18.07.2016. Опубліковано електронну версію випуску 12, тому 6 "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України". (див. тут)