10.08.2017. Опубліковано електронну версію випуску 46, тому 1 "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України". (див. тут)