16.05.2016. Опубліковано електронні версії випусків "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України". А саме:

- том 1, вип. 42;

- том 1, вип. 43;

- том 5, вип. 15;