15.04.2015 збірник наукових праць «Актуальні проблеми психології» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України розміщено на загальнодержавній технологічній платформі на базі Open Journal Systems (OJS) «Наукова періодика України» - з 38 випуску 7 тому 2015 р.

Сайт: 2072-4772