Наказом МОН України № 1021  від 7.10.2015 р. "Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України" було перереєстровано (внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі психологічних наук)