Актуальні проблеми психології, том 6, випуск 14 – 2018

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску

 

УДК 159.9:61

Єршова-Бабенко І.В.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

Теоретичний підхід до вивчення особистісних цінностей у обдарованої особистості. Діагностична К-методика «10×10»

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто психосинергетичний підхід для вирішення проблеми розуміння психологічних особливостей процесу і механізмів розвитку особистісних цінностей, їх специфіки у обдарованої особистості в сучасних умовах. Запропонована діагностична й корекційна композиційна методика «10 малюнків за 10 хвилин» («10×10») і концептуальна модель «ціле-в-цілому».

Ключові слова: психосинергетичний підхід, композиційний метод «Створююча Сила», діагностично-корекційна методика «10 на 10», концептуальна модель «ціле-в-цілому», обдарована особистість.

References transliterated

Babenko V.P. Besedy o kompozicii / V.P. Babenko. – Herson «Grin' D.S.», 2013. – 41 s.

Belozerov S.M. Organizacija vnutrennego mira cheloveka i obshhestva. Teorija i metod kompozicii/ S.M. Belozerov. – M.: Aleteja, 2002. – 768 s.

Budanov V.G. Metodologija sinergetiki v postneklassicheskoj nauke i v obrazovanii / V.G Budanov. – M.: Izd-vo LKI, 2009. – 240 s.

Ershova-Babenko I.V. Psihosinergeticheskie strategii chelovecheskoj dejatel'nosti (Konceptual'naja model'): monografіja / I.V. Ershova-Babenko. – V.: NOVA KNYGA, 2005. – 368 s.

Ershova-Babenko I.V. Psihosinergetika: monografіja / I.V. Ershova-Babenko. – Herson, Izd-vo «D. Grin'», 2015. – 488 s.

Kryvtsova N.V. Shliakh do harmonii zhyttia: teoriia i praktyka samorealizatsii: monohrafiia / N.V. Kryvtsova. – Kherson: Vyd-vo «Hryn D.S.», 2017. – 350 s.

Lebedeva L.D. Jenciklopedija priznakov i interpretacij v proektivnom risovanii i art-terapii / L.D. Lebedeva, Ju.V. Nikonorova, N.A. Tarakanova. – SPb.: Rech', 2013. – 332 s.

Madinova Ju.I. Kompozicionnaja organizacija risunka kak simptomokompleks adaptivnosti/dezadaptivnosti lichnosti. Problema issledovanija i diagnostiki: monografija / Ju.I. Madinova. – Herson: FLP Grin' D.S.,2016. – 246 s.

Madynova Yu.Y. Osoblyvosti deazadaptatsii studentiv-medykiv: avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.01 – zahalna psykholohiia, istoriia psykholohii. – Odesa, 2016. – 19 s.

Prigozhin I. Porjadok iz haosa: Novyj dialog cheloveka s prirodoj / I. Prigozhin, I. Stengers. – M.: Progress, 1986. – 430 s.

Haken G. Principy raboty golovnogo mozga. Sinergeticheskij podhod k aktivnosti mozga, povedeniju i kognitivnoj dejatel'nosti / G. Haken. – M.: Per Se, 2001. – 353 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 6-14 (pdf)


 

УДК 159.928.22

Кремінський Б.Г.

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Київ

Вікова залежність прояву ознак інтелектуальної обдарованості

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуто та описано залежність прояву інтелектуальної обдарованості молодих людей від їх віку. На основі діяльнісного підходу до виявлення обдарованості та аналізу результатів досліджень процесів розвитку здібностей обдарованої молоді виокремлено та описано найбільш важливі етапи прояву інтелектуальної обдарованості.

Основними етапами визначено: перехід з молодшої школи до середньої ланки, що відповідає віку приблизно десяти років; перехід до старшої школи (з дев’ятого до десятого класу), що відповідає віку п’ятнадцять років, та етап, окреслений часом здобуття повної вищої (або іншої професійної) освіти.

Процес розвитку інтелектуальної обдарованості здійснюється неперервно. Водночас, ґрунтуючись на темпах зростання та досягнутому рівні розвитку інтелектуальних здібностей, можна виокремити певні етапи розвитку інтелектуальної обдарованості дітей і молоді.

Перехід від одного етапу розвитку інтелектуальної обдарованості до наступного здійснюється стрибкоподібно що є втіленням закону діалектики про перехід кількості в якість.

Вікові рамки відповідних етапів є приблизними, оскільки є узагальненням індивідуальних інтелектуальних якостей великої кількості обдарованих молодих людей, і лише опосередковано і нестрого пов’язані з етапами здобуття освіти і віком, у якому здійснюється відповідне навчання.

Прояви ознак інтелектуальної обдарованості істотніше залежать від офіційних етапів навчання молодих людей, ніж від їхнього віку.

Наявність особливих інтелектуальних здібностей індивіда не зумовлює обов’язкову необхідність психологічних особливостей (дивацтв), які скоріше є наслідком соціально-побутових умов розвитку або зумовлені психологічною атмосферою формування особистості.

Вивчення та виокремлення етапів розвитку та прояву інтелектуальної обдарованості особистості на більш пізніх вікових проміжках планується зробити предметом подальших досліджень.

Ключові слова: інтелектуальна обдарованість, здібності, діяльність, узагальнення, етап, вік.

References transliterated

Jensen A.R. The nature of the black-white differences on various psychometric tests: Spear mans hypothesis / A.R. Jensen // Behav. And Brain Sci. – 1985. – Vol. 8. – P. 193-219.

Kreminskyi B.G. Teoriia i praktyka roboty z intelektualno obdarovanoiu uchnivskoiu i studentskoiu moloddiu z fizyky: Monohrafiia / B.G. Kreminckyi. – K.: Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova, 2011. – 421 s.

Kreminskyi B.G. Formuvannia suchasnoho naukovoho styliu myslennia uchniv v protsesi navchannia fizyky: metod. rekom. dlia uchyteliv zahalnoosvitnikh shkil / B.G. Kreminskyi. – K.: VIPOL, 1996. – 32 s.

Leites N.S. Umstvennye sposobnosti i vozrast / N.O. Leites. – M.: Pedahohika, 1971. – 279 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 15-22 (pdf)


 

 

УДК 159.922.27 – 316.87

Москаленко В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особливості емоційного ставлення студентської молоді до економічно успішної людини

Мова статті: українська

Анотація: В статті проаналізовано результати емпіричного дослідження емоційно-ціннісного ставлення студентської молоді до економічно успішної людини. Доводиться, що позитивне чи негативне ставлення людини до таких економічних цінностей як власність, гроші, праця, багатство, матеріальні блага, матеріальне благополуччя тощо здійснює вплив на критерії вибору студентською молоддю значимих параметрів успішної діяльності в сфері економічної життєдіяльності. З метою аналізу змістовних складових емоційно-ціннісного ставлення до економічно успішної людини, які впливають на стратегію економічної поведінки особистості, визначаючи її економічний (не)успіх, було здійснено емпіричне дослідження на вибірці, яку склали 80 студентів Чернігівського національного технологічного університету. Дослідження було спрямовано на виявлення таких економічних відчуттів як: тривога за економічне майбутнє, задоволеність економічною ситуацією, економічний «оптимізм», економічний «песимізм», економічна безпорадність, задоволеність своїм матеріальним станом.

Результати аналізу отриманих даних засвідчили, що спектр економічних почуттів має виразну домінанту – тривогу за економічне майбутнє, яку переживає більшість опитуваних. Загалом, можна відмітити, що емоційно-ціннісне ставлення до економічно успішної людини має негативне забарвлення: почуття економічної безпорадності, песимізму і тривогу за економічне майбутнє, що не відповідає нормативному канону «економічно успішної людини» ринкової економіки.

Ключові слова: емоційне ставлення, економічні цінності, економічний успіх, студентська молодь, успішна людина, економічний песимізм, економічний оптимізм.

References transliterated

Dejneka O.S. Jekonomicheskaja psihologija. (Uchebnoe posobie) / O.S. Dejneka. – SPb.: Piter. izd. S. Peterb. un-ta., 2000. – 160 s.

Dodonov B.I. Jemocija kak cennost’ / B.I. Dodonov. – M.: Politizdat, 1978. – 272 s.

Zhuravlev A.L., Kuprejchenko A.B. Jekonomicheskoe samoopredelenie: Teorija i jempiricheskie issledovanija./ A.L. Zhuravlev, A.B. Kuprejchenko. – M.: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2007 – 480 s.

Kul’chickaja E.I. Razvitie chuvstv i jemocij u detej rannego i doshkol’nogo vozrasta: monografija / Elena Ippolitovna Kul’chickaja. – K: Institut odarennogo rebjonka, 2014. – 254 s.

Moskalenko V.V. Ekonomichna kultura osobystosti: sotsialno-psykholohichnyi aspekt [monohrafiia] / V.V. Moskalenko, Yu.Zh. Shaihorodskyi, O.O. Mishchenko. – K.: Vyd-vo «Tsentr sotsialnykh komunikatsii», 2012. – 348 s.

Pachkovskyi Yu.F. Psykholohiia pidpryiemnytstva: navch.posibnyk / Yu.F. Pachkovskyi. – K.: Karavela, 2007. – 416 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 23-30 (pdf)


 

 

УДК 159.923

Москаленко В.В., Сила Т.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

Особливості соціальної творчості спільнот: теоретико-методологічний аспект.

Мова статті: українська

Анотація: В статті соціальна творчість спільнот розглядається в парадигмі методології конструктивістського напряму в соціальній психології. Соціальну творчість визначено якдіяльність спільноти, результатом якої є створення інновацій у соціальних відносинах, що конструюються у міжособистісній взаємодії членів спільноти. Соціальні інновації як результат соціальної творчості спільноти розглядаються як нова сумісно створена система характеристик відносин між членами спільноти, що інтегрується ними у процес їх спільної взаємодії, детермінуючи якісні зміни життєдіяльності та подальший розвиток спільноти.

З визначення соціальної творчості як діяльності окремих індивідів зі створення надіндивідного загально нового феномену, постає питання співвідношення індивідуальної і соціальної творчості, відповідь на яке визначає особливості технологій впливу на спільноту з метою реалізації її творчих можливостей. В аналізі співвідношення соціальної творчості з особливостями дії окремих членів спільнот розглянуто механізми генерації соціальних інновацій а також – соціальне научіння – як технологію реалізації соціальної творчості.

Продуктивною у дослідженні механізмів генерації соціальних інновацій визнано методологію конструктивістського напряму в соціальній психології, важливим об’єднуючим принципом якої є онтологізація людських взаємодій, яка розуміється як створення в інтеріндивідній взаємодії надіндивідного феномену (нового соціально-психологічного простору).

Зазначено, що соціальні інновації можуть привести до певних результатів за умови, якщо вони спираються на відповідні зміни у моделях поведінки суб‘єктів мікрорівня. В цьому плані ефективними зазначаються технології моделюючих впливів на особистість, зокрема, теорії соціального научіння як впливи на суб‘єктів спільнот з метою модифікації їх поведінки, зміни умов для подальшого удосконалення діяльності.

Перспективою подальшого дослідження проблеми може бути аналіз феноменологічних особливостей як певних закономірностей научіння у системі практик/пояснення процесу соціальної колективної творчості окремих спільнот.

Ключові слова: соціальна творчість, спільнота, міжособистісна взаємодія, конструктивістська парадигма, соціальне научіння, соціальні інновації.

References transliterated

Bruner Dzh. Psihologija poznanija. Za predelami neposredstvennoj informacii / Dzh. Brunner: Per s angl. I. Babickogo. – M.: Progress, 1977. – 411 s.

Veber M. Protestantska etyka i dukh kapitalizmu / M. Veber. – K.: Osnovy, 1994. – S. 11.

Etzioni А.V. The active society. – New York, 1968.

Kagan M.S. Filosofskaja teorija cennosti / M.S. Kagan. – SPb.: Petropolis,1997. – S. 149-150.

Klochko V.E. Mental’noe prostranstvo kak predmet professional’no-psihologicheskogo osmyslenija / V.E. Klochko // Lichnost’ v paradigmah i metaforah: mental’nost’-kommunikacija-tolerantnost’. – Tomsk.: Tomskij universitet, 2002. – S. 30-44.

Kroz’e M. Sovremennoe gosudarstvo – skromnoe gosudarstvo. Drugaja strategija izmenenija / M. Kroz’e // Svobodnaja mysl’. – 1993. – № 11. – S. 35-43.

Merkel W. Systemwechsel und Zivilgesellshaft. Welche Zivilgesellschaft braucht die Demokratie? / W. Merkel, H. Lauth // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 1998. – № 6. – S. 3-12.

Moskovichi S. Vek tolp. Istoricheskij traktat po psihologi mass / S. Moskovichi. – M.: Akademicheskij proekt, 1996. – 396 s.

Moskovichi S. Ot kollektivnyh predstavlenij k social’nym / S. Moskovichi // Voprosy sociologii. – 1992. –T. 1. – S. 82-96.

Moskovichi S. Social’nye predstavlenija: istoricheskij vzgljad / S. Moskovichi // Psihologicheskij zhurnal. – 1995. – T. 16. – № 1. – S. 3-18; № 2. – S. 3-14.

Sotsialne nauchinnia: mekhanizmy rozvytku politychnykh stavlen molodi [nauk.-metod. posib.] / I.V. Zhadan, I.A. Diduk, S.I. Pozniak ta in.; za red. I.V. Zhadan. – Kirovohrad: Imeks-LTD, 2012. – 352 s.

Harash A.U. «Drugoj» i ego funkcija v razvitii «Ja» // Obshhenie i razvitie psihiki. – 1986. – S. 31-46.

Harre R. Metafizika i metodologija: nekotorye rekomendacii dlja social’no-psihologicheskogo issledovanija / R. Harre // Social’naja psihologija: samorefleksija marginal’nosti: hrestomatija / red. M.P. Gapochka; sost. E.V. Jakimova. – M.: INION, 1995. – S. 74-93.

Shtompka P. Sociologija social’nyh izmenenij / P. Shtompka. – M.: Aspekt Press, 1996. – 416 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 31-41 (pdf)


 

 

УДК 159.923.5:378.18 (477)

Романюк Л.В.

Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів

Психодіагностичні методи дослідження ціннісного становлення особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлюються психодіагностичні методи вивчення цінностей, аналізуються проективні методики їх діагностики та розроблена Ш. Шварцем і В. Білскі теоретична концепція, за якою цінності розглядаються як критерії вибору людиною своїх учинків, оцінки поведінки інших людей, а також подій. Як доводять автори, на становлення цінностей особистості впливають певні соціально-психологічні фактори. На думку Ш. Шварца, одним з важливих факторів виступає культура, яка спрямовує розвиток творчих сил і здібностей людей, що реалізуються в формах організації їх життя та діяльності, а також структурує взаємовідносини між людьми та створювані ними матеріальні й духовні цінності.

Ключові слова: цінності, ціннісне становлення, психодіагностика цінностей.

References transliterated

Asadzholy Roberto. Psykhosyntez: teoryia y praktyka / R. Asadzholy. – M.: «REFL-book», 1994. – 314 s.

Holovakha E.Y. Psykholohycheskoe vremia lychnosty. 2-e yzd., yspr. y dopln / E.Y. Holovakha, A.A.Kronyk. – M.: Smыsl, 2008. – 267 s.

Zeiharnyk B.V. Teoryy lychnosty v zarubezhnoi psykholohyy / B.V. Zeiharnyk – M.: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1982. – 128 s.

Korzheva E.Iu. Metodyka «Psykholohycheskaia byohrafyia» v psykhodyahnostyke zhyznennыkh sytuatsyi : Metod. Posobye E.Iu. Korzheva / Pod red. L.F.Burlachuka. – K.: MAUP, 1994. – 109 s.

Kornylova T.V. Motyvatsyonnыe tendentsyy (po oprosnyku Эdvardsa) y hotovnost k rysku u rossyiskykh studentov / T.V. Kornylova // Vestn. Mosk. un-ta. – Ser. 14. – Psykholohyia. – 1997. – № 2. – S.52-65.

Lebedeva N.M. Bazovыe tsennosty russkykh na rubezhe KhKhI veka / N.M. Lebedeva // Psykholohycheskyi zhurnal, 2000. – T.21. – № 3. – S. 73-87.

Leontev D.A. Metodyka yzuchenyia tsennostnыkh oryentatsyi / D.A. Leontev – M.: Smыsl, 1992. – 64 s.

Leontev D.A. Test smыslozhyznennыkh oryentatsyi (SZhO) / D.A.Leontev – M.: Smыsl, 1992. – 16 s.

Rybnykov N.A. Avtobyohrafyy rabochykh y ykh yzuchenye : Materyalы k ystoryy avtobyohrafyy kak psykholohycheskoho dokumenta / N.A. Rybnykov – M.-L. : Hosyzdat, 1930. – 96 s.

Samorehuliatsyia y prohnozyrovanye sotsyalnoho povedenyia lychnosty / Pod. red. V.A.Yadova. – L.: Nauka. Len-e otd-e, 1979. – 264 s.

Smyrnov L.M. Analyz opыta razrabotky эksperymentalnыkh metodov yzuchenyia tsennostei / L.M. Smyrnov // Psykholohycheskyi zhurnal. – Tom 17. – №1. – 1996. – S. 157-168.

Frankl V. Chelovek v poyskakh smыsla / V. Frankl – M.: Prohress, 1990. – 368 s.

Khell L. Teoryy lychnosty (osnovnыe polozhenyia, yssledovanye y prymenenye) / L. Khell, D. Zyhler – SPb.: Pyter Kom, 1999. – 608 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 42-50 (pdf)


 

 

УДК 159.923

Сердюк Л.З.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Фактори психологічного благополуччя студентів

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядаються основні підходи до вивчення феномена психологічного благополуччя особистості, яке визначається як інтегральний показник ступеня спрямованості особистості на реалізацію основних компонентів позитивного функціонування, а також ступеня реалізованості цієї спрямованості, що суб'єктивно виражається у відчутті щастя, задоволеності собою і власним життям.

Емпіричним шляхом встановлено фактори психологічного благополуччя особистості та прогностичну модель його розвитку. Психологічне благополуччя студентів має складну та багатогранну особистісну детермінацію, важливе значення в якій належить, факторам особистісної автономії, самовираження, реалізації своєї природи, розкриття свого творчого потенціалу, цілеспрямованості, позитивним взаєминам з оточуючими та самоефективності.

Виявлено, що в прогностичній моделі показника психологічного благополуччя, предикаторами, що мають найбільший вплив на нього є показники «залученість», «прийняття агресії», «самоповага» та «очікуване ставлення інших».

Зроблено висновок, що психологічне благополуччя особистості функціонує в динаміці і є мотиваційним параметром особистості, ступінь вираженості якого залежить від реалістичності, структурованості, цілісності системи ставлень особистості та її життєвої перспективи. Сприяння психологічному благополуччю особистості полягає в актуалізації її внутрішніх ресурсів, що криються в осмисленні резервів повноцінної реалізації в теперішньому та можливості розвитку своїх самодетермінаційних здібностей в майбутньому.

Ключові слова: психологічне благополуччя, гедоністичне та евдемонічне благополуччя, самодетермінація, внутрішні ресурси, особистісний потенціал, автономія, суб’єктність.

References transliterated

Voronina, A.V. Ocenka psihologicheskogo blagopoluchija shkol'nikov v sisteme profilakticheskoj i korrekcionnoj raboty psihologicheskoj sluzhby: avtoref. dis. na soisk. nauch. stepeni kand. psihol. nauk : spec. 05.02.08 / A. V. Voronina. – Tomsk, 2002. –16 s.

Panina, E.N. Vzaimosvjaz' suverennosti psihologicheskogo prostranstva i subektivnogo blagopoluchija lichnosti / E. N. Panina // Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija «Gumanitarnye nauki». – 2006. – № 3/2. – S.89-91.

Fesenko, P.P. Osmyslennost' zhizni i psihologicheskoe blagopoluchie lichnosti: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. psihol. nauk : spec. 19.00.01. / P. P. Fesenko. – M., 2005. – 16 s.

Chiksentmihaji, M. Potok: psihologija optimal'nogo perezhivanija / M. Chiksentmihaji; per. s angl. – M.: Smysl : Al'pina non-fikshn, 2011. – 461 s.

Shamionov, R.M. Psihologija subektivnogo blagopoluchija (k razrabotke integrativnoj koncepcii) [Jelektron, resurs] / R. M. Shamionov. – Rezhim dostupa: http://www.myword.ru

Andrews, F.M. Stability and change in levels and structure of subjective well-being / F.M. Andrews // Social Indicators Research, 1991, – Vol. 25. – Р. 1-30.

Deci E.L. The "What" and "Why" of Goal Pursuits : Human Needs and the Self–Determination of Behavior personality / E. Deci & R. Ryan // Psychological Inquiry, 2000. – Vol. 11. – N. 4. – P. 227-268.

Gabanska J. Autonomy of the individual in the developmental and axiological perspective / J. Gabanska // The polish quarterly of developmental psychology, 1995. – Vol. L. –N 1-4. – Р. 1-11.

Gilman, R. Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction / R. Gilman & E.S. Huebner // Journal of Youth and Adolescence, 2006. – Vol.35. –Р. 311-319.

Huebner, E.S. Students who like and dislike school / E.S. Huebner & R. Gilman // Applied Quality of Life Research, 2006. –Vol.1. – Р. 139-150.

Joronen, K. Familial contribution to adolescent subjective well-being / K. Joronen & P. Astedt-Kurki // International Journal of Nursing Practice, 2005. –Vol.11. – Р. 125-133.

Lyubomirsky, S. Pursuing happiness: The architecture of sustainable change / S. Lyubomirsky, K.M. Sheldon & D. Schkade // Review of General Psychology, 2005. – Vol.9. – Р. 111-131.

Rigby, B.T. Do causual attributions mediate the relationship between personality characteristics and life satisfaction in adolescence? / B.T. Rigby & E.T. Huebner // Psychology in the Schools, 2005. – Vol.42. – Р. 91-99.

Ryff, C.D. The contours of positive human health / C.D. Ryff, B. Singer // Psychological Inquiry. –1998. –Vol. 9. – P. 719-727.

Seligman M. E. P., Csikszentmihalyi M. (2000), Positive psychology, American psychologist, 2000. – Vol. 55. – N 1. –Р. 5-14. – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5

Serdiuk, L. Psychological well-being of future specialists in the integrated educational environment and the factors of its formation / L. Serdiuk // Social welfare : interdisciplinary approach. – 2011. – 1(1). – P. 44-51.

Suldo, S.M. A social-cognitivebehavioral model of academic predictors of adolescents’ life satisfaction / S. M.Suldo, E.S.Shaffer & K.Riley //School Psychology Quarterly, 2008. – Vol.23. – Р. 56-69.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 51-59 (pdf)


УДК 159.923

Музика О.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Аксіогенез особистості і розвиток обдарованості: теоретична модель і підходи до дослідження

Мова статті: українська

Анотація: У статті реалізовано потребовий підхід до особистісних цінностей і персонологічний підхід до аксіогенезу. Аксіогенез обдарованої особистості визначається як процес становлення й розвитку особистісних цінностей, що обумовлюють її типологічні особливості, відображаючи специфіку здібностей, способів соціальної взаємодії й особистісного саморозвитку. В освітньому просторі аксіогенез обдарованої особистості розгортається в процесі взаємодії нормативних соціальних цінностей, що пов’язані з віковим розвитком, та особистісних цінностей, які виникають в процесі розвитку здібностей і саморегуляції. У ході аксіогенезу зростає ціннісна автономність особистості та зменшується безпосередній регулювальний вплив соціальних цінностей. Розроблено класифікацію цінностей обдарованої особистості. Цінності соціальної взаємодії включають особистісні цінності належності та особистісні цінності визнання. Цінності саморозвитку здібностей складаються з особистісних цінностей пізнання та особистісних цінностей творчості. До цінностей особистісної самобутності віднесено особистісні цінності самоідентичності та особистісні смисложиттєві цінності.

Ключові слова: аксіогенез, обдарованість, обдарована особистість, особистісні цінності, саморозвиток.

References transliterated

Halian I. M. Zhyttievi reprezentatsii yak rehuliatory aksiohenezu osobystosti / Halian I. M. // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky. – Kherson : Vyd-vo Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2018. – Vyp. 1. – T.1. – C. 62–67. [in Ukrainian].

Karpenko Z. S. Aksiolohichna psykholohiia osobystosti: monohrafiia / Z. S. Karpenko. – Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2009. – 512 s. [in Ukrainian].

Karpenko Z. S. Suchasnyi stan aksiopsykholohichnykh studii v Ukraini / Karpenko Zinoviia Stepanivna // Psykholohiia i osobystist. – 2013. – №1 (3). – S. 21-31. [in Ukrainian].

Leontev D. A. Psykholohyia smыsla: Pryroda, stroenye y dynamyka smыslovoi realnosty. – 2-e yzd., yspr. – M.: Smыsl, 2003. – 486 s. [in Russion].

Muzyka O.L. Ekzistentsiyni potrebi i rozvitok obdarovanoyi osobistosti / Muzуka O. L. // Aktualni problemi psihologiyi: Zbirnik naukovih prats Institutu psihologiyi imeni G.S. Kostyuka NAPN Ukrayini. T.VI. Psihologiya obdarovanosti. – Vipusk 10. – Zhitomir: Vid-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – S. 63-77. [in Ukrainian].

Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / O. L. Muzyka, D. K. Korolov, R. O. Semenova ta in.; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – 146 s. [in Ukrainian].

Psykholohyia odarennosty detei y podrostkov / Pod red. N. S. Leitesa. – M.: Akademyia, 1996. – 416 s. [in Russion].

Radchuk H. K. Psykholohichni zasady profesiinoho aksiohenezu osobystosti / Halyna Radchuk // Psykholohiia osobystosti. – 2012. – №1 (3). – S. 138-150. [in Ukrainian].

Romaniuk L. V. Stanovlennia tsinnostei osobystosti: psykholohichnyi aspekt / Liudmyla Romaniuk. – Kamianets-Podilskyi: Vyd-vo ta druk PP Moshynskyi V.S., 2013. – 388 s. [in Ukrainian].

Tsinnisna determinatsiia stanovlennia obdarovanoi osobystosti: monohrafiia / O.L. Muzyka, I. M. Bila, D. K. Korolov ta in.; za red. O. L. Muzyky. – K.: Vydavnychyi Dim «Slovo», 2017. – 220 s. [in Ukrainian].

Shcheblanova E.Y. Neuspeshnыe odarennыe shkolnyky / E.Y.Shcheblanova. – M.: Obnynsk: YH-SOTsYN, 2008. – 212 s. [in Russion].

 

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 60-76 (pdf)


 

УДК 159.923

Володарська Н.Д.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Технології активізації самодетермінації особистості в кризових ситуаціях

Мова статті: українська

Анотація: В статті проаналізована проблема самодетермінації розвитку особистості в кризових ситуаціях. Визначено ефективні напрямки та методи активізації самодетермінації особистості. Виокремлені засоби актуалізації потреб, бажань, життєвих перспектив особистості. Описана діалогова модель взаємодії як технології активізації формування життєвих перспектив особистості. Зазначені складові цієї моделі. Найголовнішим інструментом моделі є ‒ почуття, переживання, які виникають в діалозі і створюють поле взаємодії, в якому відбувається процес концептуалізації цих взаємин. Визначена специфіка моделі гештальт-підходу. Технологія взаємодії з іншим активізує пошук можливостей досягнення життєвих цілей особистості, які вона ставить в певних життєвих ситуаціях.

Діалогово-феноменологічний метод спирається на емоції, переживання, усвідомлення особистістю феноменів що відбуваються в діалозі з іншим та вибором своїх ставлень та дій. Клієнт може отримати певне враження від діалогу з терапевтом, його емоційними проявами, його системою цінностей. Те що не усвідомлювалось раніше, ігнорувалося раптом набуває іншого значення. Раптові інсайти клієнта формуються під час діалогу з терапевтом. Це відбувається за умов усвідомлення терапевтом власних переживань і розміщення їх в контакті з клієнтом. В іншому випадку це не усвідомлюється клієнтом і залишається поза увагою. Стратегія психокорекційної роботи спрямовується на усвідомлення власних кордонів особистості, кордонів контактування з іншими. Кордони контакту – це те, завдяки чому особистість може стикатися зі світом, не розчиняючись у ньому, зберігаючи власну сутність.

Ключові слова: самодетермінація, розвиток особистості, почуття, переживання, технології, активізація, кризові ситуації.

References transliterated

Ball H.O. Ratsiohumanistychna oriyentatsiya v metodolohiyi lyudynoznavstva // H.O. Ball / – K.: Vyd-vo PP «SKD», 2017. – 204 s.

Volodars’ka N.D. Aktyvizatsiya protsesu samotvorennya metodamy hrupovoyi terapiyi / N.D. Volodars’ka // Problemy humanitarnykh nauk: Zb. nauk. prats’ Drohobyts’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. – Drohobych: Redaktsiyno-vydavnychyy viddil DDPU imeni Ivana Franka, 2014. – Vypusk 33. Psykholohiya. – S. 17-28.

Geshtalt-obzor // Sbornik materialov obschestva praktikuyuchih psihologov «Geshtalt-podhd» (ukrainskiy filial programyi «MGI»). – Odessa: SiEks-print, 2014. – № 4. –156 s

Klymenko V.V. Teoretyko-metodolohichni problemy psykholohiyi (psykhosemiotychnyy analiz ponyat’): monohrafiya // V.V.Klymenko. – K.: Vydavnychyy Dim «Slovo», 2017. – 304 s.

Leontev D.A. Znachenie i lichnostnyiy smyisl: dve storonyi odnoy medali / D.A. Leontev // Psihol. zhurnal. – M.: 1996, T. 17. – № 5. – S. 372-377.

Simens H. Prakticheskoe rukovodstvo dlya geshtaltterapevtov. Per. s Gollandskogo / Harm Simens // –SPb.: «Izdatelstvo Pirozhkova», 2008. – 168 s.

Hlomov D. Paradoksyi geshtaltterapii / D. Hlomov // Sbornik lektsiy. – M.: 2011. – 143 s.

Yaroshevskiy M.G. Psihologiya v HH stoletii: Teoreticheskie problemyi razvitiya psihologicheskoy nauki / M.G.Yaroshevskiy // Izd. 2-e, dop. – M.: Politizdat, 1974. – 447 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 77-83 (pdf)


 

 

УДК 159.923.2 - 057.87:378:17.022.1

Гавриловська К.П., Вигівська О.В.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Садківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Садки

Формування професійної ідентичності майбутніх психологів: ціннісний аспект

Мова статті: українська

Анотація: Психологічними механізмами формування професійної ідентичності студентів-випускників спеціальності «Психологія» є: когнітивний, мотиваційний, емоційний та ціннісний. Ціннісний механізм формування професійної ідентичності реалізується через взаємодію цінностей, ціннісних орієнтацій та переконань, яким людина слідує в професійному житті.

Ціннісні орієнтації у кар’єрі – це елементи внутрішньої структури особистості, які формуються і закріплюються життєвим досвідом індивіда у процесі професійної діяльності. Е. Шейн називає такі ціннісні орієнтації в кар’єрі: професійна компетентність, менеджмент, автономія, стабільність роботи, стабільність життя, служіння, виклик, інтеграція стилів життя, підприємництво.

Емпіричне дослідження дозволило встановити, що домінуючими ціннісними орієнтаціями в кар’єрі досліджуваних студентів-випускників спеціальності «Психологія» є: «автономія», «служіння добру», «інтеграція стилів життя» та «менеджмент». Плануючи свою майбутню професійну діяльність, ці студенти прагнуть бути незалежними, самі ставити перед собою завдання та організовувати роботу у відповідності до своїх потреб. Також у випускників наявне бажання приносити користь іншим, допомагати у вирішенні життєвих труднощів. Ці студенти прагнуть поєднати своє особисте та професійне життя гармонійно. Ще одна сфера, на яку спрямовані досліджувані – це управління людськими ресурсами, налагодження ефективної взаємодії членів колективів та організація діяльності всього підприємства. Можемо відзначити, що таке уявлення про роботу психолога є дещо ідеалізованим, у перспективі таке налаштування може призводити до швидкого емоційного вигорання. Значимих відмінностей у проявах ціннісних орієнтацій в кар’єрі студентів-випускників спеціальності «Психологія» державної та контрактної форм навчання не виявлено.

Ключові слова: ідентичність, професійна ідентичність, психологічні механізми формування професійної ідентичності, цінності, ціннісні орієнтації в кар’єрі.

References transliterated

Arinushkina N.S. Ob opredelenii y tipah identichnosty / N.S. Arinushkina // Myr psyhologii: nauchno-metodicheskiy zhurnal / Red. D.I. Feldshteyn, S.K. Bondireva – 2004. – №2. – С. 48-54. [in Russion].

Druzhinina I.A. Psyhologichni chynnyki rozvytku profesiynoi identichnosti maybutnih praktychnyh psyhologiv: dys. kand. psyh. nauk.: 19.00.07 / I.A. Druzhinina. – К., 2009. – 21 c. [in Ukrainian].

Yegorova Y.V. Struktura profesiynoyi identychnosti osobystosti: eksperymentalne doslydzhennya / Y.V. Yegorova // nauk. zap. In-tu psyhologii imeni G.S. Kostyuka APN Ukrayny. − 2006. − Vyp. 30. − С.350-360. [in Ukrainian].

Yermolayeva E. P. Psyhologiya sotsialnoy realizatsii profesionala / E.P. Yermolayeva. – М.: Institut psyhologii RAN, 2008. – С. 23-85. [in Russion].

Muzyka О.L. Osobistisno-tsinnisna vzayemodiya yak chinnik rozvitku pedagogichnoyi obdarovanosti / О.L. Muzyka // Aktualni problemy psyhologiyi: Zbirnyk naukovyh prats Instytutu psyhologii imeni G.S. Kostyuka NAPN Ukrainy. Т.VІ: Psihologia obdarovanosti. – Vyp.13. – Kyev-Zhytomyr: Vyd-vo ZDU im Ivana Franka, 2017. – С. 6-19. [in Ukrainian].

Odintsova V.M. Profesiyna identichnist yak psyhologichna problema / V.M. Odintsova // Naukoviy visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu. – Vyp 1. – Тom 1. – 2014.- С. 74-77. [in Ukrainian].

Rodigina U.S. Psyhologicheskie osobennosti professionalnoy identichnosti studentov / U.S. Rodigina // Psyhologicheskaya nauka y obrazovanie. – 2007. – № 4. – С. 39-48. [in Russion].

Schein E.N. Career anchors resisted/implications or career development in the 21st century // Academy of Management Executive. – 1996. – Vol. 10. – № 4. – P. 80-89.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 84-91 (pdf)


УДК 373.2.015.31:37.091.33-027.22:796

Грицюк І.М., Денис Н.О.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Луцький педагогічний коледж, Луцьк

Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглянуто питання розвитку творчих здібностей дітей в умовах гри. З погляду сучасної концепції дошкільної освіти, з погляду психологів та батьків, в дітей слід розвивати не лише пізнавальні інтереси, а й творчі здібності. Творчість, креативність – це ті компетенції, які будуть необхідні дітям у дорослому житті. Ускладнення процесів, які вимагатимуть активного включення при прийнятті нестандартних рішень, вимагає від сім’ї та фахівців нового підходу до навчання та виховання. Сфера мистецтва розглядається як простір, який сприяє формуванню соціально-естетичної активності, гра – формує спонтанність, контроль над процесом, а отже й різні варіанти дій. Для дітей гра – це життя, активне відкриття світу, школа пізнання, яка завжди має творчий характер.

Ключові слова: творчість, творчі здібності, дошкільний вік, сім’я, гра, розвиток творчих здібностей.

References transliterated

Arkhipova S. Metodyka rozvytku tvorchykh zdibnostei u ditei doshkilnoho viku / S. Arkhipova, N. Kushniryk. – Cherkasy, 2016. – S. 41−48.

Vygotskiy L.S. Detskaya psikhologiya / L.S.Vygotskiy. – M.: Pedagogika. 1984. – 432 s.

Vygotskiy L.S. Voobrazheniye i tvorchestvo v detskom vozraste / L.S. Vygotskiy. – M.: Prosveshcheniye. 1991. – 196 s.

Hrytsiuk I.M. Art-terapevtychni tekhnolohii ta yikh vplyv na formuvannia tvorchoi pozytsii doshkilnykiv / I.M. Hrytsiuk // Zbiór artykułów naukowych. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (30.10.2016 -31.10.2016). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 79-82

Koloshyn V.F.Poshukova aktyvnist – osnova tvorchosti / V.F. Koloshyn // Obdarovana dytyna. – 2002. – №3. – S. 2-5.

Makarenko A.S. Lektsii pro vykhovannia ditei / A.S. Makarenko. – K.: Rad. shk., 1978. – S. 255-312.

Mytnyk O.Ia. Zavdannia dlia rozvytku tvorchykh zdibnostei ditei / O.Ia. Mytnyk // Obdarovana dytyna. – 2012. – № 3. – S. 55-57.

Pozniak T. Rozvytok tvorchykh zdibnostei dytyny / T. Pozniak // Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser.: Pedahohichni nauky. – 2014. – Vyp. 125. – S. 153-158.

Savenkov A.I. Sovremennyye kontseptsii odarennosti / A.I. Savenkov // Obdarovana ditina. – 2015. – № 6. – S. 2-5.

Teplov B.M. Izbrannyye trudy / B.M. Teplov. – M.: Prosveshcheniye, 1985. – 280 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 92-98 (pdf)


 

 

УДК 159.956.2

Губенко О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуально-творчої обдарованості учнів

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізується такий важливий механізм творчості як переструктурування. Переструктурування передбачає часткову або повну перебудову знань. Це дозволяє застосовувати вже відомі алгоритми в нестандартних умовах або творчо створювати принципово нові алгоритми. Творчість завжди пов'язана із зміною вже існуючого. У звичні явища та речі вносяться певні зміни та перебудови, які роблять їх іншими. Може змінюватися форма предмета, його структура або функції. Одним словом, у процесі вирішення творчих проблем відбувається перебудова звичної ситуації, переструктурування гештальта.

Деякі дослідники надають здатності людини до переструктурування настільки велике значення, що вважають її основою розумової обдарованості.

Висвітлюється комплекс методів розвитку творчого мислення школярів, пов'язаних з механізмом переструктурування. На вищому рівні розвитку пропонується творча задача, що вимагає радикального переструктурування і значної перебудови знань, задля створення нових принципів і творчих ідей.

Доводиться, що евристичні методи навчання долають протиріччя між цілями і методами освіти, що існують в практиці навчального процесу, і сприяють його гуманізації. Розглядається ефективність застосування авторського курсу розвитку творчого мислення учнів середнього та старшого шкільного віку «Сходинки до творчості». Розкриваються психодидактичні основи побудови шкільного розвиваючого курсу, які націлені на поетапний розвиток творчого мислення дітей і актуалізацію вищих креативних проявів інтелекту. Істотне перевищення показників розвитку ТМУ в експериментальних групах, де застосовувалися творчі методи навчання, зокрема, курс «Сходинки до творчості», в порівнянні з контрольними групами, де вони не застосовувалися, говорить про ефективність запропонованої системи розвитку творчого мислення.

Ключові слова: творче мислення учнів, переструктурування, інтелект, обдарованість, навчальний процес.

References transliterated

Altshuller G.S. Kak nauchitsya izobretat / G.S. Altshuller. – Tambov: Tambovskoe knizhnoe izdatelstvo, 1961. – 128 s.

Ball G.O. Orientiryi sovremennogo gumanizma (v obschestvennoy, obrazovatelnoy, psihologicheskoy sferah): Izdanie vtoroe / G.O. Ball. – Zhitomir: PP «Ruta», Izdatelstvo «Volyin», 2008. – 232 s.

Gzhegorchik A. Obrazovanie buduschego / Andzhey Gzhegorchik // UkraYinskI varIanti. – 1999. – №3-4. – S. 43-46.

Gubenko A.V. Metod poiska analogiy (dlya detey ot 9 let i starshe) / A.V. Gubenko // Obdarovana ditina. – 2010. – №8. – S. 26-32.

Gubenko A.V. Metodika razvitiya neshablonnogo tvorcheskogo myishleniya detey «Obuchenie poisku skryityih vozmozhnostey» / A.V. Gubenko // Obdarovana ditina. – 2010. – №7. – S. 54-62.

Hubenko O.V. Rekombinatsiia y syntez vlastyvostei i funktsii obiektiv yak vazhlyva skladova tvorchoho protsesu (do problemy vdoskonalennia rozvytku tvorchoho myslennia) / O.V. Hubenko // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. – 2011. – №3. – S. 43-55.

Gubenko A.V. Ispolzovanie priemov perestrukturirovaniya i analogizirovaniya na urokah fiziki v sredney shkole s tselyu razvitiya tvorcheskih sposobnostey shkolnikov / A.V. Gubenko // Obdarovana ditina. – 2012. – №6. – S. 16-28.

Hubenko O.V. Rozvyvaiemo tvorche vynakhidnytske myslennia za dopomohoiu pryiomu zbilshennia-zmenshennia (dlia uchniv serdnoho i starshoho shkilnoho viku) / O.V. Hubenko // Obdarovana dytyna. – 2012. – №9. – S. 37-44.

Gubenko A.V. Diagnostika tvorcheskogo myishleniya v tehnicheskom izobretatelstve / A.V. Gubenko // Obdarovana ditina. – 2003. – #6. – S. 31-37.

Davyidov V.V. Novyiy podhod k ponimaniyu strukturyi i soderzhaniya deyatelnosti / V.V. Davyidov // Psihologicheskiy zhurnal. – 1998. – №6. – S. 20-26.

Dunker K. Struktura i dinamika protsessov resheniya zadach (o protsessah resheniya prakticheskih problem): Hrestomat. po obschey psihol. Psihologiya myishleniya / K. Dunker; pod red. Yu.B. Gippenreyter, V.V. Petuhova. – M.: Izd.-vo MGU, 1981. – S. 258-268.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 99-106 (pdf)


 

 

УДК 159. 922. 8: 17. 022.1

Гурлєва Т.С., Журавльова Н.Ю.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Ціннісно-смисловий вибір у контексті самовизначення в ранньому юнацькому віці: погляд психотерапевта

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена особливостям ціннісно-смислової сфери вітчизняної молоді в умовах широкої розбіжності ціннісних орієнтирів у сучасному суспільстві. Під цінностями розуміються узагальнені когнітивно-емоційні смислові утворення, що мають певне соціально-культурне наповнення та інтегрують домінуючі мотиви особистості в систему її значущих усвідомлених ставлень до дійсності. Здатність юнацтва до свідомого та відповідального ціннісно-смислового вибору розглядається як визначальна у площині особистісного розвитку, вирішення питань самовизначення та життєвого вибору. Окреслені пріоритети психологічної допомоги (індивідуальної та групової) юній особистості при ускладненні процесу ціннісно-смислового самовизначення. Приділена увага окремим підходам до психологічної роботи з зазначеною тематикою – дослідженню ціннісних орієнтацій та життєвих смислів молоді; моральній просвіті юнацтва, підтримці і стимуляції мотивації моральнісного розвитку юнаків. Розглянуто ряд технічних засобів роботи з ціннісно-смисловою сферою: пробудження екзистенції молодої людини через діалогічну взаємодію з нею; психотерапевтичне пропрацювання емоційно-чуттєвих станів в ситуації вибору з метою забезпечення умов для вільного, свідомого, відповідального самовизначення юнака щодо власних ціннісно-смислових орієнтирів Підкреслена особлива значимість спрямованості підтримки/терапії молоді на духовне зміцнення і вивищення юної особистості, оволодіння нею духовними смислами життя, утримання і розвитку власних ціннісно-смислових позицій, відображення їх у виборі та особистісному самовизначенні.

Ключові слова: цінності і смисли, ціннісно-смисловий вибір, особистісний розвиток, самовизначення, юнацький вік, пріоритети психологічної допомоги.

References transliterated

Bol’shoj psihologicheskij slovar’ / Sost. i obshh. red. B. Meshherjakov, V. Zinchenko, – SPb. : PRAJM-EVROZNAK, 2003. – 672 s. (Proekt «Psihologicheskaja jenciklopedija»).

Vasiljuk F.E. Psihotehnika vybora / F.E. Vasiljuk // Psihologija s chelovecheskim licom: gumanisticheskaja perspektiva v postsovetskoj psihologii. – M.: 1997. – S. 284-314.

Hurlieva T.S. Osobystisnyi vybir po vyskhidnii: psykholohichna dopomoha v kryzovykh umovakh / T.S. Hurlieva, N.Yu. Zhuravlova / Priorytetni napriamy rozvytku suchasnykh pedahohichnykh ta psykholohichnykh nauk: Zbirnyk naukovykh robit uchasnykiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (11–12 serpnia 2017 r., m. Odesa). – Odesa: HO «Pivdenna fundatsiia pedahohiky», 2017. – S.11-14.

Hurlieva T.S. Psykholohichna dopomoha kliientu u poshuku smyslu osobystisnoho isnuvannia zasobamy ekzystentsiino-humanistychnoho pidkhodu / T.S. Hurlieva // Teorii i tekhnolohii zastosuvannia suchasnykh pidkhodiv do psykhoterapii u vitchyznianykh sotsiokulturnykh umovakh: monohrafiia / Za zah. red. Z.H. Kisarchuk. – Kirovohrad : «IMEKS-LTD», 2014. – S.181-204.

Zhuravlova N.Yu. Sotsiokulturna spetsyfika psykhoterapevtychnoi roboty z fenomenom perezhyvannia v sytuatsii zhyttievoho vyboru / N.Yu. Zhuravlova // Teorii i tekhnolohii zastosuvannia suchasnykh pidkhodiv do psykhoterapii u vitchyznianykh sotsiokulturnykh umovakh: monohrafiia / Za zah. red. Z.H. Kisarchuk. – Kirovohrad : «IMEKS-LTD», 2014. – S.204-221.

Karpinskij K.V. Smysl zhizni i resursy ego realizacii: k ponimaniju mehanizmov lichnostnogo krizisa / K.V. Karpinskij // Psihologija. Zhurnal Vysshej shkoly jekonomiki, 2012, T. 9, №4. – S. 3-33.

Ljengle A. Venskaja shkola jekzistencial’nogo analiza. Poisk smysla i utverzhdenie zhizni / Al’frid Ljengle // Psihoterapija, № 5 (161), Ch. 1, 2016. – S. 32-39.

Moljako V.A. Tvorcheskoe pojeticheskoe vosprijatie kak indikator talanta i genial’nosti (k 130-letiju so dnja rozhdenija A.A. Bloka) // Zb. nauk. prac’ Іnstitutu psihologії іm. G.S. Kostjuka APN Ukraїni «Aktual’nі problemi psihologії» u 12 tomah / Za red. V.O. Moljako. – T. 12. – Vip. 11. –. Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. І. Franka, 2010. – S. 6-20.

Onyshchenko H.I. Tsinnisno-smyslovi oriientyry suchasnoi molodi: osoblyvosti, umovy i psykholohichna dopomoha / H.I. Onyshchenko, T.S. Hurlieva // Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii, 4 (13), 2011. – S. 253-259.

Orlov A.B. Jekzistencial’nyj analiz i klient centrirovannaja psihoterapija: shodstvo i razlichija / A.B. Orlov, A. Ljengle, V.B. Shumskij // Voprosy psihologii. – 2007. – №6. – S.21–36.

Pavlyk N.V. Tsinnisna determinatsiia moralnoho stanovlennia osobystosti v yunatskomu vitsi: Dys.na zdobuttia nauk. stup. kand. psykhol. nauk 19.00.07 – ped. ta vikova psykholohiia / N.V. Pavlyk. – K., 2005. – 195 s.

Tytarenko T.M. Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti / T.M. Tytarenko. – K.: Lybid, 2003. – 376 s.

Frankl V. Chelovek v poiskah smysla.: Sbornik / Per. s angl. i nem.; Obshh. red. L.Ja. Gozmana i D.A. Leont’eva. – M.: Progress, 1990. – 368 s.

Jalom I. Jekzistencial’naja psihoterapija / I. Jalom. – M., 2000. – 576 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 107-117 (pdf)


 

УДК 31.091.212.3: 316.61: 37

Демченко О.П.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця

Теоретизація соціальної обдарованості через наукову рецепцію психологічних концепцій

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати дослідження соціальної обдарованості в контексті психологічних концепцій обдарованості. Встановлено, що наявність здібностей у сфері соціальних взаємодій, спілкуванні та лідерстві визнається окремим типом обдарованості. З’ясовано місце соціальної обдарованості в класифікації за критерієм «широта прояву», виявлено два підходи вчених, які відносять її, як до загальної, так і до спеціальної обдарованості. За результатами аналізу узагальнено й розширено уявлення про соціальну обдарованість. Експліковано її як системне психологічне утворення, в основі якого наявність значних здібностей у соціономічній сфері; творчий потенціал до перетворювальної діяльності в системі «людина-людина»; здатність пристосовуватися до соціальної дійсності, впливаючи на події й обставини, змінюючи себе й оточуючих.

Ключові слова: обдарованість, здібності, соціальні здібності, соціальна обдарованість, соціономічна діяльність, творчість, орієнтування, адаптація.

References transliterated

Ananev B.G. O sootnoshenii sposobnostej i odarennosti / B.G. Ananev // Problemi sposobnostei. – M., 1962. – S. 15-32.

Bernler G. Teoriya socialno-psihologicheskoi raboti : [per. so shved.] / G.Bernler, L. Unsson. – M. ׃Souz, 1992. – 154 s/

Getmanenko A.O. Razvitie myzikalnoj odarennosti detej srednego shkolnogo vozrasta v ysloviyach obycheni yavokalno-ispolnitelskoj deyatelnosti : diss… na soiskanie ychenoj stepeni kand. psihol. nayk: specialnost 19.00.07 «Pedagogicheskay apsihologiya» / A.O. Getmanenko ; MGY imeni M.V.Lomonosova. – M., 2016. – 216 s.

Gilford D. Tri storony intellekta / D. Gilford // Psihologiya myshleniya ; pod. red. A.M. Matushkina. – M.: Progress, 1965. – 533 s.

Demchenko O.P. Naukova refleksija sotsialnoj obdarovanosti v konteksti antychnoj filosofii / O.P. Demchenko // Pedahohika ta psykholohija : zbirnyk naukowych praz KNPU im. H.S. Skovorody. – Kharkiv, 2016. – Vyp. 55. – S. 14-27.

Dryjinin V.N. Psihologiya obshich sposobnostei / V.N. Dryjinin. – SPb.: PiterKom, 1999. – 368 s.

Ilin E.P. Psihologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti / E.P. Ilin. – SPb. : Piter, 2009. – 434 s.

Kostiuk H.S. Navchalno-vykhovnyi protses ipsykhichny irozvytokosobystosti / H.S. Kostiuk. – K.: Rad.shkola, 1989. – 608 s.

Maksymenko S.D. Heneza zdiisnennia osobystosti / S.D. Maksymenko. – K.: Vyd-vo TOV «KMM», 2006. – 240 s.

Matushkin A.M. Koncepciya tvorcheskoi odarennosti / A.M. Matushkin // Voprosi psihologii. – 1989. – №6. – S. 29-33.

Molyako V.A. Tvorcheskaya konstryktologiya (prolegomeni) / V.A. Molyako. – K.: Osvita Ykraini, 2007. – 388 s

Panov V.I. Ekopsihologicheskii aspekt proyavleniya i razvitiya odarennosti detei / V.I.Panov // Odarennie deti : problemi, perspektivi, razvitie : Materiali naychno-prakticheskoi konferencii. – SPb : APPO, 2011. – S.114-119.

Panov V.I. Odarennie deti : viyavlenie – obychenie – razvitie / V.I. Panov // Pedagogika, 2001. – №4. – S. 30-44/

Ponomareva-Semenova R.O. Teoretyko-metodychni zasady vyznachennia vzaiemozviazku kohnityvnykh ta osobystisnykh chynnykiv rozvytku obdarovanosti / R.O. Ponomareva-Semenova // Aktualni problemy psykholohii: Problemy psykholohii tvorchosti: zbirnyk naukovykh prats / za red. V.O. Moliako. – T.12. – Vyp. 3. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2007. – S. 210–219.

Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metod. posibnyk / O.L.Muzyka, D.K. Korolov, R.O. Semenova ta in. ; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. –146 s.

Rybinshtein S.L. Bitie i soznanie / S.L.Rybinshtein. – M. : Izd-vo AN SSSR, 1957. – 328 s.

Teplov B.M. Sposobnosti i odarennost / B.M. Teplov // Izbr. trydi: v 2 t.– M.: Pedagogika, 1985. – T. 1. – S. 15-42.

Shadrikov V.D. Sposobnosti cheloveka / V.D. Shadrikov. – M.: Insitityt prakticheskoi psihologii. – Voronej: MODEK, 1997. – 288 s.

Shtern V. Odarennost detei i podrostkov i metodi ee issledovaniya / V. Shtern; [per. s nem.]. – K.: Knigospіlka, 1926. – 409 s.

Yakovleva E. Razvitie tvorcheskogo potenciala lichnosti shkolnika / E. Yakovleva // Voprosi psihologii. – 1996. – № 3. – S. 21-32.

Demchenko O. Gifted Child as a Personality with Special Needs in the Inclusive Environment of the Educational Establishment / O. Demchenko, O. Zaitseva // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. – Volume II, May 26 th -27 th, 2017. – Р. 61-71.

Renzulli J. S. The enrichment triad model: A guide for developing defensive programs for the gifted and talented / J. S. Renzulli. – Mansfield Center : Creative Learning Press, 1977.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 118-129 (pdf)


 

 

УДК 159.9.072.432

Козицька І.В., Ковальська О.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

ТОВ «Фокус освіти», Київ

Психологічні особливості самооцінки та рівня домагань підлітків сучасних субкультурних угрупувань косплей та летсплей

Мова статті: українська

Анотація: Поведінка підлітків напряму пов’язана із рівнем самооцінки, яка формується під впливом оцінок з боку оточуючих, перш за все найближчих дорослих й однолітків, сім'ї, а також у процесі рефлексії. На основі вивчення наукової літератури проаналізовано особливості сучасних підліткових субкультурних угрупувань. Під субкультурою розуміють систему цінностей, установок, способів поведінки та життєвих стилів, що притаманна групі людей, певною мірою відокремленій просторово і соціально. Прагнення підлітків до гуртування – абсолютно природна потреба у цьому віці. Об’єднуючись у групи, таким чином вони намагаються самоствердитися, самореалізуватися. Домінанта цього вікового періоду – спілкування та дія. Сьогодні спілкування між однолітками та членами угрупувань майже повністю перейшло на віртуальний рівень, що не знижує впливу субкультури і не применшує рівню взаємодопомоги та підтримки, але вимагає сучасних досліджень психологічних особливостей представників різних субкультур.

В ході дослідження нами були визначені відмінності самооцінки представників субкультурних формувань Покоління Z. Рівень самооцінки представників субкультур косплей та летсплей є нижчим за самооцінку тих, хто не прираховує себе до жодного об’єднання (контрольна група). Такі результати можуть свідчати про визначальну роль рівня самооцінки у формування підліткових об’єднань. Для групи косплей характерний знижений фон настрою – актуальна самооцінка перебуває у нижній половині шкали, підвищений рівень самокритичності та надмірно підвищена вимогливість до себе – більшість оцінок актуальної самооцінки стоять нижче середньої позначки. Саме у косплеєрів найвищий показник нечіткого і недиференційоване уявлення про своє ідеальне «Я» і «Я» реальне. Слід зазначити, що в досліджені не виявлено кореляційних зв’язків рівня самооцінки із віком досліджуваних. Проте визначений сильний взаємозв’язок загальної самооцінки із власною привабливістю, авторитетом серед оточуючих та самовпевненістю. Незважаючи на субкультурні відмінності для підлітків 14-17 років визначними факторами самооцінки є зовнішній вигляд та соціальне становище у колі однолітків.

Подібне припущення може стати засадою для подальшого дослідження зв’язків між сучасними підлітками та батьками з оглядом на психологічні особливості представників Покоління Z.

Ключові слова: підлітковий вік, самооцінка, самопрезентація, рівень домагань, Я-концепція, субкультурні угрупування косплей та летсплей.

References transliterated

Samoilova E.O. Ontologicheskie komponenty fenomena kospleia / E.O. Samoilova // Fundamentalnye issledovaniia. – 2014. – N9 – S. 687-681.

Sedykh K.V. Delinkventnyi pidlitok: navchalnyi posibnyk / K.V. Sedykh, V.F. Morhun – 2-e vyd., dop. – K.: Vydavnychii Dim «Slovo», 2015. – 272 s.

Sitnikova E.N. Faktory i usloviia formirovaniia subkulturnoi gramotnosti sovremennogo podrostka / E.N. Sitnikova // Izvestiia VGPU. – 2013. – N10 (85). – S. 62-65.

Chen S., Chen K., Shaw L. Self-verification motives at the collective level of self-definition / S. Chen, K. Chen, L. Shaw // Journal of Personality and Social Psychology. – 2004. – №86 (1). – Р.77–94.

Mruk, C. Self-esteem: Research, theory, and practice (3nd ed.). / C. Mruk. – NY: Springer Publishing Company, 2006.

Strauss, W., Howe, N. The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. N.Y.: Broadway Books. – 1997.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 130-136 (pdf)


 

УДК 159.928

Корольов Д.К.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особистісні цінності інтелектуально обдарованої особистості

Мова статті: українська

Анотація: У результаті емпіричного дослідження, проведеного за допомогою глибинного структурованого інтерв’ю, було виділено та описано шість типів життєвої активності, що внутрішньо пов’язані з орієнтацією на конкретні особистісні цінності та формують в аспекті прояву обдарованості певний спосіб життя. Емоційно насичений спосіб життя передбачає орієнтацію на цінності нових яскравих вражень, емоційного комфорту, приємного спілкування, популярності. Представники орієнтованого на комфорт способу життя не розглядають подолання зовнішніх та внутрішніх труднощів як механізм розвитку; провідними цінностями є гроші, соціальні зв’язки, зручне середовище, вид занять. Різноспрямований спосіб життя відрізняється відсутністю чітко визначеного вектора життєдіяльності; цінності декларуються різні, однак вони не є системоутворюючими для особистості. Утилітарний спосіб життя передбачає раціональне використання життєвих ресурсів задля досягнення максимальної адаптивності, цінуються кар’єра, сім’я, гроші. Представник орієнтованого на роботу способу життя переважну частину часу та зусиль спрямовує на продуктивну діяльність, яка є основним джерелом задоволення, цінуються творчість та пізнання. Сфокусований на змісті діяльності спосіб життя передбачає спрямування переважної частини життєвої енергії та часу в професійну діяльність, яка водночас є основним життєвим захопленням; головними є цінності пізнання, створення чогось нового, розвитку та саморозвитку.

У межах проаналізованих типів взаємозв’язок особливих досягнень та прийняття певних особистісних цінностей свідчить про важливу роль останніх в регуляції життєдіяльності обдарованої особистості. Зокрема, встановлено зв’язок продуктивної інтелектуальної діяльності, що розглядається як головна ознака обдарованості, з цінностями пізнання, наполегливої роботи, створення нового, корисного, розвитку та саморозвитку.

Ключові слова: цінності обдарованої особистості, інтелектуальна обдарованість, обдарованість, особистість, цінності.

References transliterated

Belanovskij S.A. Glubokoe interv’yu / Sergej Aleksandrovich Belanovskij. – M.: Nikkolo, 2001. – 320 s.

Bel’skaya N.A. Cennostnye orientacii starsheklassnikov s priznakami intellektual’no-akademicheskoj i tvorcheskoj odarennosti / N.A. Bel’skaya // Odarennyj rebenok. – 2016. – № 6. – S. 106-118.

Volodina E. P. Osobennosti zhiznennyh cennostej i ih dinamika u intellektual’no odarennyh molodyh specialistov-psihologov / E. P. Volodina// Byulleten’ VSNC SO RAMN. – 2015. – №4 (104). – S. 34-38.

Karandashev V.N. Metodika Shvarca dlya izucheniya cennostej lichnosti: koncepciya i metodicheskoe rukovodstvo / Viktor Nikolaevich Karandashev. – SPb.: Rech’, 2004. – 70 s.

Kvale S. Issledovatel’skoe interv’yu / C. Kvale. – M. : Smysl, 2003. – 301 s.

Klimontova T.A. Samoorganizaciya vnutrennego mira intellektual’no odarennyh starsheklassnikov: struktura i funkcionirovanie: dis. … doktora psihol. nauk : 19.00.01 / Klimontova Tat’yana Anatolievna. – Yaroslavl’, 2014. – 408 s.

Korol’ov D.K. Pіdhodi do doslіdzhennya cіnnіsnoї sferi obdarovanoyi osobistostі / D. K. Korol’ov // Aktual’nі problemi psihologіyi : Zbіrnik naukovih prac’ Іnstitutu psihologіyi іmenі G. S. Kostyuka NAPN Ukrayini. –Tom VI. Psihologіya obdarovanostі. – Vip. 13. – S. 67-79.

Larionova L.I. Krosskul’turnoe issledovanie psihologicheskih osobennostej odarennyh studentov (na primere Rossii i Mongolii) / L. I. Larionova // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. – 2011. – № 46. – S. 49-59.

Maslou A.G. Motivaciya i lichnost’ / Abraham Garol’d Maslou. – M.: Piter, 2011. – 351 s.

Mel’nichuk І. Cіnnіsno-smislovі orіyentacії obdarovanoyi molodі / Іrina Mel’nichuk // Naukovі zapiski KDPU. Serіya: Pedagogіchnі nauki. – 2010. – Vip. 91. – S. 146-150.

Metod besedy v psihologii / [Redaktor-sostavitel’ A. M. Ajlamaz’yan]. – M.: Smysl, 1999. – 222 s.

Muzika O.L. Zvіt pro naukovo-doslіdnu robotu «Cіnnіsna determіnacіya stanovlennya obdarovanoyi osobistostі» (zaklyuchnij) / O.L. Muzika, І.M. Bіla, D.K. Korol’ov, O.O. Muzika, M.A. Snіzhna. – Elektronnі danі. – [Kiїv: Іnstitut psihologії іmenі G. S. Kostyuka NAPN Ukraїni, 2017]. – Rezhim dostupu: http://lib.iitta.gov.ua/710031/. – Nazva z ekrana.

Muzika O.L. Cіnnіsna pіdtrimka osobistіsnogo rostu / O. L. Muzika // Naukoviĭ chasopis NPU іmenі M. P. Dragomanova. Serіya №12. Psihologіchnі nauki: Zb. naukovih prac’. – K.: NPU іmenі M.P. Dragomanova, 2005. – №6 (30). –CH. ІІ. – S. 232-240.

Muzika O.L. Yak rozvivati obdarovanіst’ і chi mozhna її vtratiti?/ O.L. Muzika // Obdarovana ditina. – 2006. – №3. – S. 11-16.

Nepomnyashchaya N.I. Cennostnost’ kak lichnostnoe osnovanie: Tipy. Diagnostika. Formirovanie / Ninel’ Iontel’evna Nepomnyashchaya. – M.: Moskovskij psihologo-social’nyj institut; Voronezh : Izdatel’stvo NPO «MODEHK», 2000. – 176 s.

Speshilova T.S. Struktura cennostno-smyslovoj sfery lichnosti starsheklassnikov s razlichnymi formami odarennosti / Tat’yana Sergeevna Speshilova // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. – 2013. – № 1. – S. 112-114.

Speshilova T.S. Cennostno-smyslovaya sfera, yeyo osobennosti i razvitie u starsheklassnikov s yavnoj i skrytoj formoj intellektual’noj odarennosti / Tat’yana Sergeevna Speshilova // Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf’eva. – 2011. – № 4. – S. 175-178.

Tihenko L.V. Sistema cіnnіsnih orіyentacіj іntelektual’no obdarovanih starshoklasnikіv / L.V. Tihenko, N.YU. Sidorenko // Osvіta ta rozvitok obdarovanoyi osobistostі. – 2012. – № 7. – S. 92-95.

SHCHerbatyh L.N. Opyt formirovaniya cennostnyh orientacij u lingvisticheski odarennyh shkol’nikov v processe obucheniya inostrannomu yazyku / L.N. SHCHerbatyh // Vestnik Bryanskogo gosuniversiteta. – 2013. – T. 2, №1. – C. 244-248.

Ehfa S.G. Problema cennostej i cennostnyh orientacij v filosofskoj i psihologicheskoj literature // Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aehrokosmicheskogo universiteta imeni akademika M.F. Reshetneva // Sbornik nauchnyh trudov pod redakciej prof. G.P. Belyakova. – №2 (9), Krasnoyarsk: Izd-vo SibGAU, 2006. – S. 166-169.

Chovan W. Moral reasoning and personality components in gifted and average students / W. Chovan, N.L. Freeman // Perceptual and Motor Skills. – 1993. – Vol. 77, № 2. – Р. 1297-1298.

Ferriman K. Work preferences, life values, and personal views of top math/science graduate students and the profoundly gifted: Developmental changes and gender differences during emerging adulthood and parenthood / Kimberley Ferriman, David Lubinski, and Camilla P. Benbow // Journal of Personality and Social Psychology. – 2009. Vol. 97, № 3. – Р. 517-532.

Freeman J. Morality and Giftedness. / Joan Freeman // The Routledge International Companion to Gifted Education / [ed. T. Balchin, B. Hymer, D. Mathews]. – London, NY : Routledge, 2008. – P. 141-148.

Howard-Hamilton M. Franks B.A. Gifted adolescents: Psychological behaviors, values, and developmental implications / Mary Howard-Hamilton, Bridget A. Franks // Roeper Review. – 1995. – Vol. 17, № 3. – Р. 186-191.

Jacobsen M.–E. Moral Leadership, Effective Leadership, and Intellectual Giftedness: Problems, Parallels, and Possibilities / Mary-Elaine Jacobsen // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. – London, NY: Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. – P. 29-49.

Lee S.Y. The emotional intelligence, moral judgment, and leadership of academically gifted adolescents / S.Y. Lee, P. Olszewski-Kubilius // Journal for the Education of the Gifted. – 2006. – Vol. 30, № 1. – Р. 29-67.

Lovecky D.V. The Moral Child in a Violent World / Deirdre V. Lovecky // Understanding Our Gifted. – 1994. – №6 (3). – P. 3.

Lubinski D. A 20-year stability analysis of the study of values for intellectually gifted individuals from adolescence to adulthood / David Lubinski, David B. Schmidt, Camilla Persson Benbow // Journal of Applied Psychology. – 1996. – Vol. 81, № 4. – Р. 443-451.

Machu E. Value Preferences of Gifted Fifth Grade Pupils from Selected Elementary Schools in The Czech Republic / Eva Machu, Zuzana Navratilova // The New Educational Review. – 2014. – Vol. 35, № 1. – P. 175-186.

Narvaez D. High Achieving Students and Moral Judgment / Darcia Narvaez // Journal for the Education of the Gifted. – 1993. – Vol. 16, №3. – P. 268−279.

Nokelainen P. Comparison of academically average and gifted students’ self-rated ethical sensitivity / Р. Nokelainen, K. Tirri // Educational Research and Evaluation. – 2007. – Vol. 13, № 6. – Р. 587-601.

Roeper A. Giftedness and Moral Promise / Annemarie Roeper, Linda Kreger Silverman // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. – London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. – P. 251-265.

Silverman L.K. The Moral Sensivity of Gifted Children and the Evolution of Society / Linda Kreger Silverman // Roeper Review. – 1994. – №17 (2). – P. 110-116.

Sternberg R. J. Reflections on Ethical Leadership / Robert J. Sternberg // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. – London, NY: Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. – P. 19-29.

Teo Ch.T. Eastern Perspectives: Moral and Volitional Education of Gifted Students / Chua Tee Teo, Yuanshan Cheng // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. – London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. – P. 241-251.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 137-152 (pdf)


 

 

УДК 159.923.2

Кузнецов О.І.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків

Духовні здібності особистості як психологічна проблема

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано поняття духовних здібностей у зарубіжних та вітчизняних наукових теоріях. Автором охарактеризовано духовні здібності через здатність до трансценденції, переживання духовних станів, здатність сакралізувати повсякденний досвід, використовувати духовні ресурси для вирішення життєвих завдань та самовдосконалення, здійснювати доброчесні вчинки, співчувати (концепція Р. Еммонс) та інші трансцендентні, екзистенційні та моральні здатності (концепції Г. Ожиганової, О. Головіної), через процеси самопізнання, саморегуляції, самоконтролю і самовдосконалення з метою саморозвитку (концепція К. Нобл), через систему якостей спонтанності, проникливості, цілісності, поленезалежності, смирення, почуття покликання, через соціальну свідомість та духовну присутність (концепція Д. Зоар). У статті проаналізовано обумовленість духовних здібностей духовними і моральними цінностями, розкрито зв'язок духовних здібностей з творчими здібностями особистості.

Виявлено компоненти духовного інтелекту, що представлені духовними здібностями до самотрансценденції як можливості розширення свідомості, досягнення її вищих станів; екзистенційними здібностями як здатністю приймати виклики життя, вирішувати проблеми екзистенціальної реальності, здатністю до пошуку життєвих сенсів, що забезпечуються такими когнітивними властивостями, як об'єктивність і неупередженість мислення, проникливість і далекоглядність; моральними здібностями як здатністю до моральної саморегуляції та доброчесної поведінки, що основана на переосмисленні моральних цінностей добра і милосердя.

Показано, що в загальному вигляді духовні здібності, обумовлені морально-духовними цінностями особистості, можуть розумітись як здібності по здійсненню моральних виборів та вчинків, здібності вирішувати екзистенційні проблеми життя та здібності до розширення свідомості.

Ключові слова: здібності, духовні здібності, духовність, духовні цінності, трансцендентні, моральні та екзистенційні здібності, духовний інтелект.

References transliterated

Golovina E.Yu. Duhovnyiy intellekt kak determinanta moralnoy otvetstvennosti lichnosti / E.Yu. Golovina, T.B. Homulenko, K.I. Fomenko // TeorIya I praktika upravlInnya sotsIalnimi sistemami: schokvartalniy naukovo-praktichniy zhurnal. – H.: NTU «HPI». –2014. – № 4. – S. 51-58.

Ozhiganova G.V. Duhovnyie sposobnosti kak predmet psihologicheskogo issledovaniya / G.V. Ozhiganova // Razvitie psihologii v sisteme kompleksnogo chelovekoznaniya. Ch. 1. – M.: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2012. – S. 806-809.

Ozhiganova G.V. Psihologicheskie aspektyi duhovnosti / G.V. Ozhiganova // Psihologicheskiy zhurnal, 2010. – T. 31. – № 5. – S. 39-53.

Platonov K.K. Problemyi sposobnostey / K.K. Platonov. – M.: Nauka, 1972. – 312 s.

PsihologIchniy slovnik / Za red. V.I. Voytka. – K.: Vischa shkola, 1982. – 218 s.

Psihologicheskiy slovar / Pod obsch. red. A.V. Petrovskogo, M.G. Yaroshevskogo. – M. 494 s.

Shadrikov V.D. Duhovnyie sposobnosti / V.D. Shadrikov. – M, 1998. – 182 s.

Shadrikov V.D. Mentalnoe razvitie cheloveka / V.D. Shadrikov. – M.: Aspekt Press, 2007. – 289 s.

Shadrikov V.D. Psihologiya deyatelnosti i sposobnosti cheloveka: Uchebnoe posobie / V.D. Shadrikov. – M.: Izdatelskaya korporatsiya «Logos», 1996. – 320 s.

Diedrich W.F. Human Adulthood: A Spiritual Romance. Kindle Edition, 2014. – 363 p.

Golovina O.Yu. The spiritual intelligence as an integrating factor of human consciousness / O.Yu. Golovina // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Х.: ХНПУ, 2016. – Вип. 53. – С. 21-28.

King David B., De Cicco Teresa L. Growing in Spiritual Intelligence // The International Journal of Transpersonal Studies, 2009. – V. 28. – P. 68-85.

Noble K. Fostering Spiritual Intelligence: Undergraduates’ Growth in a Course About Consciousness // Oxford Rewiew of Education, 2008. – № 26(2). – P. 263-288.

Wigglesworth C. SQ 21: The Twenty-One Skills of Spiritual Intelligence. – New York: Select Books, 2012. – 223 p.

Zohar D. Exploring Spiritual Capital // Spirituality in Higher Education Newsletter, 2010. – V. 5. – Iss. 5. – P. 10.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 153-159 (pdf)


 

 

УДК 159.9

Латиш Н.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Прояви творчого потенціалу молодших школярів при розв’язуванні задач на конструювання

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлено аналіз проявів творчого потенціалу молодших школярів в процесі розв’язування ними творчих задач на конструювання.

Творчий потенціал людини розглядається відповідно до концепції В.О. Моляко як сфера можливих творчих проявів особистості та містить досить широкий спектр конкретних складових, а саме: задатки, загальний інтелект, інтереси, допитливість, емоційний окрас процесів пізнання, наполегливість, креативність, інтуїцію, особистісні стратегії та тактики розв’язку проблем. Центральним, інтегральним, системним фактором творчого потенціалу особистості є здатність до творчості, тобто здатність до конструктивного, нестандартного мислення та поведінки, а також до усвідомлення і розвитку власного досвіду.

Особливості творчого потенціалу молодших школярів у процесі розв'язування конструктивних задач обумовлені стратегіальною спрямованістю розробки конструктивного задуму, тобто домінуючою стратегіальною тенденцією аналогізування, комбінування чи реконструювання.

Виявлено, що головними орієнтирами при створенні задуму майбутньої конструкції може бути структурний аналог; функціональна ознака; комбінування як структурних, так і функціональних ознак.

Встановлено, що розв’язування творчих задач на конструювання сприяє активізації пошукової діяльності дитини, розвитку фантазії, інтуїції, уяві, оригінальності мислення та творчого потенціалу дитини.

Говорячи про активізацію творчого потенціалу особистості, ми маємо на увазі розвиток та активізацію того набору індивідуальних якостей (природних та набутих), задатків, здібностей, які спонукають до творчих форм поведінки та прояву творчих можливостей в будь-якій діяльності.

Ключові слова: творчий потенціал, творча задача, конструювання, стратегії аналогізування, комбінування, реконструювання.

References transliterated

Il’in E.P. Psihologija tvorchestva, kreativnosti, odarennosti / E.P. Il’in. – SPb.: Piter, 2009. – 448 s.

Kul’chic’kaja E.I. Siren’ odarennosti v sadu tvorchestva / E.I. Kul’chickaja, V.A. Moljako. – Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. І. Franka, 2008. – 316 s.

Moljako V.A. Psihologija reshenija shkol’nikami tvorcheskih zadach / V.A. Moljako. – K.: Radjans’ka shkola, 1983. – 96 s.

Moljako V.A. Tvorcheskaja konstruktologija (prolegomeny) / V.A. Moljako. – K.: Osvita Ukrainy, 2007. – 388 s.

Psihologicheskie osnovy trudovogo vospitanija shkol’nikov / pod red. Je.A. Faraponovoj. – M.: Pedagogika, 1983. – 168 s.

Psykholohichne doslidzhennia tvorchoho potentsialu: monohrafiia monohrafiia / avt. kol., nauk. kerivnyk V.O. Moliako. – K.: Pedahohichna dumka, 2008. – 208 s.

Stratehii tvorchoi diialnosti: shkola V.O. Moliako / za zah. red. V.O. Moliako. – K.: Osvita Ukrainy, 2008. – 702 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 160-166 (pdf)


 

 

УДК 159. 928

Марчук К.А.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Секрети літературної обдарованості Григора Тютюнника: психобіографічний аспект

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито психобіографічний аспект творчості українського письменника Григора Тютюнника, означено передумови формування та умови розвитку його літературної обдарованості. Простежено зв’язки між значущими періодами життя митця та створеними ним літературними творами. Дослідницький фокус спрямовано на мікро- та макросередовище письменника. Констатуючим фактом обдарованості Григора Тютюнника є наявність якісних творів літератури, високо оцінених як сучасниками, так і наступними поколіннями критиків, науковців і читачів. За життя Григір Тютюнник був нагороджений премією ім. Лесі Українки, а посмертно його творчість відзначена державною премією ім. Т. Шевченка.

По батьківській лінії письменник успадкував природний артистизм, любов до образного слова, феноменальну пам’ять, особливо зорову. Цей спадок згодом дозволив йому витворити особливу, оригінальну манеру роботи над твором: спочатку «відігравати» своїх героїв на публіку, а вже потім записувати на папір. Найважливішою постаттю у формуванні Григора Тютюнника як особистості та становленні його як письменника відіграв його старший брат по батькові – Григорій Тютюнник – теж письменник, автор відомого роману «Вир», досвідчений і знаний у той час літературний редактор і критик. Саме він створив для письменника-початківця якісну літературну школу, основану на якісній освіті та самоосвіті, керовану об’єктивними критичними зауваженнями та редактурою. Часті переїзди, зміна сфер діяльності, спілкування з різними людьми не лише збагатили життєвий досвід митця, який згодом трансформувався у літературний матеріал, а й розвинули гнучкість мислення, незалежність у поглядах і судженнях.

Біографія письменника відображає наявність значущих періодів у його житті та наявність чіткого звязку між цими періодами і створеними ним літературними творами.

Ключові слова: творча осо¬бистість, творчий потенціал, літературна обдарованість, біографічний метод у психології.

References transliterated

Vybrani tvory: Navchalnyi posibnyk / Uporiadkuv., peredm., prym. P. Zasenka. – K.: Hramota, 2006. – 400 s.

Hryhir Tiutiunnyk: «Z liubovi y muky narodzhuietsia pysmennyk...»: biobibliohr. narys / avt. narysu L.B. Tarnashynska; bibliohraf-uporiad. H.I. Hamalii; nauk. red. V.O. Kononenko; M-vo kultury i turyzmu Ukrainy, DZ «Natsionalna parlamentska biblioteka Ukrainy». – K., 2011. – 136 s. – (Shistdesiatnytstvo: profili na tli pokolinnia; vyp. 12).

Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / Za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. – 320 s.

Tiutiunnyk H. Iz shchodennykiv i zapysnykiv / H. Tiutiunnyk // Vichna zahadka liubovi. Literaturna spadshchyna Hryhora Tiutiunnyka. Spohady pro pysmennyka / [uporiadkuv. ta prym. A. Shevchenka]. – K., 1988. – S. 25-136.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 167-172 (pdf)


 

 

УДК 159.9.07

Музика О.О.

Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ

Смисложиттєві орієнтації та життєві цілі як чинники аксіогенезу музично обдарованих студентів

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються результати порівняльного дослідження особливостей життєвих цілей музично обдарованих студентів та студентів, які не демонструють ознак обдарованості. Встановлено, що обдаровані студенти вирізняються з-поміж ровесників вищим рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій як за загальним показником, так і за показниками окремих шкал. Загальний показник СЖО музично обдарованих студентів перевищує аналогічний показник студентів, що не демонструють ознак обдарованості (різниця – 11,28 балів). За окремими шкалами різниця виявилася такою: «цілі» – 4,5; «процес» – 3,59; «результат» – 5,72; «ЛК-Я» – 3,42; «ЛК-життя» – 4,05. Найбільші відмінності за шкалами «результат» і «цілі» пояснюються взаємним зв’язком цих смисложиттєвих орієнтацій – реальні досягнення і ціннісне осмислення зримих результатів у музичній діяльності дозволяє краще проектувати саморозвиток, що відображається у визначеності життєвих цілей.

Життєві цілі музично обдарованих студентів пов’язані з музичною професійною діяльністю. Вони узгоджуються в часовій перспективі: реалізація близьких цілей відкриває можливості для досягнення далеких. Досить високий рівень домагань основується на ціннісному досвіді результативності музичної діяльності, що дає підстави для висновків про реалістичність і досяжність життєвих цілей, які ставлять перед собою музично обдаровані студенти.

Значення життєвих цілей для аксіогенезу музично обдарованих студентів засвідчуються свідомим використанням музичної діяльності та спрямованістю на розвиток музичних здібностей і вмінь як засобів для особистісного розвитку в короткочасній та тривалій часових перспективах; способом вибудови суб’єктивної моделі музичних здібностей, що основується на персональному досвіді музичної діяльності та сприйманні власних здібностей як внутрішніх особистісно цінних ресурсів для проектування життя і власної особистості.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у зіставленні показників СЖО з іншими показниками, які співвідносяться з особистісними цінностями, з метою отримання цілісної картини аксіогенезу музично обдарованих студентів.

Ключові слова: аксіогенез, цінності, смисложиттєві орієнтації, життєві цілі, музична обдарованість, обдарована особистість.

References transliterated

Galuzyak V. M. Rozvitok profesіynoYi samosvіdomostі studentіv vischih navchalnih zakladіv: Monografіya / V. M. Galuzyak, K. V. Dobrovolska. – Vіnnitsya: TOV «NIlan-LTD», 2015. – 256 c. [in Ukrainian].

Kirnarskaya D. K. Psihologiya spetsialnyih sposobnostey. Muzyikalnyie sposobnosti / D.K. Kirnarskaya. – M.: Talantyi-XXI vek, 2004. – 496 s. [in Russion].

3. Leontev D. A. Novyie gorizontyi problemyi smyisla v psihologii / D. A. Leontev // Problema smyisla v naukah o cheloveke (K 100-letiyu Viktora Frankla): materialyi mezhdunarodnoy konferentsii / Pod red. D. A. Leonteva. – M.: Smyisl, 2005. – S. 36-49. [in Russion].

Leontev D. A. Test smyislozhiznennyih orientatsiy (SZhO). – 2-e izd. – M.: Smyisl, 2000. – 18 s. [in Russion].

Muzyka O. L. Tsіnnіsna determіnatsіya stanovlennya ta rozvitku obdarovanoYi osobistostі / O.L. Muzyka // AktualnI problemi psihologIYi: Zbіrnik naukovih prats Institutu psihologIYi іmenі G.S. Kostyuka NAPN UkraYini. T.VI: Psihologіya obdarovanostі. – Vipusk 11. – KiYiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I. Franka, 2015. – S. 6-19. [in Ukrainian].

Psihologіya zhittеtvorennya osobistostі v suchasnomu svіtі: monografіya / Za red. T.M. Titarenko. – K. : MIlenIum, 2016. – 320 c. [in Ukrainian].

Radchuk G. K. Psihologіchnі zasadi profesіynogo aksіogenezu osobistostі / G. K. Radchuk // Psihologіya osobistostі. – 2012. – №1. – S. 138–150. [in Ukrainian].

Radchuk G. K. Temporalnі harakteristiki osmislenostі zhittya studentіv / Radchuk G. K. // Pedagogіchniy protses: teorіya і praktika. – № 1 (52). – 2016. – S. 16-20. [in Ukrainian].

Tallibulina M. T. Muzyikalnaya odarennost: model strukturyi, metodyi viyavleniya i razvitiya: monografiya / M. T. Tallibulina. – M.; Berlin: Direkt-Media, 2016. – 309 s. [in Russion].

Tsіnnіsna determіnatsіya stanovlennya obdarovanoyi osobistosti: monografіya / Za red. O.L. Muzyky. – K.: Vidavnichiy DIm «Slovo», 2017. – 220 s. [in Ukrainian].

Shneyder L. B. Professionalnaya identichnost: teoriya, eksperiment, trening: uchebnoe posobie / L. B. Shneyder. – Moskva-Voronezh: MPSI: MODEK, 2004. – 600 s. [in Russion].

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 173-180 (pdf)


 

 

УДК 159.922

Мусіяка Н.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Ставлення до навчальних предметів молодших школярів як особистісна детермінанта результативності учіння

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено результати експериментального дослідження ставлення до навчальних предметів молодших школярів як особистісної детермінанти результативності учіння. Розкрито мікрогенетичні тенденції, що репрезентують детермінацію особистісної ефективності школяра вже на першому етапі навчання – у початковій школі. Емоційне ставлення до навчальних предметів, як індикатор емоційного ставлення до навчання, у молодших школярів характеризується певною модальністю ‒ позитивною, індиферентною чи негативною, а також ступенем його прояву. Встановлено домінування позитивного ставлення до навчальних предметів у кожній із груп школярів з різним рівнем навчальних досягнень на кожному етапі навчання у початковій школі. Водночас між протилежними за результативністю групами встановлено суттєві відмінності в кількісній його репрезентації. Із зниженням рівня навчальних досягнень зафіксовано зростання як негативного, так і індиферентного ставлень до навчальних предметів, що свідчить про зростання емоційного неблагополуччя у процесі навчання молодших школярів. Аналіз експериментальних даних показав статистично значущий зв'язок між ставленням до навчальних предметів та рівнем досягнень молодших школярів. Дизайн подальшого дослідження передбачатиме з’ясування макрогенези ставлення до навчальних предметів молодших школярів як особистісної детермінанти результативності учіння.

Ключові слова: емоційне ставлення, молодші школярі, навчальні досягнення, особистісна детермінанта, результативність учіння, ставлення до навчальних предметів, ставлення до учіння.

References transliterated

Vyvchennja osobystosti pidlitka / za red. M.T. Drygus. – K. : Instytut psyhologii' APN Ukrai'ny, 1994. – 128 s.

Drygus M.T. Teoretyko-metodologichni zasady doslidzhennja problemy psyhologichnyh mehanizmiv osobystisnoi' efektyvnosti uchnja / M.T. Drygus // Stanovlennja osobystisnoi' efektyvnosti shkoljariv v ontogenetychnomu vymiri: monografija [Elektronnyj resurs] / za red. M.T. Drygus. – K.: Pedagogichna dumka, 2015. – S. 16-32. – Rezhym dostupu: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/11019;

Zhdanjuk L.O. Empirychne doslidzhennja emocijnogo stavlennja studentiv do navchal'noi' dijal'nosti / L.O. Zhdanjuk // Psyhologija i osobystist'. – 2018. – № 1(13). – S. 62-74.

Kozub Ja.V. Specifika otnoshenija k ucheniju u uspevajushhih i slabouspevajushhih studentov s dominirovaniem raznyh vidov dostizhencheskoj motivacii / Ja.V. Kozub // Problemy suchasnoi' psyhologii': Zbirnyk naukovyh prac' Kam’janec'-Podil's'kogo nacional'nogo universytetu imeni Ivana Ogijenka, Instytutu psyhologii' imeni G.S. Kostjuka NAPN Ukrai'ny / za nauk. red. S.D. Maksymenka, L.A. Onufrijevoi'. – Vyp. 32. – Kam’janec'-Podil's'kyj: Aksioma, 2016. – S. 218–234.

Kuznjecov M.A. Osoblyvosti emocijnogo stavlennja do navchal'no-profesijnoi' dijal'nosti u studentiv z riznymy styljamy pryjnjattja rishen' / M.A. Kuznjecov, Ja.V. Kozub // Aktual'ni problemy pedagogiky, psyhologii' ta profesijnoi' osvity: zbirnyk naukovyh prac' [Elektronnyj resurs]. – K. – 2016. – № 2. – Rezhym dostupu : http://journals.uran.ua/apppfo/issue/view/4370

Kostjuk G.S. Navchal'no-vyhovnyj proces i psyhichnyj rozvytok osobystosti / Grygorij Sylovych Kostjuk; za red. L.M. Prokolijenko. – K.: Radjans'ka shkola, 1989. – 608 s.

Musijaka N.I. Osoblyvosti prognostychnoi' samoocinky jak determinanty osobystisnoi' efektyvnosti molodshogo shkoljara / N.I. Musijaka // Tehnologii' rozvytku intelektu : elektronnyj fahovyj zhurnal Laboratorii' novyh informacijnyh tehnologij navchannja [Elektronnyj resurs]. – K. – 2018. – T. 2. – № 8(19). – Rezhym dostupu: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_ intellect_develop/article/view/328

Petrenko I.V. Osoblyvosti reguljatyvnoi' sfery u shkoljariv z riznymy navchal'nymy dosjagnennjamy: posibnyk / I.V. Petrenko; Nacional'na akademija pedagogichnyh nauk Ukrai'ny, Instytut social'noi' ta politychnoi' psyhologii'. – K.: Milenium, 2016. – 160 c.

Nova ukrai'ns'ka shkola: poradnyk dlja vchytelja / Pid zag. red. Bibik N.M. – K.: TOV «Vydavnychyj dim «Plejady», 2017. – 206 s.

Stanovlennja osobystisnoi' efektyvnosti uchniv v ontogenetychnomu vymiri : monografija / G.O. Ball, M.T. Drygus, N.I. Musijaka; za red. M.T. Drygus. – K.: Pedagogichna dumka, 2015. – 161 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 181-187 (pdf)


УДК 159.923 + 159.928

Никончук Н.О., Загурська І.С.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Як допомогти молодшим школярам адаптуватися до навчання в школі

Мова статті: українська

Анотація: Для адаптації дітей до навчання в школі можна застосовувати програму ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості. Згадана програма розроблена з урахуванням основних теоретичних положень програми розвитку здібностей «Три кроки» О.Л. Музики. Основним засобом ціннісної підтримки слугують українські народні прислів’я та приказки (паремії).

Програма передбачає три напрямки ціннісної підтримки молодших школярів у процесі учіння: ціннісну підтримку рефлексії учіннєвої діяльності, ціннісну підтримку рефлексії визнання та ціннісну підтримку рефлексії співробітництва. Різні напрямки ціннісної підтримки можна поєднувати або практикувати окремо.

В цій статті описано особливості організації ціннісної підтримки рефлексії учіннєвої діяльності учнів початкових класів. Для такої підтримки використовуються три техніки: 1) ціннісна підтримка початку роботи; 2) ціннісна підтримка процесу роботи; 3) ціннісна підтримка завершення роботи.

За допомогою приказок і прислів’їв учитель розвиває у молодших школярів усвідомлення важливості кожного з етапів для успішного виконання роботи в цілому («Добре начало половину діла вкачало», «Кінець – ділу вінець»), ознайомлює учнів з конструктивними способами та стратегіями організації діяльності («Аби руки і охота, буде зроблена робота», «Терпіння і труд все перетруть»), допомагає дітям опановувати себе та подолати труднощі у критичних ситуаціях під час навчальних занять («Кожна пригода до мудрості дорога», «Нема біди без добра», «Не журися, до роботи берися»). Отже, вчитель підтримуює мотиваційно-вольові зусилля молодших школярів на різних етапах роботи.

Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості сприяє розвитку рефлексії здібностей та становленню ціннісної свідомості учнів початкових класів.

Ключові слова: молодший шкільний вік, здібності, адаптація до навчання в школі, прислів’я та приказки, рефлексія, учіннєва діяльність, ціннісна підтримка.

References transliterated

Hilbukh Yu.Z. Vyznachennia psykholohichnoi hotovnosti dytyny do shkilnoho navchannia [Determination of infant`s psychological readiness for school education] / Yu.Z. Hilbukh, S.L. Korobko, L.O. Kondratenko. Pochatkova shkola [Elementary school], 1988, no. 7, pp. 5-18. (in Ukrainian).

Dubrovina I.V. Shkol’naja psihologicheskaja sluzhba: Voprosy teorii i praktiki [School Psychological Service: Issues of theory and practice]. Мoscow, Pedagogika Publ., 1991. 225 p.

Zaharov A.I. Dnevnye i nochnye strahi u detej [Children`s day- and nighttime fears]. St. Petersburg (SPb), Rech’, 2005. 320 p.

Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen [Abilities, creativity, talent: Theory, methods, research] / [za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky]. – Zhytomyr : Vyd-vo Ruta, 2006. – 320 s. (in Ukrainian).

Lieskova-Savytska A. Problemy dezadaptatsii pershoklasnykiv [Problems of disadaptation of first-formers]. Psykholoh [Psychologist], 2003, August 29-32, pp. 30-47. (in Ukrainian)

Luskanova N.G. Metody issledovanija detej s trudnostjami v obuchenii [Methods of studying of children with learning disabilities]. Мoscow, 1993. 156 p.

Muzyka O.L. Prohrama tsinnisnoyi pidtrymky zdibnostey ta obdarovanosti «Try kroky» [The program of value support for abilities and giftedness by name «Three steps] / Oleksandr Muzyka. – Zhyomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2008. – 34 s. (in Ukrainian).

Nykonchuk N.O. Refleksyvno-tsinnisna rehuliatsiya rozvytku uchbovykh zdibnostei u molodshomu shkilnomu vitsi: [Reflexive-value regulation of the educational ability development in the primary school age] dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.07 / Nykonchuk Nataliia Oleksandrivna. – K., 2009. – 282 s. (in Ukrainian).

Ovcharova R.V. Prakticheskaja psihologija v nachal’noj shkole [Applied psychology in elementary school]. Мoscow, Sfera, 2001, pp. 7-30.

Panchenko S. Proektivnaja metodika «Shkola zverej» [Projective test «Animal school»]. Shkol’nyj psiholog [School psychologist], 2000, no.12, pp. 12-15. (in Russian).

Rakhmankulova R. Prohrama roboty iz profilaktyky i korektsii dezadaptatsii v pershoklasnykiv [Programme of work on prevention and correction of desadaptation of first-formers]. Shkilnyi psykholoh [School psyhologist], 2003, no. 18. (in Ukrainian)

Stadnenko N.M. Metodyka diahnostyky hotovnosti do navchannia u shkoli ditei shestyrichnoho viku [Methodology of diagnostics of readiness for school education of children at age of six] / N.M. Stadnenko, T.D. Illiashenko, A.H. Obukhivska. Kamianets-Podilskyi, Abetka, 2001, 20 p.

Tikhonova M.I. Psykholohichna korektsiia emotsiinoi dezadaptatsii pershoklasnykiv [Psychological correction of emotional desadaptation of first-former pupils]. Psykholohiia. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova [Psychology. Collection of scientific works of the National Pedagogical Dragomanov University]. Kyiv, National Pedagogical Dragomanov University, 2003, V. 19, pp. 120-127.

Chyrkov V. Metodyka «Ekspertna otsinka adaptovanosti dytyny do shkoly» [Methodology «Expert assessment of children’s adaptability to school»] / V. Chyrkov, O. Sokolova, O. Sorokina. Psykholoh [Psychologist], 2003, August 29-32, pp. 25-29. (in Ukrainian)

Jel’konin B.D. Krizis detstva i osnovanija proektirovanija form detskogo razvitija [Crisis of childhood and the basis for designing forms of child development]. Voprosy psichologii [Psychology issues], 1992, no. 3-4, pp. 7-13. (in Russian).

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 188-200 (pdf)


 

 

УДК 159.923.2

Пенькова О.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Ціннісні аспекти самореалізації особистості

Мова статті: українська

Анотація: Висвітлено надзвичайно актуальну проблему ціннісних аспектів самореалізації особистості. Проаналізовано концептуальні підходи у визначенні психологічного змісту даного феномену виокремлено психолого-педагогічні детермінанти; обгрунтовано основні умови його формування у житті. Зроблено висновки про багатоаспектність даного явища і багатозначність його визначень. Процесс саморегуляції відбувається у єдності когнітивної оцінки своїх можливостей, досягнень і емоційних реакцій.

Доведено, що самореалізація особистості – це усвідомлене, цілеспрямоване планування, побудова й перетворення суб'єктом власних дій і вчинків відповідно до особистісно значущих цілей, актуальних потреб. Саморегуляція може здійснюватися за умови, якщо особистість крім здатності адекватно відображати й моделювати наявну ситуацію має змогу перетворювати власну активність (зовнішню і внутрішню) відповідно до моделі передбачуваної ситуації.

Виокремлено рівні самоактуалізації. Презентовано іх кількісну і якісну характеристику. Доведено необхідність аналізу саморегуляції у нерозривній єдності процесів самопізнання, емоційно-ціннісного ставлення особистості до себе.

Завдяки складності даного феномена, у науковій літературі існують підходи, у яких чітко представлені автентичні методологічні конструкти, концепції, дослідні методи для пізнання особливої сфери розвитку людини в онтогенезі.

Ключові слова: особистість, цінності, свідомість, самосвідомість, самореалізація, поведінка.

References transliterated

Berns R. Razvitie Ya-kontseptsii i vospitanie / R. Berns – M.: Progress, 1986.

Borishevskiy M.Y. Doroga do sebe: VId osnov sub’EktnostI do vershin duhovnostI: MonografIya / M.Y. Borishevskiy – K.: Akademvidav, 2010. – 416 s.

Dzhems U. Lichnost / U Dzhems // Psihologiya samosoznaniya: Hrestomatiya. Samara: BAHRAH – M, 2000. – S. 7-44.

Kostyuk G.S. Navchalno-vihovniy protsess I psihIchniy rozvitok osobistostI / G.S. Kostyuk // PId red. L.M. ProkolIEnko. – K.: Rad. shk., 1989. – 608 s.

Maksimenko S.D. Struktura osobistostI: teoretiko-metodologIchniy aspekt doslIdzhennya / S.D. Maksimenko // NaukovI zapiski Institutu psihologIYi ImenI G.S. Kostyuka APN UkraYini // Za red. S.D. Maksimenka. – Nora-prInt, 2004. – Vip. 24. – S. 3-15.

Maslou A. Motivatsiya i lichnost / A. Maslou. – SPb.: Piter, 2008, 352 s.

Muzika O.L. OsobistIsno-tsInnIsna vzaEmodIya yak chinnik rozvitku pedagogIchnoYi obdarovanostI / O.L. Muzika // AktualnI problemi psihologIYi: ZbIrnik naukovih prats Institutu psihologIYi ImenI G.S. Kostyuka NAPN UkraYini. – Tom VI: PsihologIya obdarovanostI. – Vipusk 13. – KiYiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I. Franka, 2017. – S. 6-19.

Olport G. Stanovlenie lichnosti: Izbrannyie trudyi / G. Olport / Pod red. D.A. Leonteva. – M.: Smyisl, 2002. – 462 s.

Penkova O.I. PsihologIchnI aspekti samoregulyatsIYi osobistostI / O. I. Penkova // AktualnI problemi psihologIYi. ZbIrnik naukovih prats Institutu psihologIYi ImenI G.S. Kostyuka NAPN UkraYini. – Tom IX: Zagalna psihologIya. Istorichna psihologIya. – Vipusk 9. – K.: Talkom, 2016. – S. 393-399.

Psihologo-pedagogIchnI osnovi protsesu samotvorennya osobistostI: MonografIya [Elektronniy resurs]; Za red. L.Z. Serdyuk. – K.: PedagogIchna dumka. – 2015. – Rezhim dostupu: http // lib.iitta gov/u.a./ ISBN 978-966-644-410-6. C. 95-98.

Rodzhers K. Vchitisya buti vIlnim / K. Rodzhers // GumanIstichna psihologIya: AntologIya v Z-h t. / Za red. R. Tracha I G. Balla. – T. 1. – K., 2001.

Samotvorennya u rozvitku osobistostI: navchalno-metodichniy posIbnik / L.Z. Serdyuk, T.M. Yablonska, O.I. Penkova, N.D. Volodarska [ta In.]; za red. L.Z. Serdyuk. – K., 2015. – 91 s.

Serdyuk L.Z. PsihologIchnI osoblivostI tsInnIsnih orIEntatsIy studentskoYi molodI / L.Z. Serdyuk // OsvIta regIonu. – № 2, 2012. – K.: UnIversitet «UkraYina». – S.311-317.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 201-207 (pdf)


 

 

УДК 159.943

Подофєй С.О.

Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ

Самовизначення суб’єктності людини у вчинку через взаємодію

Мова статті: українська

Анотація: В даній статті розкрито теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних особливостей розвитку суб’єктності людини та її самовизначення у вчинку. Висвітлено результати анкетування як початкового етапу дослідження становлення суб’єктності молодої особи у вчинку через визначення смислу Я та виявлення його у діяльності, у міжособистісній взаємодії в студентському оточенні.

Було проаналізовано стан розробленості проблеми професійної взаємодії та психологічних умов для підготовки педагогів до неї. Проведено анкетування серед студентів І та IV курсу спеціальності «Дошкільна освіта» (денної форми навчання) з метою визначення чинників професійної взаємодії у майбутніх педагогів та виявлення психологічних основ для розвитку професійних навичок.

У студентів-першокурсників виявлено зорієнтованість в першу чергу на задоволення емоційних потреб у взаємодії, що спрямовується (в ситуації адаптації студентів та їх емоційного стану) початковим соціально-професійним вектором. В процесі учбової та практичної діяльності поступово активізується вектор ключової кваліфікації на задоволення когнітивних та поведінкових потреб (організаційно-дослідницьких та ін).

Таким чином досліджено внутрішні та зовнішні чинники взаємодії студентів, зумовлені соціально-професійним вектором та вектором ключової кваліфікації активності, що розкриває механізм психологічних основ професійної взаємодії студентів в умовах навчально-практичної діяльності. Були визначені особливості зорієнтованості студентів на професійну діяльність, та виявлено їх потреби та очікування від включення у професійну взаємодію під час практики.

В подальшому розглядається робота над активізацією як навчальної так і практичної діяльності студентів через формування Я-образів кожного студента та його установок відповідно умов дії мотиваційних векторів методом соціально-психологічного тренінгу.

Ключові слова: суб’єктність, вчинок, Я-концепція, життєва ситуація, мотивація.

References transliterated

Antsyferova L.I. Psikhologicheskoye soderzhaniye fenomena sub»yekt i granitsy sub»yektno-deyatel'nostnogo podkhoda / L.I. Antsyferova // Problema sub»yekta v psikhologicheskoy nauke. – M.: «Akad. proyekt», 2000. – S. 27-42. (Russian).

Berns R. Razvitiye Yа-kontseptsii i vospitaniye / R. Berns; per. s angl. M.B.Gnedovskogo, M.A. Koval'chuk / pod obshch. red. V.YA. Pilipovskogo. – M.: Progress, 1986. – 422 s. (Russian).

Karpenko Z..S. Kartohrafiya intehralnoyi sub'yektnosti: post-postmodernist•skyy proekt / Z.S. Karpenko // Lyudyna. Sub'yekt. Vchynok: Filosofsko-psykholohichni studiyi / Za zah. red. V.O. Tatenka. – K.: Lybid, 2006. – S 157-176. (Ukrainian).

Osnovy psykholohii: pidruchnyk / [za zahal. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romentsia] – K.: Lybid, 1995. – 632 s. (Ukrainian).

Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii / S.L. Rubinshteyn – SPb.: Piter, 2006. – 713 s. (Russian).

Slotina T.V. Psihologiya lichnosti: ucheb. posobie / T. V Slotina. – SPb.:Piter, 2008. – 304s. (Russian).

Stolin V.V. Samosoznaniye lichnosti / V.V. Stolin – M., Izd-vo MGU, 1983. – 286 s. (Russian).

Tatenko V.O. Sub'êktno-vchinkova paradigma v suchasníy psikhologíí / V.O. Tatenko // Lyudina. Sub'êkt. Vchinok: Fílosofs'ko-psikhologíchní studíí / Za zag. red. V.O. Tatenka. – K.: Libíd', 2006. – S 316-358. (Ukrainian).

Yakobson P. M. Emocionalnaya zhizn shkolnika / P.M. Yakobson. – Izd. «Prosveshchenie» – M., 1966. – 292 s. (Russian).

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 208-213 (pdf)


УДК 159.9.075

Портницька Н.Ф., Радевич М.С.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Змістові складові творчої діяльності підлітків (на матеріалі хореографічної діяльності)

Мова статті: українська

Анотація: Розвиток творчості у підлітковому віці регулюється потребовими та ціннісними механізмами. Йдеться про мотиваційно-ціннісну регуляцію хореографічної діяльності. З іншого боку, спостерігається тенденція відмови від творчих спроб у спільній діяльності на користь правильного виконання завдань дорослого.

У статті представлений опис окремих складових потребово-ціннісної сфери підлітків у хореографічній діяльності та особливостей їх ставлення до випадкових інвенцій, що виникають у процесі творчості.

Дослідження проведено із використанням авторських модифікацій методів МВДЗ (О.Л. Музика) для вивчення соціальної рефлексії підлітків та методики «Незакінчені речення» (Сакс Леві) для вивчення мотиваційних та ціннісних механізмів творчих дій ровесників. Це дозволило не лише описати провідні потреби та ціннісні орієнтації підлітків, але описати стратегії ставлення підлітків до інвенцій, що виникають по ходу хореографічної діяльності.

Результати емпіричних досліджень дозолили здійснити опис структури потребової сфери підлітків, включених до хореографічної діяльності. Виявлено, що у регламентованій діяльності значимим є правильне виконання та відчуття приналежності до групи ровесників та взаємодопомоги. У нерегламентованій діяльності значимим для підлітків є задоволення досягати результатів, самовиражатися, отримувати визнання експертів та ровесників. Підлітки включають інвенції («помилкові дії») у власну творчість як засоби досягнення оригінального результату та вдосконалення наявних дій. Водночас, вибір регламентованої діяльності як пріоритетної пояснюється домінуванням потреб підлітків бути включеним до групових стосунків, а також страхом негативної оцінки з боку експертів.

Ключові слова: творчість, потреби, підлітковий вік, цінності, інвенції.

References transliterated

Bohoiavlenskaia D.B. Psykholohyia tvorcheskykh sposobnostei: Ucheb. pos. dlia stud. vыssh. ucheb. zavedenyi. – M.: YTs «Akademyia», 2002 – 320s.;

Herhel Ye. L. Rozvytok kreatyvnykh zdibnostei u pidlitkiv // Problemy zahalnoi i pedahohichnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka. APN Ukrainy / Za red. akademika S. D. Maksymenka. - K., 2001. - T. 4. - Ch. 2. - S. 80-85.

Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / Za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. – 320 s.

Psykholohyia odarennosty detei y podrostkov: Ucheb. posobye dlia stud. vыssh. ucheb. zavedenyi / Pod red. N.S. Leitesa. – 2-e yzd., pererab. y dop. – M.: Yzdatelskyi tsentr «Akademyia», 2000. – 336 s.

Matiushkyn A.M. Kontseptsyia tvorcheskoi odarennosty // Vopr. psykholohyy. – 1989. – № 6. – s. 29-33.

Muzyka O.L. Tsinnisna pidtrymka: teoriia i praktyka spryiannia osobystisnomu zrostanniu // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. – 2010. – № 7. – S.1-6

Muzyka O.L. Vzaiemodiia potreb i zdibnostei u rozvytku tvorcho obdarovanoi osobystosti / Muzyka O.L. //Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka NAPN Ukrainy. – K.: Vyd-vo «Feniks», 2014. – T.KhII. – Psykholohiia tvorchosti. – Vypusk 20. – S. 213-228.

Muzyka O.L. Portnytska N.F. Rozvytok tvorchykh zdibnostei u nasliduvalnii diialnosti. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh nav¬chalnykh zakladiv. – Zhy¬to¬myr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2007. – 128 s.

Portnytska N.F. Eksperymentalne doslidzhennia osoblyvostei nasliduvannia v protsesi produktyvnoi tvorchoi diialnosti doshkilnykiv // Pedahohika ta psykholohiia profesiinoi osvity // Naukovo-metodychnyi zhurnal. – 2005. – №6. – S. 156 – 163.

Portnytska N.F., Atamanska O.A. Zmistovi skladovi potrebovykh mekhanizmiv tvorchoi aktyvnosti obdarovanykh yunakiv \\ Aktualni problemy psykholohii: Problemy psykholohii tvorchosti ta obdarovanosti: Zbirnyk naukovykh prats / Za red. O.L.Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – T. 14. – Vyp. 2. – S.179-186.

Savychenko O.M. Tsinnisno-motyvatsiini mekhanizmy rozvytku sportyvnykh zdibnostei // Aktualni problemy psykholohii: Problemy psykholohii tvorchosti: Zbirnyk naukovykh prats // Za red. V.O. Moliako. – T.12. – Vyp..3iu – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2007. – 318s., S. 233- 238.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 214-220 (pdf)


 

 

УДК 159.9.075+ 316.752.4

Савиченко О.М., Добровольська А.С.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Соціальна відповідальність підлітків: вікова динаміка та гендерний аспект

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються особливості розвитку соціальної відповідальності у підлітковому віці. Представлена теоретична модель соціальної відповідальності підлітків у віковому та гендерному аспектах. Емпіричне дослідження побудоване на основі аналізу підлітками етичних дилем, які представлені у відеороликах та стосуються основних видів просоціальних ситуацій: булінг, ненадання допомоги, ігнорування прохання про допомогу. Аналіз результатів дослідження дозволив виявити відмінності у розвитку соціальної відповідальності молодших та старших підлітків. Виявилося, що для обох вікових категорій найважливішою є орієнтація на авторитет. Для молодших підлітків важливими також є заохочення та покарання за соціально бажану поведінку, а також наявність та відповідність встановленим зразкам. Старші підлітки частіше декларують орієнтацію на загальнолюдські цінності та суспільний договір. Тобто відбувається динаміка від соціально схвалюваних форм соціальної поведінки до зростання соціальної відповідальності.

Факторне моделювання просоціальної поведінки дозволило виявити основні тенденції та відмітити труднощі у розвитку соціальної відповідальності дівчат та хлопців підліткового віку. Дівчата, хоч і заявляють про свою високу моральність та важливість загальнолюдських цінностей, в реальних ситуаціях намагаються, передусім, уникнути покарання та залишатися зразком «хорошої дівчинки». У свідомості хлопців-підлітків є певний дисонанс який пов'язаний із тим, що зразками для наслідування часто стають референтні особи із оточення, яке не проявляє соціальної відповідальності. Водночас, і дорослі (передусім, батьки та вчителі) говорять про загальнолюдські цінності, але не завжди зразки їх поведінки тим цінностям відповідають.

Таким чином, сучасні підлітки, приймаючи соціально відповідальні рішення, стикаються із невідповідністю соціальних вимог та суспільно значимих цінностей.

Ключові слова: соціальна відповідальність, просоціальна поведінка, підлітковий вік, моральний вибір.

References transliterated

Doldzhyn K., Rais F. Psykholohyia podrostkovoho y yunosheskoho vozrasta / Kym Doldzhyn, Fylyp Rais. – SPb.: Pyter, 2013. – 1270 s.

Klymchuk V.O. Faktornyi analiz: vykorystannia u psykholohichnykh doslidzhenniakh / V.O.Klymchuk // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. – 2006. – №8. – S. 43-48.

Kopets L.V. Klasychni eksperymenty v psykholohii / L.V. Kopets. – K.: Vyd-vo Kyievo-Mohylianska akademiia, 2010. – 283 s.

Muzyka O.L. Rozvytok zdibnostei ta obdarovanosti v protsesi vikovoho rozvytku osobystosti / O.L. Muzyka // Aktualni problemy psykholohii: Problemy psykholohii tvorchosti ta obdarovanosti. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy / Za red. V.O. Moliako. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2007. – T.12, vyp. 2. – S. 142-148.

Haidt, J. Moral psychology for the twenty-first century / Haidt, Jonathan // Journal of Moral Education. 2013, Vol. 42, Issue 3. – p.281-297.

Heilbrun Jr. A. B., Georges, M. The Measurement of Principled Morality by the Kohlberg Moral Dilemma Questionnaire / Heilbrun Jr., Alfred B., Georges, Melissa // Journal of Personality Assessment. – 1990, Vol. 55, Issue ½. – p183-185.

Latane, B., Nida, S. Ten Years of Research on Group Size and Helping / Latane, Bibb, Nida, Steve // Psychological Bulletin – 1981, v.89, n2. – p.308-324..

Miller, Arthur G. The Explanatory Value of Milgrams Obedience Experiments: A Contemporary Appraisal / Miller, Arthur G. // Journal of Social Issues. – 2014, Vol. 70, Issue 3. – p. 558-573.

Witherell C.S., Edwards C.P. Moral versus social-conventional reasoning: A narrative and cultural critique / Witherell, Carol S., Edwards, Carolyn Pope // Journal of Moral Education. – 1991, Vol. 20, Issue 3 – p. 293-304.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 221-227 (pdf)


УДК 316.647.5:005.32:373

Терещенко К.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Вплив організаційно-професійних чинників на рівень розвитку толерантності педагогічних працівників

Мова статті: українська

Анотація: У статті описано рівні розвитку основних видів толерантності педагогічних працівників. Проаналізовано вплив організаційно-професійних чинників на основні види та загальний показник толерантності педагогічних працівників. Констатовано вплив таких організаційно-професійних чинників, як посада, загальний стаж роботи, стаж роботи на посаді, тип освіти на окремі види та загальний показник толерантності педагогічних працівників.

Встановлено, що найсильніше на показники толерантності педагогів впливає загальний стаж роботи, менший вплив здійснюють такі чинники, як посада, стаж роботи на посаді, тип освіти. Констатовано, що наявність досвіду роботи сприяє розвитку толерантності педагогічних працівників, разом з тим після тридцяти п’яти років стажу показники толерантності значно знижуються.

Виявлено вплив типу освіти на загальний показник толерантності педагогів. Показано, що найбільш толерантними виявилися педагогічні працівники з гуманітарною та технічною освітою, найменш – з природничою та юридично-економічною освітою.

Доцільною, на наш погляд, є розробка програми психологічного забезпечення розвитку толерантності педагогічних працівників з урахуванням вищезгаданих організаційно-професійних чинників.

Ключові слова: толерантність, види толерантності, загальний показник толерантності, організаційно-професійні чинники, педагогічні працівники, заклади освіти.

References transliterated

Bardier G.L. Sotsialnaya psihologiya tolerantnosti / G.L. Bardier. – SPb. : Izd-vo SPbGU, 2005. – 188 c.

Briukhovetska O.V. Problema profesiinoi tolerantnosti kerivnykiv osvitnikh orhanizatsii / O.V. Briukhovetska // Visnyk pisliadyplomnoi osvity: zb. nauk. prats / Un-t menedzh. osvity NAPN Ukrainy / [redkol.: O.L. Anufriieva ta in.]. – K., 2005. – Vyp. 3 (16) / [holov. red. V.V. Oliinyk]. – 2011. – S. 214–219.

Karamushka L.M. Psykholohiia upravlinnia : navch. posib. / L.M. Karamushka. – K.: Milenium, 2003. – 421 s.

Olport G. Tolerantnaya lichnost / G. Olport // Natsionalnyiy psihologicheskiy zhurnal. – 2011. – №2(6). – S. 155–159.

Orban-Lembryk L. Tolerantnist yak osnova adekvatnykh vzaiemyn u polikulturnomu cviti / L. Orban-Lembryk // Sotsialna psykholohiia. – 2008. – №4. – S. 73–85.

Poliakova V.I. Sotsialno-psykholohichni problemy rozvytku gendernoi tolerantnosti pedahohichnykh pratsivnykiv / V.I. Poliakova // Aktualni problemy psykholohii: zb. naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy / [red. kol.: S.D. Maksymenko (hol. red.) ta in.]. – T.I: Orhanizatsiina psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia / za red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. – K.-Alchevsk: LADO, 2014. – Vyp. 40. – S. 156-160.

Pochebut L.G. Kross-kulturnaya i etnicheskaya psihologiya : uchebnoe posobie / L.G. Pochebut. – SPb.: Piter, 2012. – 336 s.

Psihodiagnostika tolerantnosti lichnosti / pod red. G.U. Soldatovoy, L.A. Shaygerovoy. – M.: Smyisl, 2008. – 172 s.

Constantine, M.G. School counselors’ ethnic tolerance attitudes and racism attitudes as predictors of their multicultural case conceptualization of an immigrant student / M.G. Constantine, G.V. Gushue // Journal of counseling & development. – 2003. – V. 81. – P. 185-190.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 228-236 (pdf)


УДК 159.95

Ткач Б.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Перевірка ефективності психологічного квесту «подорож героя» для нейропсихологічної корекції основних форм девіантної поведінки

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлено структуру, принципи побудови та перевірку ефективності розробленого психологічного квесту «Подорож героя» для нейропсихологічної корекції девіантної поведінки.

Показано, що психологічний квест створений шляхом гейміфікації комплексної програми нейропсихологічної корекції особистості з девіантною поведінкою «Щастя». Зазначено, що у якості ігрової оболонки психологічного квесту використано працю Дж. Кемпбелла «Герой із тисячею облич». У психологічному квесті приховані у формі гри діагностика нейропсихологічних симптомів та нейрокорекція девіантної поведінки.

Зазначено, що на основі нейроперсонології девіантної особистості створено чотири наповнені етнічним змістом ігрові архетипи, які спочатку є соціалізованими, а у процесі психологічного квесту змінюються та рестабілізуються.

Перші архетипи вибудовані на основі симптоматики дисфункцій вентромедіальної частини префронтальної кори мозку; другі на основі симптоматики дисфункцій орбіто-фронтальної частини префронтальної кори мозку; треті на основі симптоматики дисфункцій дорсолатеральної частини префронтальної кори мозку; четверті на основі симптоматики дисфункцій передньої цингулярної кори мозку.

Розкрито суть квесту, яка полягає у зміні себе, своїх переконань через гру: мандрівка у зовнішньому світі та мандрівка власним духовним світом. Висвітлено особливості гімнастики мозку, яка полягає у роботі з когнітивною, емоційною сферами та тілом.

Представлено результати перевірки ефективності психологічного квесту для нейропсихологічної корекції основних форм девіантної поведінки.

Показано, що після проходження психологічного квесту відмічається зсув активності з правої півкулі у ліву, що характерним є для щасливих людей. Крім того, учасники після психологічного квесту оволоділи навичками контролю над девіаціями, сформували мисленнєву культуру, стали самодостатніми, щасливими, рішучими, у них зросла психологічна компетентність у повсякденному житті та професійній діяльності.

Ключові слова: девіантна поведінка, нейропсихологія щастя, мозкові дисфункції, нейропсихологічна діагностика, нейропсихологічна корекція, медитація.

References transliterated

Hrys A.M. Obraz Ya ta mekhanizmy psykholohichnoho zakhystu yak misheni psykhoterapevtychnoho vplyvu / A.M. Hrys // Aktualni problemy psykholohii. Sotsialna psykholohiia. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2013. – №6 (1). – S. 219-227.

Kempbell D. Heroi iz tysiacheiu oblych / D. Kempbell. – Kyiv: Alternatyvy, 1999. – 392 s.

Krupelnytska L.F. Metateoretychne myslennia psykhoterapevta: model, doslidzhennia, prohrama rozvytku / L.F. Krupelnytska. – Kyiv: Heoprynt, 2012. – 283 s.

Maksymenko S.D. Rozvytok psykhiky v ontohenezi: Teoretyko-metodolohichni problemy henetychnoi psykholohii (T.1) / S.D. Maksymenko. – Kyiv: Vakler, 2002. – 319 s.

Goldberg E. The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind / E. Goldberg. – New York: Oxford University Press, 2002. – 251 p.

Seligman M.E.P. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment / M.E.P Seligman. – New York: Atria Books, 2004. – 336 р.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 237-252 (pdf)


 

 

УДК 159.99: 141.319.8

Харченко Н.А., Шевчук Т.П.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань

Творчі здібності молодших школярів у світлі наукової концепції Г.О. Балла

Мова статті: українська

Анотація: У спеціальній науковій літературі творчість найчастіше визначається як процес діяльності, наслідком якого є створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, які мають суспільну та особистісну значущість. Водночас творчість це здатність людини створювати з наявного матеріалу дійсності на основі пізнання закономірностей об'єктивного світу нову реальність, що задовольняє різноманітні суспільні та особистісні потреби.

Творчість, на думку Г.О. Балла, неможлива без толерантності. Толерантність як принцип сучасного гуманізму, полягає у повазі до інтересів, прагнень, думок суб’єктів (різного рівня), з якими відбувається взаємодія. Однією з найважливіших функцій толерантності є забезпечення можливості творчого перетворення навколишньої дійсності. Завдяки толерантності створюються умови для безпечного прояву творчої активності та творчого самоствердження людини.

За результатами емпіричного дослідження виявлено, що переважна більшість молодших школярів здатні продукувати достатню кількість оригінальних ідей у невербальній і у вербальній формі. Такі учні мають високу академічну успішність, характеризуються вираженою винахідливістю та здатні до конструктивної творчої діяльності.

Творчі здібності посідають важливе місце в розвитку креативності, зокрема молодших школярів. Учням початкових класів (віком 6-10 років) природи властива емоційність та чутливість до образних вражень, багатство та барвистість уяви, невтомна допитливість, відкритість на довкілля. Вони із задоволенням беруть участь у різних видах творчих завдань, схильні до фантазування, імпровізацій, однак без систематичної роботи над розвитком творчих здібностей високих результатів досягти складно навіть обдарованим учням. Організація повноцінної творчої діяльності під час навчання у початковій школі сприятиме формуванню у дітей нового розуміння світу в системах «людина-людина», «людина-предметне середовище» та «людина і суспільство».

Ключові слова: молодший шкільний вік, гуманізація освіти, принципи гуманізму, творчість, творчі здібності, креативність, обдарованість.

References transliterated

Ball G.A. Normy dejatel’nosti i tvorcheskaja aktivnost’ lichnosti / G.A. Ball // Voprosy psihologii. – 1990. – № 6. – S. 25-36.

Ball G.A. Psihologija v raciogumanisticheskoj perspektive: [izbrannye raboty] / G.A. Ball. – K.: Izd-vo Osnova, 2006. – 408 s.

Druzhinin V.N. Psihologija obshhih sposobnostej: uchebnoe posobie / V.N. Druzhinin. – 3-e izdanie. – SPb.: Piter, 2007. – 368 s.

Matjushkin A.M. Odarennye i talantlivye deti / A.M. Matjushkin, D.A. Snek // Voprosy psihologii. – 1982. – № 4. – S. 88-97.

Psihologija tvorchestva / pod red. Ja.A. Ponomareva. – M.: Pedagogika, 1990. – 224 s.

Kharchenko A.S. Tvorcha skladova pryntsypiv suchasnoho humanizmu v osviti / A.S. Kharchenko // Psykholohiia i osobystist. – 2015. – № 2(1). – S. 214-229.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 253-258 (pdf)


 

 

УДК 159.92

Чайка Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особистісна автономія: свобода чи відповідальність?

Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджуються поняття свободи і відповідальності крізь призму особистісної автономії. Розглянуто як класичні підходи до розуміння поняття свободи, так і сучасний доробок національних і зарубіжних науковців у розробці поняття «особистісна автономія».

Сучасні гуманістичні уявлення про людину передбачають розгляд її і як істоти природної (біологічної), і як соціальної (культурної), і як екзистенціальної (незалежної, вільної, яка є суттю для самої себе). Свобода пов’язана з усвідомленням і розумінням ситуації, з можливістю вибору і відповідальності за зроблений вибір. Обговорені чотири основні підходи до розуміння витоків автономії особистості в роботах сучасних зарубіжних науковців.

Розглянуті зміни в особистісній автономії протягом життя людини, наголошено, що підлітковий вік і вік юності є сенситивними для становлення і проявлення цієї особистісної якості. Розвиток в підлітковому віці однозначно визначається збільшенням автономії. Зсув рушійних сил особистісного розвитку ззовні всередину, що відбивається в інтеграції і повноцінному розвитку механізмів свободи і відповідальності, є суттю підліткового кризи.

Ключові слова: особистісна автономія, свобода, відповідальність, розвиток.

References transliterated

Berdyaev N.A. Sudba Rossii. Samopoznanie: izbrannyie proizvedeniya / N.A. Berdyaev. – Rostov n/D: Feniks, 1997. – 541 s.

Burmenskaya G.V. Stanovlenie avtonomii rebenka kak problema issledovaniya i konsultirovaniya / G.V. Burmenskaya // Psihologicheskie problemyi sovremennoy rossiyskoy semi : materialyi Vtoroy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii : v 3 ch. Ch. 1. – M.: Izd-vo MGU, 2005. – S. 192-203.

Vyigotskiy L.S. Istoriya razvitiya vyisshih psihicheskih funktsiy / L.S. Vyigotskiy // Sobr. soch.: v 6 t. / Gl. red. A.V. Zaporozhets. – M.: Pedagogika, 1983. – T.3. – 369 s.

Karabanova O.A., Poskrebyisheva N.N. Razvitie lichnostnoy avtonomii podrostkov v otnosheniyah s roditelyami i sverstnikami / O.A. Karabanova, N.N. Poskrebyisheva // Vestnik Moskovskogo universiteta, 2011 – Seriya 14: Psihologiya. – S. 36-47.

Leontev D.A. Lichnost v nepredskazuemom mire / D.A. Leontev // Metodologiya i istoriya psihologii. – 2010. –T.5. – Vyip.3. – S.120-140.

Leontev D.A., Kaliteevskaya E.R., Osin E.N. Lichnostnyiy potentsial pri perehode ot detstva k vzroslosti i stanovlenie samodeterminatsii / D.A. Leontev, E.R. Kaliteevskaya, E.N. Osin // Lichnostnyiy potentsial: struktura i diagnostika / Pod red. D.A. Leonteva. – M.: Smyisl, 2011. – 679 s.

Lukov M.Yu. Osobennosti lichnostnoy avtonomii podrostkov, obuchayuschihsya v obrazovatelnyih organizatsiyah srednego obschego i srednego professionalnogo obrazovaniya / M.Yu. Lukov // Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta – 2014. – № 79.

Maykova E.Yu. Sotsialno-filosofskaya kontseptsiya avtonomnoy lichnosti: avtoref. dis. ... kand. filos. nauk. – Moskva, 2015 – 21 s.

Mill Dzh. O svobode / Per. s angl. A. Fridmana // Nauka i zhizn. – 1993. – № 11. – S. 10-15; № 12. – S. 21-26.

Nartova-Bochaver S.K. Psihologicheskoe prostranstvo lichnosti. / S.K. Nartova-Bochaver – M: Prometey, 2005 – 312 s.

Revonsuo A. Psihologiya soznaniya. / Perevod s angliyskogo pod redaktsiey professora E.I. Nikolaevoy – SPb., 2013. – 610 c.

Sergeeva O.A. Psihologo-pedagogicheskie usloviya razvitiya avtonomii lichnosti v protsesse podgotovki studentov-psihologov: avtoref. dis. ... kand. filos. nauk. – Astrahan, 2007 – 22 s.

Frankl V. Chelovek v poiskah smyisla. / V. Frankl – M.: Progress, 1990. – 372 s.

Fromm E. Dusha cheloveka / E. Fromm . – M.: Respublika, 1992. – 429 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 259-266 (pdf)


УДК 159.923

Чиханцова О.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особливості прояву компонентів життєстійкості особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається феномен життєстійкості як цілісна система взаємовідносин зі світом, як необхідний ресурс, який може сприяти підвищенню фізичного і психічного здоровʼя людини, успішної адаптації в стресових ситуаціях повʼязаної з самореалізацією та самоствердженням.

Інакше кажучи, життєстійкість можна вважати аналогом життєвої сили людини, яка відображає міру подолання нею певних життєвих обставин, самої себе, а також міру докладених зусиль, працюючи над собою, і над обставинами свого життя.

На нашу думку, в якості однієї з властивостей, що створює основу для формування життєстійкості, можна розглядати особистісний потенціал особистості. Дане припущення спирається на ряд теоретичних положень, які відображають сутність життєстійкості, особливості її структури і функції.

Можна стверджувати, що для кожної людини існує свій власний життєвий світ, опосередкований смислами і цінностями, в контексті якого людина здійснює свій вибір, приймає рішення, вибудовує своє життя. Кожна життєва ситуація ставить людині умови для виживання, адаптації, самореалізації та ін. Спираючись на свої смисли, цінності, значущі установки, людина робить певний вибір, перебуваючи у певній діяльності, що визначається вчинком.

Розглядаючи феномен життєстійкості, варто зазначити, що це є комплексна категорія психології особистості, яка охоплює феноменологію становлення особистості та базових життєвих установок, її адаптаційний потенціал та поведінкові стратегії долання стресових ситуацій та екзистенційної тривоги.

Ключові слова: життєстійкість особистості, компоненти життєстійкості, цінності.

References transliterated

Aleksandrova L.A. K osmysleniyu ponyatiya «zhiznestojkost' lichnosti» v kontekste problematiki psihologii sposobnostej / L.A. Aleksandrova // Psihologiya sposobnostej; sovremennoe sostoyanie i perspektivy issledovanij: materialy nauchnoj konferencii, posvyashchennoj pamyati V.N. Druzhinina. M.: «Institut psihologii RAN», 2005. C. 16-22.

Leont'ev D.A. Lichnostnoe v lichnosti: lichnostnyj potencial kak osnova samodeterminacii // Uchenye zapiski kafedry obshchej psihologii MGU im. M.V.Lomonosova. Vyp. 1 / Pod red. B.S.Bratusya, D.A.Leont'eva. M.: Smysl, 2002. S. 56-65.

Leont'ev D.A. Opyt strukturnoj diagnostiki lichnostnogo potenciala / D.A. Leont'ev, E.YU. Mandrikova, E.N. Osin, A.V. Plotnikova, E.I. Rasskazova // Psihologicheskaya diagnostika, 2007. № 1. C. 8-31.

Leont'ev D.A. Test zhiznestojkosti. / Leont'ev D.A., Rasskazova E.I. – Moskva : Smysl, 2006. – 63 s.

Libina, A.V., Libin, A.V. Reakciya na stress – zashchita ili sovladanie? / Differencial'naya psihologiya. Moskva, Smysl Per Se, 2000. – 549 s.

Psihologo-pedagogіchnі osnovi procesu samotvorennya osobistostі: monografіya / L.Z. Serdyuk, T.M. YAblons'ka, І.V. Danilyuk, O.І. Pen'kova, N.V. Volodars'ka [ta іn.] ; za red. L.Z. Serdyuk. – K.: Pedagogіchna dumka, 2015. – 197 s.

Tillih, P. Muzhestvo byt' // Izbrannoe. Teologiya kul'tury. – M. : YUrist, 1995. – S. 7-132.

Titarenko T.M. ZHittєstіjkіst' osobistostі: socіal'na neobhіdnіst' ta bezpeka: [navch. posіb.] / T. M. Titarenko, T. O. Larіna. – K.: Marich, 2009. – 76 s.

Fominova A.N. ZHiznestojkost' lichnosti. / A.N. Fominova. – Moskva : MPGU, Prometej, 2012. – 121 s.

SHevelenkova T. Psihologicheskoe blagopoluchie lichnosti / T. SHevelenkova, T. Fesenko // Psihologicheskaya diagnostika, 2005. №3, C. 95-121.

Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control // N.Y.: W. H. Freeman & Co, 1997. – 604 p.

Bartone P.T. Test-retest reliability of the dispositional resilience scale- 15, a brief hardiness scale // Psychological Rep., 2007. – P. 943-944.

Besharat M.A. Relationship between hardiness and interpersonal problems / M.A. Besharat // Journal of Psychological studies. – 2009. – № 5(4) – S. 25-32.

Evan D.R. Personality, marital, and occupational factors associated with quality of life / D. Evan, J. Pellizzari, B. Culbert, M. Metzen // Journal of Clinical Psychology, 1993. Vol. 49, 4, P. 477-485.

Florian V., Mikulincer M., Taubman O. Does hardiness contribute to mental health during a stressful real-life situation? The roles of appraisal and coping // Journal of Personality and Social Psychology, 1995. Vol. 68, 4, P. 687-695.

Schwarzer R., Jerusalem M. Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, M. Johnston // Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs. Windsor, UK: NFER-NELSON, 1995. – P. 35-37.

Khoshaba D., Maddi S. Early Antecedents of Hardiness // Consulting Psychology Journal. – Spring, 1999. – Vol. 51. – N 2. – P. 106-117.

Kobasa S.C. Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness // Journal of Personality and Social Psychology, 1979. – Vol. 37. P. 1-11.

Kobasa S.C., Maddi S.R., Kahn S. Hardiness and health: A prospective study of Personality and Social Psychology, 1982. – Vol.42. P. 168-177.

Maddi S. Hardiness: An Operationalization of Existential Courage // Journal of Humanistic Psychology, 2004. Vol. 44. No. 3. P. 279-298.

Maddi S. Hardiness and Mental Health / S. Maddi & D. Khoshaba // Journal of Personality Assessment, 1994. – Vol. 63. – № 2. – P. 26- 274.

Maddi S. The Personality Construct of Hardiness. Relationships With the Construction of Existential Meaning in Life / S. Maddi, D. Khoshaba, R Harvey, M Fazel // Journal of Humanistic Psychology, 2010. Vol. 51, 3. P. 369-388.

Peterson C., Seligman M.E.P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification // Washington, DC, US: American Psychological Association; New York, NY, US: Oxford University Press., 2004. – P. 3-32.

Rush M.C., Schoael W.A., Barnard S.M. Psychological resiliency in the public sector: ‘Hardiness’ and pressure for change // Journal of Vocational Behavior, 1995. Vol. 46(1), P. 17 39.

Ryff C. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and Social Psychology, 1995. –Vol. 69. – P. 719-727.

Seligman M.E.P., Csikszentmihalyi M. Positive psychology // American psychologist, 2000. – Vol. 55(1). P. 5-14.

Shepperd J., Kashani J. Stress to Health Outcomes in Adolescents // Journal of Personality, 1991. – P. 747-768.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 267-273 (pdf)


 

 

УДК: 159.938

Шамич О.М.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

Порівняльний аналіз рівня розвитку актуальних особистісних якостей у паралімпійців та здорових спортсменів

Мова статті: українська

Анотація: На основі здійсненого дослідження встановлено, що паралімпійці, відповідаючи за рівнем самоефективності нормативним значенням, практично не відрізняються за цим показником й від здорових спортсменів. Показники самоорганізації діяльності у паралімпійців та здорових спортсменів знаходяться приблизно на однаковому рівні, перевищуючи за більшістю з них нормативні значення, що свідчить про загальну тенденцію до підвищення рівня самоорганізації діяльності у осіб, які серйозно займаються спортом.

Не зважаючи на те, що показники загального рівня та складових психологічного благополуччя паралімпійців приблизно відповідають нормативним значенням, всі ці показники виявилися достовірно гіршими, ніж у здорових спортсменів. За обома показниками самодетермінації (шкали «автономії» та «самовираження») паралімпійців поступаються здоровим спортсменам, що, зважаючи на змістове наповнення цих показників, досить об’єктивно засвідчує наявність в паралімпійців нижчої здатності до контролю та вибору напряму власного життя, приймання рішень, що визначають його хід, прийняття на себе за це відповідальності, переживання власного життя як такого, що відповідає бажанням, потребам і цінностям. Перевищуючі нормативні значення за показниками життєстійкості, паралімпійці, однак, теж відчутно за ними поступаються здоровим спортсменам. Також паралімпійці істотно поступаються здоровим спортсменам і за рівнем вираженості всіх показників смисложиттєвих орієнтацій.

Ключові слова: самореалізація, особистість, паралімпійці, сприяння самореалізації.

References transliterated

Bojko G.M. Psihologo-pedagogіchnij suprovіd sportivnoї dіyal'nostі plavcіv іz porushennyami psiho-fіzichnogo rozvitku v paralіmpіjs'komu sportі : monografіya / G.M. Bojko. – Poltava : TOV ASMІ, 2012. – 360 s.

Kokun O.M. Opty`mizaciya adaptacijny`x mozhly`vostej lyudy`ny`: psy`xofiziologichny`j aspekt zabezpechennya diyal`nosti: Monografiya / O.M.Kokun. – K.: Milenium, 2004. – 265 s.

Kokun O.M. Psycholohija profesijnoho stanovlennia sučasnoho fachivcia: Monohrafija / O.M. Kokun. – K.: DP "Inform.-analit. ahenstvo", 2012. – 200 s.

Mar'yasova D.A. Psihicheskaya adaptaciya sportsmenov-invalidov s porazheniem oporno-dvigatel'nogo apparata : avtoref. diss... kand. med. nauk: 14.01.06; 14.03.11 / D.A. Mar'yasova. – M., 2013. – 25 s.

Maslov D. V. Zhenshchiny v paralimpijskom dvizhenii, shtrih k «psihologicheskomu portretu» / D. V. Maslov, A. A. Rudovskij // Materialy I Vserossijskogo kongressa «Medicina dlya sporta». – M., 2011. – S. 269-276.

Ovcharenko S.V. Planuvannia navchalno-trenuvalnoho protsesu futbolistiv-invalidiv z naslidkamy dytiachoho tserebralnoho paralichu v richnomu tsykli pidhotovky: Avtoref. dys... kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu: 24.00.01 / S.V. Ovcharenko ; Nats. un-t fiz. vykhovannia i sportu Ukrainy. – K., 2005. – 21 s.

Daďova K. Introduction to adapted physical activities / K. Daďova. – Prague: Charles University, 2007. - 82 p.

Ondrušova Z. Sport and doing sport s by the disabled posttraumatic return to life / Z. Ondrušova, R. Pitekova, M. Bardiovsky, Z. Galikova // Clinical Social Work. – 2013. – Vol. 4, № 2. – P. 65-70.

Semerjian T.Z. Disability in Sport and Exercise Psychology / T.Z. Semerjian // The cultural turn in sport psychology. Fitness Information Technology. – West Virginia: Fitness Information Technology, Inc., 2010. – P. 257 - 265.

Serdyuk L.Z. Psy`xologiya moty`vaciyi uchinnya majbutnix faxivciv: sy`stemno-sy`nergety`chny`j pidxid : [monografiya] / L.Z. Serdyuk. – K.: Universy`tet «Ukrayina», 2012. – 323 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 274-280 (pdf)


 

УДК: 159.942.3

Ятчук М.С.

Національна академія внутрішніх справ, Київ

Емпатія як критерій психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається емпатія як критерій психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Досліджено структуру емпатії працівників органів та установ виконання покарань та показано, що компоненти виражені у такій послідовності: здатність до проникнення в емпатії; раціональний канал емпатії; настанови, що підкріплюють емпатію; інтуїтивний канал емпатії; емоційний канал емпатії; ідентифікація в емпатії.

Встановлено, що серед працівників органів та установ виконання покарань не виявлено осіб з високим рівнем емпатії, а переважають особи з дуже низьким рівнем емпатії.

Запропоновано напрями підвищення рівня емпатії як критерію психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України: формування у працівників спрямованості на стан, проблеми, поведінку іншої людини (засудженого, колеги по службі тощо); розвиток здатності працівників органів та установ виконання покарань співчувати, співпереживати, допомагати іншим людям (засудженим, громадянам та ін.); формування здатності працівників передбачати поведінку іншої людини, за умов нестачі інформації про неї, спираючись на досвід, що міститься у підсвідомому; забезпечення формування такої установки, переконання, що сприяє відкритості раціонального, емоційного та інтуїтивного каналів емпатії у працівників органів та установ виконання покарань; розвиток уміння викликати довіру, відкритість та щирість у іншої людини (засудженого, колеги по службі тощо); формування уміння працівників органів та установ виконання покарань поставити себе на місце іншої людини та зрозуміти її почуття, внутрішній світ, поведінку.

Ключові слова: емпатія, структура емпатії, рівень емпатії, психологічна компетентність, професійна діяльність.

References transliterated

Zhuravlova L.P. Psykholohiia empatii: [monohr.] / L.P. Zhuravlova. – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2007. – 328 s.

Kushnirova T.V. Profesiino-psykholohichna pidhotovka pratsivnykiv DKVS shchodo neitralizatsii nehatyvnykh psykhichnykh staniv ta profilaktyky suitsydalnoi povedinky / T.V. Kushnirova– K.: «MP Lesia», 2014. – 60 s.

Moroz L.I. Profesijno-psyhologichnyj trening u stanovlenni osobystosti fahivcja (na prykladi pracivnykiv OVS): [monogr.] / L.I. Moroz. – Ivano-Frankivs’k: ZAT Nadvirn. druk., 2007. – 312 s.

Sakaliuk O.P. Empatiia yak sotsialno-psykholohichnyi fenomen / O.P. Sakaliuk // Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni ta istorychni nauky. – 2013. – Vyp. 110. – S. 147-153. – Rezhym dostupu:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_110_23.

Snitsa T. Osoblyvosti doslidzhennia formuvannia polikulturnoi kompetentnosti u maibutnikh ofitseriv prykordonnykiv / T. Snitsa // Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy : elektron. nauk. fakh. vyd. Seriia: Pedahohika. – 2016. – № 4. – Rezhym dostupu: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Chychuha M.M. Profilaktyka destruktyvnykh psykhichnykh staniv pratsivnykiv sotsialno-psykholohichnoi sluzhby ustanov vykonannia pokaran Ukrainy : dys. … kand. psykhol. nauk / Chychuha Maryna Mykhailivna. – Kh., 2016. – 265 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 281-287 (pdf)


 

 

УДК 159.953.2+952.3

Бахвалова А.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Порівняння показників мотивації студентів гуманітарного та природничонаукового напрямків навчання

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянута проблема зв’язку таких психологічних феноменів як мотивація та обдарованість, а також наведене дослідження, яке присвячене порівнянню показників мотивації студентів-гуманітаріїв (психологи) та представників природничонаукових (фізика, радіофізика) спеціальностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У дослідженні були використані тест «Рівень домагань особистості» В. Гербачевського та методика «Шкала академічної мотивації» Т.О. Гордеєвої (ШАМ). У результаті, були виявлені статистично значимі відмінності у мотивах уникнення, змагання та оцінки складності завдання (по тесту В. Гербачевського); а також у пізнавальній, інтроектованій та мотивації самоповаги (за методикою ШАМ).

Ключові слова: мотивація, обдарованість, студенти, гуманітарії, технарі, пізнавальний мотив, мотив уникнення, академічна мотивація.

References transliterated

Gordeeva T.O. Motivacionnye predposylki odarennosti: ot modeli Dzh. Renzulli k integrativnoj modeli motivacii [Elektronnyj resurs] / T.O. Gordeeva // Psihologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. – 2011. – № 1(15). URL: http://psystudy.ru

Volkova A.A. Issledovanie gendernyh osobennostej razvitiya socialnogo intellekta u studentov gumanitarnogo i tehnicheskogo profilya / A.A. Volkova // Pedagogika, pedagogicheskaya psihologiya i obrazovanie: sovremennye tendencii i evolyucionnyj opyt razvitiya: mezhdunar. nauchn. konf., 27-28 fev. 2013 g.: tezisy dokl. – Minsk, 2013. – S. 22-26.

Ibragimova E.N. Vnutrennyaya motivaciya lichnosti v razvitii odarennosti podrostkov / E.N. Ibragimova, L.M. Popov, E.A. Poluhina // Uchen. zap. Kazan. un-ta. Ser. Gumanit. nauki. – 2015. – №4. – S.183-188.

Oprosnik «Shkaly akademicheskoj motivacii» / T.O. Gordeeva, O.A. Sychyov, E.N. Osin // Psihol. zhurnal. – 2014. – T. 35. – № 5. – S. 98-109.

Pedagogika i psihologiya vysshej shkoly / pod red. M.V. Bulanova-Toporkova. – Rostov n/D, 2002. – 544 s.

Rajgorodskij D.Ya. Psihodiagnostika personala (Metodiki i testy): v 2 t. – T. 2. / D.Ya. Rajgorodskij. – M.: Bahrah-M, 2007. – S. 4-9.

Tolstyh E.M. Problemy aktivizacii i organizacii poznavatelnoj deyatelnosti studentov v medicinskom vuze / Elena Mihajlovna Tolstyh // Innovacii v nauke. – 2014. – № 39. – S. 153-157.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 288-295 (pdf)


 

 

УДК 159.92; 159.97

Гончарук О.В.

ТМО «Психіатрія», Київ

Особливості рефлексії здібностей у жінок із психічними розладами

Мова статті: українська

Анотація: В статті розкрито поняття рефлексії та рефлексивних здібностей, які виступають механізмом саморегуляції діяльності індивіда. У осіб з психічними розладами спостерігається порушення конструктивної функції рефлексії, зниження здатності до усвідомлення своїх смислових утворень та альтернативного мислення і зміни установок в разі необхідності. Рефлексивні здібності можна свідомо й цілеспрямовано розвивати. Психічний розлад можна розглядати як кризову життєву ситуацію, з якою людина не завжди може самостійно справитися, що часто призводить до дезадаптації. Результати, отримані в ході експериментально-психологічного дослідження свідчать про те, що в цілому жінки з психічними розладами є здатними рефлексувати свої професійні, комунікативні та творчі здібності. Разом з тим, у деяких досліджуваних спостерігається некритичність до свого стану, спотворення цінностей, мотивів та їх смислоутворювальної функції, труднощі із співвіднесенням реальних і бажаних вмінь та можливостей, зниження мотивації. Як наслідок, досліджувані не можуть цілеспрямовано формувати життєві цілі, визначати плани на майбутнє, що перешкоджає самореалізації, призводить до зниження якості життя. Психологічна допомога полягає у тому, щоб допомогти індивіду розвивати рефлексивні здібності, тобто навчитися відслідковувати прояви хвороби, усвідомлювати внутрішньо-особистісні зміни, що відбулися, прийняти новий образ Я, виявити актуалізовані та потенційні здібності, намітити життєві цілі та можливості для їхньої реалізації. Рефлексія дає змогу виявити адаптаційні ресурси та компенсаторні механізми, виробити адаптивні форми поведінки, релевантні новій життєвій ситуації. Результати дослідження можуть стати основою для розроблення теоретичної моделі розвитку здібностей як адаптаційного ресурсу, формування нових цінностей, які найбільшою мірою відповідатимуть особливостям особистості пацієнтів та їхній життєвій ситуації.

Ключові слова: рефлексія, рефлексивні здібності, адаптаційний ресурс, реадаптація, психічні розлади, психосоціальна реабілітація.

References transliterated

Zejgarnik B.V. Patopsihologija / B.V. Zejgarnik. – M.: Izdatel’stvo Jurajt, 2014. – 367 s.

Zdibnosti, tvorchist’, obdarovanist’: teorija, metodyka, rezul’taty doslidzhen’ / Red. V.O. Moljako, O.L. Muzyka. – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. – 320 s.

Karvasarskij B.D. Klinicheskaja psihologija / B.D. Karvasarskij. – Spb.: Piter, 2004. – 553 s.

Karpov A.V. Refleksivnost’ kak psihicheskoe svojstvo i metodika ee diagnostiki // Psihologicheskij zhurnal, 2003. – T. 24. – №5. – S. 45-57.

Karpov A.V. Psihologija metakognitivnyh processov lichnosti / A.V. Karpov, I.M. Skitjaeva. – M.: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2005. – 352 s.

Lefevr V.A. Refleksija / V.A. Lefevr. – M.: Kogito-centr, 2003. – 496 s.

Maksymenko S.D. Medychna psyhologija / S.D. Maksymenko, I.A. Koval’, K.S. Maksymenko, M.V. Papucha. – Vinnycja: Nova knyga, 2008. – 520 s.

MKB-10: Mezhdunarodnyj klassifikator boleznej 10-go peresmotra [Elektronnij resurs]. – 1999. – Rezhim dostupu: http://mkb-10.com

Olport G. Stanovlenie lichnosti / G. Olport. – M.: Smysl, 2002. – 464 s.

Najd’onov M.I. Formuvannja refleksyvnogo upravlinnja v organizacijah [Tekst]: dys. … dokt. psyh. nauk: / Najd’onov Myhajlo Ivanovych; NAPN Ukrai’ny, In-t psyhologii’ imeni G.S. Kostjuka. – K., 2010. – 434 s.

Nikolaeva V.V. O psihologicheskoj prirode aleksitimii [Elektronnij resurs] / V.V. Nikolaeva // Internet-zhurnal «Lomonosov», 4.11.2000. Rezhim dostupu:

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1155658

Psyhologichni zasady rozvytku obdarovanoi’ osobystosti v osvitn’omu seredovyshhi: metodychnyj posibnyk / O.L. Muzyka, D.K. Korol’ov, R.O. Semenova. – Kyi’v-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2015. – 146 s.

Rumjanceva T.V. Psihologicheskoe konsul’tirovanie: diagnostika otnoshenij v pare / T.V. Rumjanceva. – SPb.: Rech’, 2006. – 176 s.

Semenov I.N. Refleksija v organizacii tvorcheskogo myshlenija i samorazvitija lichnosti [Elektronnij resurs] / I.N.Semenov, S.Ju. Stepanov. – Rezhim dostupu:

http://voppsy.ru/issues/1983/832/832035.htm

Stepanov S.Ju. Psihologija refleksii: problemy i issledovanija [Elektronnij resurs] / S.Ju. Stepanov, I.N. Semenov. – Rezhim dostupu:

http://voppsy.ru/issues/1985/853/853031.htm

Holmogorova A.B. Integrativnaja psihoterapija rasstrojstv affektivnogo spektra / A.B. Holmogorova. – M.: ID «MEDPRAKTIKA-M», 2011. – 480 s.

Shadrikov V.D. Rol’ refleksii i refleksivnosti v razvitii sposobnostej uchashhihsja // Psihologija. Zhurnal vysshej shkoly jekonomiki. – 2012. – T.9. – №4. – S. 133-144.

Shhedrovickij G.P. Myshlenie. Ponimanie. Refleksija / G.P. Shhedrovickij. – M.: Nasledie MMK, 2005.

Jaspers K. Obshhaja psihopatologija / K. Jaspers. – M.: Praktika, 1997. – 1056 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 296-307 (pdf)


 

 

УДК: 159.938

Еверт О.В.

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, Київ

СПЕЦИФІКА НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ВПЛИВОМ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мова статті: українська

Анотація: Визначено специфіку негативних психічних станів військовослужбовців, що виникають під впливом екстремальних умов. Виділяється низка стадій зміни психічного стану військовослужбовців, які зазнали впливу екстремальних факторів: вітальних реакцій, гострого психоемоційного шоку з явищами над мобілізації, психологічної демобілізації, вирішення, первинного відновлення, відставлених реакцій.

Стресори, пов’язані із бойовими діями та військовими операціями, поділяються на фізичні (дим, хімічні сполуки, важко доступна місцевість, позбавлення сну; зневоднення; недоїдання тощо) та психічні (сенсорне перенавантаження або депривація, невизначеність, непередбачуваність, ізольованість, самотність, страх і загрози, спостереження за бойовими діями/мертвими тілами, акти вбивств тощо). Також бойові стресори можуть поділятися на специфічні та неспецифічні для бойової обстановки.

Екстремальні чинники бойової обстановки (які стають патогенними), сприяють зростанню психогенних розладів, істотно прискорюють їх формування, обтяжують перебіг, ускладнюють клініку грубими девіаціями поведінки. Основною реакцією військовослужбовця на бойові події є бойовий стрес, що включає всі різновиди психологічного та емоційного стресу й виникає як наслідок небезпек і вимог виконання бойових завдань та інших військових операцій. Інтенсивний бойовий стрес може призводити до бойової психічної травми У розвитку такої травми виділяють: гостру реакцію на стрес, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та хронічну зміну особистості.

Ключові слова: психічні стани, синдром посттравматичного стресового розладу, військовослужбовці, бойові травми, антитерористична операція.

References transliterated

Aleksandrovskiy Yu.A. Pogranichnyie psihicheskie rasstroystva: rukovodstvo dlya vrachey / Yu.A Aleksandrovskiy. – Rostov-na-Donu: Feniks, 1997. – 576 s.

Ekstremalna psykholohiia: pidruchnyk / za zah. red. O.V. Timchenka. K.: TOV «Avhust Treid», 2007. – 502 s.

Kokun O.M. Osoblyvosti nehatyvnykh psykhichnykh staniv viiskovosluzhbovtsiv, yaki berut uchat v ATO / O.M. Kokun, I.O. Pishko, N.S. Lozinska, O.V. Evert // Osobystisni ta sytuatyvni determinanty zdorovia: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Vinnytsia, 23-24 lystopada 2017 r.). – Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD», 2017. – S. 127-131.

Kotenev I.O. Oprosnik travmaticheskogo stressa dlya diagnostiki psihologicheskih posledstviy neseniya sluzhbyi sorudnikami OVD v ekstremalnyih usloviyah: metod. posob. / I.O. Kotenev. – M.: Akademiya MVD RF, 1996. – S. 3-27.

Osodlo V.I. Posttravmatychne zrostannia osobystosti uchasnykiv boiovykh dii: suchasnyi stan ta perspektyvy / V.I. Osodlo, D.S Zubovskyi // Ukrainskyi psykholohichnyi zhurnal. – 2017. – № 1. – S. 63-79.

Reshetnikov M.M. Psihologiya voynyi: ot lokalnoy do yadernoy. Prognozirovanie sostoyaniya, povedeniya i deyatelnosti lyudey. / M.M. Reshetnikov. – SPb.: Vostochno-Evropeskiy Institut Psihoanaliza, 2011. – 496 s.

Suchasnyi bii i yoho vplyv na psykhiku voiniv: informatsiinyi dovidnyk / [E.S. Lytvynenko ta in.]. – K.: HUROS Zbroinykh Syl Ukrainy, 2013. – 44 s.

Khmiliar O.F. Posttravmatychnyi stresovyi rozlad: osoblyvosti diahnostyky ta proiaviv u uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii / O.F. Khmiliar, D.S Zubovskyi // Tekhnolohii rozvytku intelektu. – 2016. – Vyp. 2. – № 3. – S. 137-154.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 308-314 (pdf)


 

УДК 159.9 (092) (477.84)

Загурська Е.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Духовні цінності в структурі здібностей літературно обдарованої особистості: погляди Д.М. Овсянико-Куликовського

Мова статті: українська

Анотація: Однією із важливих складових психології літературно обдарованої особистості, на думку Д.М. Овсянико-Куликовського, є духовність. Сучасні дослідники зазначають, що в систему цінностей, в контексті яких функціонує духовність, входять моральні та громадянські цінності, серед яких найважливіше місце посідають такі, як почуття патріотизму, ідентичності з національною спільнотою; глибоке усвідомлення ролі рідної мови у життєдіяльності нації, держави; відповідальність за долю нації тощо. Усі ці духовні цінності враховував Д.М. Овсянико-Куликовський в своїх дослідженнях літературно обдарованої особистості.

Моральне начало він розглядає як психічне явище, наголошуючи на його подвійній природі: індивідуальній та соціальній. Цінність обдарованої особистості тим більша, що її творчість призводить до прогресу не лише науки та мистецтва, а людства. Сутність поглядів Д. М. Овсянико-Куликовського на проблеми моралі можна виразити таким чином: мораль у своїй основі космічна, проте за спрямованістю – антропоцентрична. Складовими морального укладу обдарованої особистості є, на думку дослідника, глибока правдивість мислення, щирість пізнавальних процесів, прагнення, невблаганність категоричного імперативу моральності.

Особливості релігійності обдарованої особистості вчений розглядає також крізь призму національності, в деяких випадках ототожнюючи його з поняттям «крові» (Г. Гейне). Вчений залишив найбільше міркувань з приводу психологічних основ релігійності М.В. Гоголя, визначаючи письменника як натуру не лише релігійну, а й містичну.

Отже, питання ролі духовних цінностей для розвитку літературно обдарованої особистості стали вихідним пунктом міркувань вченого не про долю не лише культури, а й всього людства.

Ключові слова: духовність, моральність, психологія релігійності, літературно обдарована особистість, аперцепція, економія психічної енергії людини.

References transliterated

Vykhovannia dukhovnosti osobystosti: navchalno-metodychnyi posibnyk / [M.Y. Boryshevskyi, L.I. Pylypenko, O.I. Penkova ta in.]; za zah. red. M.Y. Boryshevskoho. – Kirovohrad: Imeks-LTD, 2013. – 104 s.

Krutous V. P. Estetyka y vremia. Knyha vzaymootrazhenyi / V. P. Krutous. – SPb.: Aleteiia, 2012. – 672 s.

Muzyka O.L. Dukhovnist obdarovanoi osobystosti: sub’iektno-tsinnisnyi pidkhid do doslidzhennia / O.L. Muzyka // Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – Tom IKh: Zahalna psykholohiia. Istorychna psykholohiia. Etnichna psykholohiia. Vypusk 9. – K.: Talkom, 2016. – S. 357-367.

Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. Voprosy psykholohyy tvorchestva: Pushkyn. Heine. Hete. Chekhov. K psykholohyy mysly y tvorchestva / D. N. Ovsianyko-Kulykovskyi. – M.: Knyzhnyi dom «LYBROKOM», 2009. – 301 s. (Yz nasledyia myrovoi psykholohyy).

Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. Hohol / D. N. Ovsianyko-Kulykovskyi // Sobranye sochynenyi. – T. 1. – SPb.: Yzdanye Y. L. Ovsianyko-Kulykovskoi, 1912. – 197 s.

Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. Y.S. Turhenev / D.N. Ovsianyko-Kulykovskyi // Sobr. sochynenyi: v 9 t. – T. 2. – SPb.: Obshchestvennaia polza: Prometei, 1909. – [3], 271, [1] s.

Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. Lyteraturno-krytycheskye raboty: v 2 t. / D.N. Ovsianyko-Kulykovskyi. – M.: Khudozhestvennaia lyteratura, 1989. – T. 1. – 542 s.

Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. Lyteraturno-krytycheskye raboty: v 2 t. / D.N. Ovsianyko-Kulykovskyi. – M.: Khudozhestvennaia lyteratura, 1989. – T. 2. – 526 s.

Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. O znachenyy nauchnoho yazykoznanyia dlia psykholohyy mysly / D.N. Ovsianyko-Kulykovskyi // Voprosy teoryy y psykholohyy tvorchestva / Yzd.-sostavytel B.A. Lezyn. – Kharkov, 1907. – S. 1-20.

Puankare A. Nauka y nravstvennost / A. Puankare // Voprosy teoryy y psykholohyy tvorchestva. – T.VII. – Kh., 1916. – C. 191-217.

Rainov T. «Psykholohyia tvorchestva» Ovsianyko-Kulykovskoho / T. Rainov // Voprosy teoryy y psykholohyy tvorchestva. – T.5. – Kh., 1914. – S. VIII – XVI.

Rybalka V.V. Slovnyk iz psykholohii ta pedahohiky obdarovanosti i talantu osobystosti: terminolohichnyi slovnyk / V.V. Rybalka // Kyiv, Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2016. – 424 s.

Sykorskyi Y.A. O psykholohycheskykh osnovakh natsyonalyzma / Y.A. Sykorskyi. – K.: Typohrafyia tovaryshchestva Y.N. Kushnerev y Ko, 1910. – 15 s.

Sukhykh S.Y. Psykholohycheskoe lyteraturovedenye D.N. Ovsianyko-Kulykovskoho. Yz lektsyi po ystoryy russkoho lyteraturovedenyia / S.Y. Sukhykh. – Nyzhnyi Novhorod: Yzdatelstvo «KyTyzdat», 2001. – 120 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 315-321 (pdf)


УДК: 159.9

Зеленська З.П.

Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», Київ

Розвиток комунікативної компетентності особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено аналіз наукових джерел із проблеми розвитку комунікативної компетентності. Проаналізовано й уточнено зміст понять «особистість», «розвиток особистості», «спілкування», «комунікація», «компетентність» і «комунікативна компетентність». Висвітлено сутність, структуру та шляхи розвитку комунікативної компетентності в особистості.

Розглянуто три основні складові спілкування: комунікативну, інтерактивну і перцептивну. Також спілкування може бути творчим і репродуктивним, глибоким і поверховим, маніпулятивним і суб'єктивним. Процес спілкування можна оцінювати за кількома критеріями, насамперед за ефективністю спілкування та мірою задоволення потреби у вияві своїх почуттів.

Комунікативна компетентність – це здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з оточуючими людьми, певна сукупність знань, умінь та навичок, що забезпечують ефективне спілкування, передбачають уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти й бути зрозумілим для партнера у процесі спілкування. Комунікативна компетентність містить інтегральні компоненти: пізнавальний, емоційний та поведінковий.

Розвиток комунікативної компетентності особистості передбачає як набуття знань, умінь та досвіду, так і корекцію, зміну тих форм спілкування, які вже склалися.

Ключові слова: особистість, розвиток особистості, спілкування, комунікація, комунікативна компетентність.

References transliterated

Andreeva G.M. Socialnaya psihologiya / G.M. Andreeva. – M.: Aspekt Press, 1996. – 376 s.

Vvedenie v prakticheskuyu socialnuyu psihologiyu / pod red. Yu.M. Zhukova, L.A. Petrovskoj, O.V. Solovevoj. – M.: Smysl, 1996. – S. 156.

Grigoreva T.G. Osnovy konstruktivnogo obsheniya. Hrestomatiya / T.G. Grigoreva, T.P. Usolceva. – Novosibirsk: Izd-vo Novosibirskogo universiteta; M.: Sovershenstvo. – M., 1997. – S. 100.

Gulenko V.V. Socionika dlya rukovoditelya / V.V. Gulenko, A.V. Molodcov. – K: MZUUP, 1993. – 128 s.

Zhukov Yu.M. Diagnostika i razvitie kompetentnosti v obshenii / Yu.M. Zhukov, L.A. Petrovskaya, P.V. Rastyaniikov – M., 1990. – S. 28.

Kollektiv. Lichnost. Obshenie: slovar socialno-psihologicheskih ponyatij / pod red. E.S. Kuzmina, V.E. Semenova. – L.: Lenizdat, 1987. – S. 37.

Korniiaka O.M. Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti osobystosti v suchasnomu sotsiokomunikatyvnomu prostori / O.M. Korniiaka // Materialy II Vseukrainskoho psykholohichnoho konhresu, prysviachenoho 110 richnytsi vid dnia narodzhennia H.S. Kostiuka (19-20 kvitnia 2010 roku). – S. 140-145.

Levi V. Iskusstvo byt soboj. Individualnaya psihotehnika / V. Levi. – M.: Prosveshenie, 1991. – 256 s.

Maksimenko S.D. Psihologiya uchinnya lyudini: genetiko-modelyuyuchij pidhid: monografiya / S.D. Maksimenko. – K.: Vidavnichij Dim «Slovo», 203. – 592 s.

Obshenie i optimizaciya sovmestnoj deyatelnosti / Pod red. G.M. Andreevoj. – M.: 1987. – 297 s.

Psihologiya. Slovar / Pod obsh. red. A.V. Petrovskogo, M.G. Yaroshevskogo. – M.: Politizdat, 1990. – 494 s.

Petrovskaya L.A. Kompetentnost v obshenii. Socialno-psihologicheskij trening / L.A. Petrovskaya. – M.: Izd-vo MGU, 1989. – 216 s.

Petrovskaya L.A. Teoreticheskie i metodicheskie problemy socialno-psihologicheskogo treninga / L.A. Petrovskaya. – M.: Izd-vo MGU, 1982. – 168 s.

Osnovy obshej psihologii / S.L. Rubinshtejn. – SPb.: Piter, 1998. – 720 s.

Suchasnij slovnik inozemnih sliv / Uklad. O.I. Skopenko, T.V. Cimbalyuk. – K.: Dovira, 2006. – 789 s.

Cukerman G.A. Psihologiya samorazvitiya / G.A. Cukerman, B.M. Masterov. – M.: Interpraks, 1995. – 288 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 322-329 (pdf)


УДК 159.922+159.943

Кузіна В.Д.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Модель взаємозв’язку перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглянуто психологічні особливості емпіричних показників перфекціонізму та професійної ідентичності особистості у дослідженнях українських та зарубіжних вчених. Показано роль професійних домагань, активної життєвої позиції, впевненості у власних силах, здатності успішно орієнтуватися у нових життєвих ситуаціях, готовності до ризику, очікувань від майбутнього і прагнень до реалізації мети, незалежності та орієнтації на власні стандарти, уявлень про діапазон власного потенціалу та результативності, задоволення від діяльності як показників розвитку нормального або патологічного перфекціонізму. Визначено значення уявлень про професію, про себе-професіонала й колег, самоставлення до себе як компетентного та авторитетного професіонала, сприйняття ставлення інших до себе-професіонала, цілісності професійного «Я-образу», самоповаги, професійної самооцінки, переживання професійної затребуваності для розвитку професійної ідентичності особистості офіцера. Розроблено модель взаємозв’язку перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера на основі цілісної системи критеріїв та показників. В основу моделі покладено взаємозв’язок показників перфекціонізму та професійної ідентичності за когнітивно-рефлексивним, суб’єктно-особистісним, операційно-регуляційним, результативно-діяльнісним критеріями.

Ключові слова: особистість, перфекціонізм, професійна ідентичність, офіцер, критерій, показник, модель.

References transliterated

Abulkhanova-Slavskaia, K.A. (1999). Psykholohyia y soznanye lychnosty [Psychology and consciousness of personality]. – Moskva-Voronezh [in Russian].

Blynova, O.Ie. (2013). Kryza identychnosti osobystosti u nestabilni periody rozvytku suspilstva [The crisis of identity in the unstable periods of the development of society]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu − Bulletin of Odessa National University, Vol. 18, 22, 30-38. [in Ukrainian].

Borysiuk, A.S. (2010). Profesiina identychnist medychnoho psykholoha: sotsialno-psykholohichnyi analiz [Professional identity of a medical psychologist: a socio-psychological analysis]. – Chernivtsi: Knyhy [in Ukrainian].

Borozdyna, L.V. (1986). Yssledovanye urovnia prytiazanyi [Investigation of the level of claims]. – Moscow: Yzd-vo Mosk. un-ta [in Russian].

Zolotareva, A.A. (2012). Perfektsyonyzm v strukture samorehuliatsyy lychnosty [Perfectionism in the structure of self-regulation of personality]. Psykholohyia y Psykhotekhnyka – Psychology and Psychotechnics, Vol. 42, 3, 59-68 [in Russian].

Ylyn, E.P. (2011). Rabota y lychnost. Trudoholyzm, perfektsyonyzm, len [Work and personality. Workaholism, perfectionism, laziness]. – SPb.: Pyter [in Russian].

Kaminska, S.V. (2016). Sotsialno-psykholohichni chynnyky profesiinoi marhinalnosti vypusknykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Socio-psychological factors of professional marginality of graduates of higher educational institutions]. Candidate’s thesis. Kherson [in Ukrainian].

Loza, O.O. (2015). Osoblyvosti perfektsionizmu yak osobystisnoi rysy derzhavnykh sluzhbovtsiv [Features of perfectionism as a personal trait of civil servants]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Petrovskyi, A.V. (Eds.). (1990). Psychological dictionary. – Moscow: Polytyzdat.

Shapar, V.B. (Eds.). (2009). Psykholohichnyi tlumachnyi slovnyk naisuchasnishykh terminiv [Psychological explanatory dictionary of the most modern terms]. – Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Radzimovska, O.V. (2017). Psykholohichni chynnyky rozvytku profesiinoi identychnosti uchniv profesiino – tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Psychological factors of development of professional identity of students of vocational schools]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Bilodid, I.K. (Eds.). (1971). Dictionary of the Ukrainian language (Vols. 1-11, 2). – Kyiv: Nauk. dumka

Tytarenko, T.M. (2004). Zhyttievi domahannia osobystosti: fenomenolohichnyi ta strukturno-funktsionalnyi pidkhody [Life-affirming personality: phenomenological and structural-functional approaches]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and Society, Vol. 4, 128-145 [in Ukrainian].

Kharytonova, E.V. (2010). Oprosnyk «Professyonalnaia vostrebovannost lychnosty» (PVL) [The questionnaire «Professional Demand for Personality» (PDP)]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota – Practical Psychology and Social Work, Vol. 7, 45-57 [in Russian].

Cheremnykh, K.O. (2007). Profesiinyi vymir samozdiisnennia osobystosti [Professional dimension self-realization of personality]. Nauk. stud. iz sots. ta polit. psykhol. – Scientific studies on social and political psychology, Vol. 16, 19, 330-336 [in Ukrainian].

Shneider, L.B. (2004). Professyonalnaia ydentychnost: teoryia, eksperyment, trenynh [Professional identity: theory, experiment, training]. – Moscow: MSPY; Voronezh: MODЕK [in Russian].

Frost, R. et al. (1993). A comparison of two measures of perfectionism. Pers. Individ. Differences. Vol. 14, 119-126.

Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology. Vol. 15, 27-33.

Mael, F. & Ashforth, B. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior. Vol. 13, 2, 103-123.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 330-338 (pdf)


 

 

УДК 159.923.2

Курбатова А.О.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

Ціннісно-смислова регуляція професійного самовизначення особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкривається ціннісно-смислова сфера як центральне утворення особистості, що впливає на її поведінку в кожній конкретній ситуації і визначає загальну спрямованість її життя, допомагаючи осмислювати своє існування, навколишні явища та світ в цілому. Обґрунтовано, що ціннісно-смислова сфера – це динамічна функціональна система, що формує смисли та цілі життєдіяльності людини і регулює способи їх досягнення.

Показано, що успішність професійного самовизначення залежить від зв’язку системи особистісних смислів, цінностей з вибором професійної діяльності. У цьому випадку суб’єктивні цінності людини поєднуються з пріоритетами, цінностями, специфікою професійної діяльності, утворюючи ціннісно-смислову єдність.

Ключові слова: професійне самовизначення, ціннісно-смислова сфера, система особистісних смислів, професійні плани, самореабілітація, самокорекція, самокомпенсація.

References transliterated

Abul`xanova-Slavskaya, K.A. Razvy`ty`e ly`chnosty` v processe zhy`znedeyatel`nosty` / K.A. Abul`xanova-Slavskaya // Psy`xology`ya formy`rovany`ya y` razvy`ty`ya ly`chnosty`. – M. : Nauka, 1981. – S. 19-45.

Asmolov, A. G. Psy`xology`ya ly`chnosty`: kul`turno-y`story`cheskoe pony`many`e razvy`ty`ya cheloveka / A. G. Asmolov. – 3–e y`zd., y`spr. y` dop. – M. : Smыsl : Y`zdatel`sky`j Centr «Akademy`ya», 2007. – 528 s.

Bozhovy`ch, L.Y`. Problemы formy`rovany`ya ly`chnosty` / L.Y`. Bozhovy`ch. – Moskva-Voronezh : Znany`e, 1997. – 356 s.

Bratus`, B.S. K y`zucheny`yu smыslovoj sferы ly`chnosty` / B. S. Bratus` // Vestny`k Mosk. Un-ta. Ser. 14. Psy`xology`ya. – 1981. –# 2. – S. 46-56.

Vasy`lyuk, F.E. Psy`xotexny`ka vыbora / F. E. Vasy`lyuk // Psy`xology`ya s chelovechesky`m ly`czom: gumany`sty`cheskaya perspekty`va v postsovetskoj psy`xology`y` [pod red. D.A. Leont`eva, V. G. Shhur]. – M. : Smыsl, 1997. – S.284-314.

Volochkov, A.A. Cennostnaya napravlennost` ly`chnosty` kak vыrazheny`e smыsloobrazuyushhej akty`vnosty` /A.A.. Volochkov // Psy`xology`chesky`j zhurnal. – № 2, 2004. – S.17-26.

Galyan, O.I. Moty`vacijno-cinnisny`j komponent profesijnogo vy`boru majbutnix psy`xologiv na etapi optaciyi / O.I. Galyan, I.M. Galyan //Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo derzhavnogo universy`tetu vnutrishnix sprav. № 1, 2012. – S.122-130.

Kly`mov, E. A. Psy`xology`ya professy`onala / E. A. Kly`mov. – M.: Y`zd-vo "Y`nsty`tut prakty`cheskoj psy`xology`y`"; Voronezh : NPO "MODЭK". – 1996. – 400 s.

Leont`ev, D. A. Ot y`nsty`nktov – k vыboru, smыslu y` samoregulyacy`y`: psy`xology`ya moty`vacy`y` vchera, segodnya y` zavtra / D. A. Leont`ev // Sovremennaya psy`xology`ya moty`vacy`y` / pod red. D. A. Leont`eva. – M. : Smыsl, 2002. – S. 4-12.

Maksy`mchuk, N.P. Psy`xologichni osnovy` stanovlennya cinnisny`x oriyentacij majbutn`ogo vchy`telya v procesi profesijnoyi pidgotovky`: avtoref. dy`s...kand. psy`xol. nauk : 19.00.07. / N.P. Maksy`mchuk. –K.: Nacional`ny`j pedagogichny`j universy`tet imeni M.P. Dragomanova. – 2000. –17 s.

Marty`nyuk, O.B. (2006). Fomuvannya profesijny`x cinnisny`x oriyentacij majbutnix uchy`teliv u procesi vy`vchennya psy`xologichny`x dy`scy`plin: avtoref. dy`s...kand. psy`xol. nauk : 19.00.07. / O.B. Marty`nyuk. –K.: Insty`tut pedagogiky` i psy`xologiyi profesijnoyi osvity` APN Ukrayiny`. – 2006. –16 s.

Sardzhveladze, N.Y`. Ly`chnost` y` ee vzay`modejstvy`e s socy`al`noj sredoj / N.Y`. Sardzhveladze. – Tby`ly`sy` : «Meczny`ereba», 1989. – 206 s.

Serdyuk, L.Z. Psy`xologichni osobly`vosti profesijnogo samovy`znachennya starshoklasny`kiv / L. Z. Serdyuk // Osvita regionu. – №1, 2011. – K.:Universy`tet «Ukrayina». – S. 277-280.

Serdyuk, L. Z. Psy`xologiya moty`vaciyi uchinnya majbutnix faxivciv: sy`stemno-sy`nergety`chny`j pidxid : [monografiya] / L. Z. Serdyuk. – K.: Universy`tet «Ukrayina», 2012. – 323 s.

Seruj, A.V. Cennostno-smыslovaya sfera ly`chnosty` / A.V. Seruj, M.S. Yany`czky`j. – Kemerovo: Kemerovsky`j gosudarstvennыj uny`versy`tet, 1999 – 92 s.

Ty`tarenko, T. M. Zhy`ttyevy`j svit osoby`stosti : u mezhax i za mezhamy` budennosti / T.M. Ty`tarenko. – K. : Ly`bid`, 2003. – 376 s.

Fy`ly`povy`ch, E.Y`. Kry`zy`s professy`onal`nogo vыbora studentov-psy`xologov na nachal`nom эtape obucheny`ya y` uslovy`ya ego preodoleny`ya: : avtoref. dy`s.na soy`sk. nauch. stepeny` kand. psy`xol. nauk: specz. 19.00.01. E.Y`. Fy`ly`povy`ch – Stavropol`, 2009. – 18 s.

Chudnovsky`j, V.Э. Stanovleny`e ly`chnosty` y` problema smыsla zhy`zny` / V.Э. Chudnovsky`j. – M.: Y`zd-vo Moskovskogo psy`xologo-socy`al`nogo y`nsty`tuta; Voronezh : Y`zd-vo NPO «MODEK», 2006. – 768 s.

Эvny`na, K.Yu. Pozy`ty`vnыe fenomenы v cennostno-smыslovoj sfere ly`chnosty` // Sovremennыe problemы nauky` y` obrazovany`ya. – 2013. – № 2.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 339-347 (pdf)


 

 

УДК 159.9.01

Максьом К.В.

Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

Емоційний інтелект: основні концептуальні підходи та структурна модель соціально-психологічного феномену

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглянуто основні концептуальні підходи до визначення емоційного інтелекту як соціально-психологічного феномену в роботах зарубіжних і вітчизняних науковців. На основі аналізу історії становлення поняття виділено основні моделі емоційного інтелекту, що є актуальними на сьогодні: модель здібностей Дж. Мейєра і П. Селовея, модель Д. Гоулмана, модель Р. Бар-Она, модель Д.Люсіна, диспозиційна модель емоційного інтелекту і інформаційно-перероблювальна модель. Описано переваги і слабкі сторони виділених підходів і методів діагностики емоційного інтелекту, що на них ґрунтуються. На основі аналізу теоретичних і прикладних досягнень науковців в вивченні емоційного інтелекту запропонована структурна модель, яка поєднала в собі структурні компоненти емоційного інтелекту з їх функціональною направленістю. За результатами теоретичного дослідження проблеми концептуалізації емоційного інтелекту як соціально-психологічного феномену до даної функціональної структурної моделі включено когнітивний, афективний і конативний компоненти і описано форми прояву і функціональність кожного з них. Слід зауважити, що представлені структурні компоненти тісно взаємопов’язані між собою і окремий їх розвиток не дасть бажаних результатів. Але дана модель дозволяє підбирати комплекс вправ і їх послідовність для поступового розвитку потрібних здібностей і якостей. Всі три виділені структурні елементи виконують комунікативну функцію, що підкреслює значний вплив емоційного інтелекту саме на комунікативні навички особистості, що в свою чергу і сприяє успішності життєдіяльності людини в соціумі.

Ключові слова: емоційний інтелект, змішані моделі, модель здібностей, структурна модель, концептуалізація, когніції, емоції, методи вимірювання.

References transliterated

Mayer J.D. A new field guide to emotional intelligence. / J.D. Mayer // Emotional intelligence in everyday life. – 2006. – №2. P.3-26.

Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. Models of Emotional Intelligence // Sternberg R. Handbook of Intelligence. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. – P. 396-420.

Goulman D. Jemocional’nyj intellekt / D. Goulman. – M.: AST, 2008. – 478 s.

Nosenko E.L. Emocіjnij іntelekt jak forma projavu vazhlivoї skladovoї osobistіsnogo potencіalu – refleksivnoї svіdomostі / E.L. Nosenko // Vіsnik Dnіpropetrovs’kogo unіversitetu. Ser.: Pedagogіka і psihologіja. – 2012. – T. 20, vip. 18. – S. 116-122.

Sobchenko O.M. Zdіbnostі u strukturі emocіjnogo іntelektu jak faktor formuvannja osobistostі. / O.M. Sobchenko // Nauka. Relіgіja. Suspіl’stvo. – 2010. – №4. – S.85-87.

Jurkevich V.S. Problema jemocional’nogo intellekta / V.S. Jurkevich // Vestnik prakticheskoj psihologii obrazovanija. – 2005. – № 3(4). – S. 4-10.

 

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 348-355 (pdf)


 

УДК 159.98

Мельник О.В.

Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни, Черкаси

Використання метафоричних карт у психотерапевтичній роботі з учасниками АТО

Мова статті: українська

Анотація: Вивчення особливостей поведінки людини у кризових ситуаціях завжди були у центрі уваги науковців, проведено численні емпіричні розвідки окремих аспектів стресу, складних життєвих ситуацій, копінг-стратегії, постстресового відновлення. Однак попри поширеність й різномаїття досліджень у даній галузі, багато аспектів лишаються недостатньо висвітленими, зокрема це стосується й ефективних метод психологічної реабілітації учасників бойових дій. Доведено, що усвідомлення людиною наявності засобів допомоги у скрутному для неї становищі й наявність навичок оперування якомога більшою кількістю таких засобів сприяє посиленню відчуття контрольованості ситуації і, внаслідок цього, більш ефективному подоланню проблем, що постають перед особистістю у складній ситуації.

За нашими спостереженнями, травматична подія в учасників бойових дій на Сході України рідко буває одна. Дуже часто військовослужбовці називають декілька травматичних подій, а отже мова йде про бойову політравматизацію. За результатами емпіричного дослідження нами встановлено, що більшість учасників АТО характеризуються вираженими інтрузіями, симптомами уникнення і помірним рівнем посттравматичного зростання.

Задля соціальної адаптації у повоєнному житті учасники АТО повинні включити травматичні переживання у власний світогляд, не заперечувати їх, а вважати частиною отриманого життєвого досвіду, акцентувати увагу не на негативних аспектах, а на позитивному впливі на подальше життя як в умовах бойових дій, так і після їх закінчення. Саме з цією метою на основі малюнків учасників АТО розроблено набір метафоричних асоціативних карт «Адаптація», ефективність якого доведено статистично значущим зниженням вираженості симптомів ПТСР і підвищенням рівня посттравматичного зростання.

Ключові слова: Учасники АТО, ПТСР, психологічна допомога, адаптація, посттравматичне зростання, метафорично-асоціативні карти.

References transliterated

Mikhina I.M. (2003) Rozvytok tvorchykh zdibnostej doshkiljnykiv zasobamy terapevtychnoji metafory. Cand, Diss. [The preschoolers creative abilities development by the means of therapeutic metaphor]. Ivano-Frankivsjk, 23 p. (in Ukrainian).

Petrovskiy V.A. (1975) K psikhologii aktivnosti lichnosti [The psychology of personality activity]. Voprosy psikhologii. [Voprosy Psychologii], no. 3, pp. 26-38 (in Russian).

Rodzhers N., & Orlov A.B. (1995). Put k tselostnosti: cheloveko-tsentrirovannaya terapiya na osnove ekspressivnykh iskusstv [The Path to Integrity: Human-Centered Therapy Based on Expressive Arts]. Voprosy psikhologii [Voprosy Psychologii], no. 1, pp. 132-139 (in Russian).

Jungh K.Gh. (2016) Aion. Narysy shhodo symvoliky samosti [Aion. Essays on the symbols of self]. – Ljviv: Astroljabija, 432 p. (in Ukrainian).

Bisson, J.I. (2007). Post-traumatic stress disorder. Occupational medicine, 57(6), 399-403.

Van der Kolk, B.A., & Fisler, R. (1995). Dissociation and the fragmentary nature of traumatic memories: Overview and exploratory study. Journal of traumatic stress, 8(4), 505-525.

Vontress, C.E., & Jackson, M.L. (2004). Reactions to the multicultural counseling competencies debate. Journal of Mental Health Counseling, 26(1), 74-80.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 356-361 (pdf)


 

 

УДК 159.942

Могиляста С.М.

Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», Київ

Аналіз теоретичних підходів до дослідження емоційного інтелекту особистості

Мова статті: українська

Анотація: В статті висвітлюються аналіз теоретичних підходів до визначення поняття і дослідження емоційного інтелекту особистості. Розглянуто зарубіжні і вітчизняні теорії і моделі емоційного інтелекту.

У вітчизняній психології представлена ідея єдності афекту та інтелекту, визначено стійкий зв’язок між афективними та когнітивними процесами. Аналогом терміну «емоційний інтелект» вважається поняття «емоційного мислення». Дослідниками було: виявлено взаємозв’язок емоційного інтелекту з показниками адаптивності, прийняттям себе та інших, емоційним комфортом та негативний зв’язок із зовнішнім контролем; збагачено уявлення про міжособистісний компонент емоційного інтелекту; висунута ідея приналежності окремих суб’єктів до особливої соціальної обдарованості, яка виявляється через єдність інтелектуальних, емоційних і комунікативних здібностей і становить психологічну основу успішності їхньої комунікації з оточуючими.

Існує три загальних визначення емоційного інтелекту: як здатності діяти з внутрішнім середовищем своїх почуттів і бажань; як здатності розуміти відносини особистості, що репрезентується в емоціях, і керувати емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу і синтезу; як сукупності емоційних, особистих і соціальних здібностей, які впливають на загальну здатність ефективно справлятися з вимогами і тиском навколишнього середовища.

Тобто, психологічна наука об’єднує під терміном «емоційний інтелект» знання та вміння людини розуміти та контролювати власні емоції, емоції інших, розбиратися у власних почуттях та почуттях інших.

Ключові слова: інтелект, емоція, емоційний інтелект (EQ), теорії емоційного інтелекту, моделі емоційного інтелекту.

References transliterated

Andreeva I.N. Jemocional’nyj intellekt kak fenomen sovremennoj psihologii / Irina Nikolaevna Andreeva. – Novopolock: PGU, 2011. – 388 s.

Andreeva I.N. Ob istorii razvitija ponjatija «Jemocional’nyj intellekt» / Irina Nikolaevna Andreeva // Voprosy psihologii. – 2008. – № 5. – S 83-95.

Brushlinskij A.V. Psihologija sub’ekta v izmenjajushhemsja obshhestve / Andrej Vladimirovich Brushlinskij // Psihologicheskij zhurnal. – 1997. – T. 18. – № 2. – S. 18-32.

Goulman D. Jemocional’noe liderstvo: Iskusstvo upravlenija ljud’mi na osnove jemocional’nogo intellekta / Djeniel Goulman, Richard Bojacis, Jenni Makki; [per. s angl.]. – M.: Al’pina Biznes Buks, 2005. – 301 s.

Garskova G.G. Vvedennja ponjattja «emocіjnij іntelekt» u psihologіchnu teorіju // Tez. nauk.-prakt. konf. «Anan’їvs’kij chitannja». SPb.: Izd-vo SPb. un-tu, 1999. – S. 25-26.

Gladkih A.G. Jemocional’nyj intellekt molodyh ljudej, uroven’ ih adaptivnosti i stepen’ socializacii / A.G. Gladkih // Psihologija XXI veka: tez. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. stud. i aspirantov, Sankt-Peterburg, 20–22 apr. 2006 g.; pod red. B.V. Chesnokova. – SPb.: Izd-vo Sankt-Peterb. un-ta, 2006. – S. 362-364.

Druzhinіn V.N. Metaforichnі modelі іntelektu / V.N. Druzhinin // Psihol. zhurn. 1999. – T. 20. –№ 6. – S. 44-52.

Desjat’ navichok, shho vrjatujut’ kar’єru v 2020-mu [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: http://studway.com.ua/10-navichok/

Zdojma A.M. Rozvitok emocіjnogo іntelektu jak skladovoї suchasnogo menedzhmentu [Elektronnij resurs] – Rezhim dostupu: https://www.ar25.org/article/rozvytok-emociynogo-intelektu-yak-skladovoyi-suchasnogo-menedzhmentu.html

Ljusin D.V. Suchasnі ujavlennja pro emocіjnij іntelekt / Pod red. D.V. Ljusina, D.V. Ushakova // Socіal’nij іntelekt: Teorіja, vimіr, doslіdzhennja. – M:. Іnstitut psihologії RAN, 2004. – S.29-36.

Nosenko E.L. Emocijnij intelekt: konceptualizacija fenomenu, osnovni funkcii: monogr. / E.L. Nosenko, N.V. Kovriga. – K.: Vishha shkola, 2003. – 126 s.

Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psihologii: v 2 t. / Sergej Leonidovich Rubinshtejn. – M.: Pedagogika. – T. 2. – 1989. – 328 s.

Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory / R. Bar-On / J.D.A. Parker (eds.) // Handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. – P. 363-388.

Buck R. Motivation emotion and cognition: A developmental-interactionist view / R. Buck / Strongman K.T. (ed.) // International review of studies on emotion. – Chichester: Wiley, 1991. – V.1. – P. 101-142.

Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligence / Howard Gardner. – New York: Basic Books, 2011. – 528 p.

Mayer J.D. A field guide to emotional intelligence / J.D. Mayer; in J.P. Ciarrochi, J.P. Forgas, J.D. Mayer (Eds) // Emotional intelligence in everyday life. Philadelphia. – P.A.: Psychology Press. – 2001. – P. 3-24.

Mayer J.D., Salovey P. Emotional intelligence? 2005. [Elektronnij resurs] – Mode of access: http://www.unh.edu/emotional_intelligence/

Sifneos P.E. Problems of psychotherapy of patients with alexithymic characteristics and physical disease / Peter Emmanuel Sifneos // Psychother. Psychosom. – 1975. – Vol. 26. – P. 65-70.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 362-369 (pdf)


 

 

УДК 159.938

Павленко Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Відмінності розвитку комунікативної сфери у дівчат та хлопців підліткового віку

Мова статті: українська

Анотація: В статі визначені особистісні якості підлітка, які можуть виступати як внутрішні чинники розвитку комунікативної сфери, а також проаналізовано їх вплив окремо у дівчат та хлопців. Порівняння середніх за критерієм Стьюдента та кореляційний аналіз дозволили визначити спільні та відмінні риси в розвитку комунікативної сфери підлітків. Було виявлено, що особистісні якості можуть як позитивно, так і негативно впливати на розвиток комунікативних властивостей. В результаті визначено ряд внутрішніх чинників, працюючи з якими можна сприяти розвитку комунікативних здібностей підлітка. Врахування гендерних відмінностей у розвитку комунікативної сфери даного віку дозволить створювати більш якісні програму розвитку та становлення особистості.

Ключові слова: підлітковий вік, комунікативні властивості, кореляційний аналіз, комунікація, підліток, особистісні якості.

References transliterated

Volkov B.S., Volkova N.V. PsihologIya spіlkuvannya v dityachomu vіtsі/ B.S. Volkov, N.V. Volkova. – SPb.: Piter, 2008. – 272 s.

Hlushko L.O. Chynnyky formuvannia vpevnenosti u sobi v shkoliariv pidlitkovoho viku / L.O. Hlushko // Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. – K. – № 14. – 2012. – S. 103-112.

Zakharchuk N.V. Problema kultury ta mizhkulturnoi komunikatsii u filosofo-sotsiolohichnomu aspekti/ N.V. Zakharchuk // VISNYK NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. – Vyp. 3. – 2008. – S. 174-177.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 370-379 (pdf)


 

 

УДК 159.955.2

Панасенко М.Ю.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

Теоретичні засади розвитку творчого мислення школярів за допомогою мовно-лінгвістичних ігор

Мова статті: українська

Анотація: Стаття присвячена аналізу проблеми розвитку творчого мислення підлітків у процесі вивчення іноземної мови. Досліджується питання використання можливостей лінгвістичної гри як засобу розвитку інтелекту та творчого мислення. Розглядаються методи розвитку художньо-творчих та креативних інтелектуальних здібностей дитини.

Був зроблений висновок, що розвинути художньо-творчі та креативні інтелектуальні здібності дитини можна, навчаючи методам конструювання нових образів та метафор на підґрунті вивчення пареміологічних словосполучень, а також розвиваючи гнучкість мислення, аналітичні та синтетичні розумові операції. Також велика увага приділена й іншим методам розвитку й проблематизації процесу учіння. Особливе місце приділяється такому засобу розвитку мислення як іншомовні паремії - прислів’я, притча, народний фольклор, байка, художній образ, порівняння, метафора тощо. Це прекрасний засіб для розвитку абстрактного мислення дитини, тому що для їхнього розуміння необхідно абстрагуватися від прямого значення слова. Також вони допомагають виробити узагальнений погляд на життєві та філософські проблеми людського буття.

Ефективним засобом розвитку творчого потенціалу учнів є спонтанна усна фантазія на уроці, продукування незвичайних ідей, каламбурів та неологізмів. З метою розвитку оригінальності мислення у процесі навчання застосовується також прийом очуження, розроблений М.Л. Смульсон. Серед методик розвитку творчого мислення ми використовували також такі, як прийом складання оповідань, метод тематичного малювання тощо. Всі ці методи і засоби використовуються з метою стимулювання у підлітків навчальної та пізнавальної активності на вищому творчому рівні.

Ключові слова: творче мислення, творчі здібності, мислення підлітків, креативність, узагальнення, аналіз, семантика, гра, лінгвістична гра.

References transliterated

Altshuller G.S. Algoritm izobreteniya / G.S. Altshuller. – M.: Mosk. rabochiy, 1973. – 296 s.

Bogin G.I. Model yazyikovoy lichnosti v ee otnoshenii k raznovidnostyam tekstov. / G.I. Bogin. – L.: Izd-vo Len.un-ta, 1984. – 271 s.

Belyanin V.P. Vvedenie v psiholingvistiku / V.P. Belyanin. – M.: CheRo, 2000. – 214 s.

Belyanin V.P. Osnovyi psiholingvisticheskoy diagnostiki. (Modeli mira v literature) / V.P. Belyanin. – M.: Trivola, 2000. – 126 s.

Vinnichenko N.A., Melnikova S.I. Problemno-kommunikativnyiy kurs po obucheniyu angliyskomu yazyiku / N.A. Vinnichenko, S.I. Melnikova: uchebn. posobie. – X.: Izd-vo «Folio», 1992. – 271 s.

Vinogradov V.V. O vzaimodeystvii leksiko-semanticheskih urovney s grammaticheskimi v strukture yazyika (Myisli o sovremennom russkom yazyike) / V.V. Vinogradov. – M.: Pedagogika, 1969. – 98 s.

Gvozdarev Yu.A. Funktsii frazeologizmov v russkoy rechi / Yu.A. Gvozdarev. – Rostov na Donu, 1989. – 112 s.

Hubenko O.V. Yak vykhovaty heniia, abo Investytsiia u Vashu dytynu. Dlia ditei vid 5 do 16 rokiv: Knyha dlia batkiv, ditei, pedahohiv i psykholohiv/ O.V. Hubenko. – Kyiv; Ternopil, 2012. – 132 s.

Hubenko O.V. Perestrukturuvannia yak vazhlyvyi mekhanizm tvorchosti ta nauchinnia // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota / O.V. Hubenko. – 2011. – №4. – S. 75-80.

Derkach L.M. Psykholohiia samokontroliu v protsesi zasvoiennia inozemnoi movy: monohrafiia / L.M. Derkach. – Dnipropetrovsk: Vyd-vo DDU, 1993. – 286 s.

Eyler G.V. Yazyik i lichnost / G.V. Eyler, I.L. Rapport. – HarkIv: Vid-vo «FolIo», 1991. – 116 s.

Karaulov Yu.N. Russkiy yazyik i yazyikovaya lichnost / Yu.N. Karaulov. – M.: Pedagogika, 1987. – 96 s.

Larionova L.I. Kulturno-psihologicheskie faktoryi razvitiya intellektualnoy odarennosti / L.I. Larionova. – M.: Izd-vo «Institut psihologi RAN», 2011. – 320 s.

Leontev A.A. Osnovyi psiholingvistiki / A.A. Leontev. – M.: Smyisl; SPb.: Lan, 2003. – 349 s.

Luriya A.R. Yazyik i soznanie / A.R. Luriya. – Rostov na Donu, 1998. – 223 s.

Muravytska M.P. Movna osobystist u konteksti psykholoho- i sotsiolinhvistychnykh problem / M.P. Muravytska // Movoznavstvo. – 1998. – № 6. – S.73-75.

Nikitina S.E. Yazyikovoe soznanie i samosoznanie lichnosti v narodnoykulture. Yazyik i lichnost / S.E. Nikitina. – M.: Prosveschenie, 1997. – 75 s.

Passov E.I. Kommunikativnyiy metod obucheniya inoyazyichnomu govoreniyu / E.I. Passov. – M.: Prosveschenie, 1991. – 81 s.

Rahmamkulova N.F. Rol yazyika kak sredstva obscheniya i faktora formirovaniya lichnosti / N.F. Rahmamakulova. – M.: Izd-vo Mosk-go un-ta., 1989. – 61 s.

Skurativskyi L.V. Do linhvodydaktyky, zoriientovanoi na formuvannia dukhovnoi movnoi osobystosti / L.V. Skurativskyi // Dyvoslovo. – 1997. – № 9. – S. 52-53.

Smulson M.L. Psykholohiia rozvytku intelektu: monohrafiia / M.L. Smulson. – K.: Nora-Druk, 2003. – 298 s.

Teliya V.N. Russkaya frazeologiya, ee razvitie i istochniki / V.N. Teliya. – M., 1996. – 98 s.

Carrol J.B. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. – Cambridge: The M. I. T. Press, 1951. – 234 р.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 380-387 (pdf)


 

 

УДК 159.923.2

Ремесник Н.Ю.

ООО «Українське рекрутингове агентство», Київ

Взаємозв'язок захисних механізмів та формування Я-концепції особистості

Мова статті: українська

Анотація: У статті визначено роль захисних механізмів особистості у формуванні її Я-концепції; визначено шляхи розвитку Я-концепції. На основі емпіричних досліджень було виявлено, що захисними механізмами психіки користуються в тій чи іншій мірі всі досліджувані, відмінності полягають виключно у виборі особистістю провідних захисних механізмів психіки. Встановлено, що захисний механізм - це нормальна властивість людської психіки і механізми психологічного захисту можна розглядати як регулятивну систему стабілізації особистості. Дані механізми використовуються в комплексі, що може говорити про так звану захисну поведінку або захисну стратегію. Також нами було встановлено, що менше, ніж 10% респондентів мають занижену самооцінку і 46% респондентів мають нестійку завищену самооцінку. Так як Я-концепція складається з безлічі складових, а самооцінка і самоставлення - одними із найважливіших її компонентів. Обґрунтовано, що для гармонійного розвитку Я-концепції особистості слід звернути увагу на формування адекватної самооцінки, на самоактуалізацію, самоприйняття і самоусвідомлення особистості. В такому разі формуються адаптивні захисні механізми особистості, які допомагатимуть її адаптації в складних життєвих ситуаціях.

Ключові слова: захисний механізм психіки, Я-концепція, формування Я- концепції, самооцінка, самоприйняття, самоусвідомлення.

References transliterated

Berns R. Razvitie Ya-Kontseptsii i vospitanie / R. Berns. – M.: «Progress», 1986. – 182 s.

Bern E. Transaktniy analiz i psihoterapiya / E. Bern. – SPb.: Bratstvo, 1992. – 224 s.

Bern E. Igryi, v kotoryie igrayut lyudi, psihologiya chelovecheskih vzaimootnosheniy / E. Bern. – Grove Press, 1961. – 164 s.

Granovskaya R.M. Elementyi prakticheskoy psihologii / R.M. Granovskaya. – L., 1988.

Granovskaya R.M., Nikolskaya I.M. Zaschita lichnosti: psihologicheskie mehanizmyi / R.M. Granovskaya, I.M. Nikolskaya. – SPb.: Znanie, 1999. – 352 s.

Karvasarskiy B.D. Psihoterapevticheskaya entsiklopediya / pod red. B.D. Karvasarskogo. – SPb.: Piter, 2002. – 1024 s.

Kobzeva A.V. Proyavlenie koping-povedeniya v yunosheskom vozraste / O.V. Kobzeva // Tolyatti: Vektor Nauki, TGU, 2011. – №3. – S.155-158.

Nikolskaya I.M., Granovskaya R.M. Psihologicheskaya zaschita u detey / I.M. Nikolskaya, R.M. Granovskaya. – SPb.: Rech, 2000. – 507 s.

Petrovskiy A.V. Psihologiya razvivayuscheysya lichnosti / Pod red. A.V. Petrovskogo. – M.: Pedagogika, 1987

Romanova E.S., Grebennikov L.R. Mehanizmyi psihologicheskoy zaschityi. Genezis, funktsionirovanie, diagnostika. / E.S. Romanova, L.R. Grebennikov. – Myitischi: Izd-vo «Talant», 1996. – 144 s.

Subbotina L.Yu. Psihologiya zaschitnogo povedeniya / L.Yu. Subbotina. – Yaroslavl: YarGU, 2006. – 220 s.

Suhomlinskiy V.O. Problemyi vospitaniya vsestoronne razvitoy lichnosti / V.O. Suhomlinskiy // Izbrannyie proizvedeniya: v 5-ti t. T. 1. – K.: Sovetskaya shkola, – 1976. – 206 s.

Freyd A. Psihologiya Ya i zaschitnyie mehanizmyi // A.Freyd. – M.: Pedagogika, 1993.

Freyd A. Vvedenie v detskiy psihoanaliz; Norma i patologiya detskogo razvitiya; «Ya» i mehanizmyi zaschityi: sbornik / A. Freyd. – Minsk: OOO «Popurri», 2004.

Freyd Z Psihopatologiya povsednevnoy zhizni / Z. Freyd // Psihologiya bessoznatelnogo. – M.: Prosveschenie, 1990. – 448s.

Hell L. Teorii lichnosti / L. Hell, D. Zigler. – SPb.: Piter, 2003. – 608 s.

Erikson E. Identichnost: yunost i krizis / Obsch. red. i predisl. A.V. Tolstyih. – M.: Progress, 1996.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 388-395 (pdf)


УДК 150.928

Сніжна М.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Вікові особливості внутрішніх конфліктів ціннісної сфери образотворчо обдарованих підлітків

Мова статті: українська

Анотація: В статті розглянуто вікові особливості аксіогенезу підлітків та особливості внутрішніх конфліктів ціннісної сфери образотворчо обдарованих підлітків. Найбільшу вагу для них мають цінності пізнання, саморозвитку і творчості, також вони відчувають особливо гостру потребу в дружніх стосунках. Проте їхні індивідуалістичні цінності самоствердження стають на заваді в реалізації потреби прийняття і щирого спілкування. Ці обдаровані підлітки надають перевагу розвитку, творчості, пізнанню, цікавій роботі, продуктивному життю, не зважаючи на шкоду своєму здоров’ю та сумніви щодо можливості матеріально забезпеченого життя. Встановлено, що головний внутрішній конфлікт образотворчо обдарованих підлітків зумовленим фрустрацією потреби в дружніх стосунках та любові. Дефіцит близьких стосунків обумовлений специфікою їхньої усамітненої та наполегливої праці а також конкурентними взаєминами у творчому середовищі, потребою у визнанні членами референтної групи і всього творчого навчального середовища – учнів та викладачів.

Ключові слова: образотворчо обдаровані підлітки, особистісні цінності, внутрішні конфлікти ціннісної сфери.

References transliterated

Bel's'ka N.A. Osoblivostі ta kharakter emotsіino-tsіnnіsnikh orієntatsіi starshoklasnikіv – chlenіv Maloї akademії nauk Ukraїni / N. A. Bel's'ka // Osvіta ta rozvitok obdarovanoї osobistostі. – № 9-10 (28-29). – K.: Іn-t obdarovanoї ditini NAPN Ukraїni, 2014. – C. 58-63.

Bogomolova M.A. Filosofsko-aksiologicheskie osnovaniya sovremennogo izobrazitel'nogo iskusstva / M. A. Bogomolova // Vestnik Chuvashskogo un-ta. – 2008. – № 1. – S. 350-354.

Zavgorodnya O.V. Psikhologіya khudozhn'o obdarovanoї osobistostі: gendernii aspekt / O.V. Zavgorodnya. – K.: Naukova dumka, 2007. – 63 s.

Zavgorodnya O.V. Osobistіsnі tsіnnostі ta metodi їkh doslіdzhennya / O.V. Zavgorodnya, L.O. Kurgans'ka. – K.: Mіlenіum, 2006. – 102 s.

Karpenko Z. S. Aksіologіchna psikhologіya osobistostі / Z. S. Karpenko. – Іvano-Frankіvs'k: Lіleya-NV, 2009. – 511 s.

Kaliteevskaya E.R. Smysl, adaptatsiya i samodeterminatsiya u podrostkov / Kaliteevskaya E.R., Leont'ev D. A., Osin E. N., Borodkina I. I. // Vopr. psikhol. – 2007. – № 2. – S. 68-79.

Muzika O.L. Tsіnnіsna vzaєmodіya yak chinnik rozvitku obdarovanoї osobistostі / O.L. Muzika // Aktual'nі problemi psikhologії: Zbіrnik naukovikh prats' Іnstitutu psikhologії іmenі G.S. Kostyuka NAPN Ukraїni. T.VІ: Psikhologіya obdarovanostі. – Vipusk 12. – Kiїv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. І. Franka, 2016. – S. 5-20.

Psikhodiagnostika tolerantnosti lichnosti: prakticheskoe posobie. / G.U. Soldatova, L.A. Shaigerova, T. Yu. Prokof'eva, OA. Kravtsova // Pod red. L. A. Shaigerovoi. – M.: Smysl, 2008. – 172 s.

Romanyuk L.V. Stanovlennya tsіnnostei osobistostі: kontseptual'na model' ta її metodologіchnii potentsіal / L. V. Romanyuk // Psikhologіya osobistostі. – 2013. – № 1 (4). – S. 138-148.

Fantalova E.B. Diagnostika i psikhoterapiya vnutrennego konflikta / E.B. Fantalova. – Samara: Izdatel'skii dom BAKhRAKh-M, 2001. – 128 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 396-402 (pdf)


 

 

УДК 159.923

Сторожук О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Теоретичний аналіз проблеми особливостей батьківського ставлення до дітей з розладами аутистичного спектра

Мова статті: українська

Анотація: У статті проводиться аналіз теоретико-методологічної проблематики дитячо-батьківських відносин у сім’ях які виховують дитину з аутистичним розладом. Проаналізовано науковий і методичний доробок вітчизняних та зарубіжних науковців з питань, що стоються особистості батьків, які виховують аутистичну дитину та подальшої діагностично-корекційної роботи з ними. Також описано, що постановка діагноз психічного розладу виявляється для батьків психотравмуючою подією. Батьки психічно хворої дитини, особливо матері, відчувають фрустрацію, почуття провини перед дитиною, часто змішане з почуттям ворожості і сорому. Стисло розглянуто клініко-психологічна картина порушень при розладах аутистичного спектра. Розкрито особливості материнського і батьківського ставлення до аутистичних дітей. Проаналізовано вплив специфіки особистісних особливостей матерів та батьків на батьківське ставлення до дитини з відхиленнями в інтелектуальному або поведінковому розвитку. Розглянуто проблему надання психологічної підтримки батькам. Репрезентовано стадії батьківського стресу, та основні принципи роботи психолога на кожному етапі психокорекційної роботи з сім’єю. Наводяться дані експериментального-психологічного дослідження, присвяченого вивченню переважаючих типів захисних механізмів, в поєднанні з певними особистісними якостями батьків та їх впливу на формування відповідних типів ставлення батьків до захворювання дитини.

Ключові слова: аутизм, батьківське ставлення, виховання, затримка мовленнєвого розвитку, затримка психічного розвитку, проблемна поведінка, захисні механізми, РАС, ЗПР.

References transliterated

Vysotina T.N. (2013). Osobennosti roditel’skogo otnosheniya k detyam s atipichnym autizmom [Peculiarities of parental attitude towards children with atypical autism] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psih. nauk : spec. 19.00.04 «Medichna psihologіya» / Vysotina T.N.. Sankt-Peterburg, 22 s. [in Russian].

Grosheva E.V. (2009). Otnoshenie roditelej k psihicheskomu rasstrojstvu u rebenka [The attitude of the parents to the child’s mental illness] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psih. nauk : spec. 19.00.04 «Medichna psihologіya» / Grosheva E. V.. Sankt-Peterburg, 24 s. [in Russian].

Gurovich I.YA. (2009). Psihosocial’naya terapiya i psihosocial’naya reabilitaciya v psihiatrii [Psychosocial therapy and psychosocial rehabilitation in psychiatry]. I.YA. Gurovich, A.B. Shmukler, YA.A. Storozhakova. Moskva: Medpraktika, 492 s. [in Russian].

Ejdemіllєr Je.G. (2008). Psihologija i psihoterapija sem’i [Psychology and psychotherapy of the family]. Je.G. Jejdemiller, V. Justickis.. Sankt-Peterburg: Piter, 672 s. [in Russian].

Krasil’nikova E.D. (2013). Funkcionirovanie semej, vospityvajushhih detej s razlichnymi variantami narushenija psihicheskogo razvitija [Functioning of families, bringing up children with different variants of mental development disorder] : avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. psih. nauk : spec. 19.00.04 «Medichna psihologіja». Sankt-Peterburg, 24 s. [in Russian].

Mamajchuk I.I. (2007). Pomoshh’ psihologa detjam s autizmom [Psychologist’s help to children with autism]. I.I. Mamajchuk. Sankt-Peterburg: Rech’, 288 s. [in Russian].

Charova O.B. (2003). Osobennosti materinskogo otnoshenija k detjam s narusheniem intellekta [Features of maternal attitude towards children with intellectual disabilities] : avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. psih. nauk : spec. 19.00.07 «Рedagogіchna psihologіja». Charova O. B., Kursk, 20 s. [in Russian].

Chumakova E.V. (1998). Psihologicheskaja zashhita lichnosti v sisteme detskoroditel’skogo vzaimodejstvija [Psychological protection of the personality in the system of child-child interaction] : dis. kand. psih. nauk : 19.00.11 «Psihologіja osobistostі». Chumakova E.V. Sankt-Peterburg, 184 s. [in Russian].

Shabanova E.V. (2013). Osobennosti sistemy detsko-roditel’skih i supruzheskih otnoshenij v sem’jah, vospityvajushhih rebenka s rasstrojstvom autisticheskogo spektra [Features of the system of child-parental and marital relations in families raising a child with autism spectrum disorder]. E.V. Shabanova. // Vestn. Sankt-Peterburgskogo un-ta.. №12. – S. 80-86. [in Russian].

Shipicyna L.M. (2012). Psihologija detej s narushenijami intellektual’nogo razvitija [Psychology of children with intellectual disabilities]. L. M. Shipicyna. Moskva: Akademija, 224 s. [in Russian].

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 403-412 (pdf)


 

 

УДК 159.923.2-057.875:614.252

Чекрижова М.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Динаміка самооцінки професійних умінь студентів у процесі здобуття медичної освіти

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються результати емпіричного дослідження особливостей самооцінки професійних умінь студентів, які здобувають вищу медичну освіту на різних етапах навчально-професійної підготовки. Встановлено, що диференційованість самооцінки професійних умінь та особливості їх змістової репрезентації у суб’єктивній картині здібностей залежить від курсу навчання та досвіду роботи в медичних закладах. Показано динаміку змісту самооцінки фахових умінь студентів-майбутніх лікарів: від окремих медичних маніпуляцій до діагностичних та лікувальних умінь. Виявлено, що у процесі фахової підготовки рівень самооцінки професійних умінь зростає як за індивідуальними самооцінними конструктами, так і за заданими. Виявлено, що студентам з високою академічною успішністю властивий вищий рівень самооцінки професійних умінь за індивідуальними конструктами, ніж студентам з низькою академічною успішністю. Проаналізовано гендерні відмінності в самооцінці професійних умінь студентів: з’ясовано, що юнки вище оцінюють рівень розвитку індивідуальних професійних умінь, ніж юнаки.

Ключові слова: професійні здібності, професійна самооцінка студентів, професійні уміння, професіоналізація студентів медичного закладу освіти.

References transliterated

Borysiuk A.S. Psykholohichni osoblyvosti profesiinoi diialnosti likaria / A.S. Borysiuk // Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny. – 2015. – № 4. – S. 117-120.

Boryshevskyi M.I. Osobystist u vymirakh samosvidomosti: monohrafiia / M.I. Boryshevskyi. – 2-e vyd. per., dop. – Sumy: Vydavnychyi budynok «Ellada», 2012. – 608 s.

Borozdina L.V. Sushhnost' samoocenki i ee sootnoshenie s Ja-koncepciej / L.V. Borozdina // Vestnik moskovskogo universiteta. Ser.14: Psihologija. – 2011. – № 1. – S. 54-65.

Vitenko I.S. Psykholohichni osnovy likuvalno-profilaktychnoi diialnosti ta pidhotovky likaria zahalnoi praktyky – simeinoho likaria: monohrafiia / Ivan Semenovych Vitenko. – Kh.: Zoloti storinky, 2002. – 388 s.

Zaharova A.V. Strukturno-dinamicheskaja model' samoocenki / A.V. Zaharova // Voprosy psihologii. – 1989. – №1. – S. 5-14.

Kokun O.M. Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia: monohrafiia / O.M. Kokun. – K.: DP «IAA», 2012. – 200 s.

Liubina L.A. Henderni osoblyvosti formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh likariv: avtoref. dys. na zdobuttia vch. stupenia kand. psykhol. nauk: 19.00.07 «Pedahohichna ta vikova psykholohiia» / L.A. Liubina. – Kyiv, 2015. – 23 s.

Medychna psykholohiia: pidruchnyk / S.D. Maksymenko, I.A. Koval, K.S. Maksymenko, M.V. Papucha; za red. akademika S.D. Maksymenka. – Vinnytsia: Nova knyha, 2008. – 520 s.

Mironova T. L. Struktura i razvitie professional'nogo samosoznanija : dis. … d-ra psihol. nauk : 19.00.03 / Tat'jana L'vovna Mironova. – M., 1999. – 436 s.

Ol'shanskij D.B. K analizu kognitivnoj samoocenki cheloveka // Problemy medicinskoj psihologii. M.: Izd-vo MGU, 1980. S. 62–78.

Platonov K.K. Kratkij slovar' sistemy psihologicheskih ponjatij / K. K. Platonov. – M.: Vyssh. shk., 1984. – 174 s.

Platonov K.K. Problemy sposobnostej / Konstantin Konstantinovich Platonov. – M.: Nauka, 1972. – 312 s.

Psykholohichnyi slovnyk / za red. chlena-korespondenta APN SRSR V.I. Voitka. – K.: Holovne vyd-vo vydavnychoho obiednannia «Vyshcha shkola», 1982. – 216 s.

Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / O.L. Muzyka, D.K. Korolov, R.O. Semenova ta in.; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – 146 s.

Smila N.V. Osoblyvosti psykholohichnoi hotovnosti maibutnoho likaria do profesiinoi diialnosti: avtoref. dys. na zdobuttia vch. stupenia kand. psykhol. nauk: 19.00.07 «Pedahohichna ta vikova psykholohiia» / N.V. Smila. – Kyiv, 2018. – 22 s.

Filonenko M.M. Psykholohiia osobystisnoho stanovlennia maibutnoho likaria: monohrafiia / M.M. Filonenko. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2015. – 332 s.

Tsinnisna determinatsiia stanovlennia obdarovanoi osobystosti: monohrafiia / [O.L. Muzyka, I.M. Bila, D.K. Korolov ta in.]; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo», 2017. – 220 s.

Shadrikov V.D. Professional'nye sposobnosti / V.D. Shadrikov. – M.: Universitetskaja kniga, 2010. – 320 s.

Jas'ko B.A. Psihologija medicinskogo truda: lichnost' vracha v processe professionalizacii: avtoref. dis... dokt. psihol. nauk: 19.00.03 / Jas'ko Bjela Aslanovna; MGU im. V.M. Lomonosova. – M., 2004. – 44 s.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 413-422 (pdf)


 

 

УДК 159.923:17.022.1]:004

Щербатюк В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Ціннісна регуляція міжособистісного спілкування в соціальних мережах

Мова статті: українська

Анотація: Проблема впливу соціальних мереж на життя особистості постала відносно недавно і потребує наукового вивчення та емпіричних досліджень. Сьогодні ми можемо спостерігати як віртуальне середовище проникло в усі сфери життєдіяльності людини, не залежно від соціального статусу, вікових та гендерних особливостей, матеріального становища, професійної приналежності тощо. У зв’язку з цим відбуваються трансформації в ціннісних орієнтаціях суспільства в цілому та особистості зокрема. Також нових форм набуває міжособистісне спілкування, воно переноситься у віртуальну площину і диктує свої правила. Розробки нових гаджетів, мобільний Інтернет, безконтактні мережі wi-fi дають можливість людині бути постійно активним користувачем соціальних мереж.

У статті аналізується теоретична і джерельна база дослідження, з виокремленням частин загальної проблематики, визначаються основні поняття. Розглядаються особливості міжособистісного спілкування в соціальних мережах, що обумовлено віртуальним середовищем. Окреслюються потреби людини, які задовольняються соціальними мережами та основні мотиви активного користування. Досліджуються цінності особистості, які демонструються в соціальних мережах Facebook та Instagram. Ціннісна регуляція міжособистісного спілкування в соціальних мережах має двосторонній характер. З одного боку, цінності особистості впливають на міжособистісне спілкування, з іншого – інформаційна наповненість соціальних мереж формує цінності особистості. Визначається вплив соціальних мереж на життя та ціннісну сферу особистості, зазначається як позитивний, так і негативний вплив. Соціальними мережами нав’язуються стереотипи та моделі поведінки, норми діяльності, що формує власну соціальну ідентичність, самооцінку, ціннісні орієнтації тощо.

Ключові слова: цінності, ціннісна регуляція, ціннісні орієнтації, цінності особистості, спілкування, міжособистісне спілкування, соціальні мережі, віртуальний простір, Інтернет-середовище.

References transliterated

Ultimate geek news [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://ultimategeeknews.com/article/facebook-insta-18/

Berkii T.M. Sotsialni merezhi: rizni aspekty vplyvu na liudynu [Elektronnyi resurs] / T.M. Berkii // Ukrainske pravo. – Rezhym dostupu: http://ukrainepravo.com/legal_publications/essay-on-it-law/it_law_berkiy_Social_networks_and_there_involves/

Vernik O.L. Sotsialni merezhi i samovidchuzhennia osobystosti / O.L. Vernik // Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats / Za red. S.D. Maksymenka. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka, 2015. – T.7: Ekolohichna psykholohiia. – Vyp. 40. – S. 21-32.

Halich T.O. Sotsialni merezhi Internet yak ahent sotsializatsii molodi / T.O. Halich // Suchasni suspilni problemy u vymiri sotsiolohii upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats DonDUU. – Vyp. 281. – S. 250-256.

Hlynianiuk N.V. Psykholoho-pedahohichni umovy formuvannia tsinnisnykh oriientatsii suchasnoi studentskoi molodi [Elektronnyi resurs] / N.V. Hlynianiuk. – Rezhym dostupu: http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/3_2010/Glinaniyk.pdf

Dolynska L.V. Psykholohiia tsinnisnykh oriientatsii maibutnoho vchytelia / L.V. Dolynska, N.P. Maksymchuk. – Kamianets-Podilskyi: FOP Sysyn O.V., 2008. – 124 s.

Zavietnyi S. Mizhosobystisne spilkuvannia yak ekzystentsial suspilnoho buttia liudyny [Elektronnyi resurs] / S. Zavietnyi, O. Ponomarov. – Rezhym dostupu:

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23042/1/Zavetnyi_Mizhosobystisne_2015.pdf

8. Kokhanova O.P.Tsinnosti ta tsinnisni oriientatsii, yikh rol u rozvytku osobystosti / O.P. Kokhanova // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. – №3. –2015. – S. 108-112.

9. Matiazh S.V. Klasyfikatsiia tsinnostei ta tsinnisnykh oriientatsii osobystosti / S.V. Matiazh, A.O. Berezianska // Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Ser.: Sotsiolohiia. – 2013. – T.225, Vyp. 213. - S. 27-30. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2013_225_213_7.

10. Muzyka O.L. Tsinnisna determinatsiia stanovlennia ta rozvytku obdarovanoi osobystosti / O.L. Muzyka // Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats / Za red. S.D. Maksymenka. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka, 2015. – T.6: Psykholohiia obdarovanosti. – Vyp. 11. – S. 6-19.

11. Nemesh O.M. Psykholohiia komunikatyvnoi diialnosti v Internet prostori: dys. ... d-ra psykhol. nauk: 19.00.01 / O.M. Nemesh; nauk. kons. S.D. Maksymenko; In-t psykholohii imeni. H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – Kyiv, 2017. – 402 s.

12. Psykholoho-pedahohichnyi slovnyk / M. Chapka, U. Kontny. – Myslovitse, 2011. – 730 s.

Serdiuk, L.Z. Tsinnisni osnovy dukhovnoho rozvytku osobystosti / L.Z. Serdiuk // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats / Chernivetskyi natsionalnyi universytet. – Chernivtsi: ChNU, 2015. – Vyp. 743: Pedahohika i psykholohiia. – S. 230-235.

Tsinnisna determinatsiia stanovlennia obdarovanoi osobystosti: monohrafiia [Elektronnyi resurs] / O.L. Muzyka, I.M. Bila, D.K. Korolov ta in.; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo», 2017. – 220 s. – Rezhym dostupu: http://lib.iitta.gov.ua/708203/

Ianovych O.O. Osoblyvosti mizhosobystisnoho spilkuvannia v merezhi Internet / O.O. Yanovych // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky. – 2014. – Vyp. 121(2). – S. 218-221.

Aktual_probl_psihol 2018, 6(14): 423-430 (pdf)