Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 9. – 2016.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

Актуальні проблеми психології. Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, випуск 6 – 2015

Анотації та відомості про авторів

 Зміст