РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Максименко Сергій Дмитрович

дійсний член НАПН України,

доктор психологічних наук,

професор

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Чепелєва Наталія Василівна

дійсний член НАПН України,

доктор психологічних наук,

професор

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Моляко Валентин Олексійович

дійсний член НАПН України,

доктор психологічних наук,

професор

 

Балл Георгій Олексійович

член-кореспондент НАПН України,

доктор психологічних наук,

професор

 

Карамушка Людмила Миколаївна

член-кореспондент НАПН України,

доктор психологічних наук,

професор

 

Смульсон Марина Лазарівна

член-кореспондент НАПН України,

доктор психологічних наук,

професор

 

Кокун Олег Матвійович

доктор психологічних наук,

професор

 

Максимова Наталія Юрієвна

доктор психологічних наук,

професор

 

Москаленко Валентина Владимирівна

доктор філософських наук,

професор

 

Піроженко Тамара Олександрівна

доктор психологічних наук,

професор

 

Швалб Юрій Михайлович

доктор психологічних наук,

професор

 

Музика Олександр Леонідович

кандидат психологічних наук,

професор

 

Кісарчук Зоя Григорієвна

кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

 

Терещук Ангеліна Дмитрієевна

кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

 

Члени міжнародної редакційної колегії

Антон Фабіан,
професор, доктор габілітований, завідувач кафедри соціальної роботи, Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина);
Марек Палюх,
професор надзвичайний, доктор габілітований гуманітарних наук, завідувач кафедри соціальної педагогіки в Інституті педагогіки Жешівського університету (Польща);
Євген Глива,
професор, доктор філософських наук з психології, іноземний член НАПН України, (Австралія);
Роман Трач,
професор, доктор філософських наук, іноземний член НАПН України (США);
Альфред Прітц,
професор, доктор з психології та педагогіки, ректор університету ім. Зігмунда Фрейда (Австрія) 

 

Відповідальні секретарі

канд. психол. наук, ст.н.с. Н.В. Слободяник (друкована версія),
канд. психол. наук, ст.н.с. О.Л. Вернік (електронна версія)