyj G.M. Psyhologyja vnutrennego dialoga. – Mynsk, 1988. – 205 s.

9. Medavar P. Lyteratura protyv nauki // Dyalogy. – M.: Polytyzdat, 1979. – S. 108-114.

10. Moljako V.A. Psyhologyja tvorcheskoj dejatel'nosty. – K.: Znanye, 1978. – 44 s.

11. Moljako V.A. Problemy psyhologii' tvorchestva y razrabotka podhoda k yzuchenyju odarennosty // Vopr. psyhol. – 1994. – №5. – S. 86-95.

12. Moljako V. O. Psyhologichna teorija tvorchosti // Nauk. zapysky In-tu psyhologii' im. G.S. Kostjuka APN Ukrai'ny. Vyp. 22. Aktual'ni problemy suchasnoi' ukrai'ns'koi' psyhologii'. – K., 2002. – S. 221-229.

13. Muzyka O.L. Rozvytok obdarovanosti ta umovy i'i' vtraty z pozycij sub’jektno- cinnisnogo analizu // Pedagogika i psyhologija profesijnoi' osvity. – 2005. – № 6. – S. 142-149.

14. Pyazhe Zh. Teoryja Zh.Pyazhe // Ystoryja zarubezhnoj psyhologyy (30-60-e gg. XX v.). Teksty / Pod red. P.Ja. Gal'peryna, A.N. Zhdan. – M.: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1986. – S 232-292.

15. Podd'jakov N.N. Novyj podhod k razvytyju tvorchestva u doshkol'nykov // Vopr. psyhol. – 1990. – №1. – S. 16-19.

16. Ponomarёv Ja.A. Psyhologyja tvorchestva. – M.: Nauka, 1976. – 303 s.

17. Romenec' V.A. Psyhologija tvorchosti. – K.: Lybid', 2004. – 288 s.

18. Chepeljeva N.V. Dialogichnist' tekstu ta i'i' vplyv na rozuminnja // Aktual'ni problemy psyhologii': tradycii' i suchasnist'. Materialy konferencii'. – Kyi'v, 1993. – T. 3. – S. 384.

19. Moscovici S., Personaz P . Study in social influence 5: Minority influence under conversion behavior in a perceptual task // Exp. Soc. Psychol. – 1980. – №16. – P. 270-282. 273. Thomae H. Das I

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 59-67 (pdf)


 


УДК 159.928.22

Дідківська Л.І.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Особливості Я-концепції творчо обдарованих підлітків

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження особливостей Я-концепції творчо обдарованих підлітків. Зокрема, представлено результати теоретичного аналізу підходів до поняття Я-концепції у психології, її структури, особливостей розвитку в онтогенезі загалом та у підлітковому віці зокрема. Висвітлено основні підходи до вивчення творчої обдарованості особистості. Також представлено результати емпіричного дослідження особистісних особливостей творчо обдарованих підлітків, особливостей їх самоставлення та локусу контролю у різних сферах життя.

Виявлено, що творчо обдаровані підлітки характеризуються найвищим серед усіх досліджуваних підлітків рівнем інтернальності у сфері досягнень, самоприйняття, самоцінності, прихильності та експресивності і найнижчим рівнем закритості.

Ключові слова: творча обдарованість, підлітковий вік, Я-концепція, особистісні особливості, самоставлення, локус контролю.

Spysok vykorystanyh dzherel

1. Berns R. Chto takoe Ya-kontseptsiya // Psihologiya samosoznaniya: hrest. / Red. D.Ya. Raygorodskiy. – Samara: Bahrah-M, 2003. – S. 333-393.

2. Vikova ta pedagogichna psihologiya: Navch. posib. / O.V. Skripchenko, L.V.Dolinska, Z.V. OgorodnIychuk ta In. – K.: Prosvita, 2001. – 416 s.

3. Gumenyuk O. PsihologIya Ya-kontseptsiyi / O. Gumenyuk. – T.: EkonomIchna dumka, 2002. – 186 s.

4. Dzhems U. Psihologiya / Pod red.L.A.Petrovskoy. – M.: Pedagogika, 1991. – 386 s.

5. Matyushkin A.M. Kontseptsiya tvorcheskoy odarennosti / A.M. Matyushkin // Vopr. psihol. – 1999. – № 6. – S. 29-33.

6. Rodzhers K.R. Vzglyad na psihoterapiyu. Stanovlenie cheloveka / K.R. Rodzhers. – M.:Progress, Univers, 1994. – 480 s.

7. Heller K. Diagnostika i razvitie odarennyih detey i podrostkov / K. Heller // Sovremennyie kontseptsii odarennosti i tvorchestva / Pod red. D.B.Bogoyavlenskoy. – M., 1997. – S. 55-60.

8. Erikson E. Identichnost. // Psihologiya samosoznaniya. Hrestomatiya po sotsialnoy psihologii lichnosti / Pod red. D.Ya. Raygorodskogo. – Samara: Izdatelskiy Dom «BAHRAH-M», 2007. – S.493-533.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 68-76 (pdf)


 


УДК 159.922

Дригус М.Т.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Проблема психологічних механізмів у сучасному вітчизняному психологічному просторі

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми психологічних механізмів у сучасному вітчизняному психологічному просторі. Доведено новаторство українських учених у розробці проблеми психологічних механізмів у галузі педагогічної та вікової психології. Розкрита архітектоніка дослідницьких спектрів вивчення психологічних механізмів. Здійснено аналіз концептуального підходу до проблеми психологічних механізмів розвитку особистості. Охарактеризовано сучасні тенденції досліджень психологічних механізмів. Окреслені перспективи наукових розвідок проблеми психологічних механізмів у контексті детермінації обдарованості.

Ключові слова: психологічні механізми, особистість, обдарованість, виховання, розвиток, саморозвиток, особистісна ефективність, генеза.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Bol'shoj tolkovyj psihologicheskij slovar' / Reber Artur (Penguin). Tom 1 (A – O): Per. s angl. – M.: Veche, AST, 2000. – 592 s.

2. Borishevs'kij M.J. Psihologіchnі mehanіzmi rozvitku osobistostі / M.J. Borishevs'kij // Pedagogіka і psihologіja. – № 3 (12). – 1996. – K.: Pedagogіchna dumka, 1996. – S. 26–33.

3. Borishevs'kij M.J. Osobistіst' u vimіrah samosvіdomostі: [monografіja] / Miroslav Josipovich Borishevs'kij. – Sumi: Vidavnichij budinok “Ellada”, 2012. – 608 s.

4. Kajl R. Detskaja psihologija: Tajny psihiki rebenka (serija «Psihologicheskaja jenciklopedija») / R. Kajl. – SPb.: prajm-EVROZNAK, 2002. – 416 s.

5. Kostjuk G.S. Z іstorії vіkovoї psihologії // Navchal'no-vihovnij proces і psihіchnij rozvitok osobistostі / Grigorіj Silovich Kostjuk ; za red. L. M. Prokolієnko. – K. : Radjans'ka shkola, 1989. – S. 476–491.

6. Kostjuk G.S. Navchal'no-vihovnij proces і psihіchnij rozvitok osobistostі / Grigorіj Silovich Kostjuk ; za red. L. M. Prokolієnko. – K. : Radjans'ka shkola, 1989. – 608 s.

7. Maksimenko S.D., Beh I.D. Psihologicheskij analiz mehanizma klassifikacii u mladshih shkol'nikov / S.D. Maksimenko, I.D. Beh // Voprosy psihologii. – 1980. – № 5. – S. 78–88.

8. Maksimenko S.D. Mehanіzmi rozvitku osobistostі / S.D. Maksimenko // Problemi suchasnoї psihologії: Zbіrnik naukovih prac' Kam'janec'-Podіl's'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Іvana Ogієnka, Іnstitutu psihologії іmenі G.S. Kostjuka NAPN Ukraїni / Za red. S.D. Maksimenka, L.A. Onufrієvoї. – Vip. 26. – Kam'janec'-Podіl's'kij: Aksіoma, 2014. – S. 7–21.

9. Maksimenko S.D. Psihologіchnі lіnії rozvitku osobistostі – mehanіzmi rozgortannja chi novoutvorennja? / S.D. Maksimenko // Aktual'nі problemi psihologії: zbіrnik naukovih prac' Іnstitutu psihologії іmenі G.S. Kostjuka NAPN Ukraїni. – Kiїv; Nіzhin : P.P. Lisenko, 2015. – Tom ІH. – Zagal'na psihologіja. Іstorichna psihologіja. Etnіchna psihologіja. – Vip. 7. – S. 6–17.

10. Nikol'skaja A.A., Faraponova Je.A. HHІІ Mezhdunarodnyj psihologicheskij kongress / A.A. Nikol'skaja, Je.A. Faraponova // Voprosy psihologii. – 1980. – № 5. – S. 179–182.

11. ІІІ Vseukraїns'kij psihologіchnij kongres z mіzhnarodnoju uchastju “Osobistіst' u suchasnomu svіtі”. – K.: DP “Іnformacіjno-analіtichne agenstvo”, 2015. – Ch. 2. – 364 s.

12. Salmina N.G., Chernyshova V.K. Aktual'nye problemy vozrastnoj i pedagogicheskoj psihologii i vnedrenie dostizhenij psihologicheskoj nauki v praktiku / N.G. Salmina, V.K. Chernyshova // Voprosy psihologii. – 1980. – № 5. – S. 177–178.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 77-85 (pdf)


 


УДК. 159.954.2

Загурська І.С.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Референтність як основа розвитку здібностей у молодшому шкільному віці

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається проблема розвитку соціальної рефлексії та референтних відносин, як її складової, з метою виділення основних напрямків розвитку здібностей та специфіки надання ціннісної підтримки. Виявлено, що однією з умов розвитку здібностей є їх постійне, обґрунтоване, розгорнуте оцінювання референтними особами. Діяльність для молодших школярів стає значимою, якщо успіхи у ній поціновуються, і навпаки, значимість успіху визначається рівнем значимості діяльності. Обґрунтовується, що високий рівень рефлексії соціальних стосунків та наявність референтних осіб, які підтримують суб’єктивно значимі для дитини вміння, є важливою передумовою розвитку здібностей.

Ключові слова: соціальна рефлексія, референтна особа, розвиток здібностей, ціннісна підтримка, розгорнуте оцінювання, значимість діяльності.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obrazovaniya [Theory of developing education] / Vasiliy Vasil'yevich Davydov. – M.: Intor, 1996. – 544 p.

2. Muzyka O.L. Prohrama tsinnisnoyi pidtrymky zdibnostey ta obdarovanosti «Try kroky» [Program of abilities and talents value support]/ Oleksandr Muzyka. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2008. – 34 p.

3. Muzyka O.L. Referentni vidnosyny u rozvytku obdarovanoyi osobystosti [Referent relations in the development of a talented personality] // Osvitnye seredovyshche yak chynnyk stanovlennya obdarovanoyi osobystosti [Educational environment as a factor of formation of a talented personality]: Monograph / R.O. Semenova, O.L. Muzyka, D.K. Korol'ov et al. / R.O. Semenova (Ed.). – K.-Kirovohrad: Imeks-LTD, 2014. – pp. 69-90.

4. Muzyka O.L. Rozvytok tvorchykh zdibnostey u nasliduval'niy diyal'nosti [Development of creative abilities in imitative activity]: [textbook] / O.L. Muzyka, N.F. Portnyts'ka (Eds.). – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2007. – 128 p.

5. Muzyka O.L. Samootsinka i rozvytok tvorchykh zdibnostey [Self-appraisal and development of creative abilities]: [textbook] / O.L. Muzyka, I.S. Zagurs'ka (Eds.). – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2007. – 144 p.

6. Muzyka O.L. Tsinnisna pidtrymka osobystisnoho rozvytku yak teoretychna ta prykladna problema [Value support of individual development as a theoretical and practical problem]/ O.L. Muzyka // Digest of scientific papers, H.S. Kostyuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine «Aktual'ni problemy psykholohiyi» [Actual problems of psychology] in 12 vol./ V.O. Molyako (Ed.). – Vol.12 (8). – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2009. – pp. 177-188.

7. Naumenko O.S. Psykholohichna kharakterystyka pobudovy rozvyval'noho osvitn'oho seredovyshcha dlya sotsial'no obdarovanykh molodshykh shkolyariv ta pidlitkiv [Psychological characteristics of creation of developing educational environment for socially talented junior pupils and teenagers] / O.S. Naumenko // Osvitnye seredovyshche yak chynnyk stanovlennya obdarovanoyi osobystosti [Educational environment as a factor of creation of a talented personality]: monograph / R.O. Semenova, O.L. Muzyka, D.K. Korol'ov [et al.]; R.O. Semenova (Ed.); H.S. Kostyuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine. – Kyiv; Kirovohrad: Imeks-LTD, 2014. – pp. 185-198.

8. Nykonchuk N.O. Usna narodna tvorchist' yak zasib tsinnisnoyi pidtrymky rozvytku zdibnostey u molodshomu shkil'nomu vitsi [Oral national creative works as means of value support of abilities development at junior school age] / N.O. Nykonchuk // Zdibnosti, tvorchist', obdarovanist': teoriya, metodyka, rezul'taty doslidzhen' [Abilities, creative work, talent: theory, methodology, results of the researches]: collective monograph / V.O. Molyako, O.L. Muzyka (Eds.) – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. – pp. 183-212.

9. Portnyts'ka N.F. Vid nasliduvannya do tvorchosti [From imitation to creative work] / N.F. Portnyts'ka // Zdibnosti, tvorchist', obdarovanist': teoriya, metodyka, rezul'taty doslidzhen' [Abilities, creative work, talent: theory, methodology, results of the researches]: collective monograph / V.O. Molyako, O.L. Muzyka (Eds.) – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. – pp. 54-75.

10. Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoyi osobystosti v osvitn'omu seredovyshchi: metodychnyy posibnyk [Psychological foundations of the development of a talented personality in educational environment] / O.L. Muzyka, D.K. Korol'ov, R.O. Semenova et al.; O.L. Muzyka (Ed.). – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – 146 p.

11. Slobodchikov V.I., Tsukerman G.A. Genezis refleksivnogo soznaniya v mladshem shkol'nom vozraste [Genesis of reflective consciousness at junior school age] / V.I. Slobodchikov, G.A. Tsukerman // Voprosy psichologii. – 1990. – №3. – pp. 25-36.

12. Stepanov S.Yu., Semenov I.N. Psikhologiya refleksii problemy i issledovaniya [Psychology of reflection: problems and studies] / S.Yu. Stepanov, I.N. Semenov // Voprosy psichologii. – 1985. – №3. – pp. 31-40.

13. Tsukerman G.A. Dve fazy mladshego shkol'nogo vozrasta [Two phases of junior school age] / G.A. Tsukerman // Razvivayushchee obrazovanie [Developing education]. Vol ІІ. Nereshennye problemy razvivayushchego obrazovaniya [Unsolved problems of developing education]. – M.: APK i PRO, 2003. – pp. 96-127.

14. Tsukerman G.A. Chto takoe umenie uchit'sya i kak ego izmeryat' [What is the ability to learn and how to measure it] / G.A. Tsukerman, E.V. Chudinova // Voprosy psichologii. – 2015. – № 1. – pp. 3-14.

15. El'konin D.B. Psikhologiya obucheniya mladshikh shkol'nikov [Psychology of teaching junior pupils] / Daniil Borisovich El'konin. – M.: Znanie, 1974. – 64 p.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 86-93 (pdf)


 


УДК 159.923.2

Кириченко В.В.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Кризи професійної адаптації: суб’єктно-ціннісний підхід до вивчення

Мова статті: українська

Анотація: У основу роботи покладено результати емпіричних досліджень розвитку ціннісної свідомості суб’єкта праці у процесі первинної професійної адаптації. Виявлено основні закономірності та індикатори виникнення особистісних криз, пов’язаних з процесами професійної адаптації у результаті взаємоузгодження індивідуально-психологічних властивостей працівника з вимогами професійного середовища. Представлено матеріали ідеографічних досліджень, які ілюструють локальну ціннісну кризу у процесі первинної професійної адаптації, обумовлену особистісною резистентністю працівника професійно доцільному розвитку.

Ключові слова: професійний розвиток, професійна адаптація, суб’єкт праці, криза професійного розвитку, ціннісна криза.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Zeer Je.F. Symanjuk Je.Je. Krizisy professional'nogo stanovlenija lichnosti / Jeval'd Fridrihovich Zeer, Jel'vira Jeval'dovna Symanjuk // Psihologicheskij Zhurnal, 1997. – №.6. – S.35-44.

2. Zeer Je.F., Symanjuk Je.Je. Jemocional'nyj komponent v professional'nom stanovlenii pedagoga / Jeval'd Fridrihovich Zeer, Jel'vira Jeval'dovna Symanjuk // Mir psihologii, 2002. – № 4 (32). – S. 194-203.

3. Kirichenko V.V. Praktichnі aspekti cіnnіsnoї pіdtrimki osobistostі u procesі perezhivannja krizi profesіjnoї adaptacії // Aktual'nі problemi psihologії: Zbіrnik naukovih prac' Іnstitutu psihologії іmenі G.S. Kostjuka NAPN Ukraїni. – K.: Vidavnictvo «Fenіks», 2015. – T. HІІ. Psihologіja tvorchostі. – Vipusk 21. – C. 124-132. – S.132-140

4. Klimov E.A. Psihologija professional'nogo samoopredelenija: Uchebnoe posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / E.A.Klimov. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2004. – 304s.

5. Kon I.S. V poiskah sebja: Lichnost' i ee samosoznanie / Igor' Semenovich Kon. – M.: Politizdat, 1984. – 335s.

6. Muzyka O.L. Kriza tvorchoї osobistostі: sub’єktno-cіnnіsnij pіdhіd do tipologії / Muzika Oleksandr Leonіdovich // Zbіrnik naukovih prac' Іnstitutu psihologії іm. G.S.Kostjuka APN Ukraїni, 2001. – S. 63-72.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 94-101 (pdf)


 


УДК 159.943

Ковальчук Ю.М.

Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київ

Особистісні здібності: визначення, функціональне призначення, феноменологія

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються результати дослідження особистісних здібностей, їх функціональної ролі у розвитку обдарованості, впливу на ступінь реалізації її потенціалу. Для розкриття механізмів такої детермінації здійснено інтерпретацію особливостей функціонування особистісних здібностей у підлітків з пригніченням базових особистісних функцій, що виникає під час кризи підліткового віку, а також у різних кризових ситуаціях, зокрема у ситуаціях розгортання депресивних переживань і станів.

Ключові слова: обдарованість, особистісні здібності, криза особистісних здібностей, криза підліткового віку, структура здібностей, суб’єкт здібностей, феноменологія.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Hardner Hovard. Struktura razuma: teoryya mnozhestvennoho yntellekta. – M.: OOO «Y.D. Vyl'yams», 2007. – 512 s.

2. Kostyuk H.S. Yzbrannыe psykholohycheskye trudы / H.S. Kostyuk. – M.: Pedahohyka, 1988. – 304 s.

3. K'erkehor S. Strakh y trepet / S. K'erkehor; per. s dat. – M.: Respublyka, 1993. – 383 s.

4. Maslou Abrakham Harol'd. Dal'nye predelы chelovecheskoy psykhyky. – SPb.: Evrazyya, 1999. – 432 s.

5. Myller Alys. Drama odarenoho rebenka y poysk sobstvennoho Ya. – M.:Yzd. «Prohress», 2012. – 109 s.

6. Seligman M.E.P., Peterson C. A learned helplessness perspective on childhood depression: Theory and research. – New York: Guilford Press, 1986. – P. 223 – 249.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 102-107 (pdf)


 

 


УДК 159.944(075.8)

Комар Т.В.

Хмельницький національний університет, Хмельницький

Психологічні передумови становлення особистісної зрілості майбутнього спеціаліста соціономічного напрямку

Мова статті: українська

Анотація: У процесі пошуку «універсального набору» особистісних характеристик майбутнього спеціаліста соціономічного напрямку, що визначають рівень сформованості професійної зрілості, ми брали до уваги той факт, що чим більше висувається вимог до якостей особистості, тим сутужніше їм відповідати. Саме тому доводилося уточнювати зміст кожної якості й визначати його пріоритетність.

У результаті здійсненого аналізу в якості відповідних до інтегративних характеристик і показників професійно важливих якостей особистості спеціаліста соціономічного напрямку були визначені додаткові характеристики: особистісної зрілості – стресостійкість, ініціативність, мотивація діяльності; академічної зрілості – здатність до засвоєння нових знань; соціальної зрілості здатність до адаптації в критичних ситуаціях; соціальна активність; комунікабельність; здатність до встановлення й підтримки контактів.

Ключові слова: особистісна зрілість, професійна зрілість, спеціалісти соціономічного напрямку.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Abul'khanova-Slavskaya K. A. Zhiznennye perspektivy lichnosti / K. A. Abul'khanova-Slavskaya // Psikhologiya lichnosti i obraz zhizni / otv. red. E. V. Shorokhova. – M. : Nauka, 1987. – S. 137 – 145.

2. Artsishevs'kiy R.A. Svіtoglyadna osvіta: teorіya, іstorіya, metodika: monografіya / R.A. Artsishevs'kiy; M-vo osvіti і nauki, molodі ta sportu Ukraїni, NAPN Ukraїni, Skhіdnoєvrop. nats. un-t іm. Lesі Ukraїnki [taіn.]. – Luts'k: Skhіdnoєvrop. nats. un-tіm. Lesі Ukraїnki, 013. – 303 s.

3. Ball G.O. Problema obґruntuvannya suspіl'noї іdeologії u svіtlі gumanіstichnogo pіdkhodu / G.O. Ball // Psikhologo-pedagogіchna nauka і suspіl'na іdeologіya: Materіali metodologіchnogo semіnaru Akademії pedagogіchnikh nauk Ukraїni, 12 listopada 1998 r. – K.: Gnozis, 1998. – S. 28 – 32.

4. Bardin Yu.P. Sotsial'naya zrelost' lichnosti: dis… kand. filos. nauk / Yu. P. Bardin. – Khar'kov, 1986. 173 s.

5. Vaynola R. Kh. Pedagogіchnі zasadi osobistіsnogo rozvitku maybutn'ogo sotsіal'nogo pedagoga v protsesі profesіynoї pіdgotovki : dis…d-ra ped. nauk : spets. 13. 00. 04 «Teorіya і metodika profesіynoї osvіti» /Renate Kheykіїvna Vaynola. – K. : 2006. – 542 s.

6. Gura T.Є. Rozvitok profesіynogo mislennya maybutnіkh psikhologіv: teoretiko-metodologіchniy aspekt: monografіya/ T.Є. Gura; M-vo osvіti і nauki, molodі ta sportuUkraїni, Klas. privat. un-t, Komun. zakl. «Zaporіz. obl. іn-t pіs-lyadiplom. ped. osvіti» Zaporіz. oblradi. – Zaporіzhzhya, 2012. – 303 s.

7. Gustova E. A. Professional'naya kompetentnost' sotsial'nogo rabotnika: otsenka i psikhologo-pedagogicheskie usloviya ee stanovleniya v vuze/ E.A. Gustova // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya «Psikhologicheskie nauki». – №4. - 2009. – M.: Izd-vo MGOU.- S. 145-150.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 108-121 (pdf)


 


УДК 159.928

Корольов Д.К.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Напрями дослідження цінностей обдарованої особистості в світовій психології

Мова статті: українська

Анотація: За результатами аналізу робіт зарубіжних дослідників окреслено такі напрями розгляду зв’язку обдарованості та ціннісної сфери особистості: моральна відповідальність обдарованих дорослих; морально-ціннісне виховання обдарованих дітей; етична обдарованість та етичне лідерство; емоційно-ціннісні особливості та особистісні якості, що супроводжують обдарованість; зв’язок обдарованості та моральності в дорослих та дітей. Констатовано, що зарубіжні дослідники практично не вивчають проблему впливу емоційно-ціннісної сфери, моральних особистісних якостей на розвиток та прояв обдарованості.

Ключові слова: обдарованість, особистість, цінності, мораль, розвиток, обдаровані діти.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Korol'ov D. K. Teoretichnі zasadi doslіdzhennja osvіtn'ogo seredovishha dlja obdarovanih u zarubіzhnіj naucі / D. K. Korol'ov // Aktual'nі problemi psihologiyi. — 2013. — T. 6, Vyp. 9. — S. 46—61.

2. Maslou A. G. Motyvacyya i lychnost’ / Abraham Garol’d Maslou. — M. : Pyter, 2011. — 351 s.

3. Muzyka O. L. Ekzystencijni potreby i rozvytok obdarovanoyi osobystosti / O. L. Muzyka // Aktual’ni problemy psyhologiyi. — 2015. — T. 6, Vyp. 10. — S. 63—77.

4. Freeman J. Morality and Giftedness. / Joan Freeman // The Routledge International Companion to Gifted Education / [ed. T. Balchin, B. Hymer, D. Mathews]. — London, NY : Routledge, 2008. — P. 141—148.

5. Hay P. K. Prosocial reasoning and empathy in gifted children / Peta K.Hay, Miraca U. M. Gross, Katherine Hoekman, Karen B. Rogers // The Australasian Journal of Gifted Education. — 2007. — Vol. 16, №2. — P. 5—14.

6. Jacobsen M. –E. Moral Leadership, Effective Leadership, and Intellectual Giftedness: Problems, Parallels, and Possibilities / Mary-Elaine Jacobsen // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 29—49.

7. Lewis A. E. The Moral Judgment of Gifted Adolescents : a dis. … doctor of philosophy / Ashley Elizabeth Lewis. — USA, Minnesota, 2007. — 91 p.

8. Lovecky D. V. The Moral Child in a Violent World / Deirdre V. Lovecky // Understanding Our Gifted. — 1994. — №6 (3). — P. 3.

9. Lovecky D. V. Identity Development in Gifted Children: Moral Sensitivity / Deirdre V. Lovecky // The Moral Child in a Violent World. Understanding Our Gifted // Roeper Review. — 1997. — №20 (2). — P. 90—94.

10. Lovecky D. V. Moral Sensitivity in Young Gifted Children / Deirdre V. Lovecky // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 161—177.

11. Narvaez D. High Achieving Students and Moral Judgment / Darcia Narvaez // Journal for the Education of the Gifted. — 1993. — Vol. 16, №3. — P. 268—279.

12. Roeper A. Giftedness and Moral Promise / Annemarie Roeper, Linda Kreger Silverman // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 251—265.

13. Silverman L. K. The Moral Sensivity of Gifted Children and the Evolution of Society / Linda Kreger Silverman // Roeper Review. — 1994. — №17 (2). — P. 110—116.

14. Sternberg R. J. Reflections on Ethical Leadership / Robert J. Sternberg // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 19—29.

15. Teo Ch. T. Eastern Perspectives: Moral and Volitional Education of Gifted Students / Chua Tee Teo, Yuanshan Cheng // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 241—251.

 

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 122-129 (pdf)


 


УДК 159.923

Купрєєва О.І.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

Психологічні аспекти самореалізації студентів з інвалідністю

Мова статті: українська

Анотація: У статті викладено результати дослідження психологічних аспектів самореалізації студентів з інвалідністю. Здійснено порівняльний аналіз психологічних характеристик студентів з інвалідністю та здорових студентів. Виявлено зв’язок самореалізації особистості із її самоставленням, смисло-життєвими орієнтаціями та часовою перспективою. Встановлено, що успішність самореалізації студентів з інвалідністю визначається сформованістю позитивного інтегрального самоставлення, наявністю та усвідомленням цінностей самоактуалізації, сбалансованістю часової перспективи.

Ключові слова: студенти з інвалідністю, самореалізація, часова перспектива, самоставлення, смисложиттєві орієнтації.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Abul'hanova K. A. Vremja lichnosti i vremja zhizni / K. A. Abul'hanova, T. N. Berezina. – SPb. : Aletejja, 2001. – 299 s.

2. Adler A. Praktika i teorija individual'noj psihologii / Al'fred Adler. – M. : Fond “Za jekonomich. gramotnost'”, 1995. – 296 s.

3. Kuprjejeva O.I. Psyhologichni osoblyvosti osobystisnogo rozvytku studentiv z invalidnistju / O.I.Kuprjejeva // III Vseukrai'ns'kyj psyhologichnyj kongres z mizhnarodnoju uchastju «Osobystist' u suchasnomu sviti». – K.:DP «Informacijno-analitychne agenstvo», 2014. – S.414-418.

4. Maslou A. Psihologija bytija / A. Maslou. – M.: Refl-buk; K.: Vakler, 2002. – 206 s.

5. Merlin V. S. Psihologija individual'nosti: izbr. psihol. trudy / V. S. Merlin. – Perm', PGPI, 1990. – 110 s.

6. Olport G. Stanovlenie lichnosti: izbrannye trudy / G.Olport; pod red. D. A. Leont'eva. M.: Smysl, 2002. – 462 s.

7. Perlz F. Vnutri i vne pomojnogo vedra / F. Perlz. – Spb., 1995. – 456 s.

8. Rodzhers, K. Svoboda uchit'sja / K. Rodzhers, Dzh. Frejberg. – M.: Smysl, 2002. – 527 s.

9. Serdjuk L.Z., Kuprjejeva, O.I. Osobystisnyj resurs zhyttjestijkosti studentiv iz somatychnymy zahvorjuvannjamy / L.Z.Serdjuk, O.I.Kuprjejeva // Aktual'ni problemy psyhologii': Zb. nauk. prac' Instytutu psyhologii' im. G. S. Kostjuka NAPN Ukrai'ny. – Kyi'v; Nizhyn: PP Lysenko, 2015. – Tom IH. – Vyp. 7. – S. 311-317.

10. Frankl, V. Chelovek v poiskah smysla / V. Frankl; [per. s angl. i nem.] – M.: Progress, 1990. – 368 s.

11. Fromm Je. Begstvo ot svobody / Je. Fromm. – M.: Progress, 1995. – 253 s.

12. Horni K. Nashi vnutrennie konflikty : konstruktivnaja teorija nevroza / K. Horni. – SPb.: Lan', 1997. – 238 s.

13. Jerikson Je. Identichnost': junost' i krizis / Je. Jerikson. – 2-e izd. M.: Flinta: Izd-vo MPSI, 2006. – 352 s.

14. Jung K.G. Struktura lichnosti i process individuacii /K.G.Jung. - SPb.: AST, 1994 – 134 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 130-140 (pdf)


 


УДК 159.922.72

Кутішенко В.П., Пилипенко Н.Г., Ставицька С.О.

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена проблемі визначення ролі інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій особистості старшого юнацького віку. Особливістю інтелектуальної сфери юнацтва є значне вдосконалення здатності до складних інтелектуальних операцій аналізу і синтезу, теоретичного узагальнення та абстрагування, аргументування та доказу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Дослідження особливостей функціонування інтелектуального компоненту юнацтва показало, що більшість респондентів має низькі показники загального рівня інтелекту, середній рівень розвитку прогностичних здібностей, середній рівень рефлексивних здібностей та низький рівень вербальних здібностей. Це вимагає ґрунтовної корекційно-розвивальної роботи щодо підвищення рівня їх інтелектуального розвитку.

Ключові слова: життєві стратегії, інтелектуальний компонент, прогностичні здібності, рефлексивні здібності, вербальні здібності, старший юнацький вік.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Ananev B.H. Chelovek kak predmet poznanyia./ Borys Herasymovych Ananiev. – SPb.: Pyter, 2001. – 288 s.

2. Andros Ie. I. Intelekt u strukturi liudskoho buttia./ Yevhenii Ivanovych Andros. – K.: Stylos, 2010. – 358 s. – S. 69.

3. Hamezo M. V. Vozrastnaia y pedahohycheskaia psykholohyia: Ucheb. posobye dlia studentov vsekh spetsyalnostei pedahohycheskykh vuzov./ M. V. Hamezo, E. A. Petrova, L.M. Orlova. – M.: Pedahohycheskoe obshchestvo Rossyy, 2003. – 512 s. – S. 232-233.

4. Druzhynyn V. N. Psykholohyia obshchykh sposobnostei./ V. N. Druzhynyn. 3-e yzd. – SPb.: Pyter, 2007. – 368 s.

5. Elyseev O. P. Test strukturы yntellekta (TSI) R. Amtkhauэra / O. P. Elyseev //Praktykum po psykholohyy lychnosty. – SPb., 2003. – S.342-370.

6. Yermakov I. H. Zhyttievyi proekt osobystosti: vid teorii do praktyky. Praktyko zoriientovanyi posibnyk./ I. H. Yermakov, D. O. Puzikov. – Kyiv, «Osvita Ukrainy», 2007. – 212 s. – S. 108.

7. Karpov A. V. Refleksyvnost kak psykhycheskoe svoistvo y metodyka ee dyahnostyky/ A.V.Karpov // Psykholohycheskyi zhurnal. 2003. – T. 24. – № 5. – S. 45-57.

8. Pedahohika vyshchoi shkoly: Navch. posib. /Z. N. Kurliand, R. I. Khmeliuk, A. V. Semenova ta in.; [Za red. Z. N. Kurliand. – 2 - vyd., pererob. i dop]. – K.: Znannia, 2005. – 399 s.

9. Psykholohyia. Slovar / [Pod obshch. red. A.V. Petrovskoho, M.H. Yaroshevskoho]. – 2-e yzd., yspr. y dop. – M.: Polytyzdat, 1990. – 494 s. – S. 23.

10. Rehush L. A. Psykholohyia prohnozyrovanyia: uspekhy v poznanyy budushcheho./ L.A. Rehush. – SPb., Rech, 2003. – 352 s. – S. 295-297.

11. Savchyn M. V. Vikova psykholohiia: navchalnyi posibnyk / M. V. Savchyn, L. P. Vasylenko. – K.: Akademvydav, 2005. – 360 s.

12. Smulson M. L. Psykholohiia rozvytku intelektu v rannii yunosti. Avtoref. dys... d-ra psykhol. nauk. [19.00.07 - pedahohichna ta vikova psykholohiia]; In-t psykholohii imeni H. S. Kostiuka APN Ukrainy. – K., 2002. – 36 s.

13. Stavytska S. O. Dukhovna samosvidomist osobystosti: stanovlennia i rozvytok v yunatskomu vitsi: monohrafiia/ Svitlana Oleksiivna Stavytska. – K.: NPU imeni M. P. Drahomanova, 2011. – 727 s. – S.183-192.

14. Tunyk E. E. Test yntellekta Amtkhauэra. Analyz y ynterpretatsyia dannыkh./ E. E. Tunyk. – SPb.: Rech. – 2009. – 96 s.

15. Shapovalenko Y. V. Vozrastnaia psykholohyia./ Y. V. Shapovalenko. – M.: Hardaryky, 2005. – 349 s. – S. 271.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 141-150 (pdf)


 


УДК 159.922.736.2+159.923.2

Левус Н.І.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Роль сім’ї і школи у формуванні Я-концепції обдарованої дитини

Мова статті: українська

Анотація: За результатами емпіричного дослідження молодші школярі виявилися достатньо залежними від оцінок інших, вони формують уявлення про себе на основі думок та ставлень оточуючих. Отримані дані кореляційного аналізу підтверджують вплив значимих дорослих на оцінювання обдарованою дитиною поведінкової складової своєї Я-концепції. З’ясовано, що думка вчителя виявляється дуже вагомою в тому, як дитина ставитиметься до своїх інтелектуальних здібностей, а вплив батьків є більш важливий для задоволення дитиною собою та своїм життям. Виявлено відмінності у виховних впливах батьків та ставленні вчителів до обдарованих дітей з різним рівнем Я-концепції. Суттєво відрізняються показники послідовності виховання та конфронтації у матерів дітей з різним самоставленням. Вчителі по-різному оцінюють таких дітей та по-різному будують з ними навчальні і виховні стосунки.

Ключові слова: Я-концепція, самоставлення, самооцінка, соціальна рефлексія, ставлення, оцінка, обдарована дитина, молодші школярі, значимі дорослі.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Agapov V. S. Vozrastnaja reprezentacija Ja-koncepcii lichnosti / V. S. Agapov. – M. : Globus, 2003. – 247 s.

2. Berns R. Razvitie Ja-koncepcii i vospitanie / R. Berns ; per. s angl. – M. : Progress, 1986. – 422 s.

3. Vasil'ev N. N. Ja-koncepcija: v soglasii s soboj / N. N. Vasil'ev. – M : Jelitarium: Centr distancionnogo obrazovanija, 2009. – 240 s.

4. Humeniuk O. E. Psykholohiia Ya-kontseptsii : navch. posibnyk / O. E. Humeniuk. – Ternopil : Ekonomichna dumka, 2004. – 310 s.

5. Dzhems U. Psihologija / U. Dzhems ; pod red. L. A. Petrovskoj. – M. : Pedagogika, 1991. – 368 s.

6. Koljadin A. P. Podhody k izucheniju „Ja-koncepcii” v psihologicheskoj nauke / A.P. Koljadin // Sbornik trudov Severo-kavkazskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Serija „Gumanitarnye nauki”. ‒ № 1 (13). ‒ 2005 // http://science.ncstu.ru/articles/hs/13 (11.03.2012).

7. Krajg G. Razvitie Ja-koncepcii / Krajg G. // www.eti-deti.ru/obchie/133.html (12.03.15).

8. Fljejk-Hobson K. Razvitie rebenka i ego otnoshenij s okruzhajushhimi : ucheb. posobie / K. Fljejk-Hobson, B. E. Robinson, P. Skin. – M. : Centr obshhechelovecheskih cennostej, 1993. – 511 s.

9. Harter S. The development of the Self in childhood // Handbook of child psychology. – 5th edition: Vol. 3, Social, emotional, and personality development / W. Damon and N. Eisenberg, eds. – New York : Wiley, 1998. – P. 553–618.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 151-158 (pdf)


 

 


УДК 159.954-053.4:398

Лупійко Л.В.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

Розвиток творчих здібностей старших дошкільників засобами народного фольклору

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто питання розвитку здібностей, як індивідуальних особливостей дитини, та творчих здібностей старших дошкільників. Розкрито поняття «творчі здібності старших дошкільників». Обґрунтовано значення творчих здібностей для розвитку підростаючої особистості. Охарактеризовано дошкільний вік, як сприятливий період для розвитку творчих здібностей, пізнавальних процесів та емоційної сфери дитини. Висвітлено необхідність розвитку творчих здібностей у старшому дошкільному віці.

Розкрито поняття «народний фольклор» та «народні традиції». Наведено приклади народного фольклору, рекомендованого для роботи з дітьми. Зазначено, що використання на заняттях та у повсякденному житті народного фольклору сприятиме розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: здібності, творчі здібності, творчість, пізнавальні процеси, емоційна сфера, старший дошкільний вік, народний фольклор, народні традиції.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Vygotskij L. S. Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste: psihologicheskij ocherk / Lev Semenovich Vygotskij. – M.: Prosveshhenie, 1991. – 93 s.

2. Narod skazhe – jak zav’jazhe: Ukr. nar. prysliv’ja, prykazky, zagadky, skoromovky. / Uporjad. ta peredm. N.S. Shumady. – K.: Veselka, 1985. – 173 s.

3. Osorina M.V. Sekretnyj mir detej v prostranstve mira vzroslyh / Marija Vladimirovna Osorina. – SPb.: Piter, 1999. – 288 s.

4. Proskura E.V. Razvitie poznavatel'nyh sposobnostej doshkol'nika / E.V. Proskura. – K.: Radjans'ka shkola., 1985. – 128 s.

5. Psihologіchna enciklopedіja / Avtor-uporjadnik O.M. Stepanov. – K.: Akademvidav, 2006. – 424 s.

6. Ukrai'ns'ke narodoznavstvo: Navch. posibnyk / [red. S.P. Pavljuk, G.J. Goryn', R.F. Kyrchiv]. – L'viv: Feniks, 1994. – 608 s.

7. Subbotskyj E.V. Rebenok otkrыvaet myr: Kn. dlja vospytatelja detskogo sada / Evgenyj Vasyl'evych Subbotskyj. – M.: Prosveshhenye, 1991. – 207 s.

8. Shapar V.B. Suchasnij tlumachnij psihologіchnij slovnik / Vіktor Borisovich Shapar. – H.: Prapor, 2007. – 640 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 159-165 (pdf)


 


УДК 159.928

Мазяр О.В.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Обдарованість як предмет психологічного дослідження на початку ХХ століття

Мова статті: українська

Анотація: Історико-психологічний аналіз показав, що в кінці ХІХ – на початку ХХ століття були окреслені основні підходи до проблеми обдарованості. В межах психології індивідуальності вченими здійснено типологізацію обдарованих осіб, визначена роль пізнавальних процесів, встановлено місце особистісних якостей у розвитку здібностей. При дотриманні деяких помилкових положень вченими подекуди достатньо виважено оцінювалась роль спадковості у формуванні обдарованості. Сформульовані концепції обдарованості здебільшого формувалися в межах емпіричного підходу і вирізнялися ґрунтовним аналізом окремих випадків.

Ключові слова: індивідуальність, особистість, обдарованість, спадковість, вольові здібності, пізнавальні процеси.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Byne A. Metody yzmerenyia umstvennoi odarennosty: sbornyk statei / A. Byne y T. Symone. – K.: Hosudarstvennoe Yzdatelstvo Ukraynы, 1923. – 179 s.

2. Ben A. Ob yzuchenyy kharaktera / Ben. – S.-Peterburh, 1866. – 523 s.

3. Halton F. Nasledstvennost talanta. Ey zakony y posledstvyia / Frensys Halton. – SPb., 1875 – M.: «Misl», 1996. – 270 s.

4. Herbart Y.F. Psykholohyia / Y. F. Herbart. – S.-Peterburh: Typohrafyia zheleznodorozhnikh yzdanyi A. F. Shtoltsenburha, 1895. – S. 93-277.

5. Hruzenberh S. O. Henyi y tvorchestvo. Osnovy teoryy y psykholohyy tvorchestva / Prof. S. O. Hruzenberh. – L.: Yzdatelstvo P. P. Soikyna, 1924. – 254 s.

6. Hiuio M. Vospytanye y nasledstvennost : Sotsyolohycheskoe yssledovanye / M. Hiuio. – S.-Peterburh: Typohrafyia T-va «Narodnaia Polza», 1899. – № 6. – 340 s.

7. Keira Fr. Kharakter y nravstvennoe vospytanye / Fr. Keira. – S.-Peterburh: Typohrafyia Yu. N. Эrlykh, 1897. – 118 s.

8. Krechmer Э. Henyalnыe liudy / Эrnst Krechmer. – SPb.: Humanytarnoe ahentstvo «Akademycheskyi proekt», 1999. – 303 s., yll.

9. Leites N. Bivaiut vidaiushchyesia dety… / N. Leites // Semia y shkola. – 1990. – № 3. – S. 33-35.

10. Lombrozo Ts. Henyalnost y pomeshatelstvo. Parallel mezhdu velykymy liudmy y pomeshannimy / Ts. Lombrozo. – S.-Peterburh: Yzdanye F. Pavlenkova, 1892. – 255 s. : tabl., rys.

11. Mnykhovskyi A. Typi dushevnoho razvytyia / Sochynenye A-ra Mnykhovskoho. – K.: Typohrafyia S. V. Kulzhenko, 1886. – 155 s.

12. Nechaev A. P. Kharakter cheloveka / A. P. Nechaev. – M.; L.: Hosudarstvennoe yzdatelstvo, 1929. – 116 s.

13. Oppenheim N. Razvytye rebenka, nasledstvennost y sreda / Natan Oppenheim. – K., 1913. – 307 s.

14. Polan Fr. Psykholohyia kharaktera / Fr. Polana. – S.-Peterburh: Typohrafyia Yu. N. Эrlykh, 1896. – 208 s.

15. Rybo T. Nasledstvennost dushevnikh svoistv (psykholohycheskaia nasledstvennost) / Sochynenye T. Rybo. – S.-Peterburh: Yzdanye Karla Rykkre, 1884. – 395 s.

16. Sykorskyi Y. A. Antropolohycheskaia y psykholohycheskaia henealohyia Pushkyna / Prof. Y. A. Sykorskyi. – K.: Typohrafyia S. V. Shulzhenko, 1912. – 34 s.

17. Sykorskyi Y. A. Darovytost y talantlyvost v svete obektyvnoho yssledovanyia po dannym psykhofyzyolohycheskykh korreliatyvov / Prof. Y. A. Sykorskyi. – K.: Typ. S. V. Kulzhenko, 1912. – 30 s. : yl.

18. Smails S. Kharakter / Sochynenye Samuyla Smailsa. – S.-Peterburh; M.: Yzdanye postavshch. Eho Ymperatorskoho Velychestva Tovaryshchestva M. O. Volf, 1883. – 355 s.

19. Chemberlэn A. F. Dytia. Ocherky po эvoliutsyy cheloveka. Chast 1. / Professor antropolohyy v unyversytete Klarka v Uorchestere A. F. Chemberlyn. – SPb.: «Moskovskoe knyhoyzdatelstvo», 1910. – 303 s.

20. Shtern V. Odarinnost detei y podrostkov / V. Shtern. – Kharkov: Knyhospilka, 1926. – 407 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 166-173 (pdf)


 


УДК 371.147: [811.161.2]

Малецька І.В.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

Система вмінь у контексті мовнокомунікативної компетенції майбутніх філологів

Мова статті: українська

Анотація: На основі аналізу наукових джерел із психології та педагогіки (довідкова й нормативна література, монографії, навчальні посібники, дисертаційні дослідження) сформовано систему умінь професійного спілкування студентів-словесників. Доведено, що в сучасній педагогічній теорії ще відсутній єдиний підхід до класифікації умінь спілкування. Тому запропоновано розділити систему вмінь професійного спілкування на чотири компоненти: творчий (уміння визначати інтереси спілкування, спиратися на емоційний досвід, бути врівноваженим, використовувати натхнення); аналітичний (уміння збирати, аналізувати й узагальнювати інформацію, спиратися на інтуїцію); діяльнісний (уміння бути ініціативним, наполегливим, послідовним); мовленнєво-комунікативний (вміння цілісно сприймати інформацію, володіти словом, бути переконливим, тактовним, уміння адаптуватися). Визначено шляхи підвищення ефективності мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів.

Ключові слова: мовнокомунікативна компетенція, підготовка майбутніх філологів, мовнокомунікативні вміння, професійне спілкування вчителя, система умінь.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Dupliichuk, O.M. (2012). Komunikatyvna filosofiia yak metodolohichna osnova rozrobky komunikatyvnykh tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi vchyteliv-filolohiv [Communicative philosophy as a methodological basis for the development of communication technologies in the training of teachers of philology]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. Ivana Franka. – Bulletin Zhytomyr State University by Ivan Franko, 63, 168-172.

2. Romanyshyna, L.M., & Konokh, A.P. (2012). Osoblyvosti formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi pedahohichnoi praktyky [Features of formation of professional competence of future primary school teachers in the teaching practice]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: Zb. naukovykh prats. Fizychne vykhovannia ta sport – Journal of Zaporizhzhya National University: Collection of scientific papers. Physical education and sport. Zaporizhia: Zaporizhzhya National University [in Ukraine].

3. Klymova, K.Ya. (2011). Formuvannia movnokomunikatyvnoi profesiinoi kompetentnosti studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei pedahohichnykh universytetiv [Formation of linguistic and communicative competence of students of non-philological professional specialties pedagogical universities]. Doctor’s thesis. Kiev [in Ukraine].

4. Pidhurska, V.Yu. (2011). Formuvannia movnokomunikatyvnykh umin u maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi pedahohichnoi praktyky [Formation of linguistic and communicative skills of primary school teachers in the teaching practice]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukraine].

5. Haliona, N., & Dudko, I. (2012). Osnovy movoznavchoi tvorchosti v MAN: navch.-metod. posibnyk [Fundamentals of linguistic creativity in the Small Academy of Sciences: Teach method. manual]. Kiev: NC SASU [in Ukraine].

6. Ananiev, B.G. (1980). Psychology of educational evaluation. Fav. psychological works. B.G. Ananiev (Vols. 1-2; Vol. 1). Moscow: Pedahogika [in Russian].

7. Parygin B.D. Sotsialnaia psikhologia. Problemy metodologii, istorii i teorii [Social Psychology. Problems of methodology, history and theory]. Saint Petersburg [in Russian].

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 174-181 (pdf)


 


УДК 37.015.3

Мешко О.І.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль

Розвиток суб’єктності студентів – майбутніх педагогів як аспект становлення їх професійної позиції

Мова статті: українська

Анотація: У статті обґрунтовано сутнісно-змістові характеристики суб’єктності як складової професійної позиції майбутнього педагога. Встановлено, що суб’єктність педагога як інтегральна професійно важлива якість особистості виявляється у прагненні до самовизначення, самодетермінації, саморегуляції та самовдосконалення у професійно-педагогічній діяльності. Уточнено поняття суб’єктності студента – майбутнього педагога. Проаналізовано зміст суб’єктності майбутніх педагогів у контексті вікових особливостей та процесу професіоналізації майбутнього фахівця. Розкрито особливості розвитку та реалізації суб’єктної активності студента в умовах навчально-професійної діяльності у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: професійна позиція, педагог, суб’єктність, студент, розвиток суб’єктності студента, професійне становлення майбутнього педагога.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Anczyferova L.Y. Psikhologicheskoe soderzhanie fenomena subekt i granitsy subektno-deyatelnostnogo podkhoda / L.Y. Anczyferova // Problema subekta v psikhologicheskoj nauke. – M.: «Akadem. proekt», 2000. – S. 27-42.

2. Ball G.A. Psikhologicheskoe soderzhanie lichnostnoj svobody: sushhnost i sostavlyayushhie / G.A. Ball // Psikhol. zhurnal. – 1997. – T.18. – #5. – S. 7-19.

3. Bekh I.D. Vykhovannya osobystosti: U 2 kn. Kn. 2. Osobystisno oriyentovanyj pidkhid: teoretyko-praktychni zasady / I.D. Bekh. – K. : Lybid, 2003. – 344 s.

4. Bondarenko O.F. Subyektnist yak etychnyj vymir: u poshukakh vitchyznyanoyi tradyciyi u psykhoterapiyi / O.F. Bondarenko // Lyudyna. Subyekt. Vchynok: Filosofsko-psykhologichni studiyi / red. V.O. Tatenko. – K. : Lybid, 2006. – S. 52-70.

5. Karpenko Z.S. Kartografiya integralnoyi subyektnosti: post-postmodernistskyj proekt / Z.S. Karpenko // Lyudyna. Subyekt. Vchynok: Filosofsko-psykhologichni studiyi / red. V.O. Tatenko. – K. : Lybid, 2006. – S. 157-176.

6. Markova A.K. Psikhologiya professionalizma / A.K. Markova. – M. : Znanie, 1996. – 308 s.

7. Meshheryakova Y.A. Problemnoe pole perezhivaniya studentov / Y.A. Meshheryakova, A.V. Ivanova // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. – 2004. – # 2. – S. 5-10.

8. Pedagogika: Ucheb. posob. dlya stud. ped. ucheb. zavedenij / V.A. Slastenin, Y.F. Isaev, A.Y. Mishhenko, E.N. Shiyanov. – M. : Shkola-Press, 1998. – 512 s.

9. Radchuk G.K. Aksiopsykhologiya vyshhoyi shkoly: [monografiya] / G.K. Radchuk. – Ternopil : TNPU im.V.Gnatyuka, 2014. – 380 s.

10. Rubinshtejn S.L. Chelovek i mir / S.L. Rubinshtejn. – M.: Nauka, 1997. – 191 s.

11. Tatenko V.O. Subyektno-vchynkova paradygma v suchasnij psykhologiyi / V.O. Tatenko // Lyudyna. Subyekt. Vchynok: Filosofsko-psykhologichni studiyi / red. V.O. Tatenko. – K. : Lybid, 2006. – S. 316-358.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 182-189 (pdf)


 


УДК 159.943

Музика О.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Пустощі дітей з ознаками обдарованості як прояви суб’єктної активності

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються пустощі як своєрідні прояви суб’єктної активності дітей з ознаками обдарованості. Пустощі розглядаються як поведінкові форми суб’єктно-вчинкової активності, що проявляються у виході за межі усталених, знайомих дитині форм поведінки і спрямовані на їх соціальну валідизацію з метою виявлення можливих напрямів самоствердження й саморозвитку.

Ключові слова: активність, суб’єктна активність, вчинок, пустощі, дитина з ознаками обдарованості, обдарованість.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Abramenkova V. V. Sotsialnaya psihologiya detstva / V. V. Abramenkova. – M.: PER SE, 2008. – 431 s.

2. Amonashvili Sh. A. Zdravstvuyte, deti! / Sh. A. Amonashvili. – M.: Prosveschenie, 1983. – 208 s.

3. Gippenreyter Yu. B. Obschatsya s rebenkom. Kak? / Yu. B. Gippenreyter. – M.: AST, Astrel; Mn.: Harvest, 2008. – 238 s.

4. Goncharenko S. U. UkraYinskiy pedagogIchniy slovnik / Semen Goncharenko. – K.: LibId, 1997. – 375 s.

5. ZdIbnostI, tvorchIst, obdarovanIst: teorIya, metodika, rezultati doslIdzhen / Za red. V.O. Molyako, O. L. Muziki. – Zhitomir: Vid-vo Ruta, 2006. – 320 s.

6. Lyublinskaya A. A. Detskaya psihologiya / A. A. Lyublinskaya. – M.: Prosveschenie, 1971. – 415 s.

7. Lyudina. Sub’Ekt. Vchinok: FIlosofsko-psihologIchnI studIYi / Za red. V. O. Tatenka. – K.: LibId, 2006. – 360 s.

8. Odarennyie deti. Per. s angl. / Obsch. red. G. V. Burmenskoy, V. M. Slutskogo. – M.: Progress, 1991. – 376 s.

9. Podd'yakov N. N. Novyiy podhod k razvitiyu tvorchestva u doshkolnikov / N.N. Podd'yakov // Vopr. psihol. – 1990. – #1. – S. 16-19.

10. Psihologiya odarennosti detey i podrostkov / Pod red. N. S. Leytesa. – M.: Izd. tsentr “Akademiya”, 1996. – 416 s.

11. Romenets V. A. PsihologIya tvorchostI / V. A. Romenets. – K: LibId, 2004. – 288 s.

12. Sikorskiy I. A. Dusha rebenka / I. A. Sikorskiy. – M.: AST: Astrel, Vladimir: VKT, 2009. – 153 s.

13. Slovnik ukraYinskoYi movi: v 11 tomah. – KiYiv: Naukova dumka, 1970-1980.

14. Tatenko V. O., SItkar V. I. DityachI pustoschI z poglyadu psihologa / V. O. Tatenko, V. I. SItkar // VIsnik AkademIYi pedagogIchnih nauk UkraYini: Vip. 1. – K., 1993. – S. 167-174.

15. Tatenko V. O. Suchasna psihologIya: teoretiko-metodologIchnI problemi / V. O. Tatenko. – K.: Vid-vo nats. un-tu «Nau-druk», 2009. – 288 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 190-198 (pdf)


  


УДК 159.922

Мусіяка Н.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Дослідження становлення оцінкових ставлень як механізму особистісної ефективності школяра

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати експериментального дослідження оцінкових ставлень як механізму особистісної ефективності школярів у системі “Я – Я” та “Я-учіння”. Розкрито особливості становлення архітектоніки різновидів оцінки причин власних шкільних невдач у школярів з різною особистісною ефективністю та мікрогенезу архітектоніки оцінки причин власних шкільних невдач у школярів відповідно до рівня їх особистісної ефективності на певному етапі шкільного навчання; макрогенезу архітектоніки оцінки причин власних шкільних невдач у школярів різного рівня особистісної ефективності на різних етапах їх навчання і з’ясування макрогенетичних тенденцій. Встановлено зв’язок між особливостями становлення оцінки учнем причин власних невдач, що репрезентується у відповідному локусі контролю, та особистісною ефективністю в учнів молодшого та середнього шкільного віку.

Ключові слова: генеза, особистість, локус контролю, особистісна ефективність, оцінка, оцінкові ставлення.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Kostyuk H.S. Navchal'no-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti / za red. L.M. Prokoliyenko. – K. : Radyans'ka shkola, 1989. – s. 608.

2. Markova A.K. Formirovanie motivacii uchenija : kniga dlja uchitelja / A.K. Markova, T.A. Matis, A. B. Orlov – M.: Prosveshhenie, 1990. – 192 s.

3. Matjuhina M.V. Motivacija uchenija mladshih shkol'nikov / M.V. Matjuhina. – M.: Progress, 2004. – 278 s.

4. Hekhauzen X. Motivacija i dejatel'nost' ; per. s nem. : v 2 t. ; pod red. V. M. Velichkovskogo / Xajnc Hekhauzen. - M. : Pedagogika, 1986. – T. 1. – 406 s, T. 2. – 391 s.

5. Matjuhina M.V. Jeksperimental'naja rabota v shkole / M.V. Matjuhina, S.G. Jarikova. – M.: «Gradariki», 2009. – 214 s.

6. Chamata P.R. Pro genezis samosvіdomostі ditini / P. R. Chamata // Naukovі zapiski NDІ psihologії; za red. G. S. Kostjuka. – K. : Rad. shkola, 1949. – T. 1. – S. 224 –242.

7. Chamata P.R. Pro prirodu ta sut' samosvіdomostі osobistostі / P. R. Chamata // Naukovі zapiski. Pracі respublіkans'koї psihologіchnoї konferencії ; za red. G. S. Kostjuka, O.M. Raєvs'kogo, P. R. Chamati. – K. : Rad. shkola, 1956. – T. VI. – S. 5 – 15.

8. De Charms R. Motivation enhancement in education settings // R. E. Ames & C. Ames (Eds.), Motivation in education. – N.-Y.: Academic Press, 1984. – Vol. 1. – pp. 275-310.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 199-208 (pdf)


  


УДК 159.923 + 159.928

Никончук Н.О.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Дослідження рефлексії проградієнтоності здібностей у молодшому шкільному віці

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлені результати емпіричного дослідження рефлексії проградієнтності здібностей учнів початкових класів. Сформульовано визначення поняття «рефлексія проградієнтності здібностей». Описано динаміку рефлексії проградієнтності здібностей у молодшому шкільному віці. Виокремлено етапи альтернативної та проградієнтної рефлексії здібностей. Описано тенденції в оцінюванні дітьми власних досягнень та досягнень референтних осіб: тенденцію до більш диференційованого оцінювання вмінь у порівнянні з якостями, тенденцію до вищого оцінювання власних досягнень в умовах соціального порівняння, тенденцію до знецінювання досягнень осіб з найближчого соціального оточення.

Ключові слова: молодший шкільний вік, здібності, рефлексія, рефлексія проградієнтності здібностей, оцінювання.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / [za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky]. – Zhytomyr : Vyd-vo Ruta, 2006. – 320 s.

2. Nykonchuk N.O. Refleksyvno-tsinnisna rehuliatsiya rozvytku uchbovykh zdibnostei u molodshomu shkilnomu vitsi: dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.07 / Nykonchuk Nataliia Oleksandrivna. – K., 2009. – 282 s.

3. Platonov K.K. Problemy sposobnostey / Konstantin Konstantinovich Platonov. – M.: Nauka, 1972. – 312 c.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 209-218 (pdf)


 

 


УДК 159.98: 316.77

Петренко І.В.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ

Застосування технології swot-аналізу для вивчення особливостей діалогічної взаємодії у шкільному середовищі

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізу результатів, одержаних у процесі використання технології SWOT відносно дослідження особливостей діалогічної взаємодії суб’єктів спілкування в шкільному середовищі. Визначено комунікативні інтенції учасників соціального діалогу в освітньому просторі. Вивчено характеристики діалогічної партиціпації в системі шкільної освіти. Розкрито соціально-психологічні чинники, що впливають на ефективність міжсуб’єктної комунікативної взаємодії в освітній сфері.

Ключові слова: SWOT-аналіз, діалогічна взаємодія, діалогічна партиціпація, соціальний діалог, комунікативні інтенції.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Dzhonson Devіd V. Socіal'na psihologіja: trenіng mіzhosobistіsnogo spіlkuvannja / Per. z angl. V. Homika. – K.: Vid. dіm «KM Akademіja», 2003. – 288 s.: іl. – Bіblіogr.: s. 283–284.

2. Roman'ko I.N. Izuchenie organizacionnoj participacii kak sostavljajushhej processa kommunikacii v organizacijah [Jelektronnyj resurs] // Psihologicheskie issledovanija: jelektron. nauch. zhurn. – 2011. – N 2(16). – URL: http://psystudy.ru (data obrashhenija: 28.09.2014). 0421100116/0018.

3. Javors'ka-Vєtrova І.V. Do problemi doslіdzhennja refleksії jak mehanіzmu stanovlennja osobistіsnoї efektivnostі /І.V. Javors'ka-Vєtrova // Materіali VIII Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії «Duhovnіst' u stanovlennі ta rozvitku osobistostі» (9-11 zhovtnja 2014 r., m. Іvano-Frankіvs'k). – Іvano-Frankіvs'k, 2014. – S. 768–775.

4. Cooper C.E. Communicating your participation at work: An exploration of participation types, communication behaviors, organizational commitment, and satisfaction: Ph.D. Dissertation / The University of Texas at Austin. 2002.

5. Palka S. Dialog w dydaktyce ogólnej i praktyce kształcenia / Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie. – Białystok, 2003. – s. 482–483.

6. SWOT-analiz: polnoe rukovodstvo [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: http: // landmarketing.ru/polnyj-swot-analiz-predpriyatiya-primery-voprosy-tablitsy-shablony/.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 219-225 (pdf)


 


УДК 159.9.075

Портницька Н.Ф., Савиченко О.М.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Діагностичний ресурс фотобіографічного методу у вивченні механізмів розвитку творчості та обдарованості особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті представленно обгрунтування ефективності та результати пілотажного дослідження використання фотобіографічного методу у вивченні мотиваційних та рефлексивно-ціннісних механізмів розвитку творчості та обдарованості у юнацькому віці. Здійснено порівняльний опис специфіки дослідження, що проводиться з опорою на тематичні або власні фотографії.

Ключові слова: обдарованість, біографічний метод, фотобіографічний метод, рефлексія здібностей, цінності, мотивація.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Abul'hanova-Slavskaja K. A. Strategija zhizni / Ksenija Aleksandrovna Abul'hanova-Slavskaja. – M. : Mysl', 1991. – 299 s.

2. Anan'ev B. G. Chelovek kak predmet poznanija / Boris Gerasimovich Anan'ev. – SPb. : Piter, 2002. – 288 s. – (Mastera psihologii).

3. Zhdanova S. Ju. Vlasova E. Ju. Metod fotografii v poznanii individual'nosti cheloveka // Vektor nauki Tol'jattinskogo gos. un-ta. Serija: pedagogika, psihologija Vypusk № 2(9) 2012. – S.76- //http://cyberleninka.ru/article/n/ metod-fotografii- v-poznanii-individualnosti-cheloveka#ixzz3nXIQMhSo

4. Zdіbnostі, tvorchіst', obdarovanіst' : teorіja, metodika, rezul'tati doslіdzhen' / [za red. V.O. Moljako, O. L. Muziki]. – Zhitomir : Ruta, 2006. – 320 s.

5. Kon I. S. Zhiznennyj put' kak predmet mezhdisciplinarnogo issledovanija / Igor' Semenovich Kon \\ Psihologija lichnosti v trudah otechestvennyh psihologov. – SPb. : Piter, 2000. – S. 269-279.

6. Kopytin A., Platts Dzh. Rukovodstvo po fototerapii. – M.: «Kogito-Centr», 2009. – 184 s.

7. Krizhanovs'ka Z.Ju. Art-terapevtichnij dosvyd u roboty psihologa-konsul'tanta. Nauko-vij vіsnik L'vіvs'kogo derzhavnogo unіversitetu vnutrіshnіh sprav.- 2013. – №1. - S.74-84.

8. Kul'chickaja E. I. Siren' odarennosti v sadu tvorchestva / Elena Ippolitovna Kul'chic-kaja, Valentin Alekseevich Moljako. – Zhitomir : Vid-vo ZhDU іm. І. Franka, 2008. – 316 s.

9. Litvin A. V. Metod psihologicheskogo analiza fotografij: mehanizm raboty [Tekst] / A. V. Litvin // Psihologija v Rossii i za rubezhom: materialy mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, oktjabr' 2011 g.). — SPb.: Renome, 2011. — S. 57-60.

10. Loginova N. A. Psihobiograficheskij metod issledovanija i korrekcii lichnosti: Ucheb-noe posobie / Natalija Anatol'evna Loginova. - Almaty: Kazak universitety, 2001.- 172s.

11. Loginova O.I. Metaforicheskie fotokarty v semejnom konsul'tirovanii. Prakticheskoe rukovodstvo “Kak preodolet' semejnye krizisy” .- M., 2015. - 40 s.

12. Rybnikov N. A. Biografii i ih izuchenie / N. A. Rybnikov. – M., 1920. – 47 s. – (B-ka biograficheskogo in-ta).

13. Sherman R. Strukturirovannye tehniki semejnoj i supruzhe skoj terapii: Rukovodstvo / R. Sherman, N. Fredman. – M.: Klass, 1997.

14. Jejdemiller Je., Justickij V. Semejnaja psihoterapija. - L. Medicina, 1989 — 192 s

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 226-233 (pdf)


  


УДК 159.923.2

Савченко О.В.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Інструментальне забезпечення реалізації рефлексивності як загальної здібності особистості

Мова статті: українська

Анотація: Автор розглядає внутрішню структуру інструментального компонента рефлексивної компетентності особистості, що відіграє важливу роль в забезпеченні реалізації рефлексивності як загальної здібності особистості. В роботі представлена система рефлексивних вмінь, що має три рівня організації: когнітивний, метакогнітивний та особистісний. Доведено, що функціонування інструментального компонента є необхідною умовою ефективної реалізації різних форм рефлексивної активності. Встановлено, що загальний рівень сформованості інструментального компонента в найбільшій мірі залежить від рівня розвитку вмінь до саморегуляції рефлексивної активності, оскільки саме дані вміння здійснюють контроль за використанням ресурсів, забезпечують моніторинг поточної діяльності суб’єкта.

Ключові слова: рефлексивність, загальна здібність, рефлексивна компетентність, рефлексивна активність, інструментальний компонент компетентності, рефлексивні вміння.

Spysok vykorystanyh dzherel

1. Dmitriyeva T.V., Sedova N.E. Razvitiye refleksii u studentov kak pedagogicheskaya zadacha [Development of a reflection at students as a pedagogical problem]. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Herald of Tyumen State University], 2009, No5, pp. 33-42. Retrieved from http: utmn.ru/docs/2081.pdf.

2. Zeygarnik B. V., Kholmogorova A. B., Mazur E. S. Samoreguliatsiya v norme i patologii [Self-regulation in norm and pathology]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 1989, no 2, pp. 121-131.

3. Leontev D. A. Psikhologiya smysla: priroda, stroieniye i dinamika smyslovoy realnosti [Psychology of sense: the nature, structure and dynamics of the notional reality]. Moscow: Smysl, 2003. – 487 p. Retrieved from http: sitesito.narod.ru/fipsi/akt/psihologia_sm.doc.

4. Nasledov A. D. Matematicheskiye metody psikhologicheskogo issliedovaniya. Analiz i interpretatsiya dannyh. Uchebnoye posobiye [Mathematical methods of psychological research. Analysis and interpretation of the data. Textbook]. St. Petersburg: Rech, 2004. – 329 p.

5. Semenov I. N., Turovtsev N. P. Sistiemno-psikhologicheskiy podhod k izucheniyu refleksivnyh resursov professionalnogo razvitiya [System-psychological approach to the study of the reflective resources of the professional development]. Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches, 2013, No 5-6, рр. 35-71. – Retrieved from http: publishing-vak.ru/file/archive-psycology-2013-5/2-semenov.pdf.

6. Smulson M. L. Intelekt dorosloyi liudyny: struktura ta samorozvytok [Intellect of adults: structure and self-development]. Technologies of intellect development, 2015, Vol. 1, No 9. Retrieved from http://psytir.org.ua/index.php/ technology_intellect_develop/article/view/175.

7. Tataurova K. M. Refleksivnyie umeniya kak faktor razvitiya professionalnoy kompetentnosti uchitielya [Reflective skills as a factor of the development of the teachers` professional competence]. Materialy V Mezhdunarodnoy studencheskoy elektronnoy nauchnoy konferentsii «Studencheskiy nauchnyiy forum», 15 fevralia – 31 marta 2013 g. [Materials of the V International student conference «Student scientific forum», February 15 - March 31, 2013]. - Retrieved from http: http://www.scienceforum.ru/2013/228/3341.

8. Shadrikov V. D. Professionalnyie sposobnosti [Professional abilities]. Moscow: Logos, 2010. – 279 p.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 234-244 (pdf)


 


УДК 159.922

Сердюк Л.З., Курбатова А.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

Психологічні особливості мотивації професійного вибору учнів із хронічними соматичними захворюваннями

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено психологічний аналіз чинників вибору професії старшокласниками із хронічними соматичними захворюваннями загальноосвітнього навчального закладу. Виявлено сформованість мотивів вибору професії, зв'язок професійної мотивації з особистісними та ціннісно-смисловими утвореннями. Встановлено, що внутрішня, осмислена мотивація вибору професії пов’язана із сформованістю позитивного інтегрального самоставлення особистості, смисложиттєвими орієнтаціями та часовою перспективою, усвідомленням цінностей самореалізації в майбутній професійній діяльності. Обґрунтовано необхідність психологічної підтримки учнів в період професійного самовизначення, здатної забезпечити вірний вибір професії та успішність професійної діяльності в майбутньому.

Ключові слова: професійне самовизначення, правильний вибір професії, мотиви вибору професії, смисложиттєві орієнтації, самоставлення, психологічні захисти.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Vіtkovs'ka O.І. Psihologіchnі umovi profesіjnogo samoviznachennja vipusknikіv serednіh shkіl u procesі profkonsul'tacії / O.І. Vіtkovs'ka / Avtoref. dis... kand. psihol. nauk: 19.00.07 / Іnstitut pedagogіki і psihologії profesіjnoї osvіti APN Ukraїni. – K., 2002. – 21 s.

2. Zeer Je.F. Psihologija professij: uchebn. posobie / Je.F.Zeer. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Akademicheskij Proekt, Fond «Mir», 2005. - 336 s.

3. Prjazhnikov N.S. Psihologija truda i chelovecheskogo dostoїnstva / N.S. Prjazhnikov, E.Ju.Prjazhnikova. - 3-e izd. – M.: Akademija, 2005. - 480 s.

4. Klimov E.A. Psihologija professionala / E.A. Klimov. – M.: Izd-vo "Institut prakticheskoj psihologii"; Voronezh: NPO "MODJeK". - 1996. - 400 s.

5. Klimov E.A. Psihologo-pedagogicheskie problemy professional'noj konsul'tacii / E.A. Klimov. – M.: Prosveshhenie, 1983. –124s.

6. Psihologіja pracі ta profesіjnoї pіdgotovki osobistostі: Navch.posіb. / G.O.Ball, M.V. Bastun, G.V. Krasil'nikova, S.R.Krasil'nikov. – Hmel'nic'kij: Unіver, 2001. – 330s.

7. Shadrikov V.D. Psihologicheskij analiz dejatel'nosti / V.D. Shadrikov. - Jaroslavl': Izd-vo JarGU, 1979. – 91 s.

8. Chirkov V.I. Motivacija uchebnoj dejatel'nosti / V.I. Chirkov. Jaroslavl'.: Izd-vo Jaroslav. un-ta, 1991. – 51s.

9. Bozhovich L.I. Problemy formirovanija lichnosti / L.I. Bozhovich. – Moskva-Voronezh – Znanie, 1997. – 356s.

10. Kolomіns'kij N. L. Psihologіja pedagogіchnogo menedzhmentu : Navch. posіbnik dlja stud. navch. zakladіv, kerіvnikіv ustanov osvіti, psihologіv, pedagogіv / N.L. Kolomіns'kij // Akademіja upravlіnnja personalom; Ukraїns'kij іn-t pіdvishhennja kvalіfіkacії kerіvnih kadrіv osvіti. – K., 1996. – 176 s.

11. Markova A.L. Formirovanie motivacii uchenija / A.L. Markova, T.A. Matis, A.B. Orlov. – M.: Prosveshhenie,1990. – 192s.

12. Matusevich M. S. Psihologo-pedagogicheskie aspekty professional'noj motivacii starsheklassnikov / M. S. Matusevich // Molodoj uchenyj. – 2014. — №8. – S. 825-827.

13. Jaroshenko, V. V. Motivacija vybora professii i osobennosti ee razvitija u uchashhihsja obshheobrazovatel'noj shkoly / V. V. Jaroshenko. – M.: Prosveshhenie, 2004. – S.235.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 245-253 (pdf)


 


УДК 159. 928.22

Соловей Я.Г.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Психологічні особливості ціннісного становлення музично обдарованої особистості

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена вивченню психологічних особливостей ціннісного становлення музично обдарованої особистості. У роботі висвітлено цінності майбутніх музикантів та психологічні особливості їх професійного становлення. Визначено вплив соціокультурного середовища на систему цінностей музично обдарованої особистості та розвиток її смисложиттевих орієнтацій. З’ясована роль мотиваційної спрямованості особистості як однією з особливостей становлення та розвитку цінностей. Виділено, що від змісту музичного навчання, взаємин у групі, особистості викладача, а також у процесі цілеспрямованого розвивального впливу відбувається особистісне орієнтоване структурування системи цінностей.

Ключові слова: особистість, цінності, ціннісне становлення, музична обдарованість, само актуалізація, соціокультурне середовище, професійна спрямованість, професійна мотивація, особистісне самовизначення.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Asmolov A.G. Psihologija lichnosti. – M.: Izd-vo MGU, 1990. -367s.

2. Vygotskij L.S. Jesteticheskoe vospitanie //Vygotskij L.S. Pedagogicheskaja psihologija /Pod red. Davydova. – M.: Pedagogika-Press, 1999. – S. 224-253.

3. Ginzburg M.R. Psihologicheskoe soderzhanie lichnostnogo samoopredelenija / M.R. Ginsburg //Voprosy psihologii. – 1994. - №3 – S.43-52

4. Kon I.S. V poiskah sebja: lichnost' i ee samosoznanie / Igor' Sergeevich Kon. – M.: Politizdat, 1984. – 335s.

5. Klochko V.E. Predmet sovremennoj psihologi chelovekoobrazovanie i psihologicheskoe obespechenie smyslovoj pedagogike //Obrazovanie i social'noe razvitie regiona. – Barnaul, 1995. – 3-4. S.104-113.

6. Klochko V.E. Stanovlenie mnogomernogo mira cheloveka kak sushhnost' ontogeneza // Sibirskij psihol. Zhurnal. – Tomsk, 1998. - №8-9. – S.7-15.

7. Laktіonov O.M. Sub’єktivne shkaluvannja dosvіdu osobistostі /O.M. Laktіonov //Aktual'nі problemi socіologії, psihologії ta pedagogіki: mater. Vseukr. Nauk-prakt. Konf. “Tendencії rozvitku psihologії v Ukraїnї: іstorіja ta suchasnіst' “ [do 80-rіchchja vіd dnja narodzh. Fundatora vіtchizn. Іst. Psihol. Nauki akad. APN Ukraїni V.A. Romencja]. – K., 2006. – S.72

8. Leont'ev A.N. Nekotorye problemy psihologi iskusstva //Leont'ev A.N. Izbrannye psihologicheskie proizvedenija: V 2 t. – M.: Pedagogika, 1983. – T. 2. – S. 232 – 239.

9. Lomov B.F. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologii /B.F. Lomov. – M.: Nauka, 1984. – 444s

10. Mihas'kova M.A. Formuvannja fahovoї kompetentnostі majbutn'ogo vchitelja muziki: dis. kand. ped. Nauk: 13.00.02 /Marina Anatolіїvna Mihas'kova. – K., 2007. – 186s.

11. Podoljak L.G. Psihologіja vishhoї shkoli: Navchal'nij posіbnik dlja magіstrantіv і aspіrantіv /Podoljak L.G., Jurchenko V.Ї. – K.: TOV “Fіl-studіja”, 2006. – 320s.

12. Rubinshtejn S.L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. /Rubinshtejn S.L. – SPb.; Piter, 2003. – 512 s.

13. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psihologi. /Rubinshtejn S.L. – Spb.: Piter, 2004. – 713s.Filosofskij jenciklopedicheskij slovar /Pod red. L.F. Il'icheva i dr. – M.: Sov. Jenciklopedija. – 1983. – 840s.

14. Chudnovskij V.E. Problema optimal'nogo smysla zhizni. Vesnik MGOU. Serija “Psihologicheskie nauki” / V. Chudnovskij - №2. Tom1. – 2008. – M.: Izd-vo MGOU. – 154 s.

15. Chepeleva N.V. Ishodnye teoreticheskie polozhenija i ponjatija psihologicheskoj germenevtiki /pod. red. N.V. Chepelevoj. – K.: Izd-vo Nac. ped. un-ta im. M.P. Dragomanova, 2009. – S. 9-24.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 254-262 (pdf)


 


УДК 159. 923

Тичина І.М.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Психологічний аналіз рефлексії творчих здібностей як регуляційно-ціннісних ресурсів розвитку особистості у процесі зміни професії

Мова статті: українська

Анотація: У статті описуються особливості рефлексії розвитку здібностей та їх відображення у ціннісній свідомості осіб, для яких зміна професії є проявом творчої моделі саморозвитку. Здібності розглядаються як ресурси розвитку людини, які за умови усвідомлення їх ціннісності у досягненні успіху стають внутрішніми регуляторами поведінки і діяльності людини. Показано, що особливостями рефлексії розвитку здібностей у процесі професійної переорієнтації людей із творчою спрямованістю є усвідомлення значної кількості професійних умінь та здібностей; усвідомлення творчих здібностей, які є універсальними за функціональним застосуванням; усвідомлення значимості розвитку власних здібностей у близькій і далекій перспективі; усвідомлення важливості вміти використовувати свій набір здібностей у різних сферах життя.

Ключові слова: здібності, професійні здібності, творчі здібності, цінності, діяльнісні цінності, моральнісні цінності, суб’єктні цінності, ціннісна свідомість.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Ananiev B.H. Chelovek kak predmet poznanyia / B.H. Ananiev. – SPb.: Pyter, 2002. – 288s.

2. Bratus B.S. K probleme razvitiya lichnosti v zrelom vozraste / B.S. Bratus // Vestn. Mosk. Un-ta. Ser.14. Psihologiya. – 1980. # 2– S. 3-13.

3. Vyigotskiy L.S. Psihologiya / Lev Semenovich Vyigotskiy. – M.: Izd-vo EKSMO-Press, 2002. – 1008s. (Seriya «Mir psihologii»).

4. Druzhinin V.N. Psihologiya obschih sposobnostey / Vladimir Nikolaevich Druzhinin. – SPb.: Piter, 2000. – 368 s.

5. Zavalishina D.N. Subektno-dinamicheskiy aspekt professionalnoy deyatelnosti / D.N. Zavalishina // Psihol. Zhurn. – 2003. – T. 24, # 6. – S. 5-15.

6. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. – 320s.

7. Isaev E.I. Stanovlenie i razvitie professionalnogo soznaniya buduschego pedagoga / E.I. Isaev, S.G. Kosaretskiy, V.I. Slobodchikov // Vopr. psihol. – 2000. – #3. – S. 57-66.

8. Klimov E.A. Psihologiya professionala: Izbrannyie psihologicheskie trudyi / E.A.Klimov. – M.: Izd. Moskovskogo psihologo-sotsialnogo institutu; Voronezh: Izd. NPO «MODEK», 2003. – 456 s.

9. 9. Konopkin O.A. Obschaya sposobnost k samoregulyatsii kak faktor sub'ektnogo razvitiya / Oleg Aleksandrovich Konopkin // Voprosyi psihologii. – 2004. - #2. – S.128-135.

10. 10. Mitina L.M. Lichnostnoe i professionalnoe razvitie cheloveka v novyih sotsialno ekonomicheskih usloviyah / L.M. Mitina // Vopr. psihol. – 1997. – # 4. – S. 28-38.

11. 11. Molyako V.A. Strategii resheniya novyih zadach v protsesse regulyatsii tvorcheskoy deyatelnosti / Valentin Alekseevich Molyako // Psihologicheskiy zhurnal. – 1995. – T. 16, #1. – S. 84-90.

12. Morosanova V.I. Lichnostnyie aspektyi samoregulyatsii proizvolnoy aktivnosti cheloveka / Varvara Ilinichna Morosanova // Psihologicheskiy zhurnal. – 2002. – T. 23, #6. - S.5-17.

13. Muzyka O.L. Intehratsiya osobystisnoho dosvidu yak psykholohichnyy mekhanizm rozvytku tvorchoyi obdarovanosti / O.L. Muzyka // Aktual'ni problemy psykholohiyi: Problemy psykholohiyi tvorchosti: zb. nauk. prats' / za red. V.O. Molyako. – T.12, vyp. 3. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2007.– S.159-164.

14. Muzyka O.L. Refleksiia ta tsinnisna pidtrymka rozvytku zdibnostei: pidkhody do pobudovy metodyky doslidzhennia / O.L. Muzyka // Tvorchyi potentsial osobystosti: problemy rozvytku ta realizatsii: materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konfer. (Kyiv, 15 liutoho 2005r.) Redaktory: O.B. Terezyna, P.Iu. Lepskyi. – K., 2005. – S. 187-190.

15. Osnitskiy A.K. Samoregulyatsiya aktivnosti sub'ekta v situatsii poteri rabotyi / A.K.Osnitskiy, T.S.Chuykova // Vopr.psihol. – 1999. – # 1 – C. 92-104.

16. 16. Osnitskiy A.K., Chuykova T.S. Samoregulyatsiya aktivnosti sub'ekta v situatsii poteri rabotyi // Vopr. psihologi. – 1999. – # 1. – S.92 – 104.

17. 17. Platonov K.K. Problemyi sposobnostey / Konstantin Konstantinovich Platonov. – M.: Nauka., 1972. – 312s.

18. Rybalka V.V. Osobystisnyi, refleksyvno-tsinnisno-kreatyvnyi pidkhid do rozvytku psykholohichnoi kultury uchnivskoi molodi v umovakh neperervnoi profesiinoi osvity / V.V. Rybalka // Rozvytok psykholohichnoi kultury uchnivskoi molodi v systemi neperervnoi profesiinoi osvity: navch.-metod. posib. / za red. V.V. Rybalky; kol.avtoriv: H.O. Ball, M.V. Bastun, O.H. Vydra, N.I. Voloshko, L.M. Hrydkovets, R.S. Hurevych, O.M. Ihnatovych, A.M. Kolomiiets, D.F. Kriukova, O.P. Liashch, V.E. Milerian, V.I. Panchenko, P.S. Perepelytsia, V.V. Rybalka, Z.L. Stanovskykh, S.K. Shandruk. – K.: IPPPO APN Ukrainy, 2005. – S. 30-43.

19. Rubynshteyn S.L. Bыtye y soznanye. Chelovek y myr / S.L. Rubinshteyn. – SPb.: Pyter, 2003. – 512 s.

20. Synyavs'kyy V.V. Profesiyna konsul'tatsiya bezrobitnykh za stupenem yikh hotovnosti do trudovoyi diyal'nosti / V.V. Synyavs'kyy // Byuleten' IPK DSZU. – 2005. – # 2. – S. 25-27.

21. Starovoytenko E.B Psihologiya lichnosti v paradigme zhiznennyih otnosheniy: uchebnoe posobie dlya studentov vyisshih uchebnyih zavedeniy / E.B. Starovoytenko. – M.: Akademicheskiy Proekt; Triksta, 2004. – 256 s.

22. Teplov B.M. Izbrannyie psihologicheskie trudyi: V 2-h t. T.I. / B.M. Teplov. – M. : Pedagogika, 1985. – 328 s.

23. Fonarev A.R. Formyi stanovleniya lichnosti v protsesse ee professionalizatsii / A.R. Fonarev // Vopr.psihol. – 1997. – # 2. – S. 88-93.

24. Shadrikov V.D. Problemyi professionalnyih sposobnostey / Vladimir Dmitrievich Shadrikov // Psihologicheskiy zhurnal. – 1982. – T. 3, #5. – S. 13-26.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 263-273 (pdf)


  


УДК 159.923.2.

Федько В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особливості почуття власної гідності у молодших школярів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито зміст категорії «почуття власної гідності», її місце у структурі самосвідомості та відмінність від інших проявів самоставлення. Висвітленоособливості прояву почуття власної гідності у молодших школярів та основні чинники, які обумовлюють розвиток ціннісного ставлення дитини до себе.

Ключові слова:самосвідомість, моральний розвиток, почуття власної гідності, самоповага, новоутворення молодшого школяра, суб’єкт учіння.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Beh І.D. (2008) Vihovannja osobistostі: pіdruchnik / І.D. Beh. - K.: Libіd'. - 848 s. [in Ukrainian].

2. Bozhovich L.I. (1968) Lichnost' i ejo formirovanie v detskom vozdaste / L.I. Bozhovich. – M. – 464 s.[in Russian].

3. Efimkina R.P. (1995) Detskaja psihologija: metodicheskie ukazanija / R.P. Efimkina. – M.-Novosibirsk: Nauchno-uchebnyj centr psihologii NGU. – Rezhim dostupa: http://psylib.myword.ru[in Russian].

4. Korchak Ja. (2012) Pravo na povagu / Uporjad. І. Koval'chuk, per. z pol. І. Koval'chuk, B. Matіjash, R. Svjato / Janush Korchak. – K.: Duh і Lіtera. – 382 s.[inUkrainian].

5. Opyt sistemnogo issledovanija psihiki rebjonka (1975) / Pod red. N.I. Nepomneshhej. – M., Рedagogika. – 232 s.[in Russian].

6. Psihologіchnij slovnik(1982) / Za red. V.І. Vojtka. – K., «Vishha shkola», – 215 s.[in Ukrainian].

7. Sapozhnikova L.S. (1980) Samoocenka i pritjazanija podrostkov // Psihologichekskie osobennosti samosoznanija podrostka / L.S. Sapozhnikova. – K.– s. 38.[in Russian].

8. Trihіn І.O. (2004) Osnovi shkіl'nogo vihovannja: navchal'nij posіbnik / І.O. Truhіn, O.T. Shpak. - K.: Centr navchal'noї lіteraturi. - 368 s.[in Ukrainian].

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 274-282 (pdf)


 

 


УДК 159.923.32-053.67

Хавула Р.М.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич

Теоретико-методологічні засади проблеми розвитку духовності особистості в юнацькому віці

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми духовності особистості в юнацькому віці у зарубіжній та вітчизняній психології. Розкрито особливостіі духовного розвитку та виокремлено основні структурні компоненти і складові духовної самосвідомості. Констатується, що мотиваційно-вольовий компонент є провідним та інтегрувальним в розвитку духовної самосвідомості, а основою індивідуально-особистісного розвитку у юнацькому віці є ґенеза його духовної самосвідомості.

Ключові слова: духовність, духовна самосвідомість особистості, духовний розвиток особистості, соціокультурна самосвідомість, юнацький вік.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Adler A. Praktika i teorija individual'noj psihologii / Adler A.; [per. A. Borovikov]. – M.: Akademicheskij proekt, 2007. – 232 s.

2. Beh І. D. Vihovannja osobistostі: Shodzhennja do duhovnostі / І. D. Beh // Naukove vidannja. K.: Libіd', 2006. – 272 s.

3. Grof K. Neistovyj poisk sebja: Rukovodstvo po dushevnomu rostu cherez krizis k transformacii / K. Grof, S. Grof; [per. s angl.]. – M.: Izd-vo Transperson. in-ta, 1996. – 342 s.

4. Grof S. Holotropnoe soznanie: Tri urovnja chelovecheskogo soznanija i kak oni formirujut nashu zhizn' / S. Grof, H. Benket; [per. s angl. O. Cvetkovoj]. – M.: Izd-vo Transperson. in-ta, 1996. – 245 s.

5. Zelichenko A.I. Psihologija duhovnosti / A. I. Zelichenko. – M.: Izdatel'stvo transpersonal'nogo Instituta, 1996. – 400 s.

6. Maslou A. G. Dal'nie predely chelovecheskoj psihiki / A. G. Maslou; [per. s angl.]. – SPb.: Izd. Gr. Evrazija, 1997. – 430 s.

7. Moskalec' V. P. Psihologіchnі osnovi vihovannja duhovnostі v ukraїns'kіj nacіonal'nіj shkolі: avtoref. dis. ... dokt. psihol. nauk: spec. 19.00.07 «Pedagogіchna ta vіkova psihologіja» / V. P. Moskalec'. – K., 1996. – 49 s.

8. Pomitkіn E.O. Psihologіchnі zakonomіrnostі ta mehanіzmi duhovnogo rozvitku dіtej ta molodі: dis. … doktora psihol. nauk: 19.00.07 / Pomitkіn Eduard Oleksandrovich. – Kiїv, 2009. – 517 s.

9. Psihologіchnij slovnik / Za red. V. І. Vojtka. – K.: Vishha shkola, 1996. – S. 48.

10. Savchin M.V. Duhovnij potencіal ljudini: monografіja / Miroslav Vasil'ovich Savchin. – Іvano-Frankіvs'k: Vid-vo «Plaj» Prikarpats'kogo un-tu, 2001. – 203 s.

11. Stavic'ka S.O. Geneza duhovnoї samosvіdomostі junactva : dis. … doktora psih. nauk : spec. 19.00.07 / Stavic'ka Svіtlana Oleksіїvna. – K., 2012. – 470 s.

12. Juzvak Zh.M. Duhovnіst': pogljad psihologa / Zh. M. Juzvak // Pochatkova shkola, 2000. – №3. – S. 5-7.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 283-290 (pdf)


 

 


УДК 159.923.3

Возна В.Ю.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Ціннісне ставлення до професії як фактор професійної гідності майбутніх фахівців творчих професій

Мова статті: українська

Анотація: У статті на підґрунті результатів теоретичного аналізу та даних експериментального дослідження представлений взаємозв’язок параметрів: ціннісне ставлення до професії та мотиваційна готовність до професійної діяльності. Виявляються специфічні особливості ставлення до професії майбутніх фахівців творчіх професій.

Ключові слова: майбутні фахівці творчіх професій, мотиваційна готовність до професійної діяльності, ціннісне ставлення до професії.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Leont'yev D.A. Psikhologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoy real'nosti. – M.: Smysl, 1999. – 487 s.

2. Molyako V.A. Aktual'nі sotsіal'no-psikhologіchnі aspekti problemi obdarovanostі // Obdarovana ditina. – 1998. - № 1. – S.3 – 5.

3. Tatenko V.A. Psikhologiya v sub''ektnom izmerenii: Monografiya. – K.: Prosvіta, 1996. – 404 s.

4. Teplov B.M. Problemy individual'nykh razlichiy. – M.: Nauka, 1961. – 276s.

5. Titarenko T.M. Zhittєviy svіt osobistostі u mezhakh і za mezhami budennostі. – K.: Libіd', 2003. – 376 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 291-298 (pdf)


 

 


УДК 159.91+376.54

Гончарук О.В.

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Київ

Психофізіологічні фактори діагностики обдарованості у школярів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається тема психофізіологічних факторів формування і розвитку здібностей, які потрібно враховувати під час діагностики обдарованих школярів, а також при проведенні навчальної роботи. Дослідження особливостей центральної нервової системи є важливими для відповідей на питання про співвідношення соціальних та біологічних факторів у розвитку здібностей. Гармонійний психічний і фізичний розвиток обдарованих школярів є запорукою високої академічної успішності. Розроблення і впровадження нових діагностичних методів, які враховують психофізіологічний розвиток дитини, є пріоритетними завданнями сучасної психології обдарованості.

Ключові слова: обдарованість, психофізіологічна діагностика, методи, властивості нервової системи, співвідношення природного і соціального факторів.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Aizenk H. Yu. Proverte svoy yntelektualnыe sposobnosty / Yu.H. Aizenk. – Ryha: Vyeda, 1992. – 176 s.

2. Anokhyn P.K. Poslednye dannыe o vzaymodeistvyy korы y podkorkovыkh obrazovanyi holovnoho mozgha. Aktovaia rech 13 oktiabria 1958 hoda / P.K. Anokhyn. – M.: Yzd. Pervoho Moskovskoho Ordena Lenyna Med. Ynstytuta ym. Y.M. Sechenova, 1958. – 27 s.

3. Batuev A.S. Neirofyzyolohyia korы holovnoho mozgha: Modulnыi pryntsyp orhanyzatsyy / A.S. Batuev. – L.: Yzd-vo Lenynhr. un-ta, 1984. – 196 s.

4. Bodalev A.A., Stolyn V.V. Obshchaia psykhodyahnostyka / A.A. Bodalev, V.V. Stolyn. – Spb.: Yzd-vo «Rech», 2003. – 440 s.

5. Bolshoi psykholohycheskyi slovar / Sost. y obshch. red. B.H. Meshcheriakov, V.P. Zynchenko. – Spb.: Praim-Evroznak, 2007. – 672 s.

6. Holubeva Э.A. Sposobnosty. Lychnost. Yndyvydualnost / Э.A. Holubeva. – Dubna: «Fenyks +», 2005. – 512 s.

7. Druzhynyn V.N. Psykhodyahnostyka obshchykh sposobnostei / V.N. Druzhynyn. – M.: Academia, 1996. – 224 s.

8. Druzhynyn V.N. Psykholohyia obshchykh sposobnostei / V.N. Druzhynyn. – Spb.: Pyter, 2008. – 358 s.

9. Krutetskyi V.A. Psykholohyia matematycheskykh sposobnostei shkolnykov / V.A. Krutetskyi. – M.: Prosveshchenye, 1968. – 431 s.

10. Moskvyn V.A., Moskvyna N.V. Mezhpolusharnыe assymetryy y yndyvydualnыe razlychyia cheloveka [Elektronnyi resurs] / V.A. Moskvyn, N.V. Moskvyna. – Rezhym dostupu do resursu: http://www.litres.ru/viktor-moskvin/n-moskvina/mezhpolusharnye-asimmetrii-i-individualnye-razlichiya-cheloveka-2/chitat-onlayn/

11. Nebylitsyn V.D. Psykhofiziolohichni doslidzhennia indyvidualnykh vidminnostei / V.D. Nebylitsyn. – M.: Prohres, 1976. – 128 s.

12. Palii A.A. Dyferentsialna psykholohiia [Elektronnyi resurs] / A.A. Palii. – K.: Akademvydav, 2010. – 432 s. Rezhym dostupu do resursu: http://westudents.com.ua/knigi/499-diferentsalna-psihologya-paly-aa.html

13. Platonov K.K. Problemы sposobnostei / K.K. Platonov. - M.: Nauka, 1972. – 350 s.

14. Psykhofyzyolohyia professyonalnoi deiatelnosty / Sost. O.Y. Dorohyna. – Ekaterynburh: «Uralskyi hosudarstvennыi pedahohycheskyi unyversytet», 2012. – 139 s.

15. Rydetskaia O.H. Psykholohyia odarennosty / O.H. Rydetskaia. – M.: Yzd.tsentr EAOY, 2010. – 374 s.

16. Problemы henetycheskoi psykhofyzyolohyy. – M.: Nauka, 1978. – 264 s.

17. Rukovodstvo po funktsyonalnoi mezhpolusharnoi asymmetryy [Elektronnyi resurs] / Red.: V.F. Fokyn, Y.N. Boholepova, B. Hutnyk, V.Y. Kobryn, V.V. Shulhovskyi. – M.: Nauchnыi myr, 2009. – 836 s. Rezhym dostupu do resursu: http://www.twirpx.com/file/798166/

18. Syrotiuk A.L. Neiropsykholohycheskoe y psykhofyzyolohycheskoe soprovozhdenye obuchenyia / A.L. Syrotiuk. – M.: Tvorcheskyi tsentr, 2003. – 285 s.

19. Rul Yu.V. Psykhofizychna diahnostyka stanu kory i pidkorky pivkul velykoho mozku / Yu.V. Rul // Naukovi pratsi MAUP, 2014, vyp. 2 (41), s. 164-172.

20. Teplov B.M. Yzbrannыe trudы: v 2-kh t. / B.M. Teplov. – M.: Pedahohyka, 1985. – 329 s.

21. Shadrykov V.D. Psykholohyia deiatelnosty y sposobnosty cheloveka / V.D. Shadrykov. – M.: Yzdatelskaia korporatsyia «Lohos», 1996. – 320 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 299-310 (pdf)


 


УДК 159.928

Гречуха І.А.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Дослідження розвитку літературних здібностей та обдарованості в ранньому юнацькому віці

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається проблема розвитку літературних здібностей та обдарованості старшокласників. Літературні здібності розуміються як характерне поєднання психологічних властивостей, що сприяє успішному розвитку творчої особистості в умовах літературної діяльності. Описуються результати емпіричного дослідження особливостей розвитку літературних здібностей старшокласників та визначаються основні підходи до розроблення розвивальної програми і програми психологічної підтримки літературно обдарованих старшокласників.

Ключові слова: літературні здібності, обдарованість, ранній юнацький вік, рефлексія здібностей.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Druzhinin V.N. Psihologiya obschih sposobnostey / V.N. Druzhinin. – SPb.: Piter, 2000. – 368 s.

2. ZdIbnostI, tvorchIst, obdarovanIst: teorIya, metodika, rezultatidoslIdzhen / Za red. V.O. Molyako, O.L. Muziki. – Zhitomir: Ruta, 2006. – 320 s.

3. Kon I. S. Psihologiya ranney yunosti / I. S. Kon. – M.: Prosveschenie, 1989. – 255 s.

4. Kulchitskaya E.I., Molyako V.A. Siren odarYonnosti v sadu tvorchestva / E.I. Kulchitskaya, V.A. Molyako. − ZHitomir: Vid-vo ZHDU іm. І.Franka, 2008. – 316 s.

5. Muzika O.L. Rozvitok zdIbnostey ta obdarovanostI v protsesI vIkovogo rozvitku osobistostI / O.L. Muzika // AktualnI problemi psihologIYi: Problemi psihologIYi tvorchostI ta obdarovanostI. ZbIrnik naukovih prats Institutu psihologIYi Im. G.S. Kostyuka APN UkraYini / Za red. V.O.Molyako. – Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I. Franka, 2007. – T.12, vip. 2. – S.142-148.

6. Teplov B. M. Izbrannyie psihologicheskie trudyi: v 2 t. / Boris Mihaylovich Teplov. – M.: Pedagogika, 1985. – T. 1. – 328 s.

7. Formuvannya psihologo-fIzIologIchnoYi stIykostI, profIlaktika stresIv, rozumovih, emotsIynih ta Inshih perevantazhen obdarovanih dItey I molodI, vihovannya u nih patrIotizmu y gromadskoYi pozitsIYi u protsesI navchannya ta vihovannya: navchalniy posIbnik: navch. posIb. / Za red. S. D. Maksimenka, V. F. Moskalenka. – K.: KuprIyanova, 2004. – 192 s.

8. Yagunkova V.P. Formirovanie komponentov literaturnyih sposobnostey u shkolnikov V klassa / V.P. Yagunkova // Voprosyi psihologii sposobnostey. Sbornik statey / Pod red. V.A. Krutetskogo. − M.: Pedagogika, 1973. − S. 175-214.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 311-317 (pdf)


 


УДК 159.923.2

Григор’єва Я.Г.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Теоретичні аспекти дослідження наративу як засобу конструювання внутрішнього світу особистості

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена теоретичному дослідженню психологічних особливостей наративу як засобу конструювання внутрішнього світу особистості. Проаналізовано положення наративної психології та конструктивістського підходу в психології. Особистість, згідно цього підходу, виступає активним суб’єктом побудови власного життя, здатним самостійно творити свій внутрішній світ, перебуваючи в постійному діалозі зі зовнішнім світом. Розглянуто проблему внутрішнього світу особистості та його взаємозв’язку зі зовнішнім світом. В статті проаналізовано визначення поняття наративу, розглянуто функції наративу. Зроблено висновок, що людина конструює себе, свій внутрішній світ тоді, коли розповідає про своє життя, тобто в процесі створення наративу.

Ключові слова: конструктивізм, наративна психологія, наратив, внутрішній світ особистості.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Ancyferova L.I. Psihologija formirovanija i razvitija lichnosti / L.I. Ancyferova // Chelovek v sisteme nauk : sbornik / L. I. Ancyferova. – Moskva, 1989. – S. 426–433.

2. Berger P. Social'noe konstruirovanie real'nosti. Traktat po sociologii znanija / P.Berger, T. Lukman. – Moskva : Medium, 1995. – 323 s.

3. Berezina T. N. Mnogomernaja psihika. Vnutrennij mir lichnosti / Berezina T. N. – Moskva : PER SJe, 2012. – 319 s.

4. Brokmejer J. Narrativ : problemy i obeshhanija odnoj al'ternativnoj paradigmy / J. Brokmejer, R. Harre // Voprosy filosofii. – 2000. – №3 – S. 29–42.

5. Bruner Dzh. Zhizn' kak narrativ / Dzh. Bruner // Postneklassicheskaja psihologija. – 2005. – №1. – S. 9–30.

6. B'judzhental' Dzh. F. Predatel'stvo chelovechnosti : misija psihoterapii po vosstanovleniju nashej utrachenoj identichnosti / Dzh. F. B'judzhental' // Jevoljucija psihoterapii : v 3-h t. / Dzh. F. B'judzhental'. – Moskva, 1998. – T.3. – S. 180–207.

7. Jepshtejn M. Zhizn' kak narrativ i tezaurus / M. Jepshtejn // Moskovskij psihoterapevticheskij zhurnal. – 2007. – №4. – S. 47–56.

8. Il'in I.P. Postmodernizm ot istokov do konca stoletija: jevoljucija nauchnogo mifa \ Il'in I.P. – Moskva : Intrada, 1998. – 277 s.

9. Maralov V. G. Osnovy samopoznanija i samorazvitija: ucheb. posobie dlja stud. sred. ped. ucheb, zavedenij. / Maralov V.G. – Moskva : Akademija, 2004. – 256 s.

10. Petrenko V.F. Konstruktivistskaja paradigma v psihologicheskoj nauke / V.F. Petrenko // Psihologicheskij Zhurnal. – 2002. – T. 23. № 3. – S. 113–121

11. Rozumіnnja ta іnterpretacіja zhittєvogo dosvіdu jak chinnik rozvitku osobistostі : monografіja / za red. N. V. Chepelєvoї. – Kіrovograd : Іmeks-LTD, 2013. – 276 s.

12. Sarbin T. R. Narrativ kak bazovaja metafora dlja psihologi / T. R. Sarbin // Postneklassicheskaja psihologija. – 2004. – №1 . S. 6–28.

13. Socіal'no-psihologіchnі chinniki rozumіnnja ta іnterpretacії osobistogo dosvіdu: monografіja / [N.V. Chepelєva, T.M. Titarenko, M.L. Smul'son ta іn.] ; za red. N.V. Chepelєvoї – Kiїv : Pedagogіchna dumka, 2008. – 255s.

14. Titarenko T.M. Jak buduvati vlasne majbutnє: zhittєvі zavdannja osobistostі / T.M. Titarenko. – Kіrovograd : Іmeks – LTD, 2012. – 512s.

15. Fridman Dzh. Konstruirovanie inyh real'nostej. Istorii i rasskazy kak terapija / Dzh. Fridman, Dzh. Kombs. – Moskva : Klass, 2001. –368 s.

16. Jakimova E. V. Social'noe konstruirovanie real'nosti: nauch.-analit. obzor / E.V. Jakimova. – M., 1999. – 115 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 318-324 (pdf)


 


УДК. 159. 992. 6

Зінченко О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Динаміка поняттєвого мислення у підлітковому віці

Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджені особливості розвитку поняттєвого мислення підлітків у інтервалі 13 – 15 років. На основі аналізу емпіричного матеріалу, встановлено тенденції розвитку основних розумових операцій. Здійснено перевірку розподілу статистичних рядів з погляду їх відповідності кривій Гауса. На основі отриманих даних про наявність чи відсутність нормального розподілу обчислено статистичні критерії значущості відмінності досліджуваних вибірок, що дозволило зробити висновок про характер вікових змін у структурі поняттєвого мислення. Визначено міру індивідуальних відмінностей тестових результатів. Проаналізовано коефіцієнти кореляції між поняттєвими операціями різних вікових інтервалів.

Ключові слова: підлітковий вік, поняттєве мислення, мисленнєві операції, узагальнення, абстрагування, аналіз.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Bruner Dzh. Psihologija poznanija / Dzh. Bruner. – M., 1977. – 412 s.

2. Brushlinskij A. V. Myshlenie i obshhenie (2-e dorabotannoe izdanie) / A.V. Brushlinskij, V. A. Polikarpov. – Samara : Samar. Dom pechati, 1999. – 128 s.

3. Vygotskij L. S. Myshlenie i rech' / L. S. Vygotskij. – M. : Izd. AST Astrel', 2011. – 640 s.

4. Gal'perin P. Ja. Vvedenie v psihologiju / P. Ja. Gal'perin. ‒ M. : «Knizhnyj dom «Universitet», 1999. ‒ 332 s.

5. Zak A. Z. Razvitie i diagnostika myshlenija podrostkov i starsheklassnikov / A.Z. Zak. – Moskva; Obninsk : IG-SOCIN, 2010. – 350 s.

6. Kalinkina E. M. Dinamika kognitivnoj slozhnosti u podrostkov / E.M. Kalinkina : monografija. – VGPU, 2012.

7. Kostjuk G. S. Mislennja і jogo rozvitok / G. S. Kostjuk // Navchal'no-vihovnij proces і psihіchnij rozvitok osobistostі. ‒ K. : Radjans'ka shkola, 1989. – S. 184–251.

8. Leont'ev A. N. Ovladenie uchashhimisja nauchnymi ponjatijami kak problema pedagogicheskoj psihologii / A. N. Leont'ev // Hrestomatija po vozrastnoj i pedagogicheskoj psihologii. M. : Iz-vo MU. – 1980. S. 161 – 185.

9. Menchinskaja N. A. Problemy obuchenija, vospitanija i psihicheskogo razvitija rebenka: Izbrannye psihologicheskie trudy / N. A. Menchinskaja / Pod red. L.I. Bozhovich. – M. : Izdatel'stvo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta; Voronezh : Izdatel'stvo NPO «MODJeK», 2004. – 512 s. (Serija «Psihologi Rossii»).

10. Natadze R.G.K ontogenezu formirovanija ponjatija : formirovanie ponjatija v shkol'nom vozraste / R.G. Natadze. – Tbilisi : Mecniereba, 1976. – 266 s.

11. Piazhe Zh. Izbrannye psihologicheskie trudy. Psihologija intellekta / Zh. Piazhe. – M. : Mezhdunarodnaja pedagogicheskaja akademija, 1984. – 680 s.

12. Psihologіchnі zasadi rozvitku obdarovanoї osobistostі v osvіtn'omu seredovishhі: metodichnij posіbnik / O. L. Muzika, D. K. Korol'ov, R. O. Semenova ta іn.; za red. O. L. Muziki. – Kiїv-Zhitomir : Vid-vo ZhDU іm. І. Franka, 2015. – 146 s.

13. Rubinshtejn S. L.Osnovy obshhej psihologii / S. L. Rubinshtejn. — 2-e izd. (1946 g.) – SPb. : 2002 – 720 s. (Serija «Mastera psihologii»).

14. Smul'son M. L. Psihologіja rozvitku іntelektu / M. L. Smul'son. – K. : Nora-druk, 2003. – 298 s.

15. Tihomirov O. K. Psihologija myshlenija / O. K. Tihomirov. — M. : Izdat. Centr «Akademija», 2002. – 288 s.

16. Cibuh L.M. Rozvitok і korekcіja mislennєvih operacіj u dіtej rіznogo vіku ta statі : avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. psihol. Nauk : spec. 19.00.07 «Pedagogіchna ta vіkova psihologіja» / L. M. Cibuh – Odesa, 2000. – 20 s.

17. Shardakov M. N. Myshlenie shkol'nika / M. N. Shardakov. – M. : Uchpedgiz. 1963. – 254 s.

18. Holodnaja M. A. Psihologija ponjatijnogo myshlenija: Ot konceptual'nyh struktur k ponjatijnym sposobnostjam. — M. : Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2012. – 288 s.

19. Jakimanskaja I. S. Znanie i myshlenie shkol'nika / I.S. Jakimanskaja // Serija «Pedagogika i psihologija». – № 9. – M., 1985. – 80 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 325-333 (pdf)


 


УДК 159.922.6

Кирильчук І.В.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Цінності як чинник розвитку учіннєвих здібностей в підлітковому віці

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються підходи до дослідження проблеми розвитку учіннєвих здібностей підлітків у ціннісному контексті. Здібності одночасно розглядаються і як засоби індивідуалізації, і як ресурси розвитку особистості підлітка. Описуються результати порівняльного аналізу суб’єктивного відображення здібностей у ціннісній свідомості п’ятикласників та семикласників.

Ключові слова: цінності, здібності, учіннєві здібності, регуляція, компенсація, суб’єкт навчальної діяльності, підлітковий вік.


Spisok vikoristanih dzherel

1. ZdIbnostI, tvorchIst, obdarovanIst: teorIya, metodika, rezultati doslIdzhen / Za red. V.O. Molyako, O. L. Muziki. – Zhitomir: Vid-vo Ruta, 2006. – 320 s.

2. Kostyuk G.S. Navchalno-vihovniy protses I psihIchniy rozvitok osobistostI / G.S. Kostyuk. – K.: Rad. shk., 1989. – 608 s.

3. Muzika O.L. ZdIbnostI u sistemI tsInnIsnoYi regulyatsIYi rozvitku tvorcho obdarovanoYi osobistostI // AktualnI problemi psihologIYi: Problemi psihologIYi tvorchostI: ZbIrnik naukovih prats /Za red. V.O.Molyako. – T.12. – Vip. 5. – Ch.I. – Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I.Franka, 2008. – S.49-55.

4. Muzika O.L., Muzika O.O. Tsіnnіsnі orіеntiri і psihologіchna pіdtrimka obdarovanih dіtey // Na zletі dumki. Zaluchennya obdarovanoYi molodі do naukovo-doslIdnitskoYi roboti: zb. dopovIdey ta tez naukovo-praktichnoYi konferentsIYi. – Zhitomir: MAN, Zhitomirske regIonalne vIddIlennya, 2013. – S. 6-11.

5. ProfesIyno-orIEntovanI zavdannya z psihologIYi / Za red. O.L. Muziki. Navchalniy posIbnik. – 3-tE vid., pererob.I dop. – Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I.Franka, 2010. – 566 s.

6. Tsukerman G.A. Chto razvivaet i chego ne razvivaet uchebnaya deyatelnost mladshih shkolnikov? // Voprosyi psihologii. – 1998. – №5. – S.68-81.

7. Elkonin D.B. Izbrannyie psihologicheskie trudyi / D.B. Elkonin. – M.: Pedagogika, 1989. – 560 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 334-341 (pdf)


 

 

 


УДК 1.59.9.072

Лотоцька-Голуб Л.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Ціннісне ставлення до професійної діяльності як передумова профілактики професійного вигорання

Мова статті: українська

Анотація: У статті на основі емпіричних даних, результатів теоретичного аналізу проблеми розкриваються проблеми професійного стресу, внутрішніх конфліктів та професійного вигорання медичних працівників – лікарів хірургів, анестезіологів, стоматологів, психіатрів. Визначаються провідні чинники попередження й профілактики професійних деформацій у лікарів, серед котрих ціннісне ставлення до життя, світу, професії висуваються як провідні. Висвітлюється поняття «ціннісне ставлення до професійної діяльності», психологічна природа, специфіка проявів.

Ключові слова: лікарі, професійне вигорання, професійний стрес, ціннісне ставлення до професійної діяльності.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Antsyferova L. I. (1994) Lichnost' v trudnykh zhiznennykh usloviyakh: pereosmyslenie, preobra-zovanie situatsiy i psikhologicheskaya zashchita /L. I. Antsyferova // Psikhologicheskiy zhurnal.- 1994. - T. 15. - № 1. - S. 3 – 16.

2. Boyko V. V. (1999) Sindrom "emotsional'nogo vygoraniya" v professional'nom obshchenii / V. V. Boyko. - SPb.: Piter, 1999. - 105 s.

3. Vodop'yanova N. E. (2002) Psikhicheskoe vygoranie / N. E. Vodop'yanova // Stomatolog. - M.: Meditsina, 2002. - № 7. - S. 12.

4. Samikіna N. (2004) Sindrom vigoryannya u pratsіvnikіv penіtentsіarnoї sistemi / N. Samikіna, V. Sulits'kiy // Sotsіal'na psikhologіya. - 2004. - № 4 (6). – S. 43 - 48.

5. Karavanov G. (1974) Individual'no-psikhologicheskie osobennosti lichnosti vracha - khirurga / G. Karavanov, V. Korshunova. - L'vov: Vishcha Shkola, 1974. - 84 s.

6. Gafarova N. V. (2008) Rol' lichnostnykh kharakteristik v formirovanii sindroma emotsional'nogo vygoraniya u srednego meditsinskogo personala / N. V. Gafarova // Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. – 2008. – № 60. – S. 42 - 47.

7. Denisova O. V. (2008) Stanovlenie professional'noy identichnosti studenta-medika v obrazovatel'nom protsesse vuza: avtoref. diss. k. psikhol. n.: 19.00.07 «Ped.psikhologiya» / Ol'ga Vladimirovna Denisova; Bashkirskiy gos. ped. un-t im. M. Akmully. – Ekaterinburg, 2008. – 26 s. – Bibiogr. S. 23-25.

8. Andreev A. A. (2006) Otnoshenie k vrachebnym oshibkam i sotsial'nye puti ikh preduprezhdeniya: avtoref. k. med. n., spets-t': 14.00.52 «Cotsiologiya meditsiny» / Andreev Arnol'd Arnol'dovich; Volgogradskiy Nauchnyy Tsentr RAMN i Administratsii Volgogradskoy oblasti: Volgogradskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet. - Volgograd, 2006. – 27 s.

9. Karamushka L. M. (2008) Kompleksna otsіnka proyavіv stresu u lіkarіv v umovakh sotsіal'no-ekonomіchnikh zmіn /L. M. Karamushka, O. O. Rakovchena // Lіkarnya v KhKh stolіttі: organіzatsіya ta upravlіnnya metodichnoyu dopomogoyu: Materіali vseukraїns'koї naukovo-praktichnoї konferentsії, 5-6 chervnya 2008 r. / [Redkol.: G. O. Slabkiy.] – K., 2008. – S. 70 - 72.

10. Orel V. E. (2001) Fenomen vygoraniya v zarubezhnoy psikhologii. Empiricheskoe issledovanie /V. E. Orel // Psikhologicheskiy zhurnal. - M.: Nauka, 2001. - T. 20. - 1. - S. 16-21.

11. Avkhimenko M. M. (2003) Nekotorye faktory riska truda medika / M. M. Avkhimenko // Meditsinskaya pomoshch'. M.: Meditsina, 2003. № 2. S. 25 – 29.

12. Dontsov A. I. (1998) Skhemy ponimaniya i ob''yasneniya fizicheskoy real'nosti / A. I. Dontsov, O. E. Baksanskiy // Voprosy filosofii. – 1998. – № 11. – S. 75 – 90.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 342-351 (pdf)


 


УДК 159.922.8

Майстренко Т.М.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Особливості ціннісної регуляції навчальної діяльності академічно обдарованих студентів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються результати дослідження ціннісної регуляції навчальної діяльності студентів з ознаками академічної обдарованості. Студентам цієї групи переважно притаманний суб’єктно-ціннісний рівень регуляції. Діяльнісно-операційний компонент рефлексії здібностей характеризується збільшенням кількості учбово-професійних умінь, підвищенням здатності до операціоналізації умінь та професійною направленістю розвитку умінь. Зростає рівень референтності професійного оточення. Конструкти ціннісної свідомості відображають особливості учбово-професійної діяльності. З’являються суб’єктні цінності, які є основою ціннісної регуляції навчальної діяльності.

Ключові слова: академічна обдарованість, регуляція, рефлексія, уміння, цінності, ціннісна регуляція, навчальна діяльність.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Abilities, creative, giftedness: theory, method, results of investigations / [Za red. V.О.Моlakо, О.L.Муzuka]. – Zhytomir: Vyd-vо Ruta, 2006. – 320s.

2. Konopkin O.A. Psychological self-regulation person’s activity (structure-functional aspect) / О.А. Konopkin // Voprosy psichologii. – 1995. – №1. – S. 5-12.

3. Leontev D.А. Psychology of sense: Nature, structure and dynamic of sense reality / Dmitriy Alekseevich Leontev. – 2-е izd., ispr. – М.: Smysl, 2003. – 486 s.

4. Maіstrenko T.M. Cinnisni determinanty reguljacii' navchal'noi' dijal'nosti studentiv v umovah kredytno-modul'noi' systemy navchannja / T.M. Maіstrenko // Nauka i osvita, 2014. - №5. – S. 177-183.

5. Mislavskiy Y.A. Self-regulation and youth person’s activity / Nauch.-issled. in-t obschey i pedagogicheskoy psychologii Аkаd. ped. nauk SSSR – М.: Pedagogika, 1991. – 152s.

6. Муzuka О.L. Abilities in system of creative person’s value regulation / Муzuka О.L. // Actualni problemy psychologii: Problemy psychologii tvorchosti: Zbirnyk naukovuch prats / Za red. V.О.Моlakо. – Т.12. – Vyp. 5. – Ch.І. – Zhytomir: Vyd-vо ZDY im. І.Franka, 2008. – S.49-55.

7. Poviakel N.І. Psychologist-practic’s mentality profesiogenez in university system: [monografia] / Nadia Ivanivna Poviakel. – Vyd. 2, vupr. і dоp. – К.: NPY imeni M.P. Dragomanova, 2008. – 298 s.

8. Profesijno-orijentovani zavdannja z psyhologii' / Za red. O.L. Muzyky. Navchal'nyj posibnyk. – 2-ge vyd. pererob i dop. – Zhytomyr, 2010. – 587 s.

9. Rаdchuk G. Aksiopsychology of university education. Monografia / Galina Rаdchuk. – Ternopil: ТNPY, 2009. – 415 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 352-359 (pdf)


 

 


УДК 616.89-085.815

Поладко Г.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Комплекс корекційних заходів спрямованих на конструктивну психологічну адаптацію пацієнтів з феохромоцитомною дисфункцію

Мова статті: українська

Анотація: У статті описано комплекс корекційних заходів спрямованих на конструктивну психологічну адаптацію пацієнтів з феохромоцитомною дисфункцією. Оремо виділено соціально-психологічні та фізіологічні складові ефективного колекційного процесу.

В процесі організації корекції, ми також прийшли до висновку, що сутність корекційних заходів відображає цілісний характер протікання, зокрема, співпраці і являє собою складну, систему. Вказана система включає в себе такі компоненти: мотиваційно-цільовий компонент пов'язаний з формулюванням мети та мотивів співпраці лікаря та пацієнта; дескриптивний компонент передбачає здійснення діагностики та збору інформації описового характеру про суб'єктів співробітництва, необхідної для здійснення даної стратегії взаємодії; оцінний компонент полягає в аналізі та оцінці отриманої інформації, на основі чого вибираються засоби для здійснення співпраці. Цей компонент включає в себе співвіднесення отриманої інформації з нормами, закріпленими у вигляді правил і прийомів ефективної взаємодії; програмуючий компонент передбачає підготовку лікарем співробітництва, вибір засобів, дій, тощо; інтеракційний компонент пов'язаний з реалізацією вибраної стратегії лікувально-діагностичного процесу.

Ключові слова: корекційні заходи, конструктина адаптація, феохромоцитомна дисфункція.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Abramov A.N., Isurina L. Internal picture of the disease patients suffering from diseases of the blood and kidney disease / A.N. Abramov, G.L. Isurina // Scientific research of the graduates of the faculty of psychology of St. Petersburg state University. – 2013, Vol. 1, №. 1. – P. 11-15

2. Beltsevich D.G., Troshina E.A., Yukina N.Y. Pheochromocytoma / D.G. Beltsevich, E.A. Troshina, N.Y. Yukina // Problems of endocrinology. – 2010, Vol. 56, №. 1. – P. 63-71

3. Vachkov I.V. S.I. Vachkov Introduction to training technologies // Psychological support of the choice of profession / ed. by L.M. Mitina. – M.: Moscow psychological-social Institute, 1998. – P. 66-78

4. Petrova N.N., Kutuzov A.E., Nedoshivin A.A. Mechanisms of mental adaptation of patients in vital situation somatogenic threats / N.N. Petrova, E.A. Kutuzov, A.A. Nedoshivin // Review of psychiatry and medical psychology. Spondylitis. – 2004, Vol. 1, № 2. Р. 56-59

5. Renis M.A., Sadovnikova N.A., Lopez E.G. / M.A. Ranish, N.A. Sadovnikova, E.G. Lopez Social-psychological training: a Workshop. Ekaterinburg: Publishing house GOU VPO «Russian state prof-med. University», 2007. – 190р.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 360-368 (pdf)


 


УДК 159.98:622

Притула О.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Професійні деформації кризис-менеджерів: оцінка та перспективи

Мова статті: українська

Анотація: Професійна деформація особистості – це зміни якостей особистості, які з'являються під впливом виконання професійної ролі. Професійна деформація кризи-менеджера є наслідком емоційного вигорання при якому захисні механізми слабшають настільки, аби працівник не міг протистояти шкідливим факторам і починається процес руйнування особистості.

Варто розрізняти професійні деформації та деструкції. Професійні деструкції це зміни сформованої структури діяльності й особистості, негативно позначаються на продуктивності праці і взаємодії з іншими учасниками цього процесу. Говорячи про професійної деформації, можна коротко зазначити, що сутність її полягає у взаємодії суб'єкта і особистості у єдиній структурі індивідуальності. Вперше в психології академік Б.Г. Ананьєв зазначив можливість суперечливого розвитку властивостей особистості і властивостей суб'єкта діяльності, а також проаналізував умови, що сприяють невідповідності властивостей особистості і властивостей суб'єкта, професіонала.

Феномен професійної деформації можна визначити як проникнення «Я-професійного» в «Я-людське», маючи на увазі, що при професійній деформації вплив професійних рамок і установок не обмежується професійною сферою. Можна сказати, що після виходу людини з професійної ситуації не відбувається її природне «відновлення», тому навіть у особистому житті людина продовжує нести на собі «деформуючий відбиток своєї професії. Таким чином, термін «професійна деформація» це досить вдала метафора, на основі якої можна побудувати модель, що описує механізм деформуючого впливу професійної діяльності.

Ключові слова: емоційне вигорання, захисні механізми, кризи-менеджер, професійні деформації, професійні деструкції.


Spisok vikorostanih dzherel

1. The Beznosov S. P. Professional deformation of the personality. – SPb.: Speech, 2004. – 272р.

2. Zeer E.F. Psychology professions. – 2nd ed, revised and enlarged. – M.: Academic Project, 2003. – 336р.

3. Panova N. In. Teaching aging: a monograph. – SPb.: Spbpo, 2007. – 444p.

4. Professional deformation of the personality. Training manual. Authors: A.V. Kovalenko, L.A. Shikanov. – Tomsk: Publishing house TPU, 2009. – 90р.

5. Samoukina N.I. Psychology of professional activity. – SPb.: Peter, 2003. – 224р.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 369-375 (pdf)


 

 


УДК: 378.091

Сабліна Н.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Умови активізації процесу адаптації студентів першого курсу медичного коледжу

Мова статті: українська

Анотація: В статті конкретизовані результати експериментального дослідження адаптації студентів першого курсу медичного коледжу, внутрішні фактори, що впливають на даний процес, методика роботи по забезпеченню оптимізації адаптаційного процесу. З’ясовано, що для оптимального досягнення адаптації та готовності до навчання сприяє розроблена нами програма психолого-педагогічного супроводження, ефективність якої експериментально доведена.

Ключові слова: адаптація, оптимізація, дидактична адаптація, професійна адаптація, соціально-психологічна адаптація, психолого-педагогічне супроводження.


Spisok vikoristanih dzherel

1. Ball G.A. Ponjatie adaptacii I ego znachenie dlja psihologii lichnosti / G.A. Ball // Voprosi psihologii. – 1989. – №1. – S. 92 – 102.

2. Borodina L.N., Vishvevskij J.R., Didkovskaja J.V. Adaptacija pervokyrsnikov: problemi I tendencii / L.N. Borodina, J.R. Vishvevskij, J.V. Didkovskaja // Universitetskoe upravlenie. – 2001. – №4 (19). – С. 65 – 69.

3. Skrypnik V. Osoblyvosti perebigy ta samospryjnjattja socialjno-psyhologichnoi adaptacii studentiv / V. Skrypnik // Psyhologija I suspiljstvo. – 2000. – №2. – С. 87 – 93.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 376-382 (pdf)


 

 


УДК 316.237: [159. 923.2+39 ] 37. 012

Ставицький Г.А.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

Використання проективних методик у дослідженні етнічної самосвідомості особистості старшого юнацького віку

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена вивченню проблеми розвитку етнічної самосвідомості в юнацькому віці, що в умовах глобалізації стає важливою загальносвітовою проблемою та актуалізується в Україні в контексті кризових суспільних явищ. Представлено аналіз застосування проективних методик, як ефективного методу дослідження певних аспектів етнічної самосвідомості особистості старшого юнацького віку. Проективна психодіагностика дає можливість визначити актуальність питання щодо наявності на певному етапі суспільного розвитку підсвідомих етнічно-національних настанов на міжкультурну взаємодію між різними народами (державами) та їх якісних особливостей у спрямованості особистості старшого юнацького віку.

Ключові слова: життєві стратегії, інтелектуальний компонент, прогностичні здібності, рефлексивні здібності, вербальні здібності, старший юнацький вік.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Ananev B. H. O problemakh sovremennoho chelovekoznanyia/ B. H. Ananiev. – 2-e yzd. – SPb.: Pyter, 2001. – 272 s. – (Mastera psykholohyy).

2. Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti: Skhodzhennia do dukhovnosti / I. D. Bekh // Naukove vydannia. K.: Lybid, 2006. – 272 s.

3. Bern Э. Transaktnыi analyz v hruppe / Bern Э.; [per. s anhl.]. – M.: Labyrynt, 1994. – 176 s.

4. Bodalev A. A. Vospryiatye y ponymanye cheloveka chelovekom / A. A. Bodalev. – M. : Yzd. Moskovskoiu Unyversyteta, 1982. – 200 s.

5. Bozhovych L. Y. Osobennosty samosoznanyia u podrostkov / L. Y. Bozhovych // Voprosы psykholohyy. – 1955. - № 1. – S. 98-107.

6. Boryshevskyi M. I. Teoretycheskye osnovы samosoznanyia / M. I. Boryshevskyi // Psykholohycheskye osobennosty samosoznanyia podrostka. – K.: Vyshcha shkola, 1980. – S. 5-38.

7. Bulakh I. S. Psykholohiia osobystisnoho zrostannia pidlitka: Monohrafiia / I. S. Bulakh. – K.: NPU imeni M. P. Drahomanova, 2003. – 340 s. – S. 65.

8. Vыhotskyi L. S. Psykholohyia razvytyia cheloveka / L. S. Vыhotskyi. – M.: Smыsl, 2003. – S. 172.

9. Halian I. Psykhodiahnostyka / I.M. Halian // Navch. posibn. – K.: Akademvydav, 2009. –464 s.

10. Humylev L.N. Эtnohenez y byosfera Zemly./ L. N. Humylev. – L.: Yzd-vo LHU, 1989. – 495s.

11. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: V. 7 t. Tom druhyi (D-Koptsi) / In-t movoznavstva im. O. O. Potebni; Redkol. O. S. Melnychuk (holovnyi red.), V.T.Kolomiiets, O.B.Tkachenko ta in. – K.: Nauk. dumka, 1985. – 460 s.

12. Karpenko Z. S. Kartohrafiia intehralnoi sub’iektnosti: post-modernistskyi proekt / Z.S. Karpenko // Liudyna. Sub’iekt. Vchynok: Filosofsko-psykholohichni studii / Za zah. red. V. O. Tatenka. – K.: Lybit, 2006. – S. 157-176.

13. Kon Y. S. V poyskakh sebia. Lychnost y ee samosoznanye / Y. S. Kon. – M.: Polytyzdat, 1984. – 335 s. – S. 332-333.

14. Leontev A. N. Lektsyy po obshchei psykholohyy / A. N. Leontev. – M.: Smыsl, 2000. – S. 139.

15. Mukhyna V. S. Lychnost v uslovyiakh эtnycheskoho vozrozhdenyia y stolknovenyia tsyvylyzatsyi: KhKhI vek lychnosty / V. S. Mukhyna // Razvytye lychnosty. – 2002. - № 1. – S. 26.

16. Neimark M. S. O sootnoshenyy osoznavaemыkh y neosoznavaemыkh motyvov v povedenyy / M. S. Neimark // Voprosы psykholohyy. – 1968. - № 5. – S. 15-21.

17. Novokhatko A. H. K probleme sootnoshenyia obraza y samosoznanyia / A. H. Novokhatko // Voprosы psykholohyy. – 1992. - №2. – S. 129-137.

18. Rubynshtein S. L. Samosoznanye lychnosty y ee zhyznennыi put//Osnovы obshchei psykholohy: v 2-kh t./S. L. Rubynshtein. – M.: Pedahohyka, 1989. – . – T. 2. –1989. – 328s.

19. Spyrkyn A. H. Soznanye y samosoznanye / A. H. Spyrkyn. – M.: Polytyzdat, 1972. – 303 s. – S. 143.

20. Stavytska S. O. Dukhovna samosvidomist osobystosti: stanovlennia i rozvytok v yunatskomu vitsi: monohrafiia/ Svitlana Oleksiivna Stavytska. – K.: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2011. – 727 s. – S.183-192.

21. Chamata P. R. K voprosu o henezyse samosoznanyia lychnosty / P. R. Chamata // Problemы soznanyia: Materyalы sympozyuma (mart-aprel 1966 h.) / Otv. red. V.M. Banshchykov. – M., 1966. – S. 228-239.

22. Chesnokova Y. Y. Osobennosty razvytyia samosoznanyia v ontoheneze / Y. Y. Chesnokova // Pryntsyp razvytyia v psykholohyy. – M.: Nauka, 1978. – S. 83-107; S. 316-337.

23. Shorokhova E. V. Problema «Ia» y samosoznanye / E. V. Shorokhova // Problemы soznanyia: Materyalы sympozyuma (mart – aprel 1966 h.) / Otv. red. V. M. Banshchykov. – M., 1966. – S. 217-227.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 383-392 (pdf)


 

 

 


УДК 371

Цавалюк Т.О.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Психологічний супровід формування інтелектуальних почуттів молодших школярів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито основні завданнями інтелектуального розвитку (формування правильних уявлень про навколишній світ, розвиток пізнавальних психічних процесів, розвиток інтелектуальних умінь і навичок; формування найпростіших способів розумової діяльності), як основного чинники успішності психологічного супроводу формування інтелектуальних почуттів.

Психологічний супровід є, по суті, динамічним процесом, який необхідно розглядати як цілісну діяльність психолога, містить у собі п'ять взаємопов'язаних компонентів: систематичне відстеження клініко-психологічного і психолого-педагогічного статусу дитини в динаміці її психічного розвитку; створення соціально-психологічних умов для ефективного психічного розвитку дитини в соціумі; систематичну психологічну допомогу дитині у вигляді консультування, психокорекції, (психологічної підтримки); систематичну психологічну допомогу батькам і родичам; організацію життєдіяльності дитини у соціумі з урахуванням його психічних і фізичних можливостей.

Теоретичний аналіз проблем психологічного супроводу формування інтелектуальних почуттів молодших школярів свідчить про наявність потреби у використанні дидактичних ігор як основних чинників стимулювання їх інтелектуального розвитку.

Ключові слова: дидактичні ігри, інтелектуальні почуття, психологічний супровід, розумова діяльність.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Abakumov S.I. The differentiated organization of the educational process as a factor of meaning of students // Scientific thought of Caucasus. 2002. №. 9. P. 117-127

2. Berezina V.A. Creative and intellectual development of the child in the system to create enhanced education // Actual problems of education and training: professional skills and individual style of the modern teacher – N. «Armanov center», 2010. – P. 131-135

3. Blinova T. L. Simulation of a didactic game as means of development of cognitive interest of pupils in learning mathematics in secondary school. Yekaterinburg, 2003. –180р.

4. Educational games and activities for children of early age: a Handbook for educators / edited by E.S. Radzina, N.S. Popova. Ed. 2-E. – M.: Education, 1972. – 567р.

5. From Zhukov.P. The development of intellectual abilities of younger schoolboys in the course of the game // Elementary school – 2006, № 5. – P. 30-31

6. Zak S. A. the Methodology of development of intellectual abilities in children. – M., 2001. – 367р.

7. Izotova E.S., Nikiforova E.V. Emotional sphere of the child: Theory and practice: Textbook. a manual for students. universities. – M.: «Academy», 2004. – 288р.

8. Kozluk J.P. the Subjectivity of the younger schoolboy in educational activity / I.P. Kozluk // Primary school / Chapter. edited by A.M. Lukyanets. – 2013, № 1. – Р. 6-9

9. Muradova F.G. the Use of didactic games in the educational process as a method of development of intellectual abilities of pupils / F.G. Muradova, From.G. Muradova, S.S. Hajicova // Young scientist. – 2011, № 3, Vol. 2. – P. 134-135

10. Parents Handbook / Comp. S. V. Soloukhin. – Min.: Hig. Sch., 1991. – 302р.

11. Nicholas S.M. Granovskaya R. M. Psychological protection of children. – SPb., The talk, 2006. – 352р.

12. Features of mental development of children 6-7 years of age. D. ed. Elkonin, A.L. Wenger. – Moscow, 1988. – Р. 48-51

13. Grey A. Century Psychological mechanisms of functioning of system of personal senses. – Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2002. – 183р.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 393-400 (pdf)


 


УДК. 159.923.2: 614.252-057.875

Чекрижова М.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особливості професійної самооцінки студентів медичних спеціальностей на початку професіоналізації у ВНЗ

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати дослідження особливостей професійної самооцінки студентів І-ІІІ курсів медичного університету. Методика передбачала генерування самооцінних конструктів самими студентами. Виявилося, що серед студентів всіх курсів переважають самооцінні конструкти, що відносяться до сфери дозвілля та інших видів діяльностей, не пов’язаних з професійною. До ІІІ курсу частка професійних умінь і особистісних якостей, що оцінюються зростає і, відповідно, зменшується частка «дозвіллєвих» конструктів. Виявлено, що студентам властиво відрефлексовувати невелике число професійних умінь, які загалом оцінюються досить високо. Встановлено, що рівень ціннісної когнітивної складності майбутніх лікарів статистично значимо зростає в ході навчально-професійної діяльності, що може сприяти саморегуляції розвитку спеціалізованих здібностей.

Ключові слова: самооцінка, професійна самооцінка, професійно важливі якості, професійні уміння, професіоналізація студентів медичного ВНЗ.


Spisok vikorostanih dzherel

1. Bandura A. Teoryia sotsyalnoho nauchenyia / Albert Bandura. – SPb.: Evrazyia, 2000. – 320 s.

2. Husliakova N.Y. Psykholohycheskye mekhanyzmы stanovlenyia y razvytyia professyonalnoho soznanyia studentov pedvuza : avtoref. dys. na soyskanye uch. stepeny d-ra psykhol. nauk : 19.00.07 «Pedahohycheskaia psykholohyia» / N.Y. Husliakova. – Kursk, 2009. – 41 s.

3. Derkach A.A. Akmeolohycheskye osnovы razvytyia professyonala / A.A. Derkach. – M.: Yzd-vo Moskovskoho psykholoho-sotsyalnoho ynstytutu; Voronezh: NPO «MODЭK», 2004. – 752 s.

4. Kalamazh R.V. Psykholohiia formuvannia profesiinoi Ya-kontseptsii maibutnikh yurystiv : avtoref. dys. na zdobuttia. stupenia dokt. psykhol. nauk : 19.00.07 «Pedahohichna ta vikova psykholohiia» / R.V. Kalamazh. – Kyiv, 2010. – 50 s.

5. Kashchenko O.V. Psykholohichni determinanty profesiinoi samootsinky suddiv : avtoref. dys. na zdobuttia. stupenia kand. psykhol. nauk : 19.00.03 «Psykholohiia pratsi, inzhenerna psykholohiia» / O.V. Kashchenko. – Kharkiv, 2008. – 19 s.

6. Kozyevskaia E.V. Professyonalnaia samootsenka v razvytyy motyvatsyy dostyzhenyia hosudarstvennыkh sluzhashchykh : dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.13 / Elena Valerevna Kozyevskaia. – M., 1998. – 155 s.

7. Korneeva L.N. Samootsenka kak faktor samorehuliatsyy deiatelnosty pylota: dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.03 / Liudmyla Nykolaevna Korneeva. – Lenynhrad, 1984. – 243 s.

8. Lozovaia H.V. Metodolohycheskye problemы yzuchenyia samootsenky lychnosty / H.V. Lozovaia // Ezhehodnyk Rossyiskoho psykholohycheskoho obshchestva : Materyalы III Vserossyiskoho sъezda psykholohov (25-28 yiunia 2003 hoda) : v 8 t. – SPb.: Yzd-vo S.-Peterb. un-ta, 2003, – 5 t. – S. 172-176

9. Markova A.K. Psykholohyia profesyonalyzma / A.K. Markova. – M.: Mezhdunarodnыi humanytarnыi fond «Znanye», 1996. – 312 s.

10. Myronova T.L. Struktura y razvytye professyonalnoho samosoznanyia : dys. … d-ra psykhol. nauk : 19.00.03 / Tatiana Lvovna Myronova. – M., 1999. – 436 s.

11. Mytyna L.M. Psykholohyia truda y professyonalnoho razvytyia uchytelia / L.M. Mytyna. – M.:Yzd-kyi tsentr «Akademyia», 2004. – 320 s.

12. Muzyka O.L. Samootsinka i rozvytok tvorchykh zdibnostei: [navchalnyi posibnyk] / O.L. Muzyka, I.S. Zahurska. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2007. – 144 s.

13. Muzyka O.L. Tsinnisna kohnityvna skladnist u doslidzhenni tvorcho obdarovanoi osobystosti / O.L. Muzyka // Nauka i osvita. – Naukovo-praktychnyi zhurnal Pivdennoho naukovoho tsentru APN Ukrainy. – Odesa, 2007. – №4-5. – S. 118-121

14. Povarenkov Yu.P. Professyonalnoe stanovlenye lychnosty : dys. … d-ra. psykhol. nauk : 19.00.07; 19.00.03 / Yuryi Pavlovych Povarenkov. – Yaroslavl., 1999. – 359 s.

15. Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / O.L. Muzyka, D.K. Korolov, R.O. Semenova ta in.; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – 146 s.

16. Rean A.A. Psykholohyia cheloveka ot rozhdenyia do smerty / A.A. Rean. – SPB.: Praim-Evroznak, 2002. – 656 s.

17. Sadkova A.V. Psykholohycheskye osobennosty professyonalnoi samootsenky lychnosty y uslovyia ee sovershenstvovanyia : dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.13 / Alena Vladymyrovna Sadkova. – M., 1998. – 192 s.

18. Stoliarchuk O.A. Profesiina samootsinka fakhivtsia: teoriia i praktyka: navchalno-metodychnyi posibnyk / O.A. Stoliarchuk. – K.: Naukovyi svit, 2010. – 103 s.

19. Fylonenko M.M. Professyonalnoe razvytye kak faktor formyrovanyia lychnosty budushchoho vracha / M.M. Fylonenko // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Psykholohiia. – 2015. – Vyp. 50. – S. 268-277.

20. Shevchenko N.F. Profesiinasvidomist praktychnoho psykholoha: struktura ta spetsyfika funktsionuvannia / N.F. Shevchenko // Psykholohiia i suspilstvo. – 2009. – № 4. – 167-180

21. Shyrapova D.D. Psykholohycheskye faktorы razvytyia professyonalnoi samootsinky studentov : avtoref. dys. na soyskanye uch. stepeny kand. psykhol. nauk : 19.00.13 «Psykholohyia razvytyia, akmeolohyia» / D.D. Shyrapova. – SPb., 2005. – 26 s.

22. Iasko B.A. Psykholohyia medytsynskoho truda: lychnost vracha v protsesse professyonalyzatsyy : avtoref. dys. na soyskanye uch. stepeny d-ra psykhol. nauk : 19.00.03 «Psykholohyia truda, ynzhenernaia psykholohyia, эrhonomyka (psykholohycheskye nauky)» / B.A. Yasko. – Krasnodar, 2004. – 44 s.

Aktual_probl_psihol 2015, 6(11): 401-410 (pdf)