29.12.2015. Вийшли з друку нові випуски "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України". А саме:

- том 2, вип. 9;

- том 7, вип. 40;

- том 6, вип. 11;