У червні 2015 року готується до виходу 39 випуск "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том 7. Екологічна психологія". Більшість публікацій у ньому присвячена психологічним проблемам життєдіяльності людини у мегаполісі і місті, способам її екологіізації.