Готується до виходу 6 випуск "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том 9. Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія".