2015.08.30. Вийшли з друку нові випуски "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України". А саме:

- том 1, вип. 41;

- том 7, вип. 39;

- том 9, вип. 6;

- том 10, вип. 27.