23.05.2016. Опубліковано електронну версію випуску 28, тому 10 "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України". (див. тут)